Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
293 posty 5356 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Nowy typ nadużycia blogerskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nadużycie funkcji ‘usuń’, a jako skutek satanistyczna odwrotka. Kłamstwo pochwalone i nagrodzone. Błędy i banialuki nagrodzone. Sens i cel dyskusji podważony.

 Ona pisze agresywną notkę, on się włącza do dyskusji w rozwinięciu jej wątku (na razie wszystko normalnie – ci którzy są atakowani mogą bronić swoich idei, przekonań czy racji)... Jednak on dostaje 2 komentarze punktuące jego błędy, a więc odpowiada – Komentator-jego adwersarz w trzecim swoim komentarzu zbiorczo wykazuje ich błędy i nieuczciwą, kłamliwą agresję. - Jego komentarz jest normalny w sensie netykiety, merytoryczny, bez trollingu czy słówek.

– Bloger-fan blogerki długo nie odpowiada (bo i najwyraźniej nic mądrego nie jest w stanie odpowiedzieć), aż po dobrych kilku godzinach ona jako gospodarz bloga, bez wyjaśnienia usuwa komentarz – ten, na który nie znalazł odpowiedzi jej fan.

Teraz w ocenie czytelnika wychodzi na to że ten komentator wypowiedzi jej fana nie odpowiedział, bo nie znalazł sensownej odpowiedzi, choć gdyby tego komentarza nie usunęła, wyszłoby odwrotnie.

Problem że to nie był temat teoretyczny, a dotyczący praktyki udzkiego życia i wartości (idei) ludzkich. Tu nie ma mowy o odwracaniu kierunku procesu, bo życie odbywa się w czasie i jak czas jest jednokierunkowe. Tu już skutki są nieodwracalne, straty niepowetowane - to ma wymiar zdrady, niemoralności, satanizmu i odczłowieczenia.

- W takich przypadkach odwrotka jest już satanistyczną odwrotką

Skutkiem tegokłamstwo zostało pochwalone i nagrodzone. -  Błędy i banialuki zostały nagrodzone. Sens i cel dyskusji został podważony.

 

Nadto sprawa wymagająca pilnego działania to to, że przedstawione słuszne argumenty przez powierzchownych czytelników mogą zostać uznane za błędne, a racja wtedy będzie przyznana temu kto błądzi. A to tematy ważkie, do rozwinięcia w notkach.

Dlatego przedstawiam przedmiotowy wątek dyskusji, wraz z usunietym komentarzem:

 

@werka1321 19:32:49

"patrząc na stan naszej planety - jesteśmy rakiem toczącym w imię postępu naszą planetę"

Może nie tyle my "jesteśmy rakiem", co tzw. elity finansowo-polityczne i nie w imię postępu, a w imię ZYSKU ponad wszystko, ale zgodnie z radą jaką otrzymujemy od Stwórcy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale Starego Testamentu: "Czyńcie Ziemię poddaną sobie i rozmnażajcie się".

nadużycie link skomentuj

Rzeczpospolita

 

· @Rzeczpospolita 20:21:49

"I to jest własnie przykład jak polityczna teoria - tu: demokracji - nie zgadza się z praktyką".

Pan żyje w sferach absurdu. Proszę zejść na Ziemię i nie robić tu zamieszania.

Rzecz w tym, że demokracja nie jest teorią, a ideą.

Teorię to sobie Pan może modyfikować ile się Panu spodoba (i jeszcze to co wyjdzie nazywać demokracją, mimo iż to faktycznie będzie np. liberalizm, komunizm, socjalizm, faszyzm, korporacjonizm, czy satanizm).
- Idei modyfikować się nie da, bo nie wyjdzie z tego nic nadającego się do życia i trwania w człowieczeństwie. - Wyjdzie z tego ideologia, i to pochodna od satanizmu, zaczną się "satanistyczne odwrotki", będzie urągowisko z logiki, i mądrości, i rozumu, będzie odgórne stanowienie tego co się uroi kacykom plemiennym czy partyjnym stojącym za tą ideologią).
Ideologie są za „postępowe” (kiedy już staje się jasne że ideolodzy kłamią i ideologia „się nie sprawdza”, to się ją modernizuje, a nawet uruchamia etapy na których „postępują modernizacje”.
- Z tego satanizmu wywodzi się też i pański, i niny-na-miotle atak na Kościół.

Trzymanie się tego "co głosi teoria", a więc co zapisano "w prawie", czego uczone są dzieci i co głoszą z telewizorów długo trwać nie może,
bo
- nie istnieje ideologia spójna wewnętrznie (i z innymi ideami oraz wartościami i celami ludzkimi oraz ludzkich wspólnot), oraz
- spójne z ideą nie będzie prawo stanowione,
- spójnie z ideą nie będą też postępować władze państwowe,
- spójne z oficjalnie głoszonymi nie będą realizowane cele ideologii

Natomiast spójnie z tym swoją rolę zwierzchnią nad władzami państwowymi może i będzie sprawował Naród którego to państwo jest dobrem wspólnym a zarazem własnością niezbywalną i niepodzielną
- Niepodzielną i z władzami państwowymi., a więc taka która by podlegała samoregulacji.

Dopiero demokracja rozumiana jako idea będzie "rządami ludu" - władzą sprawowaną i z pomocą przedstawicieli i bezpośrednio.

nadużycie link skomentuj usuń

miarka

 

· @Rzeczpospolita 19:48:45

""patrząc na stan naszej planety - jesteśmy rakiem toczącym w imię postępu naszą planetę"
Może nie tyle my "jesteśmy rakiem", co tzw. elity finansowo-polityczne i nie w imię postępu, a w imię ZYSKU ponad wszystko, ale zgodnie z radą jaką otrzymujemy od Stwórcy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale Starego Testamentu: "Czyńcie Ziemię poddaną sobie i rozmnażajcie się"".

W poprzednim komentarzu napisał Pan że demokracja jest teorią, podczas kiedy jest ideą, tak tu widzę aż dwa banialuki.

1. ""...w imię ZYSKU ponad wszystko, ale zgodnie z radą jaką otrzymujemy od Stwórcy ..."Czyńcie Ziemię poddaną sobie i rozmnażajcie się"".

Chodzi o przypisanie Bogu rady o działaniu dla zysku. To absurd, bo zysk to nie korzyść uczciwa, sprawiedliwa, prawa czy moralna, korzyść która podlega sprawiedliwemu podziałowi. Nie jest to żadna wartość konstruktywna dla budowy ludzkiej przyszłości, a przeciwnie - jest lu destrukcji człowieczeństwa i ku wchodzeniu na drogę samozatracenia tych wszystkich którzy dadzą się zwieść zawartym w tym oszustwie.

- Zysk to przestępstwo lub zbrodnia, bo zawsze wiąże się ze stratą którą ktoś musi ponieść - czy kontrahent, czy wspólnik, czy społeczność, czy wspólnota ludzka.
Trzeba już być satanistą bez umiaru żeby Panu Bogu przypisać zalecanie działania dla zysku.

2. To "Czyńcie Ziemię poddaną sobie..." co do "litery słów" jest zgodne z prawdą, ale co do "przekazywanej treści" to już nie.
A to dlatego, że w praktyce pod zwrot "poddaną sobie" podłożona jest faktyczna definicja "podległą swojej władzy".

