Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
293 posty 5356 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Wojna o Amerykę a ONZ

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Podczas Drugiej Wojny Światowej masoni z NWO opublikowali w roku 1942 w Filadelfii (wraz z mapą Gomberga) plany nowego podziału świata, opracowane jeszcze przed włączeniem się USA do wojny, bo datowane na październik 1941 roku,

 

- Zakładał on nie tylko, że po pomyślnym zakończeniu trwającej wojny będzie ustanowiony Nowy Światowy Moralny Porządek stałego pokoju i wolności,

- ale również że nigdy nie podniesie się stary porządek świata, kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, rywalizujących imperializmów i potęgi wyrachowanej dyplomacji – majestatów, dyktatorów, uprzywilejowanych mniejszości, plutokratycznych monopolistów i podobnych socjalnych parasytów; że nigdy nie podniesie się stary, skorumpowany porządek odpowiedzialny za trwający wtedy światowy kataklizm narażający amerykańskie bezpieczeństwo i pokojowy postęp.

 

Plany te w znacznej części zostały zrealizowane, a nawet jeszcze są realizowane (np ostatnio Biden w zamian za poparcie obiecał Chinom zgodę na unię z Koreą i Japonią która była w tych planach (z tym że teraz z Japonią, zamiast z częścią Indochin z Wietnamem i Tajlandią).

- Miały one jednak zasadniczą wadę. – Nie uwzględniały siły amerykańskiego syjonizmu („America first”, imperializm, kopia bandyckiego, przedchrześcijańskiego, republikańskiego, oligarchicznego Cesarstwa Rzymskiego (korzystającego z okazji żeby brać pod swoje wpływy dekolonizowane państwa dotąd kolonialne innych państw), bliższego faszyzmowi jak komunizmowi.

- Komunizmowi wtedy w ofensywie, nawet żywemu w USA za sprawą komunisty Delano Rooswelta jako prezydenta USA (z ramienia partii demokratycznej, bliskiego Stalinowi), zaangażowanego w powstanie ONZ mającej plany NWO realizować, ale zmarłego w kwietniu 1945, a więc zanim ONZ formalnie powstała.

W rezultacie to co się miało nie powtórzyć, w całości się co prawda nie powtarza, ale wybiórczo, pod wolę „możnych” (głównie przez zdolności krzywdzenia słabszych oraz zbrodniczej z natury korupcji władz państwowych), to już tak.

 

Choć program ONZ dalej powstawał wokół planów gwarantowania pokoju światowego na bazie najszczytniejszych ludzkich celów moralności i wolności, to szybko okazało się że pójdzie to w kierunku skupienia się:

- bardziej na:ideologiach jak na ideach i ludzkich wartościach w ich spójnym systemie;

- bardziej na prawach jak na wolnościach,

- bardziej na prawie stanowionym dla korzyści ideologicznych i doraźnych, jak na wolnościach i moralności w służbie dalekowzrocznym celom ludzkim polityki.

- że bardziej skupi się na celach niemoralnych z natury korporacji prywatnych jak na celach moralnych ludzkości.

Zaledwie parę lat trwały złudzenia i już w 1948 roku ONZ przedstawiła światu „Powszechną deklarację praw człowieka”.Ona na pozór miała wspierać cel zasadniczy ONZ, jakimi są pokój, wolność i moralność, ale stopniowo coraz wyraźniej widać odejście od tego wszystkiego na rzecz praw stanowionych pod aktualne niemoralne „potrzeby” korporacji prywatnych

- cele sprzeczne z moralnymi celami ludzkości, a w rezultacie przykrywanych przez władze ONZ celami ideologii i władzy kolektywnej, oraz prawniczej podróbki człowieczeństwa jaką są humanizm i humanitaryzm.

- - przy czym ONZprzemyciła do tych jakoby obiektywnych praw inne ideologie, też wynoszące się nad ludzkie wartości ideowe, nad ludzkie wspólnoty, ludzkie powołania i cele.

- - - zaś sama moralność zastępowana jest jej podróbką w postaci etyki,

- - - a polityka „ideologią oficjalną” państwa, czy unii,

- - - zaś cele dóbr wspólnych narodów są podmieniane na cele „zrównoważonego rozwoju” w wykonaniu Agend ONZ i korporacji prywatnych.

- - - do tego ludzkie wolności, powołania, czy własność są redukowane do praw, np prawo do wolności czy prawo do własności, a w rezultacie „prawodawcy” rosną w randze do roli panów i władców nad niewolnikami.

 

Ogólnie można powiedzieć że w sposób typowy dla ideologii socjalizmu: stworzyć problem i zaproponować rozwiązanie”.

- Tak i ONZ wychodząc z ofertą całej listy ideologicznie umotywowanych „praw” obywateli państw „stworzyła problem i zaproponowała rozwiązanie” proponując siebie jako jego autorkę rozwiązania, i ze sobą w roli i wykonawczyni”.

W rezultacie zamiast walki ONZ o pokojowe rezultaty arbitrażu wyszła walka ONZ o jej władzę i nad potencjalnymi stronami konfliktów, ale i sposób życia społeczno-politycznego w państwach..

- Wyszedł socjalizm, i to niewątpliwie taki socjalizm, który zbrodniczą drogą pozbawia jednych ludzi ich dóbr, aby część z nich przeznaczyć na rozwiązywanie problemu na rzecz „praw” nim krzywdzonych, a drugą na swoje potrzeby. - Wyszedł socjalizm w sumie pasożytniczy i zbrodniczy, bo od niego dóbr nie przybywa, zaś przybywa ich urzędowych, pasożytniczych konsumentów oraz demoralizacji życia społeczno-politycznego.

- Wyszedł socjalizm rozumiany jako droga do komunizmu. – I aktualne plany ONZ to już komunizm, a więc i „ustrój polityczny”,na poziomie państw, ale dążenie do władze faktycznie cesarskiej nad państwami a zastępca Sekretarza Generalnego ONZ jest „do spraw politycznych”. To on staje się globalnym kreatorem polityki.

Znaczy to że ONZ staje się suwerenem władz państwowych państw w nim zrzeszonych, a te się z tym godzą, czyli zdradzają swoich prawdziwych suwerenów, swoje narody,

 

Tu już wszystko staje na głowie. Np „prawo człowieka do życia” wywodzone z powołania człowieka do życia staje się tylko prawem nadanym ludziom przez ONZ, która z kolei zobowiązuje do ich przestrzegania zrzeszone państwa, ale i przez to ONZ czuje się władną żeby to korygować.

- W rezultacie ONZ staje się najgorszym koszmarem ludzkości, bo i uznała już za prawo człowieka „prawo do aborcji”, a plany agend ONZ objęły i „depopulację ludności świata” nie przez jakąś promocje świadomego macierzyństwa, a przeciwnie – metodami ludobójczymi, obiecującymi szybki efekt, w tym przy pomocy zastrzyków zwanych szczepionkami.

