Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
293 posty 5356 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Wojna o Amerykę i świat

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Do tej pory wydawało się, że korporacjoniści, syjoniści i globaliści zawłaszczają Amerykę a nawet świat zgodnym frontem. Okazało się jednak, że między syjonistami a globalistami nastąpił rozłam.

 

– Rozłam nastąpił co prawda „tylko” w sprawie władzy, bo przecież ich duchowość zmierza do tego samego celu, jednak kiedy się już pojawił, zasypać, zagłaskać, czy przykryć się nie da.

 

Syjonistów tu trzeba rozumieć szerzej, bo również jako również indywidualistów-liberałów skupionych wokół partii formalnie republikańskiej w USA, z tym, że z wiodącą rolą syjonistów (podobnie i w Polsce dotychczasowy trzon PiS, ale i Konfederatów),

a globalistów jako również komunistów-kolektywistów skupionych wokół partii demokratycznej w USA, tyle że z wiodącą rola komunistów – „trochę nowocześniejszych” jak stara komuna (i trzon PO oraz innych partii w Polsce, z tym że tu jeszcze lokalizować trzeba zwłaszcza aktualnego premiera Morawieckiego, formalnie teraz z PiS).

 

Rozłam w USA musiał nastąpić, bo obie ideologie stały się partyjnymi, zasmakowały władzy państwowej w skorumpowanym systemie i stały się już partiami władzy, czyli wyobcowały, wyalienowały, weszły w role drapieżników żądnych objęcia państwa ich władzą.

- Biznesmenom władza, a przynajmniej realny wpływ na władzę są potrzebne dla obrony zagrożonych firm, czy szans na otrzymywanie państwowych kontraktów, a nawet dotacji;

- dla psychopatów w nich jest to żądza władzy dla władzy;

- dla ideologów to okazja do sprawowania niekontrolowanej przez nikogo władzy z ukrycia za ideologią oficjalną państwa, ideologią uzurpatorską i zdradziecką, zastępującą politykę narodu wobec jego państwa, ale i narzucania swoich uzurpacji odgórnie z poparciem siły aparatu państwa;

- dla przestępców, nawet zbrodniarzy i mafii władza jest okazją do załatwienia sobie bezkarności, a nawet formalnej legalizacji ich działalności mimo ich bycia aspołecznymi i niemoralnymi;

- dla korporacji prywatnych to dodatkowo wpływ na tworzenie aktów prawnych przyznających im specjalny status (formalnie legalny lobbing, ale niemal zawsze zbrodnia korupcji, więc przy posiadaniu władzy również „korupcja polityczna”, trudniejsza do wykrycia). 

 

Wszędzie tutaj obie strony wiedzą jakie to ważne i ani myślą o zgodzie co do ustanowienia:

- polityki jako moralnej,

- polityki wolnej od ideologii, a wyłącznie ideowej,

- relacji sprawiedliwych w całej przestrzeni życia społeczno-politycznego,

- oraz prawa sprawiedliwego, bez uznawania żadnych innych praw (w tym będących skutkiem ideologii i korupcji), a więc sprawiedliwe zwłaszcza jako wspierające sprawiedliwość i ludzkie wartości i cele które ma wspierać sprawiedliwość. – Prawa głównie więc otrzymane od kogoś w zamian za wywiązanie się z umówionego obowiązku, np. pracy, czy zapłaty, a w szczególności jako łaska właściciela jakichś dóbr co do ich umówionego użytkowania we wspólnym celu i na warunkach właściciela.

- Nadto nie myślą o reformie prawa aby było bez przywilejów i wyjątków oraz względu na osoby czy instytucje, mniejszości, ideologie, choćby i aspirujące do rangi religii, dla banków, czy marketów, firm czy korporacji (zresztą to jest typowe dla partii władzy)

- - reformy prawa państwowego takiej aby odnośnie jakiejś kategorii obowiązywało na równych zasadach, a poza swoimi kategoriami z u ustanowioną przejrzystą, jednoznaczną i stabilną, systemową korektą dla równych szans (zresztą to jest typowe zwłaszcza dla korporacji prywatnych które dotychczasowy układ wykorzystują do budowy swojej potęgi, sięgając już pozycji nadwładzy i nadsuwrena).

- - W szczególności reformy na rzecz prawa sprawiedliwego jako nie dopuszczającego w swoim systemie i praktyce jego stosowania przywilejów, a więc np. ze sprawiedliwymi podatkami dla wykraczających poza zasadę równych szans korporacji prywatnych które już zagrażają nie tylko mniejszym firmom, ale i państwom. – Załatwiają sobie przywileje nazywane prawami, które gdy się im przyjrzeć, mają określoną grupę beneficjentów i zwrotnie dyskryminowana resztę lub przynajmniej sporą grupę konkurencyjnych podmiotów, a więc i są „prawami stanowionymi”, prawami „drukowanymi z powietrza”, próbami zalegalizowania bezprawia, na rzecz niszczenia wolności gospodarowania (tradycyjnego - na zasadach sprawiedliwych, zwanych tez rynkowymi).

 

Kryzys Ameryki to owszem, tak jak się powszechnie uważa, kryzys finansów spowodowanych oparciem ich o zmowę i zgodę władz państwowych na oparcie ich o pieniądz dłużny, tyle że to sprawa wtórna, bo jeszcze głębszym, a nawet pierwotnym jest kryzys systemu prawnego, kryzys płynący z wyniesienia prawa i „praw” do rangi której nigdy nie powinny mieć nadawanej, bo również nad cele praw w tym ich służebność moralności ładu życia społeczno-politycznego.

Aktualny problem Ameryki – gigantyczne fałszerstwa wyborcze też bazuje na przekonaniu że system prawny realnie w USA funkcjonujący jest już na tyle zdemoralizowany, że starczy jakiekolwiek powołanie się na „literę prawa”, aby nawet tak oszukany, czy błędnie wyliczony wynik uznać.

- Dopiero na trzecim miejscu od strony znaczenia widzieć trzeba związki typu mafijnego funkcjonujące ze wsparciem systemu prawnego (zawłaszczonego przez prawników, formalnie pośredników reprezentujących narody i obywateli) i ze wsparciem świata polityki.

– Świata nie tylko w USA skorumpowanego (tu mocną jest i rola pieniądza), oraz zideologizowanego (tu ideologie nawet zastępują politykę),

- - zawłaszczając jednak nazwę „polityka” aby uzurpatorsko (względem funkcji władz państwowych jako wykonawczych wobec niej), wkraczać z nią (już jako nadrzędną) i nad cele i wartości ludzkie, i nad wolę i władzę zwierzchnią nad władzami państwowymi narodów i wyborców. – Razem to gwałcąc caluteńki system republikański Ameryki).

(To są sprawy żywotne i dla Polski, tym bardziej że można być pewnym, iż to co się dzieje w USA szybko rozleje się i na Polskę, tak zresztą jak już wszelkie nowinki, zwłaszcza te rodzące patologie rozlewają się na Polskę od dawna – no bo skoro tam są bezkarne ....

- Do tego widać wyraźnie że władze UE będą szły ręka w rękę z globalistami-komunistami, oraz że swoją władzę też opierają o zawłaszczenie przez „prawników” systemów prawnych państw członkowskich pod pretekstem walki o „praworządność”.