Kiedy coś jest nam poddane, jesteśmy za to odpowiedzialni. - Tak samo jest i z naszą własnością. Tak więc prędzej pozwolimy się skrzywdzić jak dopuścimy, aby to, co jest nam poddane i pełni naszą wolę, doznało uszczerbku.
Kiedy czymś władamy możemy o tym decydować nawet według swojego widzimisię - to tylko nasza sprawa. Tu jest tak jak z naszym posiadaniem.
Władza nad ludźmi to zawsze patologia i źródło dalszych patologii.
Dlatego mamy : (Syr 33,21): „21 Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie,
nikomu nie dawaj nad sobą władzy”.

To samo i z ziemią, aż po jej wyjałowienie (np. przez brak naturalnego nawozu), napromieniowanie radioaktywne i zatrucie (zwłaszcza chemia i przemieszane z nią metale ciężkie), czy zakłócenie równowagi gatunkowej biosfery (tu zwłaszcza przez GMO).

Ten kto jest odpowiedzialny (a więc panuje, czyli pełni władzę zwierzchnią), będzie najpierw myślał o przyszłych pokoleniach ludzkości, o to by dobro wspólne jej, jakim ona jest trafiło do przyszłych pokoleń – najpierw ludzkości jako całości, później narodów w zakresie ich państw, dalej w kolejności rodzin z których składają si te narody... w nie gorszym stanie jak przekazali nam Przodkowie w sztafecie pokoleń.

Ten kto sfałszuje słowa Boga - Jego przykazanie o panowaniu nad ziemią tak żeby w praktyce sprawować nad Ziemią władzę wykonawczą ten złamał jedno z najstarszych i zarazem najświętszych przykazań Bożych.
Ten jest kłamcą, oszustem i zbrodniarzem.


2. To "Czyńcie Ziemię poddaną sobie..." co do słów jest zgodne z prawdą, ale co do treści nie.
A to dlatego, że w praktyce pod zwrot "poddaną sobie" podłożona jest faktyczna definicja "podległą swojej władzy".

Kiedy coś jest nam poddane, jesteśmy za to odpowiedzialni. - Tak samo jest i z naszą własnością. Tak więc prędzej pozwolimy się skrzywdzić jak dopuścimy, aby to, co jest nam poddane i pełni naszą wolę, doznało uszczerbku.
Kiedy czymś władamy możemy o tym decydować nawet według swojego widzimisię - to tylko nasza sprawa. Tu jest tak jak z naszym posiadaniem.
Władza nad ludźmi to zawsze patologia i źródło dalszych patologii.


To samo i z ziemią, aż po jej wyjałowienie (np. przez brak naturalnego nawozu), napromieniowanie radioaktywne i zatrucie (zwłaszcza chemia i przemieszane z nią metale ciężkie), czy zakłócenie równowagi gatunkowej biosfery (tu zwłaszcza przez GMO).

Ten kto jest odpowiedzialny (a więc panuje, czyli pełni władzę zwierzchnią), będzie najpierw myślał o przyszłych pokoleniach ludzkości, o to by dobro wspólne jej, jakim ona jest trafiła do przyszłych pokoleń w nie gorszym stanie jak przekazano nam w sztafecie pokoleń.

Ten kto sfałszuje słowa Boga - Jego przykazanie o panowaniu nad ziemią tak żeby w praktyce sprawować nad Ziemią władzę wykonawczą ten złamał jedno z najstarszych i zarazem najświętszych przykazań Bożych.
Ten jest kłamcą, oszustem i zbrodniarzem.

nadużycie link skomentuj usuń

miarka

 

· @miarka 22:25:03

Panie "miarka",
musi Pan się cofnąć do wcześniejszego okresu własnej edukacji, być może do szkoły średniej i sięgnąć do starożytnej filozofii Platona, która wyjaśni Panu czym jest idea, a czym teoria, np. teoria demokracji.

Być może wtedy nie napisze Pan głupoty w rodzaju:

"Dopiero demokracja rozumiana jako idea będzie "rządami ludu" - władzą sprawowaną i z pomocą przedstawicieli i bezpośrednio."

nadużycie link skomentuj

Rzeczpospolita

 

@miarka 23:24:53

"1. ""...w imię ZYSKU ponad wszystko, ale zgodnie z radą jaką otrzymujemy od Stwórcy ..."Czyńcie Ziemię poddaną sobie i rozmnażajcie się"".

Chodzi o przypisanie Bogu rady o działaniu dla zysku. "

Ja tego nie robię. I w przytoczonym cytacie ze Starego Testamentu "Czyńcie Ziemię poddaną sobie i rozmnażajcie się" nie ma mowy o ZYSKU. Dlaczego zatem Pan przypisuje to Bogu i rabinicznie interpretuje mój komentarz?

nadużycie link skomentuj

Rzeczpospolita

 

 

+ komentarz usunięty do @ Rzeczpospolita:

Zarzuciłem Panu: "przypisanie Bogu rady o działaniu dla zysku. ", a Pan nie tylko, że się wypiera, to nawet kłamliwie interpretuje że to ja przypisuję tekst o zysku Bogu:

 

"Ja tego nie robię. I w przytoczonym cytacie ze Starego Testamentu "Czyńcie Ziemię poddaną sobie i rozmnażajcie się" nie ma mowy o ZYSKU. Dlaczego zatem Pan przypisuje to Bogu i rabinicznie interpretuje mój komentarz?

nadużycie link skomentuj

Rzeczpospolita 14.04.2021 00:46:06"

 

Tymczasem nie musi być fałszerstwa tekstu biblijnego, żeby nastąpiło "przypisanie Bogu rady o działaniu dla zysku"

 

Mamy czarno na białym:

 

"Może nie tyle my "jesteśmy rakiem", co tzw. elity finansowo-polityczne i nie w imię postępu, a w imię ZYSKU ponad wszystko, ale zgodnie z radą jaką otrzymujemy od Stwórcy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale Starego Testamentu: "Czyńcie Ziemię poddaną sobie i rozmnażajcie się".

nadużycie link skomentuj

Rzeczpospolita 13.04.2021 19:48:45"

 

Tak więc w jednym zdaniu zawarł Pan 2 banialuki.

- W banialuce pierwszej:

"elity finansowo-polityczne ... [działają" w imię ZYSKU ..., ale zgodnie z radą jaką otrzymujemy od Stwórcy w Księdze Rodzaju..."

 

Jest zgodność działań tych "elit" z "radą" Bożą.

Przypisał Bogu zalecenie działania dla zysku, a w drugiej zalecenie dążenia do władzy wykonawczej jako władzy nad całą ziemią (i jeszcze udaje że nie rozróżnia panowania od władzy

 

Nadto mi pan zarzuca interpretacje talmudyczne (wskazanie za prawdziwe tylko tego co jest talmudyście istotne i korzystne), a w rzeczywistości otworzył sobie wiele furtek pod przyszłe wykręty.

Tym samym to o sobie daje świadectwo, że przeszedł praktyczne szkolenie w wykrętach talmudycznych.

 

W rezultacie to jak zostanie złapany za rękę "na gorącym uczynku to nastąpi albo chwytaniu się drugiego skojarzonego przykłady, albo trzeciego, albo tłumaczenie przez "łapaj złodzieja", a to pewnie jeszcze nie koniec kłamliwego repertuaru.

- W szczególności już widać że swój cel trolla już Pan osiągnął, bo wątki merytoryczne w dyskusji już poszły w kąt.

 

- Wcześniej z Platona zrobił Pan ojca demokracji.

ŻEBY TO JESZCZE KOMUNIZMU ("Państwo"), ALE DEMOKRACJI?

 

A wątek ekologiczny?”

 

miarka 14.04.2021 ok. godz 04.