W sumie ma to zmierzać ku rządom prawa wyniesionego nad moralność ludzką,

- co od razu podważa zasadniczy cel ONZ w postaci trwałego pokoju z powodu zasadniczej sprzeczności między prawem a moralnością. Moralność ma bowiem cel służebny człowieczeństwu w tym pokojowi, a także potrzebuje wsparcia prawa i sprawiedliwości, a nawet pełnego ich podporządkowania się moralnym celom ludzkości,

- zaś cele prawa są celami interesownymi i krótkowzrocznymi tych co te prawa stanowią, i idą w kierunku przeciwnym do celów moralności, a więc i życia ludzkiego i ludzkiej duchowości.

Takie wyniesienie prawa jest najgłębiej antyludzkie, bo wprost wywodzone z ideologii satanizmu.

 

ONZ miała być gwarantem pokojowych relacji międzynarodowych. Mogła to osiągać wyłącznie ograniczając się do arbitrażu w czasach jeszcze trwającego pokoju.

Być instytucją arbitrażową, trzeba stać zawsze z boku, być i apolityczną i aideologiczną godzącą strony które w świadomej, wolnej i dobrej woli same wybiorą sobie danego arbitra.

Niestety, ONZ już powstawała pod propagandowym hasłem „Nigdy więcej wojny”, a w tym od razu była groźba pacyfikacji stron potencjalnych konfliktów zamiast dopomagać je rozwiązywać.

Tu wojna była uznana za „zło absolutne”, co znaczy, że każde, choćby i zbrodnicze środki żeby do niej nie dopuścić, ale i aby i stłumić wojnę już trwającą miałyby być uznane za dopuszczalne i legalne.

- Coś jak później „wojna z terroryzmem” (gdzie rząd ustanowił specjalne prawa),

czy jak teraz z covidem (gdzie rządy ustanowiły na wniosek ONZ owskiej organizacji WHO stan pandemii i restrykcje),

czy próbą narzucania „ideologicznie słusznego” rozwiązania konfliktu w już trwającej wojnie w Syrii (pod pretekstem „praw człowieka” (w rozumieniu aktualnych władz politycznych ONZ.

- Pretekstem, bo prawa mają swój sens tylko jako sprawiedliwe i w czasach pokoju, podczas gdy w Syrii trwa inwazja najemników anty- legalnemu rządowi. ONZ chce tu pacyfikacji, ale obronnych działań syryjskiego rządu, co już jest paranoją. – W sumie to ONZ też staje się tu organizacja najemniczą występującą przeciw legalnemu rządowi Syrii.

- W tych przypadkach zostały ustanowione przez same władze prawa ograniczające ludzką wolność, ludzkie samostanowienie, ludzką władzę polityczną nad władzami państwowymi, ludzki kierunek polityki, a nawet możliwości realizacji ludzkich powołań - zwłaszcza na drodze restrykcji administracyjnych,

- z inwigilacją społeczeństw, z niszczeniem samej istoty ludzkiej własności jaką są sfery prywatności i życia wspólnotowego, niszczeniem zwłaszcza na drodze tworzenia fikcyjnych, ale zmierzających ku permanencji stanów wyjątkowych, zawsze zmierzających ku wywłaszczeniu i zniewoleniu społeczeństw, pozbawiania narodów suwerenności i samostanowienia, a ku przekształcaniu państw z niepodległych w faktycznie okupowane

- i zostało to społeczeństwom narzucone odgórnie. – Razem połączono w jedno dwa rodzaje władzy, co już jest typowe dla faszyzmu.

 

Teraz zmierza to ku powstaniu „rządu światowego” połączonych sił ONZ i korporacji prywatnych.

W każdym razie trzeba zapomnieć o możliwej roli ONZ jako arbitra godzącego strony sporu a USA między syjonistami a komunistami, aby nie doszło między nimi do wojny domowej.

 

ONZ w rzeczywistości nie jest organizacją narodów, a rzeszą – z władzą udzieloną jej przez prezydentów lub premierów państw zrzeszonych.

Rzesza jest organizacja powstającą doraźnie dla celów grupowych i agresywnych, wojennych, ale głównie dla siły władzy.

- Rzeszą jako zjednoczeniem państw mimo autonomii względem siebie w ramach rzeszy. – Rzeszą, ale zmierzającą do jej silnej władzy nad każdym z jej członków, a zarazem i zdolną wyegzekwować podporządkowanie sobie każdego z jej członków przez zdolność oddziaływania na innych.

W rzeszy rośnie i rola prezydentów i premierów państw zrzeszonych w ich państwach, ale ginie rola narodów i wyborców (tu wyniki wyborów są zwykle ustanowione wcześniej. Tu aktualne wybory w USA są wyjątkiem).

 

Faktycznie rzesza z każdego zrzeszonego państwa robi państwo faszystowskie, zarządzane odgórnie, autorytarnie, a jego dotychczasowy ustrój staje się fasadowym, np demokracją fasadową.

 

ONZ jest władzą jednak działającą w imieniu tej rzeszy, tak samo zresztą jak i UE jest taką rzeszą, i w obu przypadkach tak samo uznającą nad sobą władzę wielkich korporacji prywatnych.

Właściwie to oznacza koniec idei ONZ, bo korporacje prywatne są jak najdalsze od czynienia pokoju. - Jednak korporacjom pasuje taka „czysta” organizacja, przykrywająca ich cele wojny prowadzonej środkami gospodarczo-finanowymi, niby pokojowymi, choć to fałszywy pokój, czyli fikcja pokoju. Wojny prowadzone czasami metodami zbrojnymi są głównie dla zastraszania innych, ale zwykle tylko dla łatwiejszego sprzedawania za grube pieniądze broni z demobilu lub przestarzałej.

 

Tu trzeba zauważyć, że aby być organizacją działającą w szczytnym celu utrzymania pokoju na świecie, to za swój pierwszy cel powinna postawić sobie mobilizację państw świata aby zakazały działalności korporacji prywatnych, bo to ich działalność powoduje rabunek państw, ludzkie krzywdy i zadrażnienia, a łatwość dostępu do broni mnoży agresorów, a za nimi i obrońców.

 

 – Dzięki temu korporacje staja się coraz bardziej zbliżonymi do mafii, które wypraktykowały, że odkąd uzyskują wpływy na świat polityki, i nawet obsadzają tam swoją agenturę, stają się już praktycznie bezkarne, mimo nie tylko przestępczych, ale i zbrodniczych form działania).

 

– Faktycznie ONZ, i to od początku, poza planowanym jej oddziaływaniem dla zażegnania grożących konfliktów zbrojnych, a więc instytucji arbitrażowej, jest zmową na jej rzecz głów państw, ale nie budującą związku między nimi dla wspierania się wzajemnego.

- Jednak odkąd władzę zwierzchnią nad ONZ przejęły korporacje prywatne zaczęła się faktyczna okupacja państw przez te korporacje.

Zarazem stała się ona faktyczną zmową każdej z głów państw z ONZ potrzebną tym głowom dla jej mocy oddziaływania na ich narody,

- narody dotąd suwerenne i będące władza zwierzchnią nad władzami państwowymi;

- narody zdolne się buntować przeciw zdradzieckim i coraz jawniej okupacyjnym, formalnie własnym władzom,

- - władzom faktycznie zdradzającym swoje narody i państwa na rzecz korporacji prywatnych..