 - - walki o „praworządność” rozumianej jako ideologiczna podróbka sprawiedliwości - w ich (unijnych) definicjach i „praw” i „praworządności” „drukowanych z powietrza”, gdyż już wiadomo, że nie ma opierania ich o spójne systemy wartości (najpierw ludzkich), a bez tego żadne prawo nie będzie ani spójnym ani nadającym się na państwowe jako powszechnie obowiązujące.

- - Tak więc od razu wiedząc, że takie prawa nie zostaną zaakceptowane do ich praktykowana oddolnego, „drukują je” po to aby je metodą typową dla faszyzmu czy komunizmu narzucać z góry, a zaraz potem egzekwować przemocą czy terrorem aparatu instytucji i organów państwa, oraz przemocą i terrorem samych „praw”, i pieniędzy którymi unia coraz bardziej odgórnie, autorytarnie chce obdzielać uznaniowo i to pod cele coraz bardziej ideologicznie, a wiec i poza jakąkolwiek sensownością logiczną i merytoryczną, oraz kontrolą społeczną).

 

Syjoniści to zwolennicy władzy o hierarchii osobowej, a zatem i indywidualiści oraz liberaliści chcący wolności swawolnej. – Wolności ku wszystkiemu, w tym ku wszelkiemu wynaturzeniu i wszelkiej niemoralności oraz wszelkiemu odczłowieczeniu, bez szanowania nawet ludzkich świętości. Głównym celem ich zabiegów są zyski bez względu na moralność sposobów ich pozyskiwania.

Takie traktowanie wolności sprzyja podejmowaniu licznych zmian w funkcjonowaniu społeczności a zatem i od razu są adresowane ku korzyściom tych którzy nauczyli się zarabiać na zmianach niezależnie od ich kierunku i relacji do moralności i człowieczeństwa.

Syjoniści to zarazem i szowiniści dowolnej ideologii, a spaja ich pęd do władzy, ograniczany jedynie większą zdolnością do krzywdzenia innych przez uznawanych przez nich za silniejszych w tym od siebie i z tego powodu zajmujących wyższą pozycję w hierarchii osobowej jako hierarchii władzy w danej społeczności.

Po słabszych, po tych co przepraszają, co uznają się słabszymi – silniejsi depczą i już nie ustają w ich upokarzaniu (po jaski i seks analny).

U syjonistów nie ma trwałych przyjaźni ani lojalności, nie ma zgodnych relacji wzajemnych ani bezinteresownych. 

– Każdą okazję, każdą nieuwagę, chorobę czy słabość , nawet wolę dialogu wykorzystają nie dla uwolnienia od nich, a dla ich pogłębienia i dla uzyskania swoich korzyści, przejęcia władzy, narzucania swoich praw i swojej narracji rzeczywistości. Nadto każdą udzieloną im łaskę uznają za dar, zaś każdy dar przyjmą jak należność i zażądają więcej.

Syjonistów nie należy łączyć z żydami. Nie trzeba być żydem, żeby być syjonistą. – Starczy grupowa wola sięgania po władzę nad światem łączona z szowinizmem dowolnej ideologii oraz ze wdrażanym przez nią w życie manifestem „Protokoły mędrców Syjonu”.

 

Globaliści z kolei, to komuniści z władzą kolektywną. Mają tu od razu korzyść, bo od razu kolektyw ma bronić każdego z nich przed dowolnymi atakami, w tym przed jakimikolwiek konsekwencjami karnymi.

Władza kolektywu ma charakter spisku. Nic dziwnego że władza kolektywna toleruje organizacje działające niejawnie, a więc spiskowo, ale i członkowie kolektywów uczestniczą w takich organizacjach i w spiskach, w tym w zdradach tych, nad którymi powierzono im władzę, oraz tych, dla czyjego dobra, życia i człowieczeństwa kolektyw ma tą władzę sprawować.

(Dla przykładu charakter kolektywu miała i zmowa Okrągłego Stołu. Przedstawiciele różnych grup uczestniczących, którzy „pokojowo przejmowali” władzę od komuny ustalili zasadę: „My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych”. – W szczególności bazując na tej zasadzie pierwsza na dobrach narodowych uwłaszczyła się komuna i jakoś nikt jej nie rozlicza).

 

Typowym dla władzy kolektywnej jest stanowienie „prawdy etapu” , oraz praw pod interesy doraźne i od razu ich wykonywanie.

– Kolektyw więc stanowi władzę z pozycji zarówno dyktatora, jak kacyka partyjnego czy plemiennego, o władzy absolutnej i poza wszelką kontrolą.

Najistotniejszym jest, że kolektywizm to szczególna władza, która ma moc dokonywania dowolnych uzurpacji i samouprawnień jako władza z rozmytą odpowiedzialnością za skutki podejmowanych decyzji przez faktycznych decydentów.

- - Uzurpacji i samouprawnień bezkarnych, bo schowanych za kolektywem. – Bezkarnych również dlatego, że kolektywy szybko się spiskowo łączą w zmowy, związki z mafiami i masoneriami, układy trzymające władzę i w kasty nietykalnych.

(nawiasem mówiąc to na zasadzie kolektywu i spisku funkcjonuje i „polski” sejm, w którym posłów nie obowiązuje wola tych, co ich posłali a wola kacyków partyjnych (odpowiedników kacyków plemiennych, decydujących autorytarnie). – Jako kolektyw głosują tak, jak im kacyk każe. W rezultacie posłowie za nic przed wyborcami nie odpowiadają, a dodatkowo i nie mogą się kierować własnym sumieniem bo zostaną wykluczonymi z partii i pozbawieni możliwości robienia kariery.

Do tego tak funkcjonują i UE i ONZ (o ONZ będzie więcej w drugiej części notki)).

 

Praktyka władzy kolektywnej jako wolnej od odpowiedzialności za skutki dla przyszłości pociąga za sobą jedynie decyzje o skutkach doraźnych.

- Takie łatwo okrzyknąć sukcesami w kampaniach wyborczych. Jednak to ogranicza realizowane cele tylko do krótkowzrocznych, a więc z pominięciem działań prawdziwie ideowych i konstruktywnych z ludzkiego punktu widzenia, co z czasem coraz bardziej je ogranicza, aż tylko do ręcznego sterowania pod potrzeby chwili.

(to funkcjonuje podobnie jak dzisiejsze sądy po dołączeniu do naszego systemu prawnego elementów niespójnych z naszym ludzkim, narodowym i rodzinnym systemami wartości.

– One już tylko ręcznie i wybiórczo naprawiają błędy i niespójności tak ukształtowanego systemu prawnego, kierując się głównie interesem jakichś osób, grup, czy instytucji uprzywilejowanych, rodzajami ich przywilejów, oraz względem na szczególne osoby, a nawet partyjniactwem i prywatą, i to bezkarnie , zwłaszcza że ze wsparciem władz UE, co już jest najgorszym bezprawiem, bo sądy aby były sprawiedliwe muszą być apolityczne i wolne od ideologii, oraz jest zbrodnią, bo i korupcja wyrażana względem na osoby jest zbrodnią).

 

To co dotyczy komunizmu i kolektywizmu, już w naszej historii przerabialiśmy. – To wszystko wciąż czeka na swoje rozliczenie. A Amerykanie dziś są gotowi to przyjmować. – Nie wiedzą tego, co nas spotkało? – Może i nie wiedzą – przecież tam nad edukacją od lat pracowali komuniści.