KOMENTARZE

 • --------- czuję się , wywołaną do tablicy ?.
  ----- czyżby chodziło o moją notkę ( werka 1321) ???, bo jeżeli tak , to OŚWIADCZAM !!! że nie kasowałam żadnego komentarza . Rozumiem ,że Autor zarzuca mi jakąś manipulację? , jeżeli tak , to ponownie OŚWIADCZAM,że takie zachowanie jest mi ABSOLUTNIE OBCE !.

  Ps. dobrze zrozumiałam wywód Autora ??.
 • Są lepsi zawodnicy jak niejaki GPS ! ten cenzuruje totalnie !
  GPS blokuje niewygodnych całkowicie ! a co mu będą psuć propagandowy wydźwięk który jak mniemam jemu z dużym trudem mozołem wypracowuje !
 • @ninanonimowa 07:42:39
  Kasowała Pani również komentarze związane z moim stosunkiem do ukochanej ojczyzny Polski.
  Ogółem nie rozumiem również dlaczego wywołała mnie Pani do tablicy, tworząc notkę o mnie ? Niedowartościowanie ? Tutaj to nie szkoła, a ja nie jestem Pani uczennicą aby urządzała mi Pani publiczną chłostę ( w szkołach od tego schematu też się już odchodzi ) - tym bardziej, że Pani sama nie jest ideałem. Nieładnie.
 • @ele 08:02:14
  Jaki z tego morał ?
 • Wolność
  Oczywiście notka na 5 z +

  Ten aspekt jednak tyczy się wielu, bardzo wielu. Niewygodne wypowiedzi w przypadku bloga są kasowane, natomiast po za Internetem ignorowane. Ludzie od zawsze zmagali się z problem zrozumienia czyjejś perspektywy - myślę, że łączy się to z tz. empatią, a właściwie jej brakiem ( https://www.empathicway.pl/neurony-lustrzane-a-empatia/ ) lub nie są gotowi mentalnie aby spojrzeć na otaczającą rzeczywistość trochę bardziej jak tylko z własnej perspektywy.
 • @werka1321 08:04:53
  ------ tak skasowałam twój wyrok śmierci na mnie , moją odpowiedz tobie , i jeszcze jakąś twoją bzdurę.
  NIE ROZMAWIAM na takim poziomie jaki zaprezentowałaś i prezentujesz . Nie widzę w twoich wpisach ŻADNYCH WARTOŚCI , a jedynie bezczelne mącenie , celowe mącenie, jakbyś specjalnie i tylko w tym celu pojawiła się na NEonie. Znam się na ludziach , czuję ich intencje , twoje są ZŁE, na tym kończę , nie chcę NIGDY więcej twoich wpisów pod moimi notkami , JESTEŚ WAMPIREM ENERGETYCZNYM . Zamykam swoją przestrzeń dla ciebie !.
 • @ninanonimowa 08:21:58
  A więc żegnam. I ja sobie też nie życzę już nigdy żadnych przytyków w moją stronę. Pa.
 • ---------- Autor .
  ------ zostałam przez kogoś z NEonu zablokowana na cztery /4/ lata , na moich oczach po naciśnięciu ( publikuj) znikały mi posty, które pisałam przez wiele godzin, na moich oczach zmieniano mi także zalinkowane przeze mnie filmiki , zmieniano mi całe akapity.
  Ktoś z NEonu ma wiedzę, możliwości jak to się robi i robi to !. Właśnie dokonujecie ponownego ataku na mnie , WATAHA widzę przygotowała się,
  --------wera1321 / franek ganek / miarka ?? z odpowiednim tekstem oskarżeniem o brak MORALNOSCI , ETYKI ?.

  Bo cóż te wpisy mają oznaczać ?.

  @ninanonimowa 19:51:49
  O niemądra... Samą siebie ignorujesz... ostatecznie.
  nadużycie link skomentuj
  Franek Ganek 14.04.2021 20:35:04
  @ninanonimowa 20:29:28
  //zastanawiałam się jak podsumować całą dyskusję//
  Jaką dyskusję? Jakie podsumowanie?
  nadużycie link skomentuj
  Franek Ganek 14.04.2021 20:36:37

  Skończyłam moje wyjaśnienie i nie zamierzam więcej cokolwiek tłumaczyć .
 • @ninanonimowa 08:41:37
  I znowu Pani do mnie nawiązuje - przecież prosiłam aby Pani tego nie robiła.

  Kasowali Pani komentarze ? Hmm, przykra sprawa - ale Pani robi to samo więc skąd te krzyki o niesprawiedliwość ? Może dla innych Pani też była "Złą energią" " Wampirem energetycznym" - pewnie nie pomyślała Pani o tym w ten sposób - prawda ?

  Co do mojej działalności na neonie 24 - nie mam w planach nikogo przekonywać do swoich racji - szukam podobnych mi, którzy wyznają : "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra... " No i ewentualnie przypomnieć tym, którzy zapomnieli o tym.

  moralność Kalego " potępianie u innych tego, co u siebie uważa się za dobre[1], przekonanie bazujące na podwójnych standardach i hipokryzji, charakteryzujące się postrzeganiem występków jako negatywnych tylko jeśli inni się ich dopuszczają "
 • @ele 08:02:14
  Jeśli idzie o kasowanie komentarzy to jest tu niejaki JAM.M, który kasuje komentarze tylko dlatego, że nie współgrają z jego wizją świata. No: zapodał tekst o Białorusi, jak tam okrutny Łukaszenka gnębi Polaków. Napisałem co o tym myślę, bez bluzgów czy osobistych złośliwości, tylko o sytuacji na Białorusi.
  Tekst wywalił po jakimś czasie i tyle. To zresztą już nie pierwszy raz, najgorsze jest to, że ten cały JAM.M udaje chrześcijanina, bardzo często kończąc swoją odpowiedź zwrotem ,,Szczęść Boże,,. Także wyjątkowy z niego obłudnik.
 • nudzą mnie dyskusje,
  w których adwersarze demonstrują brak zrozumienia słów strony przeciwnej. Ciekawe, czy swoich własnych wypowiedzi też nie rozumieją.
 • @werka1321 08:19:18
  To nie jest brak empatii, tylko brak logiki w rozumieniu słów adwersarza. Takie jednostronne, sfałszowane rozumienie tekstu.

  Czytanie tekstów ze zrozumieniem to jednak sztuka.
 • @werka1321 09:06:41
  ""moralność Kalego "
  potępianie u innych tego, co u siebie uważa się za dobre[1],
  przekonanie bazujące na podwójnych standardach i hipokryzji,charakteryzujące się postrzeganiem występków jako negatywnych tylko jeśli inni się ich dopuszczają "

  Dodać jeszcze trzeb- narrację rzeczywistości wynoszoną przed prawdę jedyną o rzeczywistości,
  - etykę sytuacyjną - raz tak, a raz tak (czy w ogóle etykę w miejsce moralności czy człowieczeństwa gdy sprawy ich dotyczą),
  - traktowanie swojej racji za jedynie słuszną, a więc i
  - manipulacje dla wypromowania własnych uzurpacji, uroszczeń, pożądań i - "chciejstw" jako jakoby sensownych, albo jakoby chcianych przez adwersarza (żeby mu wmawiać, że jak chce to sam jest sobie winien),
  - cenzurowanie innych racji, nawet
  - cenzura prewencyjna z powodu własnego niedowartościowania czy świadomości że źle się robi, albo wie, że nie ma racji, ale jego pycha odmawia przyznania adwersarzowi racji jako upokorzenie i jest kolejnym powodem do agresji, czy
  - uprzedzenie lub
  - podejrzenie, czy
  - prezentowana "racja" motywowana względem na osobę, czy
  - ideologię
  - interes lub
  - przyjemność, albo
  - władzę, czy
  - pozycję dla siebie.