(To samo zresztą co ONZ, jest zdolna robić i UE wobec państw w niej zrzeszonych – nawet z możliwością interwencji zbrojnych (w obu przypadkach przeciw narodom właścicielskim tych państw (mimo zróżnicowania w definicjach narodów). - Starczy byle pretekst – zwykle starczy byle motywacja ideologiczna której da się przypisać związek z prawami człowieka, zresztą już w ich długiej liście ONZ-owskiej mających cele ideologiczne, czy z praworządnością (tu w zmiennych i pod potrzeby chwili definicjach rządu UE, czyli Komisji Europejskiej)

I w przypadku ONZ i UE idzie o odbieranie narodom suwerenności, a państwom niepodległości – Na rzecz korporacji prywatnych.

 

- Z jednej strony ONZ korzysta z tego, że jest zmową na rzecz wspierania tej organizacji przez głowy państw lub rządów, z finansowaniem jej środkami państwowymi.

- Z drugiej strony to ONZ jest wiodącą w „społeczności międzynarodowej” (fikcyjnej, głównie medialnej, bo narodów tu nikt o nic nie pyta).

Faktycznie „społeczność międzynarodowa” to władze ONZ i środowisk skupionych wokół innych głów państw oraz mediów głównie we władzy korporacji prywatnych, i to lewackich, komunistycznych.

– One działają dla udzielania wsparcia dla rządów (władz państwowych już jako rządów faktycznie okupacyjnych wobec tych państw), dla rządów odgórnych, bezpośrednich nad państwami z pominięciem narodów, choć państwami będącymi dobrami wspólnymi i własnością niepodzielną i niezbywalną narodów, narodów, które im zaufały i uczyniły władzami państwowymi.

Tak w więc ta fikcyjna „społeczność międzynarodowa” z ONZ wspiera rządy zdrajców nad zdradzonymi, czyniąc je rządami praktycznie nieusuwalnymi dokąd trwa ta antypaństwowa i antynarodowa zmowa.

(to tu jest przyczyna tego faktycznego zamknięcia ordynacji wyborczej i braku możliwości wyboru autentycznie polskich władz).

Na każdym kroku mamy tutaj ONZ-owski pokój krzywdzący i drażniący, wojnę już postanowioną w duchu, tylko czekającą na iskrę aby wybuchnąć. I to w takim miejscu powinna pojawić się ONZ jako powołana w intencji chronienia świata przed wojnami.

- Tymczasem nie ma tego, a przeciwnie – to ONZ spowodowała ten stan.

 

- ONZ wspiera rządy uzurpujące sobie rolę władzy politycznej, w tym prowadzącej politykę zagraniczną - choć taką władzę ma tylko Naród – suweren, władza zwierzchnia nad władzami państwowymi, gdzie władze państwowe to władze wykonawcze woli politycznej narodu.

ONZ i „społeczność międzynarodowa” są tu gwarantem, że relacje „międzynarodowe”, mimo całej tego fikcji jednak będą nazywane międzynarodowymi.

Jest tu jednak haczyk, bo te rządy jednak muszą zabiegać o to „poparcie” ONZ pod groźbą nie tyle enigmatycznego straszaka „opinii międzynarodowej” płynącej od tych rządów, które są rygorystycznymi wykonawcami woli władz ONZ, w tym zwłaszcza stojących nad nimi korporacji prywatnych i z użyciem mediów będących posiadaczem środków technicznych od tych korporacji.

 

- Tak więc nacisk na państwa, które chciałyby faktycznie bronić się przed skrzywdzeniem, bo przez ten układ, tą zmowę, robi się zniewalający – albo pójdziesz za wolą ONZ, albo cała opinia publiczna „społeczności międzynarodowej”, jej środki sankcyjne, czy wspierania rebeliantów stają się nie tylko realną groźbą, ale i bywają źródłem „kolorowych rewolucji”.

Faktycznie to chyba już nikt by nie miał możliwości do obrony jeśli ONZ nazwie go „tym złym”. – I ONZ już ośmielona rosnącymi wpływami globalistów-komunistów w USA i Europie, przy stałej, władczej pozycji komunistów w Chinach, i w serii innych mniejszych państw, przy dość mocnej ich pozycji w Rosji, oraz przy stojącej po tej stronie masonerii, praktycznie już jest gotowa do tej roli już nie tylko spiskowego „rządu światowego”, a więc roli wykonawcy polityki wygodnej korporacjom i faktycznie przez nie kreowanej.

Wciąż jest jednak nie wiadomą postawa jaką przyjmą Rosja i Chiny gdyby w USA do prezydentury doszedł globalista-komunista, który już obiecał Chinom poparcie w sprawie unii Chin z Japonią i Koreą. To mocne zagranie.

Kto wie co by było gdyby Chiny zgodziły się na takie ciasteczka?

Przecież ci, co mają zdecydować o zwycięzcy zostaliby poważnie zastraszeni.

- Bo jeżeli zwycięzcą zostanie uznany lider syjonistów, wtedy takie poparcie by mogło oznaczać okrzyknięcie syjonisty „tym złym”. – A wtedy już cały świat by wspierał komunistycznych rebeliantów w wojnie domowej w USA.

To samo i gdyby wygrał komunista. Przecież syjoniści by chwycili za broń choćby po to żeby się bronić, bo są już pogróżki co do ich fizycznej eliminacji.

Wtedy syjoniści (republikanie, indywidualiści, liberałowie, wolnorynkowcy, konserwatyści) - oni wszyscy by byli „tymi złymi” rebeliantami, a cały świat by wspierał ”ten dobry” rząd komunistów.

 

Nadto ONZ faktycznie pozostaje pod bieżącą władzą wykonawczą przedstawicieli korporacji prywatnych, przy czym wiodącą rolę w organach ONZ już mają komuniści chińscy,a do roli administracji w „rządzie światowym” szykują się i luminarze UE.

Korporacje prywatne już opanowują poszczególne „ministerstwa” (czy może należało by mówić „komisje z komisarzami”).

I tak „ministerstwo zdrowia” ONZ-owskie, jako zamierzonego „rządu światowego” – jakim mimo kompromitujących matactw z covid-19 wciąż jest WHO, jest kontrolowane przez:

- po wielekroć skompromitowanego i wciąż bezkarnego Billa Gatesa, zbrodniarza szczepionkowego przede wszystkim z Indii, i

- skompromitowane korporacje prywatne związane z medycyną rockefellerowską.

- To medycyna wylansowana w ubiegłym stuleciu przez Rockefellerów z udziałem Rotschildów. – Medycyna skupiona na uzyskiwaniu zysków, a te największe daje skupianie się na leczeniu objawów, zaleczaniuchorób tak, aby wciąż wymagały korzystania z leków i miały wiele chorób ubocznych jako skutków kuracji – kuracji głównie środkami chemicznymi, a więc z definicji bardzo tanimi, choć mogącymi być drogo sprzedawanymi.