Komunizm jest zdolny wykreować piękne bajki o ustroju powszechnej szczęśliwości (które zwiodą wielu, jednak „prawo” do tak rozumianego szczęścia już jest wpisane na listę ONZ-owskich „praw człowieka”), tylko że w praktyce nie jest w stanie wyjść poza cele doraźne, więc i musi utknąć w marnotrawstwie sił środków, oraz potencjalnych możliwości działania ludzi,

wymagających przede wszystkim wolności dla realizacji ich celów ludzkich, a więc celów ideowych w kategoriach ludzkiego systemu wartości.

 

Komunizm jest z natury antyludzki, wywłaszcza i zniewala, a z niewolnika nie będzie robotnika. Gdy Rzym upadał, jego władze zrozumiały to, nawet wszystkim dały „prawa obywatelskie” - tyle że nie znalazły sposobu na ich integrację w jedną, ideową społeczność.

(podobnie zresztą, jak i dzisiejszy ekumenizm w Kościele nie rokuje integracji, podobnie i dzisiejszy najazd imigrantów na Europę nie rokuje integracji).

 – Nie ma integracji bez przyjęcia idei za swoją. – Ideologia czy interes nie wystarczą, a nawet szybko poprowadzą na manowce. Integracja może być co najwyżej w skali narodu, i to w warunkach zgody na rzecz wspólnego chronienia dóbr wspólnych jako niepodzielnych i niezbywalnych.

 

Dzisiejsza wersja komunizmu na pozór idzie trochę dalej jak Rzym - też ma zamiar wywłaszczać i zniewalać, ale z groźbą depopulacji (choć to nie taka nowość bo już to było praktykowane podczas licznych wojen wobec pokonanych), ale i pozbawiania rodziców dzieci z oddaniem ich jakimś „mającym prawa”, zwykle wynaturzonym i zdemoralizowanym, zwłaszcza pedofilom (globalistyczno-komunistycznej arystokracji), czy korporacjom medycznym „na części zamienne”, przy pozostawianiu rodziców żywymi. Razem więc komunizm tu się „unowocześnił” przez środki terroru i szantażu, oraz odbierania ludziom ich godności ludzkiej.

- Komuniści mają i środki „przekonywania” techniczno-psychologicze, ale i szczepionkowo/”wszczepionkowe”. Stary komunizm chciał wyhodować „nowego człowieka”, dzisiejszy chce przekonać ludzi że teraz będzie „nowa normalność”, więc to ludzie sami mają się do niej dostosować – a dzisiejsi komuniści by tylko im mówili co jest normalne – nawet na dziś (taka jest logika „ręcznego sterowania”).

– Oczywiście coś takiego denuncjacja „nienormalnych” byłaby komunistyczną normalnością, i już mieliśmy wcześniej oraz mamy w czasach covid-19 mocne pomruki bestii komunizmu w tym kierunku.

Prawda jakie to nowoczesne? – Uznać odebranie wszystkiego, nawet dzieci, własności i wolności za normalność?

 

Podzieliły się i korporacje.

Korporacje podzieliły się według klucza:

– samodzielne, niezależne od funkcjonowania państw z jednej strony, a z drugiej strony

- uzależnione od państw, a wyrastające na globalne, bo „za wielkie aby upaść”, skojarzone już z bankowością inwestycyjną, która zaczęła być dominującą po zniesieniu parytetu złota, a której siła wzrosła po wyłonieniu się grupy pięciu banków centralnych na specjalnych prawach, banków powiązanych z drukiem pieniądza z powietrza.

- To zaowocowało oderwaniem się i sfery finansowej i gospodarczej od rzeczywistości, wytworzyło gigantyczne bańki spekulacyjne z powodu wielkiego, kilkunastokrotnie większego jak wartość wszelkich dóbr handlowych w świecie nagromadzenia pieniądza. W rezultacie po jednym wielkim kryzysie, załatanym wielkimi dotacjami państwowymi nadchodzi większy.

- A dlaczego? – Bo zło przezwyciężono większym złem, złem korupcji bestii banksterstwa - ta się nażarła i żąda więcej. – Bo przezwyciężenie jej uroszczeń nie jest możliwe na drodze jej karmienia. – Tu nawet dialog z nią jest czynem niemoralnym, bo ona, gdy już swoją decyzję podjęła, będzie bezwzględnie szła po nasze wszystko.

Teraz, jeśli nie przerwać tego obłędu

(w szczególności przerwać już przez twarde nie dopuszczenie do resetu długów na warunkach globalistów-komunistów, i z dodatkowym zagrabieniem pieniądza narodowego na rzecz drukowanego z powietrza pieniądza cyfrowego, a więc z zachowaniem przez nich dóbr zagrabionych między innymi takim narodom jak polski, ale i innym państwom „skolonizowanym” dla rabunku),

nieuchronnie za ich sprawą nadchodzi kryzys drugi.

 

Drugi kryzys, dla którego wyciszenia już nie wystarczyłaby kolejna dotacja państwowa na kredyt, ani likwidacja klasy średniej, a nawet ogołocenie społeczeństw z wszelkiej własności prywatnej, i z perspektywą zmiany ustroju na komunistyczny (zwany też neokomunistycznym)

(z władzą już nie robotników, a prawników (oraz z „ludem” uzależnionym od „praw”), z wiodącą ideologią prawnictwa opartego o drukowanie praw z powietrza

– i to nie tylko „praw człowieka” (danych ludziom przez ONZ kosztem najpierw zawłaszczonych człowiekowi wolności, własności i powołań, a więc daniem im tego co i tak mieli i to mieli w formie znacznie pewniejszej jak „prawo do wolności”, czy „prawo do własności”, albo „prawo do życia”, bo ludzie to i tak mieli w formie funkcjonującej bez żadnych pośredników, którzy by mogli w tym mieszać i oszukiwać, i jeszcze łączyć to z władzą wykonawczą podległą ideologii komunizmu),

- ale i już typowych pod cele rewolucyjne, niemoralnych „praw” dających przywileje dla wybranych, wygodnych dla władzy (też drukowane z powietrza jako „prawami”), za którymi musiała by przyjść dyskryminacja wszystkich nie objętych tymi przywilejami, w tym zwłaszcza przywilejami mniejszości, które miałaby zaspokajać faktycznie dyskryminowana, a nawet zniewolona większość – pod przymusem i terrorem opanowanego przez komunistów aparatu państwa).

 

Niestety wielu Amerykanów otumanionych propagandą ideologii poprawności politycznej i prawnictwa zostało tak mocno zdemoralizowanych, iż uwierzyło że takie prawa mogą być i „drukowane z powietrza”, ale i tak oznaczają, że im coś się należy, więc mogą tego żądać, a znajda się tacy co ich poprą.

W starym komuniźmie było „władza da”, w tym zmodernizowanym jest że to „prawo da”. – Prawo jako ideologia prawnictwa, i tak obrośnięta rytuałami robiącymi z niej nowo-komunistyczną religię – zarzewie nowego rodzaju komunistycznej rewolucji.

Jeśli za tym „prawo da” stają media nadające swój przekaz na rynek publiczny państwa bezkarnie i bez kontroli właściciela tego rynku – narodu, to dowód, że nie ma demokracji a jest co najwyżej republikanizm, z faktyczną władzą nie narodu a oligarchii.

Tu się na Ameryce mści oszustwo że jest niby państwem demokratycznym a nawet upoważnionym do narzucania demokracji innym krajom świata. Nie. – USA nie wyszły poza republikanizm i oligarchię.