  - To jeszcze nie wszystkie możliwe nadużycia, ale to jeszcze nie jest najgorsze.

  Gorsze jest przypisywanie adwersarzowi wad tylko dlatego że takie istnieją, a on mógłby je mieć, czy "kłamstwo goebbelsowskie"
  - kłamanie, że "a nuż coś się przylepi", w szczególności oparte o przypisanie adwersarzowi własnych nagannych motywacji, czy
  Jeszcze gorsze jest przypisywanie adwersarzowi swoich wad.
  - Tu szczególnym jest motyw: "Jak ktoś kogo skrzywdzi to i znienawidzi" (polskie przysłowie). Dotyczy ono i innych emocji w stadium nademocjonalizmu (w tym miłości własnej), które odbierają rozum i zdolność kierowania się uczuciami, przez co zaburzają całe życie emocjonalne a nawet hierarchię i priorytety wartości.

  Najgorsze jednak jest odwrócenie sensu wypowiedzi, a więc i wypromowanie odwróconego sensu wypowiedzi - satanistyczna odwrotka.

  Powyższa notka jest zwróceniem uwagi na to, że przez nieuczciwe usunięcie komuś komentarza to, co on głosił jako dobre zamienia się w złe, a to, co złe głosił adwersarz zamienia się w jakoby dobre.
 • @zbig71 10:17:05
  JAM.M został oddelegowany dla prowadzenia działalności celem nauczenia wszystkich tu zagladajacych bezwarunkowej miłości do Pisu , oraz jego działań w banderlandzie .Z powodu braku logicznych argumentów wszystie pytania i wpisy kasuje . Zasłania się pożal się boże poezja własnego pomysłu która jeszcze bardziej ośmiesza jego nachalny przekaz .Po prostu ma czytajacych za idiotów Salute .
 • Jaki tam nowy typ.
  To tylko korzystanie z niedoskonalosci algorytmu.
  Jesli usuwasz merytoryczny koment, jego autor moze sie wsciec.
  A wtedy w te pedy ze skarga do Adeemu.
  On mnie bije!!!
  Typowa taktyka strazaka podpalacza.
  Gdyby algorytm powiedzmy przez ok.2 godz. zapisywal tresc dyskusji, kombinacje nie bylyby tak proste.
  A inna sprawa- np. 1500 wejsc i dwa komentarze.
  Czyli boty.
  Jakis czas temu miedlono ten temat.
  I co?
  I nic.
  Mialy byc odsiewane.
  Sa tolerowane.
  Chyba ze Ktos Wazny uznal: lepsze takie wejscia niz zadne.
  To tak jakby liczono ilosc odwiedzajacych galerie Sztuki wlacznie z tymi co tylko chcieli skorzystac z pisuaru.
  Nieladne lecz adekwatne.
 • @brian 12:46:07
  "To tylko korzystanie z niedoskonalosci algorytmu".

  Mylisz się, algorytm zapisuje w pamięci (na użytek administracji) każdy komentarz.

  Tylko co z tego jak administracja usuniętego komentarza nie przywróci, a więc zostaje pisanie własnej notki w temacie. To niewdzięczna sprawa. - Jednak w poważnych sprawach konieczna.

  Zadziwiające w tym przypadku, że usunięty komentarz bezpiecznie wisiał dobrych kilka, czy może i kilkanaście godzin. Komentarzy do niego nie widziałem. Jakbym się późnym wieczorem nie dopatrzył, że zniknął, to i to satanistyczne nadużycie przeszło by bezkarnie.
  Spowodowanie innym algorytmem, żeby usuwany komentarz wisiał parę godzin nie zmieniło by sytuacji.

  Poza tym to, że ktoś ma możliwość popełnienia zbrodni nie znaczy że jest do niej wewnętrznie zdolny, ani że podejmie taką decyzję. Do tego trzeba już mieć złą wolę czy zbrodniczy zamiar.
 • --------------- nie dziwi nic ??????
  ------ nikogo nie dziwi , WYROK ŚMIERCI ?? ot tak dla jaj (ulubione słowo werci ) wydany przez jakiegoś przygłupa ? a dziwi skasowanie notki, codzienność na Neonie !?.
  Kim wy jesteście ? jakie wartości za wami stoją ?, wy katoliccy obrońcy papierowych obrazów i gipsowych figurek NIE ZAUWAŻYLIŚCIE przekroczenia CIENKIEJ CZERWONEJ LINII ? dla jaj wyrok śmierci ? !.

  I wcale nie chodzi o to czy przestraszyłam się czy nie , ale o sam fakt , że komuś, w ogóle coś takiego mogło przyjść do głowy wobec drugiego Blogera , śmierć za napisaną notkę ?.

  SŁOWO ! czym dla was jest danie słowa ? NIE KASOWAŁAM , wyobrażacie sobie, że można kłamać w tak bzdurnej sprawie , że co ? kłamię bo się was boję ?, MOŻE TO WY ! jesteście moralnie dna i SĄDZICIE wg. SIEBIE .

  Zastanówcie się nad sobą , bo wychodzi na to, że NEon to jakieś zbiorowisko ludzi z młotkami i gwozdziami w ręku , którzy rozglądają się za materiałem ludzkim do ukrzyżowania ?!.

  ---------- TO JEST CHORE !! włącznie z tą prymitywną UBecką prowokacją .
 • @Repsol 12:06:54
  100,%prawdy.
  Szkoda, że admini pozwalają mu na kasowanie wpisów.....
 • @ninanonimowa 13:27:49
  Dziwi nie samo skasowanie komentarza, ale takie skasowanie, że zamieniają się miejscami
  - dobro i zło (a w perspektywie także
  - prawość (w tym życie zgodne z ludzka naturą) i nieprawość (w tym odejście od ludzkiej wspólnotowej i osobowej tożsamości):
  - życie i śmierć,
  - miejsce do życia i miejsce umierania,
  - światło i ciemność,
  - ludzie z którymi wchodzimy w relacje którzy zmierzają ku życiu i życiu wiecznemu, na takich co zmierzają ku samozatraceniu,
  - sens i cel blogowania z szukaniem dalekowzrocznej mądrości, oraz zgody dla dobrych celów i trwania w przyjaznej życzliwej jedności z jednej strony, a bezsens, głupota i brak logiki i ludzkich celów ze strony drugiej,
  - człowieczeństwo dojrzałe, i odczłowieczenie czy bestialstwo).

  Dziwi i liczenie dokonujących nadużyć i manipulacji, zwłaszcza satanistycznych odwrotek na bezkarność, choćby pod pretekstem że gdzieś jest gorzej, nie patrząc że samemu się uruchomiło mechanizmy, które spowodują, że będzie gorzej i gorzej. - I niczego, czego byśmy chcieli, a nawet co jest nam konieczne już nie będzie.