- Medycyną niezdolną do przywracania ludziom zdrowia przez leczenie przyczyn chorób, za to dobrą, ale do zapewniania medykom i farmaceutom praktycznie nieograniczonych, ale nieuczciwych zysków, bo kosztem coraz gorszego stanu służby zdrowia, ilości i ciężaru chorób, i ich faktycznej bezkarności za błędy i zaniedbania, których można było uniknąć.

- Bezkarności zwłaszcza z powodu procedur medycznych tylko po to wymyślonych aby lekarze je stosujący mogli funkcjonować jak mafia która ma swoich ludzi we władzach państwowych, a więc unikać kar z powodu umiejętności zasłonięcia się jakimiś procedurami (odgrywającymi już rolę skorumpowanego prawa z lukami i nadmiarami, przez co umożliwiającymi obronę winnych mimo nawet dla laika widocznych zaniedbań).

– Z „medycyną objawową” zmierzającą do podstępnego przejmowania władzę nad pacjentami, oraz uzależnienia korzystających z tego rodzaju medycyny, wpędzającą ich w coraz liczniejsze efekty uboczne kuracji oraz szczepionek (co do których efekty uboczne bywają tak powszechne, że nawet załatwili sobie (niemożliwe żeby inaczej jak w drodze korupcji) zwolnienie od ponoszenia karnych konsekwencji z nimi związanych i wypłaty odszkodowań ofiarom – co już ma znamiona ludobójcze, oraz przestępczości zorganizowanej na rzecz prowadzenia eksperymentów medycznych).

W zamierzanym przez globalistów-komunistów „rządzie światowym”, „ministerstwo zdrowia” z „komisarzem” Gatesem miałoby sprawować specjalną funkcję w kontroli i władzy wewnętrznej nad ludnością świata, wraz z realizacją obłędnego, ludobójczego planu jej depopulacji.

- Depopulacji pod widzimisie „władców”, a głównie z zastosowaniem szczepionek/„wszczepionek”, które w związku z w tym celu wykreowaną „pandemią” covid-19, poprzez wstrzyknięte wraz z nią (czy w związku z nią w kolejnym etapie) narzędzia nanotechniki, ale i przy specjalnie zmienionej z ludzkiej na zmanipulowaną na GMO genetyki, miałyby być głównym narzędziem totalnej kontroli i władzy nad pozostałą częścią ludności świata przez spiskowców zamierzających ustanowić „rząd światowy”.

 

- To już obejmują realizowane od lat plany ONZ-owskich Agend, z ich komunistycznym zamiarem przejęcia własności narodów i osób,

 

Na tą groźbę Ameryka odpowiedziała wyborem Trumpa na prezydenta, który co prawda wstrzymał finansowanie WHO, ale to jednak nie przerwało planów globalistów-komunistów już głęboko wrośniętych w amerykański system władzy (deep state), w tym odgórnie: CIA, sądy (prócz sądu najwyższego), a częściowo i FBI, i armię), a oddolnie w: instytucje, szkolnictwo, media, pop-kulturę, oraz ideologie: „dzieci-kwiatów”, LGBT, poprawności politycznej i prawnictwa.

Wciąż czując się mocnymi, w trakcie aktualnych wyborów prezydenckich dokonali faktycznego puczu dokonując fałszu wyborczego, licząc na swoje, faktycznie prawniczo-siłowe możliwości wymuszenia uznania przez system władzy USA fałszywego wyniku.

 

W tej chwili już trwa wojna domowa, i to nie tylko uliczna z udziałem czarnoskórych sympatyków partii Bidena, wspieranych przez „demokratycznych” prezydentów miast .

– Doszło już do tego że nawet giną żołnierze (dwóch żołnierzy którzy przejmowali CIA-owskie serwery (we Frankfurcie), które fałszowały liczenie wyników aktualnych wyborów prezydenckich).

- Ponadto z części serwerów które prawnicy prezydenccy chcieli zachować jako dowody w sprawie fałszerstw, skradziono dyski twarde (w szczególności są tam dowody na najgrubsze z aktualnie dokonanych oszustw wyborczych - że system liczenia głosów dodawał 30% głosów Bidenowi, a odejmował 30% Trumpowi), i to w czasie, kiedy prezydenccy prawnicy załatwiali specjalną ochronę tych serwerów (a więc wywiad „demokratów” w sądach jest mocny).

 

Choć chyba już wszyscy sobie zdają sprawę z tego że faktycznie Trump wygrał, i to znaczną ilością głosów, to jednak środki przemocy globalistów-komunistów tej wojnie domowej pozwalają konfliktowi trwać i niszczyć resztki republikanizmu w USA na rzecz rosnącej anarchii i faktycznie bezpodstawnej roszczeniowości, na rzecz budowy pretekstu do zaprowadzenia komunistycznej tyranii, i to nie tylko w USA, ale i zmierzającej ku rozlaniu się jej na cały świat.

(Tu trzeba zaznaczyć, że „polski” rząd już wziął miliard dolarów od Gatesa i za to jest po stronie globalistów-komunistów, podobnie po tej stronie są rządy Meksyku i Hiszpanii.

Morawiecki za to zakupił 45 milionów szczepionek w 2 dawkach, a więc pod zaszczepienie 22,5 miliona polskich obywateli, najpierw starszych i chorych na inne choroby (zakupił szczepionki jeszcze nie istniejące, nieprzebadane, niewiarygodne, nadto zaniedbując prace nad opracowaniem leków i sposobów na utrzymanie zrównoważonymi systemów odpornościowych polskich obywateli)

Ponieważ jest nas w kraju na pewno nie więcej jak 37,5 miliona Polaków, to nie zaszczepionych miałoby pozostać nie więcej jak 15 milionów. Jakoś to się dziwnie kojarzy z planami globalistów, a może i jest masońskim podpisem w całej tej akcji.

– Otóż masońska organizacja "Klub Rzymski" zaplanowała już w 1974 roku, że do 2040 roku pozostanie tylko 15 milionów Polaków.

Z tego by wynikało że te szczepionki/”wszczepionki” nie muszą zabijać natychmiast. - Im starczy, że w ciągu jednego pokolenia wymrze nas 60%., czyli średnio ma umrzeć o około milion sto tysięcy rocznie więcej Polaków jak się urodzić. – Tylko czy to pociecha, że nie natychmiast?).

 

A ONZ? Na pewno jest po stronie komunistów. – I na pewno wykorzysta każdą okazję żeby ich wspomóc.

 

O chrześcijańskim spojrzeniu na już zaczętą amerykańską wojnę domową komuniści-syjoniści i jej perspektywach już w części 3.

KOMENTARZE

 • @Miarka
  Salute 5*.
 • @Repsol 22:52:14
  Dzięki. Salute.
 • @ Autor
  "A ONZ? Na pewno jest po stronie komunistów. – I na pewno wykorzysta każdą okazję żeby ich wspomóc."