 

Teraz okazuje się że i prawo w Ameryce jest fikcją, bo to media faktycznie decydują o tym, co prawo powinno dawać, a nawet mogą przekonywać odbiorców ich przekazu, że już te prawa mają, a nawet że nic się nie stanie jeśli będą je egzekwowali „po trupach”.

- Fikcją, bo Amerykanie chyba już dość powszechnie dali się oszukać że „mieć prawo” to tyle co „mieć własność”. Tak nie jest. „Mieć prawo do czegoś” nie oznacza iżby można tym było dysponować jako posiadaniem, a co mowa traktować jak własności z jej atrybutami niepodzielności i niezbywalności.

W rzeczywistości „mieć prawo do czegoś”, to tylko móc korzystać z łaski właściciela tego czegoś, korzystać w sposób nieniszczący i na warunkach właściciela, i to nie z racji jego kaprysu, ale i z warunkiem zmierzania do celu tej łaski.

Komuniści i ideolodzy prawnictwa od lat budują abstrakcyjny system prawny, materializują mentalnie te „prawa” „drukowane z powietrza”, wynoszące się nad ludzki system wartości i ludzkie potrzeby i cele - w zamiarze i płacenia nimi, i handlowania nimi, i ciągnięcia z tego zysków nawet mimo woli właścicieli.

– Tym sposobem stawiają na głowie cały system prawny, z czym nie godzą się nie tylko syjoniści w aktualnej wojnie ale i wszyscy zdolni do logicznego myślenia ludzie.

 

Za starym komunizmem szło zabieranie bogatym siłą - żeby budować społeczeństwo szczęśliwości i podnieść poziom materialny życia biednych.

W tym nowym komuniźmie najpierw by było „dawanie praw”, a dopiero później szukanie tego, co miałby „dać temu co ma prawo”. 

Oznacza to ni mniej ni więcej, że komuniści nie dają praw , nie uznają czyichś praw, a jedynie składają im obietnice, i to w zamian za ich poparcie.

– Do tego to miałoby być kosztem ubogich klasy średniej, a nawet klasy wyższej tylko tej „do odstrzału”, bo tu już nie chodzi tylko o sprawy materialne. – W sumie to obiecują dzielenie skóry na żywym jeszcze niedźwiedziu.

Przecież te wybudowane przez komunistów uzurpacje i uroszczenia „mających „prawa”” urosły na tyle, że nawet ogołocenie z dóbr klasy średniej i ubogich by nie wystarczyło.

- Musiały by bowiem paść również wielkie korporacje prywatne dotąd samodzielne, te powiązane zwykle z duchowością ideologii syjonistycznej, indywidualistycznej i liberalistycznej, rzadko z ideowością chrześcijańską, bo tutaj firmy działają pierwszoplanowo dla użyteczności społecznej i korzyści sprawiedliwych, a nie dla zysku który oznacza zawsze oszukanie kogoś i jego stratę.

 

Te duchowości są nie do pogodzenia z duchowością kolektywnego sprawowaniu władzy przez elitę (nadbudowę) komunistów nawet mimo łączących obie te ideologie ideologii satanizmu i ideologii szowinizmu (dowolnych ideologii).

- Tutaj bowiem to działa odwrotnie – podobieństwa dzielą . – Obie podobne grupy zmierzają ku totalitaryzmowi, i do tego aby władzy raz zdobytej nie oddać nigdy, ale i z nikim nie dzielić.

Ich podzieliły innego rodzaju totalitaryzmy, a elementy satanizmu i szowinizmu w obu tych ideologiach ostatecznie spowodowały jeszcze wzmocnienie tak silnejpolaryzacji między nimi.

W rezultacie:

- i racjonalne i pokojowe układanie relacji między nimi stało się niemożliwe,

- i „rozwód” wydaje się niemożliwy, bo każda w swoim duchu już była przy pełni władzy nad całością, a więc i w tym poczuciu, jako dla nich typowym trwa.

Dotąd każda strona co prawda oszukiwała, bo choć współpracowała, to zmierzając do zadania o pewnym momencie drugiej zdradzieckiego ciosu,

- lecz od kiedy stało się to jawne, wojna wydaje się jedyną możliwością zwycięstwa jednej strony.

 

Planowana Cz.2. - Wojna o Amerykę a ONZ

 