  Satanizm to dla ludzi to co najgorsze. "Lepiej wpaść w ręce Boga jak ludzi", bo satanizm to i sataniści, ludzie złej woli, i szatan, i wszystkie diabły i czarownice - wszyscy pyszni i bez umiaru aż po samozatracenie.
 • @ Autor
  Panie "miarka",
  jesteś Pan niepoprawnym mentalnym recydywistą albo wariatem, a już z całą pewnością nieukiem i dyletantem.
  _________________

  Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako „niematerialny byt (...), itd. - https://pl.wikipedia.org/wiki/Idea

  Demokracja (gr. dḗmos „lud”, krátos „władza” – dosł. „rządy ludu, ludowładztwo”) – jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy. (...),itd. - https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
  _________________

  A zatem widzisz Pan, że demokracja jest formą realnej polityki, posiadającą własne podstawy teoretyczne (teorię demokracji - Panie "miarka") i praktyczną realizację - między nimi, miedzy teorią a praktyką, istnieje rzeczywisty dysonans.

  Jak będzie trzeba wyjaśnię Panu pojęcie "dysonans".
 • @a.b.c. 14:25:55
  Widocznie nie toleruje eskimosów . Komentarze u niego kasuje administracja po przeczytaniu zgłoszeń i nadużyć . Jako bloger logicznie piszacy trzyma towarzystwo ( nie posiadjace umiejętności logicznego myślenia za drzwiami ) Co jak widać wyjacych pod jego drzwiami pisiołków eskimo oraz resztę magdalenkowego barachła ściska ewidentnie za tyłki. " " Prawak" już wie dlaczego z tyłu szczypie ?.
 • Wolność
  od wpływem Pana dzisiejszej notki - chciałabym na coś jeszcze uwagę zwrócić.
  Tutaj ludzie żyją czasem przeszłym lub przyszłym. Tylko nieduży % komentuje obecną rzeczywistość, a już prawie nikt nie wie jak poradzić na teraźniejsze nasze bolączki.

  Ciągłe rozdmuchiwanie historii i "gdybanie" (
  https://www.youtube.com/watch?v=oE9CFBFUP9Q )

  "Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka
  Gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka
  „ Gdyby ” - to najczęstsze słowo polskie Gdyby mama miała fiuta, to by była ojcem, hej, hej…"

  Zawsze wydawało mi się, że przeszłość ma służyć do wyciągania wniosków i nie popełniania analogicznych błędów. Takie cofanie się do historii i "gdybanie" niesie ze sobą zagrożenie - pogubienia się w teraźniejszości ?

  Nawiązując do przyszłości - przeraża mnie czarnowidztwo. Tutaj 90% osób ma chyba jeżeli nie depresję to z pewnością stany obniżonego nastroju. Ciągle piszą (w czasie przyszłym) o strasznych dla nas rzeczach. Posiłkując się mitologią biblijną :
  „Nie będziesz się zwracał do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziesz zasięgać ich rady” (Kpł 19, 31); „Przeciwko każdemu, kto zwróci się do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać nierząd z nimi, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu” (Kpł 20, 7). W innym miejscu czytamy ostre napomnienie: „Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości, jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni” (Pwt 18, 9-12)."

  Zastanawiałam się nad tym dlaczego jest to zabronione - otóż wydaje mi się, że nasza podświadomość rejestruje informacje nie rozumiejąc czasów ( ani tego, co jest dla nas korzystne ) - koduje przekazy i jako "wgrany program" dąży do realizacji go jako samospełniającej się przepowiedni. A biorąc pod uwagę chyba jakąś ogólną depresję ludzi - faktycznie nie mogą być to korzystne dla nas rzeczy. Tak chyba wygląda piekło.
  Straszne to jest dla mnie.

  Zastanowiło mnie to, bo kiedyś sama poszłam do "wróżki". Opowiadała mi dużo rzeczy - również nieprawdopodobnych, które z logicznego punktu widzenia i mojej ówczesnej pozycji nie miały prawa się wydarzyć, a jednak się wydarzyły!
  Pisałam tutaj w jednym z komentarzy, a właściwie zadałam pytanie - dlaczego ludzie, traktują Biblię jako przepowiednię, a nie jako ostrzeżenie ?
  Pozdrawiam.
 • @Rzeczpospolita 14:58:34
  "Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako „niematerialny byt (...), itd. - https://pl.wikipedia.org/wiki/Idea"

  Nas interesuje nie sama idea, a jej relacja do teorii a później i ideologii.


  "Demokracja (gr. dḗmos „lud”, krátos „władza” – dosł. „rządy ludu, ludowładztwo”) – jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy. (...),itd. - https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
  _________________

  A zatem widzisz Pan, że demokracja jest formą realnej polityki, posiadającą własne podstawy teoretyczne (teorię demokracji - Panie "miarka") i praktyczną realizację - między nimi, miedzy teorią a praktyką, istnieje rzeczywisty dysonans".

  No więc:
  Najpierw jest naród który powołuje państwo i
  nadaje mu ustrój polityczny,
  po czym z tego ustroju wywodzi
  - cele jego polityki dobrze służące wspólnocie narodowej,
  - - prawa państwowe mające wspierać realizacje tych celów, a więc spójne z systemem wartości tego narodu i
  - - - określa w nich sposób wyłaniania i odwoływania władzy państwowej prowadzącej w państwie zarząd bieżący dobrami wspólnymi narodu - tradycyjnie zwanego "ogółem obywateli" lub ludem.
  Następnie ustala bieżące cele polityki i dokonuje wyborów władzy państwowej dla realizacji tak celów dalekowzrocznych i bieżących, po czym kontroluje postęp realizacji przez władze państwowe powierzonych jej celów - tak dalekowzrocznych, jak bieżących, a w razie potrzeby, nie czekając na upłynięcie kadencji dokonać wymiany władz które nie rokują wykonania powierzonych im celów.
  Prawda?

  Tylko co z tym "demokracja jest formą realnej polityki"? Znowu Pan pisze bzdurę - znowu na opak.
  Bo to realna polityka jest jedną z możliwych form realizacji ustroju demokratycznego.
  - Najpierw demokracja, później polityka dla państwa, jeszcze później prawa państwowe, jeszcze później władze państwowe.

  Najpierw demokracja - jako idea, jako coś co ma trwać niezależnie od polityki tak zakładanej, jak realnie sprawowanej), praw i władz.

  Gdzie tu miejsce na teorie?
  W sumie to ja to już pisałem - aby oszukiwać i próbować oszukańczo podmieniać demokrację na inne ustroje. Już Pan zapomniał:
  "Teorię to sobie Pan może modyfikować ile się Panu spodoba (i jeszcze to co wyjdzie nazywać demokracją, mimo iż to faktycznie będzie np. liberalizm, komunizm, socjalizm, faszyzm, korporacjonizm, czy satanizm).
  - Idei modyfikować się nie da, bo nie wyjdzie z tego nic nadającego się do życia i trwania w człowieczeństwie. - Wyjdzie z tego ideologia, i to pochodna od satanizmu, zaczną się "satanistyczne odwrotki", będzie urągowisko z logiki, i mądrości, i rozumu, będzie odgórne stanowienie tego co się uroi kacykom plemiennym czy partyjnym stojącym za tą ideologią)".

  A na ideologiach to Pan już długo nie pogra - będą same dysonanse.
 • @miarka 16:17:40
  Oczywiście ma Pan prawo nadal uprawiać swoją rabiniczną elokwencję, ale poza bałaganem pojęciowym i myślowym nic więcej z niej nie wynika.
 • @miarka 16:17:40
  ------------ Proszę mnie przeprosić , za bezpodstawne oskarżenie , najzwyczajniej w świecie przeprosić za POMÓWIENIE o moim nieetycznym zachowaniu wzgl. Pana i jego komentarzy.
  Gardzę ludzmi bez honoru , wystrzegam się takich znajomości , nie ma pieniędzy na świecie, które zmieniłyby u mnie, w tej materii cokolwiek, dlatego też pomówienie mnie o jakieś matactwa ubliżają mi .
 • @Rzeczpospolita 17:41:06
  Mnie prawo od Pana wcale nie interesuje. - To Pan trwa w bałaganie pojęciowym i myślowym oraz rabiniczną elokwencję.