  Gdyby tak było, to ONZ nie wycofałby w 1991r. rezolucji potępiającej syjonizm uchwalonej i przyjętej większością głosów w 1975r.

  http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/147224,przegrywamy-czy-wygrywamy-z-syjonizmem
 • @Rzeczpospolita 00:17:09
  W układzie spolaryzowanym sceny polityczno-ideologicznej Komunizm i syjonizm to są przeciwieństwa .
  Jak ONZ potępia syjonizm to jak najbardziej jest po stronie komunistów.
 • Groch z kapustą, Nie wiadomo jaka jest wiodąca myśl tego tekstu.
  //kopia bandyckiego, przedchrześcijańskiego, republikańskiego, oligarchicznego Cesarstwa Rzymskiego//
  Pytanie: Kiedy w historii świata było republikańskie Cesarstwo Rzymskie ?

  //Biden w zamian za poparcie obiecał Chinom zgodę na unię z Koreą i Japonią która była w tych planach (z tym że teraz z Japonią, zamiast z częścią Indochin z Wietnamem i Tajlandią).// Gdzie i jak Biden taką zgodę wyraził?

  // bardziej na: ideologiach jak na ideach i ludzkich wartościach w ich spójnym systemie;// Ideologie jak sama nazwa wskazuje, są oparte na ideach, to jest to samo. A o jakie ludzkie wartości biega?

  //- bardziej na prawie stanowionym dla korzyści ideologicznych i doraźnych, jak na wolnościach i moralności w służbie dalekowzrocznym celom ludzkim polityki.// Co to są te "wolności" jak one wyglądają?
  A o jaką moralność chodzi? Chrześcijańską?

  //- że bardziej skupi się na celach niemoralnych z natury korporacji prywatnych jak na celach moralnych ludzkości.//
  Korporacje prywatne są niemoralne? Cele moralne ludzkości? Co to jest?
  O co tu chodzi? O upaństwowienie?

  //- - przy czym ONZprzemyciła do tych jakoby obiektywnych praw inne ideologie, też wynoszące się nad ludzkie wartości ideowe, nad ludzkie wspólnoty, ludzkie powołania i cele.
  - - - zaś sama moralność zastępowana jest jej podróbką w postaci etyki,
  - - - a polityka „ideologią oficjalną” państwa, czy unii,
  - - - zaś cele dóbr wspólnych narodów są podmieniane na cele „zrównoważonego rozwoju” w wykonaniu Agend ONZ i korporacji prywatnych.
  - - - do tego ludzkie wolności, powołania, czy własność są redukowane do praw, np prawo do wolności czy prawo do własności, a w rezultacie „prawodawcy” rosną w randze do roli panów i władców nad niewolnikami.//
  To jest bełkot, bez sensu. Reszta jest taki bełkot, że nie jest wiadomo o co chodzi.

  //
  - W rezultacie ONZ staje się najgorszym koszmarem ludzkości, bo i uznała już za prawo człowieka „prawo do aborcji”, a plany agend ONZ objęły i „depopulację ludności świata” nie przez jakąś promocje świadomego macierzyństwa, a przeciwnie – metodami ludobójczymi, obiecującymi szybki efekt, w tym przy pomocy zastrzyków zwanych szczepionkami.//
  Autorze, nie wiesz czym jest ONZ. Chiny i Indie stanowią połowę ludności świata, regulują własny przyrost naturalny wg. tego jak im pasuje i to nie są chrześcijanie.
  A ONZ nie ma możliwości aby mieć na to wpływ, bo jak? Skazać na więzienie?

  Tego się nie da czytać! To są jakieś brednie, szkodliwe, bo robią mętlik w głowie.
 • @Anna-PK 01:16:01
  "Pytanie: Kiedy w historii świata było republikańskie Cesarstwo Rzymskie ? "

  Wtedy kiedy był i senat, i cezar :-)


  "Ideologie jak sama nazwa wskazuje, są oparte na ideach, to jest to samo. A o jakie ludzkie wartości biega?"

  To tak, jakby Pani powiedziała, że herezje są oparte na religiach i to jest to samo.

  Nie. Ideologie to twory które są zniekształceniem idei.


  " Co to są te "wolności" jak one wyglądają?"

  Są zielone, wiszą na ścianie i wołają "pypy".
 • @miarka 02:23:37
  //@Anna-PK 01:16:01 Pytanie: Kiedy w historii świata było republikańskie Cesarstwo Rzymskie ?//
  Wtedy kiedy był i senat, i cezar :-)"

  Zwykle w monarchiach były takie zgromadzenia, i u sułtana i u cara, i u średniowiecznego króla.

  "Ideologie to twory które są zniekształceniem idei."

  Ideologia to idee złożone w strukturę logiczną. Jak sama nazwa mówi.

  "[Wolności] Są zielone, wiszą na ścianie i wołają "pypy".

  Pana jest pypą?
 • @Pedant 07:01:24
  "//@Anna-PK 01:16:01 Pytanie: Kiedy w historii świata było republikańskie Cesarstwo Rzymskie ?//
  Wtedy kiedy był i senat, i cezar :-)"

  Zwykle w monarchiach były takie zgromadzenia, i u sułtana i u cara, i u średniowiecznego króla".

  Przecież na tym się nie kończyło. Byli i trybuni ludowi. A i senatorowie to byli patrycjusze - rodzaj dzisiejszej oligarchii korporacyjnej...


  ""Ideologie to twory które są zniekształceniem idei."
  Ideologia to idee złożone w strukturę logiczną. Jak sama nazwa mówi".

  Mówi, tylko oprócz tego właśnie mówi o odejściu od idei, od jej funkcji równoważącej to co jest ku braniu z tym co jest ku dawaniu od siebie.
  Ideologie zaś są zawsze bardziej ku braniu jak ku dawaniu, zawsze jest w nich jakich fałsz, jakieś oszustwo, kłamstwo, czy manipulacja, z typowymi odwrotkami w logicznie powiązanym i spójnym ideowym systemie wartości ludzkich czy wspólnotowych, jakaś aspołeczność tak tych co mamią ku ideologii, jak i u tych co się dają skusić.
  Logika właśnie ma cel w pozyskiwaniu zwolenników, takim do nich docieraniu żeby reagowali tak jak oczekuje ideolog, zwłaszcza interesownie i emocjonalnie. Natomiast logika merytoryczna jest cieniutka i wcześniej czy później ulega obnażeniu, choć bywa, że i dopiero kiedy cała konstrukcja zbudowana na ideologii się rozpadnie.  "[Wolności] Są zielone, wiszą na ścianie i wołają "pypy".
  Pana jest pypą?"