KOMENTARZE

 • klany ...W A M P I R O W....
  Ziemia od dawien dawna Wlada ..bardzo STARY Klan...Wampirow ...
  znamy Ich metody dzialania ,Rzezie czeste dla zysku i umocnienia Okradania . Potega anglii na tym urosla i Transylvanii zwiazki bezdyskusyjne.
  Walke rozpoczely WAMPIRY..nowej deGeneracji ..polaczone w SIECI...tworzace jedno wielkie Ziemskie BIOcybercialo...gdzie ZATRACONA zostanie wszelka INDYWIDUALNOSC Z Naczalstwem Wlacznie ,choc innymi Mozliwosciami od wysysanych w dole .Wszyscy stana sie PORTAMI w tym ciele..jak komorki...ktore symbolicznie kazdy na seRCU ALBO KOLO JADER(MACICY)posiada i nie da sobie odebrac..jako zdobycz cywilizacyjna i jedyna dostepna Rozrywke w zyciu.
  Stare ...Wampiry w gruncie reprezentuje Donald a zcwelowani cyberSatanisci.. Killarwa i Bambi !
  Jako czlowiek Indywiduum..stanal bym w tej WOJNIE , po stronie Starego ZLA .
  Sa jednak w Spoleczenstwie TACY ..ktorzy zapragneli laczyc sie Duchowo z Lodowka czy klimatyzacja w Domu i zdaje sie calkiem ...to spora grupa zachwycona... cyberSEXEM.
  Jedynym slabym Punktem i Pieta Achillesowa ... cyberDemonow..jest Elektrycznosc ..na punkcie Ktorej maja P A R C I E obledne.
  Warto w tym Ferworze o tym fakcie slabosci Sieci pamietac i wtyczke wyciagnac zasilaniu,.
  W stosownej chwili dziejow.
  Wladza i Jednych i Drugich...opiera sie dzis na ELEKTRYCZNOSCI..
 • @Korneliusz 03:24:57
  Owszem, słyszałem, że w naszej starożytności, czy w przedkolumbijskiej Ameryce krwawe ofiary z ludzi były powszechne, a także że obecnie w Hollywood w USA odbywają się takie satanistyczne rytuały połączone z piciem krwi dzieci i inne takie potworności, ale całkiem nie o tym jest ta notka.
 • @miarka 04:20:48
  WOJNA toczy sie o to CZY mamy pozostac Ludzmi , jak Optuja ...Stare Klany ..znane Nam biedakom, czy tez na ZAWSZE staniemy sie biosensorem dla Wirtualnej Bestii NIEOGRANICZONEJ , chocby koniecznoscia wyprodukowania...odpowiedniej ilosci Kul..dla Nas potem przeznaczonych.
  W nowej wersji ..jedno Klikniecie ...i w Niebyt..BO tak zwoje w glowie pospawaja ..jak Murphemu ..w Kyukulczym Gniezdzie.
  Komunikacja a ICH uszy i Oczy..naped Propagandowy...wisi na Cienkich Dosyc ..drutach zauwaz . Szansa otworze sie w momencie ZAPASCI tej sieci.
  Pozdrawiam i dedykuje w podziekowaniu. https://www.youtube.com/watch?v=zvaZ5frxOys&list=RDqd-xonDYYE8&index=6
 • @miarka 04:20:48
  Bez sensu jest komentowanie puzzli wybranych przez Kogos .. ISTOTNE ..dla wszystkich Cierpiacych ..to WIEDZA ...o cienkich Drutach ...naciagnietych jak Moja trojczyna z matematyki u wspanialego Nauczyciela ..ktory po moim wystepie przy tablicy z usmiechem mawial...masz ta Troje...ale naciagnieta ...jak guma od majtek .
  Tak sie MA z ta Swiatowa WLADZA...cala !
  Na drutach Wisi...i dynda !
 • @Korneliusz 05:00:54
  Im wiecej..ELEKTRYCZNEGO SWIATLA...wokol ..tym CIEMNIEJ w Ludzkich Duszach , tak widze ZALEZNOSC..dlatego w jaskiniach zdala sie Izolowali wybitni albo Niedostepnych Himalayach.
 • @Korneliusz 05:00:54
  Moja ISTOTA miala od samego poczatku Awersje do zanurzania sie w Abstrakcyjny Swiat LuduCyfra , dlatego w ramach rekompensaty za pewne cierpienie Duchowe... niezawinione... zdarzalo mi sie czasem, podczas Obserwacji Astronomicznych Gwiazdzistego NIeba ...ktore ten sam Kochany Pedagog prowadzil w ramach nauki Astronomii DORYSOWYWAC jakims PISAKIEM mala kropke na Obiektywie...co powodowalo , niesamowite podniecenie w Grupie Obserwatorow a przedewszystkim , radosci znuzonemu codziennoscia Profesora , ktory z niedowierzaniem CZUL sie autentycznie ...jak Galileusz albo Kup Pierdnik..import z Norymbergi..no wiesz Ten , ktory Obalil........ flache z kusym.
 • @Korneliusz 05:57:14
  Tak jak została zniknięta zwykła grypa tak i TU żydzi to syjoniści nieżydowscy, którzy kiwają się z boku i tylko modlą o Swój Świat ?
 • @provincjał 07:02:52
  Jedyna skuteczna Bronia w rekach wydymanych ..... bezrobotnych pracowitych Robotnikow Budowlanych za grosze , jest Zacna Gumowka z napedem spalinowym.
  Walisz w Obie Partie ..jak nie przymierzajac ramboSzambo niszczyciel albo Peredator lub inny arNuLdzik .
  Nie wono krzywdzic Ludzi , strzelajac albo palka dyscyplinujac...Wszystkich WAMPIROW obezwladnisz ...gumowka ...!
  Naiwni i nierozsadni ...bronia czarnoprochowa ...probuja...ale TO juz bylo ..i zawiodlo.
 • @Korneliusz 07:26:34
  Ta...sa Odciete WEZE...na glowie G O R G O N Y oplatajace ludzkosc.
  Widzialem kiedys Potezne ANIOLY z mieczami..po walce.. weze martwe !
  To juz Zaistnialo..kwestia realizacji i TO jest Ciekawe.jak do tego dojdzie ?
 • @Autor
  W mojej opinii dokonał Pan znakomitej analizy dzisiejszego stanu rzeczy, za co stawiam *5. Zanim to jednak zrobiłem, to zwróciłem uwagę, że pod pańską notką jest aż pięć ocen z jedynką. Dla mnie jest to niepojęte, bo wydawać by się mogło, że jesteśmy na portalu, który choć w założeniu ma eksponować, tę dobrą stronę mocy. Gdyby oceny były zróżnicowane, to ok, ale same pały? Niedorzeczność.
  Nie rozwija Pan tematu trwających jeszcze wyborów w USA, a tytuł notki zasugerował mi, że znajdę coś na temat tychże wyborów i postaci samego Trumpa.
  Pod tym linkiem można posłuchać słów Kennedy'ego, które moim zdaniem go zabiły:

  https://m.youtube.com/watch?v=HwpgfgAbxYM

  Trump wszedł w podobną narrację i czy istnieje jakaś szansa na to, że wybory w USA zostaną rozstrzygnięte w sposób uczciwy?
  Uważam, że ewentualne zwycięstwo Bidena będzie końcem naszej cywilizacji (łacińskiej). Może się mylę, ale tak właśnie myślę i osobiście, uważam, że zmiany, które nastąpią, będą nieodwracalne.

  Pozdrawiam!
 • Wszelkie analizy - otaczającego nas świata
  bez uwzględnienia tych - co to ich ojcem jest diabeł - do niczego nie prowadzą. Po drugie - należy pamiętać, że dzieci diabła na każdej barykadzie siedzą okrakiem - co w praktyce znaczy, że wywijają i tzw. republikanami i tzw. demonkratami - zresztą zawiadują całą tzw. demonkraturą w całości.
  Wniosek?
  Mamy jednostronną wojnę dzieci diabła z dziećmi bożymi. Wygląda to tak, że mamy lewactwo stworzone przez dzieci diabła i prawicę zdominowana przez owe dzieci diabła. Dziel i rządź czyli - podjudzaj i skłócaj. Teraz gdy np. urasta w siłę lewactwo i staje się nieznośnym balastem dla dzieci diabła - temperuje się je przy pomocy tzw. prawicy - i oczywiście odwrotnie. Tę taktykę zamierza się zastąpić komunizmem globalnym z Chinami na szpicy - gdzie człowiek ostatecznie przestanie być człowiekiem na rzecz przedmiotu użytkowego do dowolnego wykorzystania przez dzieci diabła.
 • @Jan Twardowski 08:13:44
  "W mojej opinii dokonał Pan znakomitej analizy dzisiejszego stanu rzeczy, za co stawiam *5. Zanim to jednak zrobiłem, to zwróciłem uwagę, że pod pańską notką jest aż pięć ocen z jedynką. Dla mnie jest to niepojęte, bo wydawać by się mogło, że jesteśmy na portalu, który choć w założeniu ma eksponować, tę dobrą stronę mocy. Gdyby oceny były zróżnicowane, to ok, ale same pały? Niedorzeczność".

  Za ocenę dziękuję - w tej sytuacji jest szczególnie wartościowa.
  co do pał, to proszę zauważyć, że również Jacek K.M. w swojej notce z tej samej tematyki otrzymał w ocenie tak samo pięć pał.

  Prawdopodobnie to są ci sami, jakaś nowa hasbara (czy element napływowy z Niepoprawnych.pl pod innymi nickami) i to rosnąca w siłę, bo do tej pory to to było takich niezrozumiałych pał wyraźnie mniej.

  W tym przypadku pały trzeba uznawać za nobilitację - wyraz uznania że notka jest trafiona, skoro ich tak bardzo zabolała.


  "Nie rozwija Pan tematu trwających jeszcze wyborów w USA, a tytuł notki zasugerował mi, że znajdę coś na temat tychże wyborów i postaci samego Trumpa".

  Celowo nie wchodzę w szczegóły woląc patrzeć na tło partyjne, które jednak przesądza co mogą robić główni "aktorzy" sceny politycznej. Chodzi o to że przedstawiając sytuację w miarę obiektywnie chcę unikać o ile się da emocji.
  Oczywiście one i tak będą, ale lepiej niech będą w dyskusji.


  "...Trump wszedł w podobną narrację i czy istnieje jakaś szansa na to, że wybory w USA zostaną rozstrzygnięte w sposób uczciwy?"