  W mnie najpierw ma być sprawiedliwość i wartości ludzkie którym sprawiedliwość musi służyć, a prawo później.

  - Jednocześnie to właśnie określa ład i porządek myślowy i pojęciowy, hierarchii i priorytetów, oraz naszych decyzji, czynów i zaniechań działania, naszych służebności i władz które sprawujemy.
 • @werka1321 15:56:02
  Dziękuję za ten ciekawy i mądry komentarz. Ja też miewam podobne skojarzenia, nawet coś już pisałem w swoich komentarzach i zamierzam te sprawy drążyć.

  Co do przeszłości to przypomniał mi się właśnie dowcip o Jasiu.

  "Dlaczego tata bił Jasia".
  - Bo grał w karty i przegrał"!
  - Nie. Bo grał w karty, przegrał i grał znowu, bo chciał się odegrać"!!!

  Jest i na filmie "Rambo" scena, gdy dowódca Rambo chce powstrzymać szeryfa przed atakiem na ukrytego w górach zbiegłego Rambo.
  - Jego argumentem było iż raz już okazali się dla niego za słabi więc i teraz nie dadzą rady, bo przecież układ sił wciąż się nie zmienił.
 • @ninanonimowa 17:58:32
  "Proszę mnie przeprosić..."

  Jeżeli dojdziemy do tego że nie mam racji to przeproszę.
 • @
  No ciekawe... Obydwa w afekcie popylają... ale które skasowało...???
 • @a.b.c. 18:16:23
  Czyli nie czytajc czepiasz się autora . Dziwna ta logika . :)))))
 • @a.b.c. 19:11:41
  Moje zdanie
  Jest jeszcze taka opcja zbanowanie komentatora i wylewanie pomyj na niego. Uczynil to lewak Bialas, nie moglo byc u niego inaczej jak jeszcze jego wena tworcza musiala dolozyc, tak po babsku, a co.
  Ja uwazam, ze po to sie pisze artykuly, by rozni ludzie mogli sie wypowiedziec, a nie tylko przydupasy. Jezeli osoba nie moze sobie poradzic z krytyka, powinna pisac do szuflady. U niego to raczej przepisywanie mysli muzy w sam raz hity do szuflady, bo ona przyjmie wszystko.

  Zauwazylam, ze ten lewak kasuje wybiorczo komentarze, pod pretekstem kultury. Kultura polega na tym, ze przydupasy wraz z nim moga pisac co chca. Zgodnie z zasada co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
  nadużycie link skomentuj
  a.b.c. Odpoczynek przęmęczonym zwojom się należy i to na bank . Zakład ?.
 • @a.b.c. 19:41:43
  Lewak Repsol takowe cojones posiada dlatego dostaniesz czas na ogarnięcie się . Tyle w temacie .
 • @ninanonimowa 08:21:58
  Tu się wtrącę, chociaż sprawa osobiście mnie nie dotyczy, ale w moim przekonaniu jesteście Państwo siebie warci, zachowując się jak bachory z piaskownicy. Zamiast dyskutować nad meritum sprawy, obrzucacie się wyzwiskami, wzajemnie określacie swoje wypowiedzi mianem "bzdur, głupot, banialuk" itp. zamiast rzeczowo argumentować. Pani się puszy jakąś tajemną, bo chyba nie akademicką, wynikającą z wykształcenia i praktyki zawodowej "znajomością ludzi",co więcej, z tego tytułu rości sobie prawo do traktowania Pani Werki " z buta", obraźliwego "tykania", chociaż wyraźnie widać, że Panie bruderschaftu ze sobą nie wypiły oraz przypisywania właściwości he, he - wampiryzmu energetycznego. Stąd wyraźnie widać, że Pani "znajomość ludzi" ogranicza się do prymitywnych zabobonów. Zresztą w tym samym zdaniu wyraźnie stwierdza, że w ocenie ich intencji kieruje się czysto emocjonalnym czujstwem, zamiast racjonalnym myśleniem. Pominę już histeryczny, nacechowany wrogimi emocjami ton wypowiedzi. Kiedyś została Pani zbanowana przez Panią Rebeliantkę i zamiast się pogodzić ze słuszną karą za lżenie Blogerki, założyła osobny post w którym histerycznie wyła Pani na cały Neon jak potępieniec. Gdyby Pan Miarka chciał być uczciwy, wykasowałby w tym poście wypowiedzi Pani, Pani Werki, abc i niektóre swoje, bo sam kieruje się subiektywizmem. Ale cóż, niżej widać, że z upodobaniem bierze udział w tym jarmarcznym maglu.
 • @viridiana 08:43:58
  ----- Witam ::)) właśnie jem śniadanie : czubki pokrzyw z mojego ogródka zblanszowane na parze , do tego jajko od domowej kury , wszystko to posypane szczypiorkiem , pokropione oliwą z oliwek , piję herbatę miętową ( własny zbiór ) , patrzę za okno , gdzie siąpi deszcz i jest zimno , a ja mam ciepełko od kominka , jest fajnie , aha :) słucham muzyki na full bo tak lubię.
  Miłego dnia :). https://www.youtube.com/watch?v=_-m3YhxJ8U0
 • @viridiana 08:43:58
  "Zamiast dyskutować nad meritum sprawy, obrzucacie się wyzwiskami, wzajemnie określacie swoje wypowiedzi mianem "bzdur, głupot, banialuk" itp. zamiast rzeczowo argumentować".

  Niby gdzie ja unikam merytorycznej dyskusji? Niby których to "określeń zawartych w swojej wypowiedzi nie uzasadniam merytorycznie?


  A zauważyła Pani obrazek wprowadzający (z obrazem celu, i pierwsze tagi: "sens dyskusji", "cel dyskusji").

  Wyraźnie nie, bo ani razu nie zadała sobie Pani trudu pogodzenia stron i dążenia do wypracowania wspólnego zdania.

  Natomiast to Pani uprawia dziecinną, powierzchowną, emocjonalną obserwację typu: "o, tata i mama się kłócą, a ja tego nie kcem".
  - Inaczej mówiąc tylko dolewa Pani oliwy do ognia swoimi humorami.
  W gruncie rzeczy to Pani uprawia pacyfikację pod swoje chciejstwo.
  Pacyfikację która wyłącznie może skutkować obroną swoich POZYCJI (NIE RACJI MERYTORYCZNYCH) .
  Najgorsze że pacyfikację spraw których nie da się równouprawnić bo są to sprawy ludzkie, powiązane z życiem.

  Zamiast pójść za moją jako autora notki sugestią ku znalezieniu zasadniczego problemu, który ona ma rozwiązać, sama Pani dołącza do tych co na forum Neon24 uprawiają satanistyczną dywersję.
  Wie Pani dlaczego?
  - Bo "Złu aby zwyciężyło wystarczy bierność ludzi dobrych".
  Pacyfikacja wymusza bierność ludzi dobrych. Pacyfikacja promuje zło.