  Tak? A nie widzisz że stosujesz przepaskudną, trollowską retorykę będącą formą od "zdania wyrwanego z kontekstu"?
  Kierujesz pytanie do mnie, a nie do "dyskutantki", która pytała: " Co to są te "wolności", jak one wyglądają?" ?
  I tak jej dobrze wytłumaczyłem. :-)
 • "Ogólnie można powiedzieć że w sposób typowy
  dla ideologii socjalizmu: stworzyć problem i zaproponować rozwiązanie”.
  ----------------
  Tak - ale należy zacząć od antyfrancuskiej rewolucji - bo każde, późniejsze liczące się wydarzenie polityczne z wojnami włącznie - to konsekwencja tej rewolucji. To nieprzerwany proces przejmowania i utrwalania władzy nad ludźmi - żmijowego plemienia. Mało tego - to odczłowieczanie człowieka w celu uczynienia z niego biologicznego przedmiotu użytkowego. Komunizm czy inne ideologie po antyfrancuskiej rewolucji należy uważać jako narzędzia do osiągnięcia swojego celu przez dzieci diabła. ONZ i wszystkie wokół niego agendy też jest takim narzędziem.
  Wniosek?
  Wszelkie analizy polityczne otaczającej nas rzeczywistości - bez uwzględnienia tych - co to ich ojcem jest diabeł - nie prowadzą do prawidłowych wniosków. Poza tym nie mam zastrzeżeń.
 • Bla, bla, bla.
  Wywieziono przemysl z USA do Chin. Teraz dobijaja malych przemyslowcow, restauratorow, sklepikarzy Covidem a chorych cenami leczenia. USA juz w zasadzie nie istnieje. Trump chcial uratowac USA ale wybory sfalszowali nieprzyjaciele rodzaju ludzkiego. Mam 72 lata wiec mam to w dupie ale wnuki? Zyjemy w czasach ostatecznych. Przepowiednie wypelniaja sie. Do spowiedzi. Modlic sie o zmilowanie do Boga.
 • Wolność słowa atakuje ze zdwojoną siłą.
  Znalezione w Sieci:
  "
  Drugi film: .https://youtu.be/iInzbX9Jf4U
  Okazuje się, że z dniem dzisiejszym, YT będzie usuwać filmy w których podaje się w wątpliwość „niedemokratyczność” wyborów w USA, oraz zaprzeczać faktowi wybrania JB na nowego prezydenta USA.
  "
  Mnie ta filozofia kojarzy się nieodmiennie z tą dotyczącą podważania prawdy o Holocauście.

  W obu przypadkach identyczna logika, identyczne cele i te same źródła tego "prawa" (w sensie koszerne).

  Dzisiaj już wierzę że w ZSRR w czasach dominacji mafii żydowskiej za Stalina i wcześniej mogły być prawdziwe wszelkie anegdoty na temat przywiązania do prawdy radzieckiej "Prawdy" (nazwa w stylu koszernym czyli przewrotna) zapewne redagowanej przez (lub pod kontrolą) koszernych specjalistów (media to koszerny konik).
  Dzisiaj mamy to samo na zachodzie ...metody, "prawda" i kontrola taka sama (czyli też koszerna).

  Można postawić wspólny mianownik między wszystkim co było złe z ZSRR i dzisiaj jest złe na tzw. zachodzie.
  Ten wspólny mianownik jest po prostu koszerny.

  Na tym tle całkiem inaczej jawi się polityka takiego zbrodniarza jak Hitler. Diagnozy stawiał poprawne tyle że stosował bandyckie nieludzkie metody... był wielkim wodzem był wizjonerem ... i byłby wielki gdyby nie był jednocześnie zbrodniarzem.

  Matematycznie:
  Hitler - zbrodnie Hitlera = wielki światowy wizjoner.
  ale
  Hitler jak całość ..wielki światowy zbrodniarz.
  Niemiej jednak nie da się ukryć że Świat ma problem z mafią którą tak brutalnie zwalczał Hitler (kiedyś problem był w ZSRR i w USA (bo Europę Hitler brutalnie wyskrobał) a dzisiaj świat ma problem na zachodzie (USA, UE) bo w Rosji Putin umiejętnie, humanitarnie ten problem rozwiązuje, pacyfikuje...patrz nowe prawo na Oligarchów, Urzędników i tzw. opozycję).
  Uwaga: pojęcia humanitarnie nie mylić z mafijnym pojęciem humanitaryzmu (z bombardowaniami humanitarnymi, z embargami humanitarnymi bo mafijne znaczenie jest zwykle zaprzeczeniem normalnego znaczenia jak np. prawda, dobro, zło.. reżim, demokracja).
 • @staszek kieliszek 08:32:17
  Dobre obserwacje i dobry rocznik ...
  (mam podobne obserwacje i podobny rocznik...)
  jednym słowem dobre PRLowskie korzenie w sensie wykształcenie...

  Nowe pokolenia z czasów rządów Bolka, Balcerowicza, Buzka, JPII to już nie to samo... nie ten poziom edukacji ... i ta lawina propagandowego g..na wylewana na głowy tych młodych ludzi.
 • @demonkracja 08:24:01
  ""Ogólnie można powiedzieć że w sposób typowy
  dla ideologii socjalizmu: stworzyć problem i zaproponować rozwiązanie”.
  ----------------
  Tak - ale należy zacząć od antyfrancuskiej rewolucji - bo każde, późniejsze liczące się wydarzenie polityczne z wojnami włącznie - to konsekwencja tej rewolucji".

  Pisze o masonerii, a to wystarczy. Masoneria była autorka i Rewolucji Francuskiej i USA z ich konstytucją i polskiej Komisji Edukacji Narodowej, i Konstytucji III Maja.
  Ponadto masoneria ma swoje korzenie aż w czasach budowniczych piramid egipskich, a więc i niewolnictwa z "należną michą", i tłumaczenie wszystkiego przez prawa, a więc i największych oszustw i manipulacji, a także satanizmu, bo prawo wyniesione nad jakąkolwiek ludzką wartość skutkuje już ideologia satanizmu.
  - Nadto samo egipskie niewolnictwo przekładało się na komunizm.
  W sumie to mówiąc Rewolucja Francuska trzeba myśleć nie tylko "satanizm", ale i "komunizm".
  A jaszcze jednym Cię zaskoczę.
  Faraon był uważany za diabła (gdzieś czytałem, nie pamiętam gdzie, może ktoś umie znaleźć źródło). Można więc mówić, że "dzieci diabła" to się od niego wywodzą, oczywiście nie genetycznie, a mentalnie, a to w szczególności masoni i ideolodzy komunizmu.
 • Rewelacyjny materiał o działaniu UE
  Każdy powinien to przeczytać
  https://wpolityce.pl/swiat/530085-co-jest-prawda-a-co-spektaklem-dla-maluczkich

  Materiał jest o Grecji (relacja greckiego negocjatora w UE).
  ale dokładnie opisuje aktualną pozycję Polski i Węgier w tym nagonkę na PIS.
  Polskim negocjatorem jest Morawiecki, Węgierskim Orban.
 • @staszek kieliszek 08:32:17
  "Wywieziono przemysl z USA do Chin. Teraz dobijaja malych przemyslowcow, restauratorow, sklepikarzy Covidem a chorych cenami leczenia. USA juz w zasadzie nie istnieje".