  Tym to zamierzam się zająć w planowanej drugiej (raczej na nie), i trzeciej (raczej na tak) części tej notki.


  "Uważam, że ewentualne zwycięstwo Bidena będzie końcem naszej cywilizacji (łacińskiej). Może się mylę, ale tak właśnie myślę i osobiście, uważam, że zmiany, które nastąpią, będą nieodwracalne".

  Też tak uważam. - Będą nieodwracalne i to od razu jeżeli dopuścimy aby wygrali komuniści, ale i to samo grozi, gdyby wygrali syjoniści z bezwarunkowym poparciem społecznym.

  Co do cywilizacji łacińskiej to akurat jej nie ma co żałować bo to z niej wyrosła ideologia prawnictwa która ją zabija.

  Nam musi być przede wszystkim żal jej składnika w postaci kultury chrześcijańskiej, i to wolnej od naleciałości, zwłaszcza protestansko-żydowskich, a więc katolickiej, i to też bez destrukcyjnych naleciałości które się pojawiły od Soboru Watykańskiego II.
  - Nam przede wszystkim trzeba bronić kultury chrześcijańskiej jako kultury życia.

  Nas musi przerażać że za tą, tak dziś agresywną wersją komunizmu już w pełni przyjść by miała cywilizacja śmierci.
 • @demonkracja 08:23:48
  "Wszelkie analizy - otaczającego nas świata
  bez uwzględnienia tych - co to ich ojcem jest diabeł - do niczego nie prowadzą".

  Owszem, prowadzą.
  Podobnie jak Ty który uważasz że najważniejszym jest problem z dziećmi diabła uważa Pan Ruszkiewicz na portalu Niepodległy.pl., który chciał kojarzyć syjonistów z żydami:
  Już zdążył się spotkać z moją odpowiedzią:

  ""//Syjonistów nie należy łączyć z żydami.//
  Błąd! Należy i to jeszcze jak".

  Ja wiem, że tam jest ich dużo, w końcu Chazarów jako trzonu syjonistów jest w USA milion, a z racji "przechrzczenia się" na żydów, za takich są uważani. - Żydów raz jako raz jako bogatych, a dwa jako robiących tam wielkie kariery.
  Tyle że żydów jest tam dużo więcej i są przeciwni silnemu Izraelowi.

  Równie dobrze byłoby powiedzieć, że i "jeszcze jak" można łączyć żydów z komunistami.

  To akurat żeby łączyć żydów z syjonistami jest bardzo pożądane dla żydów-komunistów, którzy przestają być zauważani, a nawet zaczynają być uważani za "dobrych żydów"

  Tak że i to co piszesz akurat nic nie wyjaśnia.
  Równie dobrze można by powiedzieć:
  "Komunizm, gdzie na końcu zawsze jest interes żydowski bardzo chętnie eliminuje elity gojów, a korumpuje wywłaszczonych i zniewolonych, obywateli "kolonizowanych państw" aby ich uznały za swoje elity, za swoją głowę doszytą do ich ciała (społecznego), a w rezultacie w ten sposób zapewniają sobie łatwą karierę a żydom realizację ich celów.

  Komunizm to największa gangrena ludzkości, wszystkie zbrodnicze -izmy wywodzą się z Komunizmu. To taka "matka" wszystkich totalitaryzmów i źródło zbrodni na całym świecie.


  Zauważ że syjoniści to ci co chcą potężnego Izraela, komuniści zupełnie przeciwnie - żydów rozproszonych po narodach świata, znikających z pola uwagi obserwatorów politycznych, ale wciąż prący do władzy nad światem jako mający swoje spiskowe, mafijne związki, a więc i wspierający się w swoich karierach, aż zdominują wszelkie władze we wszystkich państwach.
  Komunizm z kolektywizmem w podejmowaniu decyzji "politycznych znakomicie im ułatwia ich ukrycie się.

  Zauważ jakie to ma znaczenie dla Polski. Póki co "polskie" władze siedzą na barykadzie okrakiem, a Morawiecki z będącego po stronie globalistów-komunistów przeszedł do PiS-u, ale nie przestał być globalistą-komunistą.

  W rezultacie odkąd zaczęły się rządy syjonistów w USA najpierw żydzi zaczęli być głównym motorem wojen ba Bliskim Wschodzie, Syria miałaby być ich pierwszą, wielką kolonią, ale widząc niebezpieczeństwo że mogą nie dać rady, od razu szykowali się do przeniesienia z Izraela do Polski.
  - Po to było 447, żeby mieli podstawę do wywłaszczenia nas i przejęcia całej gospodarki i z tej pozycji sprawowania rządów jako żydzi (bo to by się już nie dało ukrywać, gdyż by byli wszędobylscy), a teraz (jako komuniści) już coraz bardziej szykują się do rządów jako "Polacy", a żydowskie firmy będą już albo jako formalnie Izraelskie, albo jako dowolnego innego kraju".


  "Mamy jednostronną wojnę dzieci diabła z dziećmi bożymi."

  Nie zauważyłeś, a pisałem ja samym początku, że "dzieci diabła" się skłóciły.

  To zaś może spowodować, że damy się wciągnąć w wojnę po obu stronach.
  W każdym razie byłoby to dla nas zgubne. Jednak tym chcę się bliżej zająć w planowanej trzeciej części notki.
 • @miarka 13:16:02
  Cóż - diabeł tkwi w szczegółach. Generalnie są ci - co to ich ojcem jest diabeł i ludzie - których diablisko nienawidzi ponieważ są dziećmi bożymi.
  Wniosek?
  Do powyższego dochodzi i to, że łyżka dziegciu beczkę miodu popsuje - więc liczebność czy to dzieci diabła na Ziemi czy to dzieci bożych - nie liczy się w sensie walki z dziećmi diabła opartej na przewadze liczebnej.
 • @demonkracja 13:49:23
  "Do powyższego dochodzi i to, że łyżka dziegciu beczkę miodu popsuje - więc liczebność czy to dzieci diabła na Ziemi czy to dzieci bożych - nie liczy się w sensie walki z dziećmi diabła opartej na przewadze liczebnej".

  Z tą "przewagą liczebną" podsuwasz mi tutaj ciekawy wniosek w związku z "demokracją" pojmowaną jak dzisiaj - literalnie, prawniczo, bez względu na jej istotę i cele.
  Otóż jeśli ona jest taką jak jest - czyli w wersji amerykańskiej - oligarchicznej, w sterowany propagandą partyjną i medialną, w której do głosu dopuszczany jest ogół społeczeństwa zindoktrynowany ideologiami indywidualizmu i liberalizmu, czy też w podobnej wersji stalinowskiej, w której do głosu w wyborach dopuszczany jest ogół społeczeństwa zindoktrynowanego ideologią komunistyczną i kolektywizmem, to zawsze ci źli, ale propagandowo wylansowani będą wygrywali, jako że możliwości czynienia zła jest zawsze dużo więcej jak czynów dobrych, a więc i spełniających wymogi ideowe i będących bazą dla moralności i człowieczeństwa.


  Przyszłość demokracji nie musi być oparta o szlachtę tak jak było z polską demokracją, ale to już blisko.
  - Starczy że odsuniemy od wpływu na władzę elementów patologicznych, przestępczych i zbrodniczych, wynaturzonych i antyludzkich oraz ideologicznych, aż zostaną ideowi i połączeni wspólnym systemem wartości, z priorytetem wartości ludzkich odkrywanych w naturze ludzkiej, a więc i w obserwacji dalekowzrocznie postrzeganych doświadczeń życia społeczno-politycznego społeczności ludzkich.