  Do @ ninyanonimowej pisałem:
  "Dziwi nie samo skasowanie komentarza, ale takie skasowanie, że zamieniają się miejscami
  - dobro i zło (a w perspektywie także
  - prawość (w tym życie zgodne z ludzka naturą) i nieprawość (w tym odejście od ludzkiej wspólnotowej i osobowej tożsamości):
  - życie i śmierć,
  - miejsce do życia i miejsce umierania,
  - światło i ciemność,
  - ludzie z którymi wchodzimy w relacje którzy zmierzają ku życiu i życiu wiecznemu, na takich co zmierzają ku samozatraceniu,
  - sens i cel blogowania z szukaniem dalekowzrocznej mądrości, oraz zgody dla dobrych celów i trwania w przyjaznej życzliwej jedności z jednej strony, a bezsens, głupota i brak logiki i ludzkich celów ze strony drugiej,
  - człowieczeństwo dojrzałe, i odczłowieczenie czy bestialstwo)."

  - Pisałem więc że swoim skasowaniem komentarza odwróciła sens i cel blogowania, ale i życia (w sumie że to nie tylko trolling, ale satanizm wpływający na nasze życie).

  Nie widzę w Pani wypowiedzi typowej dla "komunistycznej urawniłowki" nic więcej jak wolę pacyfikacji przez "cięcie po skrzydłach".
  - Nic więcej nic co by łączyło i godziło dyskutantów w kierowaniu dyskusji na jej sens i cel..

  Szukanie wariantu pośredniego, który może pogodzić strony to ma sens w niektórych sprawach technicznych, czy politycznych typu miejsce w którym gmina zbuduje most (z sugerowaną lokalizacją pośrednią), właśnie w sprawach skrajności.

  - Pacyfikacji nie może jednak być w sprawach przeciwieństw. Przeciwieństwa bowiem albo się odpychają (więc dokąd będą żyły, to się będą odpychały), albo przyciągają ku anihilacji (w tym ku śmierci stron).
  Nie po to piszemy żeby szukać "średniej" między przeciwieństwami, np. dobrem a złem, czy życiem a śmiercią i(j.w.).

  Tu problemy o których piszemy po prostu muszą być rozwiązane merytorycznie i konstruktywnie.

  Tak więc do dyskusji nic Pani nie wniosła.
 • @miarka 10:57:50
  Wielka szkoda, że ludzie zamiast się zastanowić nad informacją zwrotną w swoim kierunku to atakują ( urażone ego zapewne ) Nie doceniają tego, że Pan poświęca im swój czas, ( a każdy z nas ma ten czas ograniczony ) uwagę - chyba jeszcze nie końca rozumieją czym jest obojętność.
 • @werka1321 11:20:16
  "... chyba jeszcze nie końca rozumieją czym jest obojętność".

  Tak, to ważne. Pacyfikacja wymusza odczłowieczenie przez zanik ludzkiej wrażliwości wyrażany przez OBOJĘTNOŚĆ tam gdzie trzeba się jednoznacznie określić i po ludzku, i w ludzkim celu, działać.
 • @miarka 11:37:22
  ----- dalej Pan nie widzi w tym absurdalności ?!, co z Panem ?.
  https://www.youtube.com/watch?v=sZE7KIwEcdA
 • @ninanonimowa 12:03:20
  Musi być Pani przelękniona ( fobia ) albo jest Pani zdrajcą lub robi Pani z siebie ofiarę aby zwrócić na siebie uwagę ( ot np. Pana Miarka )

  Ten filmik zamieszczałam kilkakrotnie nie tylko tutaj na neon24 ale również i w kilu innych miejscach jako odpowiedź na pokojowe marsze, protesty, które tak naprawdę niczego nie zmieniają - bowiem nie ma przypadku w historii gdzie ludzie wolność wywalczyli marszem i machaniem chorągiewką.

  A teraz kobieto - kolokwialnie rzecz ujmując - może tym razem zrozumiesz - odbij ode mnie - w przeciwieństwie do Pana Miarka nie mam cierpliwości. Żegnam.
 • @miarka 11:37:22
  W tym konkretnym przypadku ta kobieta powinna być wdzięczna - że nikt nie "olał" jej lamentów - tylko poświęcił czas na szersze zrozumienie problemu - dając jej tym samym szansę na spojrzenie i na siebie i na swoje działania z innej perspektywy.

  Cały czas nawiązuje do fragmentu filmu

  https://www.youtube.com/watch?v=leVbc-UHC7k

  który nie wiadomo dlaczego wzięła do siebie - jest to dla mnie dziwne, absurdalne no chyba, że ta Pani ma jakieś osobiste problemy lub jest zdrajcą.
 • @ninanonimowa 12:03:20
  Musi to Pani rozwinąć, bo w tej formie to nie wiadomo o co Pani chodzi.
  - Co według Pani ma być w mojej wypowiedzi absurdem?
  Przykład z wykonaniem wyroku na zdrajcy Panią drażni? - Czyż da się wybaczyć zdrajcy? - Czy da się zaufać zdrajcy? Czy można tolerować aktywnego zdrajcę w czasach wojennych?
  - Czy można układać sobie, swojej rodzinie i swojemu narodowi przyszłość ze zdrajcą?
  - Czy to dla Pani coś osobistego?

  Ja opisuję absurdy które widzę, i dla ich wyprostowania (tu absurd pacyfikacji, zamiast pokoju i walki o ludzką przyszłość promujący obojętność i dawanie się zwyciężyć złu (i to Panią również kojarzę z tym złem)), a Pani jakby z Księżyca spadła i w zagadki się bawunia?
 • @werka1321 12:27:02
  Widzę że mamy podobne skojarzenia.
 • @miarka 12:56:49
  ---------------- SCENARIUSZ ZEMSTY :))
  ---- za DURNE KATOLSTWO ---- postanowiło ukuć intrygę dyskredytującą mnie, w wyniku czego z świętym oburzeniem przeprowadziłoby np. głosowanie nad moim haniebnym zachowaniem niegodnym Blogera ( mataczenie komentarzami ) i z hukiem wywaliło mnie z NEonu , jednym słowem genialna zasadzka .
  Do wykonania zadania zostali oddelegowani - franek-ganek , miarka , werka1312, czyli towarzystwo wzajemnej adoracji plus wspomagacze !.

  ZDRAJCY słowiańskiej Polski , Narodu słowiańskiego szafują AKowskimi wyrokami TFU !.

  --------------i tylko Polski ŻAL !.
  https://trybun.org.pl/2017/11/03/skad-idzie-zaglada-polski/

  Ps. pytanie o wyrok było pytaniem sprawdzającym, potwierdziło !
  Pana udział w spisku przeciwko mnie.
 • @ninanonimowa 13:55:36
  "Ps. pytanie o wyrok było pytaniem sprawdzającym, potwierdziło !
  Pana udział w spisku przeciwko mnie."

  Czytając podobne teksty - dochodzę do wniosku, że problemy, które gnębią i moją psychikę są niczym w porównaniu do powyższego. Mimo wszystko życzę zdrowia.
 • @ninanonimowa 13:55:36
  Już Pani podobne pisała powyżej:
  "...na moich oczach po naciśnięciu ( publikuj) znikały mi posty, które pisałam przez wiele godzin, na moich oczach zmieniano mi także zalinkowane przeze mnie filmiki , zmieniano mi całe akapity.
  Ktoś z NEonu ma wiedzę, możliwości jak to się robi i robi to !. Właśnie dokonujecie ponownego ataku na mnie , WATAHA widzę przygotowała się,
  --------wera1321 / franek ganek / miarka ??...

  I co, nie wystarczyło?