  "Biada rękom opuszczonym". "Złu aby zwyciężyło wystarczy bierność ludzi dobrych", "Bóg nie nakłada na nikogo ciężarów nadmiernych". - Z zasady zawsze mamy dość sił, środków i możliwości działania, oraz możliwości łączenia się dla działań wspólnych z ludźmi których Bóg stawia na naszej drodze. W ostateczności Bóg dopomoże w drodze. Ważne żeby robić to, co należy robić w danej sytuacji. "Niech żywi nie tracą nadziei". "Przegrywają tylko ci co się poddają". "Kto nie podejmuje obrony koniecznej, już przegrał. Kto ją podejmuje, choćby i był słabszy, zawsze ma szansę".


  "Trump chcial uratowac USA ale wybory sfalszowali nieprzyjaciele rodzaju ludzkiego".

  Ekipa Trumpa walczy, i to z szansami na wygraną.


  "Mam 72 lata wiec mam to w dupie ale wnuki? Zyjemy w czasach ostatecznych. Przepowiednie wypelniaja sie".

  Przecież to propaganda naszego wroga. To nie są czasy apokalipsy. Zresztą gdy nadejdą, nadejdą dla naszego dobra, a nie pogrążenia czy uśmiercenia nas. - Jesteśmy w stanie obrony koniecznej.


  "Do spowiedzi. Modlic sie o zmilowanie do Boga".

  W czasach pokoju "Módl się i pracuj". - W czasach wojny i fałszywego pokoju, "Módl się i walcz".
 • @miarka 09:17:44
  --------------
  "Pisze o masonerii, a to wystarczy."
  --------------
  Tak - ale rozwinąć tego - nie zaszkodzi.
 • @demonkracja 10:05:29
  ""Pisze o masonerii, a to wystarczy."
  --------------
  Tak - ale rozwinąć tego - nie zaszkodzi"

  No to i teraz jest - w komentarzu. - Za długość tekstu notki i tak mnie już objeżdżają.
 • Mam pytanie do p. Rapsol, co takiego wartościowego zawiera
  powyższy tekst, a przede wszystkim czy p. Rapsol w ogóle go czytał przed oceną i prezentowaniem?

  Można mieć tylko nadzieję, że nikt poważny, czy zagranica tego nie czytają, bo by nabrali bardzo niemiłej opinii o Polakach, tak piszących jak i czytających.
 • @Anna-PK 17:20:22
  W odpowiedzi Pana Repsola wyręczać nie myślę, ale to, to już skomentowania wymaga:
  „Można mieć tylko nadzieję, że nikt poważny, czy zagranica tego nie czytają, bo by nabrali bardzo niemiłej opinii o Polakach, tak piszących jak i czytających”.

  Akurat odwrotnie. Powinniśmy raczej mieć mieć nadzieję że nie tylko wszyscy poważni Polacy jeżeli jeszcze nie zaglądają to będą zaglądali na Forum Polaków, oraz forum Niepoprawnych i Niezależnych żeby zwłaszcza takie teksty czytać, a jak radzą sobie z językiem to nie tylko Polacy, ale i cudzoziemcy.
  A co do tej „bardzo niemiłej opinii o Polakach, tak piszących jak i czytających” to mogli by jej nabrać zwłaszcza czytelnicy Pani pisaniny, czy ogólniej wychowani na ideologiach poprawności politycznej i prawnictwa, autorytetach medialnych zwanych celebrytami, na autorytecie wikipedii, i na modach lansowanych w reklamach, tylko że oni to raczej zajęci są oglądaniem telewizji, więc daremny Pani trud, bo nie dotrze.
 • @miarka 20:53:34 Tu nie chodzi o żadną poprawność polityczną,
  tylko o podstawową wiedzę. Skąd to Pan wziął?
  // Nadto ONZ faktycznie pozostaje pod bieżącą władzą wykonawczą przedstawicieli korporacji prywatnych, przy czym wiodącą rolę w organach ONZ już mają komuniści chińscy,a do roli administracji w „rządzie światowym” szykują się i luminarze UE.//

  Siedziba ONZ jest w Nowym Jorku. Aby tam przyjechać, trzeba mieć amerykańską wizę. Bywało, że Amerykanie nie dawali wizy, jak ktoś im jakoś podpadł. Raz wizy nie dostał Narendra Modi, premier Indii. Kurt Waldheim był persona non grata w USA, a go wybrali Sekretarzem Generalnym w ONZ.
  "Kreml zarzucił Stanom Zjednoczonym naruszenie ich zobowiązań międzynarodowych poprzez niewydanie rosyjskiej delegacji wiz na czas przed przystąpieniem do Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zagroził „twardym” działaniem w odpowiedzi."
  https://www.rferl.org/a/russia-accuses-us-of-outrageous-act-in-denial-of-visas-for-un-meeting/30180976.html

  A co do Chin: "Napięcia między USA i Chinami wysunęły się na pierwszy plan podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, podczas którego prezydent USA Donald Trump obwiniał Chiny za rozprzestrzenianie się koronawirusa."
  https://www.bbc.com/news/world-54253408

  Pan jak widać, komponuje teksty zupełnie ignorując istniejącą rzeczywistość.
 • @Anna-PK 23:27:46
  " Tu nie chodzi o żadną poprawność polityczną,
  tylko o podstawową wiedzę".

  No właśnie. Kto dysponuje mediami, ten narzuca poprawność polityczną, a w rezultacie oficjalna wiedza to wiedza poprawnopolityczna.


  "Skąd to Pan wziął?"

  To jest wiedza ogólnodostępna, internet jest tego pełny, raczej nie nadążą blokować.


  To co Pani podaje dalej to są tylko fakty. Znaczenie będą miały dopiero jak poznamy całą prawdę, prawdę jedyną odnośnie tego dlaczego coś mówiono czy robiono.
  Póki co to jest tylko interpretacja, a ta oficjalna - chyba już Pani wie że jest stronnicza, i w która stronę.
  Natomiast Prawda ma się trudno przebić, bo od razu jest nieprzychylnie interpretowana, etykietkowana jako oszołomstwo, płaskoziemstwo, czy teoria spiskowa przez propagandę wojenną (oficjalną, poprawnopolityczną, najgłębiej zakłamaną, ale mającą swoje sztuczki żeby nią programować odbiorców przekazu tak żeby w to wierzyli i jeszcze po tej stronie angażowali się emocjonalnie).
 • @miarka 00:36:46 Proszę aby Pan też podawał fakty.
  //To co Pani podaje dalej to są tylko fakty. Znaczenie będą miały dopiero jak poznamy całą prawdę,//

  Stronnicza i w jaką stron? Człowieku, mów jaka jest prawda.
 • @Anna-PK 01:17:42
  "Stronnicza i w jaką stron? Człowieku, mów jaka jest prawda."

  To co piszę, ścieka po Pani jak woda po kaczce, i dalej szuka dziur w całym.
  Już doszedłem do tego w komentarzu do Pani na Niepodległy.pl"

  "Jak Pani mówi że "on może dać pieniądze" (Gates), z sugestią że jest dobroczyńcą, a ja twierdzę że to korupcja, a korupcja to zbrodnia (i w notce i jeszcze w niedawnej wypowiedzi w dyskusji), to pani stoi po stronie bandyty i to jeszcze z zaangażowaniem emocjonalnym, więc cokolwiek będę Pani tłumaczył, to po Pani ścieknie jak woda po kaczce i dalej będzie szukała dziur w całym.
  Pani musi w końcu przeczytać całą notkę. - Po czym spróbować zrozumieć, szukając w całym internecie, a nie tylko w poprawnopolitycznych mediach.
  - Bo tak, jak Pani chce dyskutować, to do ładu nigdy nie dojdziemy".