  Wtedy "demokratyczne wybory" będą miały sens, bo choć bezpośrednio będą ku wyborowi tego co będzie zdaniem wyborców lepiej zaspokajało ich potrzeby, ale i z drugiej strony będzie to równoważone wartościami którym chcą świadomie, w woli wolnej i dobrej upatrywać swoje dalekowzrocznie widziane ludzkie cele, powiązane z ideowością ich systemu wartości.

  Tylko to ma sens, bo inaczej to będzie autodestrukcja (przewaga brania, konsumpcjonizm, hedonizm, socjalizm i roszczeniowość bez końca), lub realizowana utopia, nie pozwalająca się osiągnąć - przewaga żądania przez władze, alienacja władzy, jej nieodpowiedzialność, zdrada, złodziejstwo, gigantyczne marnotrawstwo.
 • Wypowiedzenie lichwy ...
  ..to będzie pierwszy krok i które państwo pierwsze to zrobi najwięcej zyska.
  Pan Gary North pisał i doszedł do tego już kilka lat temu.
  Należy zapoznać się z jego dokonaniami, ŻEBY NIE WYWAŻAĆ OTWARTYCH DRZWI
  Przedstawił Papieżowi na osobistej chyba audiencji tak tak PAPIEŻOWI ekonomię chrześcijańską a Papież ja odrzucił bo nie chce PRAWDY
  ŁUDZIŁ się, że TYLKO NIE WIEDZĄ NIE ROZUMIEJĄ a on im wytłumaczy, a kiedy odrzucili przestał się nawet udzielać i duma co dalej pewnie
  System , ten system co go mamy tylko tak tak ZAWALI SIĘ TYLKO pod obciążeniem zobowiązań wobec emerytów i rencistów, INACZEJ nie upadnie.
  Dlatego pewnie uprzedzająca depopulacja i szukanie RESETU na dogodnych warunkach, aby nadal paść się na cudzy koszy.
  LINK:
  Capitalism and the Bible Christian Economics to NAJlepsze działy, a wychodzenie z długu NAJLEPSZYM LEKARSTWEM dla dłużników, bo omawia prawdziwe przyczyny popadnięcia w długi i JEDYNE prawdziwe lekarstwo
  https://www.garynorth.com/public/department57.cfm
  Trzeba użyć tłumacza Google który dość dobrze nawet oddaje sens.

  DRUGI to:

  Jurij Podoljaka już dostrzega formowanie się nowego sposobu organizowania porządku światowego, proszę nie przegapić co mówi po Irańskiej odpowiedzi w drugim linku:

  https://www.youtube.com/watch?v=2DQonm7vuxQ
  https://www.youtube.com/watch?v=-hKpjYPASh4&t=607s
 • @andrzejw5 16:43:59
  „Wypowiedzenie lichwy ...
  ..to będzie pierwszy krok i które państwo pierwsze to zrobi najwięcej zyska.
  Pan Gary North pisał i doszedł do tego już kilka lat temu.
  Należy zapoznać się z jego dokonaniami, ŻEBY NIE WYWAŻAĆ OTWARTYCH DRZWI
  Przedstawił Papieżowi na osobistej chyba audiencji tak tak PAPIEŻOWI ekonomię chrześcijańską a Papież ja odrzucił bo nie chce PRAWDY
  ŁUDZIŁ się, że TYLKO NIE WIEDZĄ NIE ROZUMIEJĄ a on im wytłumaczy, a kiedy odrzucili przestał się nawet udzielać i duma co dalej pewnie
  System , ten system co go mamy tylko tak tak ZAWALI SIĘ TYLKO pod obciążeniem zobowiązań wobec emerytów i rencistów, INACZEJ nie upadnie.
  Dlatego pewnie uprzedzająca depopulacja i szukanie RESETU na dogodnych warunkach, aby nadal paść się na cudzy koszt”

  Dziękuje. To ważne. Ważne też że nie można liczyć na zmodernizowaną, odszczepieńczą hierarchię kościelną.
  – Chociaż ja akcentuję nie tyle patologię lichwy, co formę gospodarowania opartą o pieniądz dłużny, który już jest formą prawa (lichwa jest tylko jego elementem. Kto uznaje pieniądz dłużny już płaci lichwę).
  To bezpośrednio z tego wynika że: „po jednym wielkim kryzysie, załatanym wielkimi dotacjami państwowymi nadchodzi większy.
  - A dlaczego? – Bo zło przezwyciężono większym złem, złem korupcji bestii banksterstwa - ta się nażarła i żąda więcej. – Bo przezwyciężenie jej uroszczeń nie jest możliwe na drodze jej karmienia. – Tu nawet dialog z nią jest czynem niemoralnym, bo ona, gdy już swoją decyzję podjęła, będzie bezwzględnie szła po nasze wszystko.
  Teraz, jeśli nie przerwać tego obłędu
  (w szczególności przerwać już przez twarde nie dopuszczenie do resetu długów na warunkach globalistów-komunistów, i z dodatkowym zagrabieniem pieniądza narodowego na rzecz drukowanego z powietrza pieniądza cyfrowego, a więc z zachowaniem przez nich dóbr zagrabionych między innymi takim narodom jak polski, ale i innym państwom „skolonizowanym” dla rabunku),
  nieuchronnie za ich sprawą nadchodzi kryzys drugi.

  Drugi kryzys, dla którego wyciszenia już nie wystarczyłaby kolejna dotacja państwowa na kredyt, ani likwidacja klasy średniej, a nawet ogołocenie społeczeństw z wszelkiej własności prywatnej, i z perspektywą zmiany ustroju na komunistyczny (zwany też neokomunistycznym)
  (z władzą już nie robotników, a prawników (oraz z „ludem” uzależnionym od „praw”), z wiodącą ideologią prawnictwa opartego o drukowanie praw z powietrza
  – i to nie tylko „praw człowieka” (danych ludziom przez ONZ kosztem najpierw zawłaszczonych człowiekowi wolności, własności i powołań, a więc daniem im tego co i tak mieli i to mieli w formie znacznie pewniejszej jak „prawo do wolności”, czy „prawo do własności”, albo „prawo do życia”, bo ludzie to i tak mieli w formie funkcjonującej bez żadnych pośredników, którzy by mogli w tym mieszać i oszukiwać, i jeszcze łączyć to z władzą wykonawczą podległą ideologii komunizmu),
  - ale i już typowych pod cele rewolucyjne, niemoralnych „praw” dających przywileje dla wybranych, wygodnych dla władzy (też drukowane z powietrza jako „prawami”), za którymi musiała by przyjść dyskryminacja wszystkich nie objętych tymi przywilejami, w tym zwłaszcza przywilejami mniejszości, które miałaby zaspokajać faktycznie dyskryminowana, a nawet zniewolona większość – pod przymusem i terrorem opanowanego przez komunistów aparatu państwa).

  Niestety wielu Amerykanów otumanionych propagandą ideologii poprawności politycznej i prawnictwa zostało tak mocno zdemoralizowanych, iż uwierzyło że takie prawa mogą być i „drukowane z powietrza”, ale i tak oznaczają, że im coś się należy, więc mogą tego żądać, a znajda się tacy co ich poprą.
  W starym komuniźmie było „władza da”, w tym zmodernizowanym jest że to „prawo da”...”