  O ile te sztuczki techniczne dotyczące ingerencje w pani blogowanie (włącznie z możliwym wykasowaniem przez kogoś, a na pani konto mojego komentarza) są możliwe - tyle że trzeba jeszcze udowodnić winę ingerującemu, to już używanie takich słów jak "wataha", "atak na mnie", "spisek przeciwko mnie" dość jednoznacznie wskazuje na chorobę związaną z urojeniami.

  To jest niebezpieczne nie tylko dla pani otoczenia, ale i dla samej Pani.
  Musi się Pani dać zbadać przez fachowca, bo na pomoc przez internet to raczej liczyć się nie da.
 • @miarka 15:25:34
  ------- oczywiście znikały za sprawą takich franków-ganków , widziałam jego nick przebijający na moim koncie i cztery lata temu i ostatnio . Rżniesz Pan głupa jak i reszta waszej watahy.

  Zakończenia wymiany / uprzejmości / innego nie spodziewałam się , wiedziałam , że polecicie klasyką , brak wam zupełnie wyobrazni :))))).

  Żądam PRZEPROSIN , albo już nie , od małych ludzi bez wstydu , nie mają one żadnej wartości.
 • @ninanonimowa 21:21:33
  Widzę że nie pierwszy raz Pani dzielnie bierze na siebie odium bycia winowajcą w tej aferze związanej z usunięciem komentarza i tym samym chce całą sprawę zamknąć w kwestii tego usunięcia komentarza.

  Daremny trud. Komentarz nie był do Pani, komentarz nie dotyczył treści pani notki.
  Komentarz był do pani fana - @Rzeczpospolita.

  1. Interesujące jest tutaj, że Pani tak się dla niego poświęca.
  2. Interesujące jest, że oboje tak bardzo chcecie odciągnąć dyskusję od niewygodnej treści usuniętego komentarza (niewygodnej bardziej dla niego, czy bardziej dla obojga? - Tego chyba już się nie dowiemy).

  3. Interesujące jest w tym miejscu jest skojarzenie stanu wyrażonego w punktach 1 i 2 z treścią części jednego z moich powyższych komentarzy:
  „Najgorsze jednak jest odwrócenie sensu wypowiedzi, a więc i wypromowanie odwróconego sensu wypowiedzi - satanistyczna odwrotka.
  Powyższa notka jest zwróceniem uwagi na to, że przez nieuczciwe usunięcie komuś komentarza to, co on głosił jako dobre zamienia się w złe, a to, co złe głosił adwersarz zamienia się w jakoby dobre”


  W czym rzecz. Otóż wysunęła Pani nie uzasadnione stanem dyskusji, a więc absurdalne roszczenie żebym Panią przeprosił.
  Jeżeli uznam je, zgodzę się na odwrócenie i sensu notki i tre,sci oraz oceny dyskusji. – Tylko dlatego że sprowadza pani manipulatorsko dyskusję na poziom emocjonalny.
  - Jeśli nie uznam, będą tacy co mnie uznają za gbura co skrzywdził kobietę.

  Teraz zaś Pani rezygnuje z roszczenia.
  - Ale teraz jeśli przyjmę tą rezygnację, znajdą się tacy, co mnie uznają za gbura co skrzywdził kobietę (sama o to prosi nazywając mnie „małym człowiekiem” – właśnie odwołując się do emocji).
  - Ale i jeśli nagle będę próbował spełnić Pani pierwotne roszczenie (teoretycznie wciąż mam możliwość), to już nie tylko
  - - zaprzeczył bym sobie podnoszącemu temat "nowego typu nadużycia blogerskiego",
  - - ale i dyskutantom i czytelnikom którzy w dyskusji i ocenie przyznali mi rację,
  - - ale skrzywdził bym i Panią, która wciąż trwa w stanie urojeń które powyżej wskazałem z radą aby poszła do specjalisty od tych spraw,
  - oraz skrzywdził bym i innych których swoimi urojeniami, i płynącymi z nich czynami wciąż może skrzywdzić.


  Na tym kończę dyskusje, bo widzę, że już nie zanosi się w niej na dalsze treści merytoryczne.Odwołując się do trzeźwej oceny i dalekowzrocznie nakierowanej roztropności czytelników.
 • @ninanonimowa 21:21:33
  Kiedy Wan się mówi, że obłąkani jesteście to ignorujecie...
  Mówię przecież, że siebie samych ignorujecie...
  A jak się nie umie słuchać to się potem nie wie co się robi.

  //oczywiście znikały za sprawą takich franków-ganków , widziałam jego nick przebijający na moim koncie i cztery lata temu i ostatnio . Rżniesz Pan głupa jak i reszta waszej watahy. //

  Zapytaj swojego potężnej postury białego barczystego bez brody... Może on Ci usunął...

  //Żądam PRZEPROSIN , albo już nie , od małych ludzi bez wstydu , nie mają one żadnej wartości.//

  Przeprosiny mają wartość dla przepraszającego - przede wszystkim.
  Popróbuj każdą swoją myśl odwrotnie pomyśleć... Takie ćwiczenie.
 • @miarka 01:45:21
  Ponadto ta Pani usuwała moje komentarze - oskarżając mnie, że grożę jej śmiercią i co tam jeszcze ta chora psychika by sobie nie wymyśliła. Jeden z moich komentarzy usunęła, bo uznała za "bzdurę". Tej Pani postawa jest roszczeniowa - ona komentarze ma prawo usuwać- natomiast ktoś jej komentarzy nie ma prawa usuwać. Tak wynika przynajmniej z jej pisaniny. Ja ze swojej strony mogę tej Pani jedynie współczuć, bo żyje we własnym psychicznym piekle - urojenia podyktowane strachem o swoje życie oraz urojenia wielkościowe.
 • @Franek Ganek 08:07:32
  "Popróbuj każdą swoją myśl odwrotnie pomyśleć... Takie ćwiczenie."

  Celne.
 • @werka1321 08:27:00
  Potwierdzam, że to jest celne.
  Przypadkiem poznałem młodzieńca który żył z kradzieży w supermarketach. Po jakimś czasie rozpoznał mnie i zareklamował mi kościół "chrześcijański" do którego wstąpił, przeszedł daleko idące nawrócenie, i teraz wszystkim reklamuje.
  To "głębokie nawrócenie" polegało właśnie na tym, że całkiem zmienił sposób myślenia - wszystkie decyzje podejmował ODWROTNIE do tych które podjąłby dawniej.
  W szczególności zapewniał, że teraz nie kradnie, całkiem inaczej patrzy na świat i legalnej pracy, a więc i pieniędzy mu nie brakuje.
 • @miarka 14:54:31
  Jedna z wielu dobrze kończących się historii. Coś optymistycznego.
  Tak mnie coś zebrało :

  https://www.youtube.com/watch?v=HyO-OwHzipk

  Spokojnej nocy i oby nigdy Pana nie opuściła cierpliwość, którą się Pan tutaj wykazuje.
 • @werka1321 22:24:51
  Dziękuję bardzo. To dobra muzyka.
  Pozdrawiam serecznie.
 • @miarka 13:13:00 A nie lepiej ? albo i Najlepiej...
  ...B.RAK możliwości usuwania I PO PROBLEMACH !!!

  Wszystko jak na dłoni, wzrośnie odpowiedzialność za słowa.

  Administracja nie marnuje Czasu itd. itp.

  Zasady ogólne NAJlepsze a nie żadne tam szczególne przypadki
 • @miarka 13:40:06 ŻADNEGO KASOWANIA i....
  ...PO PROBLEMACH.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031