  Najpierw zrozumieć a nie najpierw podważać elementy wyrwane z kontekstu i pytać o to na co jeszcze nie ma odpowiedzi.


  Tak samo i tutaj. - Ja mówię że znamy fakty, ale nie całą prawdę, dlaczego coś mówiono i robiono, więc bez tego nie możemy od razu zająć konkretnego stanowiska - zrozumieć o co tam naprawdę chodziło.

  - A Pani z naiwnością dziewczęcia już chce prawdy, bo jak nie, to zadowoli się pierwszą lepszą interpretacją.
  Oj młodość, młodość, niecierpliwa jest...
  Nie słyszała Pani że media kłamią a poprawność polityczna to ideologia bardzo kłamliwa i manipulatorska, że oficjalna informacja to głównie propaganda wojenna w wojnie możnych przeciw ludzkim społecznościom? - O kłamstwie wielekroć powtarzanym, o pluciu na kogoś aż coś się przylepi?
 • @miarka 02:40:26
  Masz o co sie prosisz bo pisesz za duzo i zawile.
  Zaczalbym od krotkiego wprowadzenia co to jest moralnosc (np. nie rob drugiemu co tobie niemile lub miluj blizniego jak siebie samego) i dlaczego prawo obecnie jest anty-moralne(bo jest zaprzeczeniem tej zasady)
  Korporacje(wlacznie z bankami) sa amoralne poniewaz ich glownym celem jest zysk(cecha egoistyczna) a nie dobro wspolnoty-lokalnej,miejskiej,panstwowej i one poprzez kapital,korupcje,wymuszenia krztaltuja amoralne prawo i jego interpretacje.
 • @mac 03:10:08
  "Masz o co sie prosisz bo pisesz za duzo i zawile".

  No, no, no. Ja się o jakieś przedrzeźnianie i trollowanie nie proszę. Do tego starczy napisać coś mądrego.
  - Zaraz kogoś głowa zaboli i będzie chciał udowadniać że to z winy tego mądrego :-)
  To że piszę obszernie służy temu żeby być ścisłym merytorycznie. Jednak niektórzy i tak są dalecy od myślenia merytorycznego, więc się zacinają emocjonalnie i szukają dziury w całym...


  "Zaczalbym od krotkiego wprowadzenia co to jest moralnosc (np. nie rob drugiemu co tobie niemile lub miluj blizniego jak siebie samego) i dlaczego prawo obecnie jest anty-moralne(bo jest zaprzeczeniem tej zasady)".

  W tej formie, to na pewno by było krótko, bo "nie rób drugiemu co tobie niemile" to jest zasada prawa a nie moralności.
  - Prawo jest zawsze "negatywne", zawsze chce dyskryminować i niszczyć, a nawet jak daje, to na pewno nie ze swojego (bo prawdziwie daje się nie patrząc na prawo).
  nawet jakbyś nie robił "nic złego", to i tak nic by z tego nie było, bo byś pozostał aspołecznym i niezdolnym robić "coś dobrego".


  Ponadto zaraz byś doszedł do wniosku że lepiej by było bez moralności, a wkrótce również że i bez sprawiedliwości, bo i po co robić rzeczy niekonieczne, skoro można "wypełnienie prawa" nazywać moralnością lub sprawiedliwością.
  Dalsze rozważania byś uznał za zbędne.

  "Korporacje(wlacznie z bankami) sa amoralne poniewaz ich glownym celem jest zysk(cecha egoistyczna) a nie dobro wspolnoty-lokalnej,miejskiej,panstwowej i one poprzez kapital,korupcje,wymuszenia krztaltuja amoralne prawo i jego interpretacje".

  - Ale za to działają w zgodzie z prawem, bo i "nie robią tego co im niemiłe", a jak ktoś będzie twierdził że mu jest niemiłe płacić z odsetkami, to starczy mu powiedzieć: "Masz płacić bo jak nie to mi to mi będzie niemiłe", a gdyby to nie starczyło, to "chciałeś pożyczki, chciałeś - a "chcącemu nie dzieje się krzywda".

  Poza tym jak byś zaczynał od drugiego:
  "miluj blizniego jak siebie samego", to też byś doszedł do banialuków, bo też byś to traktował jak prawo - starczyłoby gdybyś zapomniał, że miłość bliźniego jest miłością wzajemną.


  "Korporacje(wlacznie z bankami) sa amoralne poniewaz ich glownym celem jest zysk(cecha egoistyczna) a nie dobro wspolnoty-lokalnej,miejskiej,panstwowej i one poprzez kapital,korupcje,wymuszenia krztaltuja amoralne prawo i jego interpretacje".

  A chcąc konkretnie poruszać tą tematykę, na pozór słusznie ujętą to gdybyś chciał ją sensownie przedstawić miałbyś na pewno długi tekst.

  Zacząć trzeba by że banki działają w sferze relacji indywidualnych osób, a lokują się wewnątrz wspólnot i wyrywają ich członków pod swoją władzę z tytułu podjętych zobowiązań. Już tu są niemoralne i aspołeczne.
  Tuczą się na społeczności jak guz zwany rakiem.

  Zyski to sprawa wtórna a naganne są przede wszystkim dlatego, że dążący do zysku osiąga go zawsze kosztem czyjejś krzywdy - czy niedopłacenia komuś, czy straty kogoś, a nawet zbrodni ze względu na skalę straty powodującej pozbawienie środków do życia czy środków koniecznych dla samodzielnego zaspokajania potrzeb swoich i swoich bliskich oraz pełnienia przez siebie ich ludzkich i wspólnotowych powołań.
  Dalej się zgadzam.
  - Z tym że to wszystko zależy od tematu notki i pod to trzeba różne elementy rozwijać.

  Tutaj na pewno trzeba by dużo więcej o moralności, a więc i o życiu i zdolności przeżycia i o obronie koniecznej, a także o moralnym ładzie życia publicznego w państwie.
  Koniecznie o narodzie bo moralność to cecha nie tylko ludzka ale i narodowa, podobnie o rodzinie.
  Na to jeszcze o tym, czemu moralność ma służyć.
  W końcu o szatanie jako źródłu niemoralności i złu będącym konsekwencją niemoralności. Dalej o satanistach i patologiach władzy.

  A teraz dopiero trzeba by przejść do tematyki ONZ i jej roli dbania o pokój międzynarodowy i do jej błędów w zakresie moralności jakie robi, czy do jakich jest zmuszana przez niemoralne z natury korporacje prywatne.
  Dalej już o relacjach ONZ i korporacji.


  W sumie cała ta historia oparta o wątek moralności jako prawdziwego oparcia dla pokoju światowego na pewno by była pasjonująca, ale chyba notka by wyszła spoooro dłuższa.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031