  Na tym tle, sednem wytłumaczenia tego iż „ten system co go mamy tylko tak tak ZAWALI SIĘ TYLKO pod obciążeniem zobowiązań wobec emerytów i rencistów, INACZEJ nie upadnie”, jest to:
  „Za starym komunizmem szło zabieranie bogatym siłą - żeby budować społeczeństwo szczęśliwości i podnieść poziom materialny życia biednych. W tym nowym komuniźmie najpierw by było „dawanie praw”, a dopiero później szukanie tego, co miałby „dać temu co ma prawo”.
  Oznacza to ni mniej ni więcej, że komuniści nie dają praw , nie uznają czyichś praw, a jedynie składają im obietnice, i to w zamian za ich poparcie.”
  - Inaczej mówiąc, to te sztuczki z prawami i obietnicami odniesieniu do emerytur i rent nie wypalą. – Tutaj same władze państwowe są gwarantem tego że emeryci i renciści swoje pieniądze dostaną na czas.
  Komunizm jaki znamy, jakiś czas przetrwał bo realnie dawał na tyle że się dało przeżyć. – W tym nowym żadnymi obietnicami braku realnej gotówki nie nadrobią.
 • @miarka 18:04:39
  "Rok jubileuszowy".
  Pamiętacie?
  Oto ogłaszam Rok łaski od Pana...
  Tak Trump chciał zrobić jeszcze w zeszłym roku.
  Widząc gospodarkę walącą się pod ciężarem mega- długu, zarówno niszczącego przedsiębiorców jak i tego niszczącego zwykłych ludzi.
  A potem... cisza. Jakby nic się nie wydarzyło.
  Miał być totalny reset, uwolnienie z kajdan i możliwość swobodnego startu od zera, byleby bez garbu długów.
 • @brian 18:15:24
  "Widząc gospodarkę walącą się pod ciężarem mega- długu, zarówno niszczącego przedsiębiorców jak i tego niszczącego zwykłych ludzi.
  A potem... cisza. Jakby nic się nie wydarzyło.
  Miał być totalny reset, uwolnienie z kajdan i możliwość swobodnego startu od zera, byleby bez garbu długów".

  To nie totalny reset jako dobrodziejstwo, tylko totalny przekręt w interesie wszelkich złodziei i bandytów, rabusiów i skorumpowanych zdrajców.

  Przedsiębiorców i zwykłych ludzi niszczy nie sam dług a system gospodarki oparty o pieniądz dłużny z wkomponowanymi: lichwą, koniecznością zadłużania i wyprzedaży za bezcen nawet majątku narodowego czy rodzinnego - dóbr wspólnych z definicji niezbywalnych, o których wiadomo że trzeba je zaraz odzyskiwać, bo bez nich ani nie da się normalnie funkcjonować, a i długi stają się niespłacalnymi.

  Ten "swobodny start od zera" to tylko złudzenie. - Jeśli ktoś raz wszedł w długi, to już bez większych oporów wejdzie i drugi raz.
  A poza tym przecież miałby mieć zresetowane i jego roszczenia z tytułu obrabowania z tytułu likwidacji ściśle narodowych gałęzi gospodarki i możliwości wykorzystywania jej jako bazy dla swoich biznesów. Firmy ani banki zagraniczne które tą polską własność przejęły już promują swoich, a Polaków dyskryminują (zresztą nie tylko te firmy, ale i "polski", skorumpowany Urząd Skarbowy działa na rzecz niepolaków), a nadto ich szpiegują dla dalszego drenażu, czyli faktycznej dalszej grabieży, w tym zniechęcania do własnej przedsiębiorczości.

  A Trump byłby tu głupim, jako ten co w sumie to reprezentuje rodzimy amerykański biznes i liberalną gospodarkę, a więc wolnorynkową. W warunkach resetu ona by ucierpiała najbardziej.
  W wyniku drukowania z powietrza pieniędzy, krąży w gospodarce kilkanaście razy więcej pieniędzy jak warte jest wszystko co posiada wartość handlową w świecie. Wartość tych firm wolnorynkowych jest zbliżona do realnej, zaś wartość tych wielkich, już globalistycznych korporacji jest po wielekroć zawyżona.
  Resetowane długi miałby przejąć bank światowy. - Nawet żeby tylko po to żeby je puścić w niepamięć (choć raczej nie puści, np. zagwarantuje sobie że dalsze zadłużanie będzie we wskazanych bankach w przejrzystym celu zawłaszczenia już całych firm), to i tak jest przekręt, bo są roszczenia o grabieże, o przejęcia przez wielkie korporacje ogromnych połaci wolnego rynku po upadłych firmach rynkowych, a w tych warunkach grabież by została też zresetowana, czyli zalegalizowana.
 • @miarka 19:04:22
  Właściwie wg. wszelkich teorii i wykazanych prawidłowości, powinniśmy dawno siąść i płakać, szukać sznurka i stołka albo próbować powołania ruchu anarchistycznego robiącego...
  Co robiącego? No właśnie.
  A gdzie jakiekolwiek choćby podejrzenie ze może być ktoś kto mimo gnoju w tzw. Układzie nie ubabrał się po uszy albo że ma choć cień dobrych intencji?
  W NEonie jest bloger "demonkracja" wszędzie widzący działania "dzieci diabła".
  A gdzie w tym miejsce dla uczciwych, nie skażonych chciwością, nie żyjących od dzieciństwa w obojętnie jakiej patologii.
  Gdzie uczynni, bezinteresowni, gdzie ludzie których polityka jeszcze nie zepsuła?
  Jeśli brak tego wszystkiego, cały NEon24 to wołanie na puszczy.
  Ewentualnie pogaduszki do poduszki.
 • 5*
  Świetny artykuł. Dziękuję.
 • @Korneliusz 03:24:57
  Jestem pod wrażeniem komentarza od rana. Sądzę, że takie, proszę wybaczyć, "komiksowe" ujęcie, co oznacza: "zgrafizowanie" traści ( co nie oznacza: spłycenia, a : wyjaskrawienie) (grafika spłaszcza być może kolory i upraszcza przekaz/treść) , więc takie "komiksowe" ujęcie UPRASZCZA przekaz, czasem czyni go "krystalicznym", i tak się właśnie stało. Bardzo Panu dziękuję! Rozumienie staje się proste i klarowne. Po prostu.

  PS. Oczywiście, ja jestem zainfekowany kalkami ( medialnymi), ale może dlatego to do mnie dociera... wprost.

  :)
 • x
  Moim zdaniem sukces! Nikt jeszcze tak dosadnie nie ujął kwestii tak trafnie. Oczywiście... "mieliśmy" wrażenie, że "buldogi nawalają się pod stuletnim dywanem", ale Pan to opisał wprost. Dzięki! :)
  Pozdrawiam
 • @JimA 21:54:34
  https://youtu.be/DREOr-UbrJc?t=731
  od Irmana z Polonisza
 • @JimA 21:54:34
  Wiem co mowie ..bo Dostalem od Starej Gwardii..tej od Ropy i kopalin..propozycje Wspolpracy i sie zastanawiam , czy Im na razie nie pomoc...bo elektrozoombie..to Zgroza prawdziwa.
  Wszyscy bedziemy z pampersami chodzic musieli jak bieDronka a Opornych na resocjalizacje do wiezienia posylac beda, jak do przedszkola , dla niedostatecznie POstepowych.
 • @Korneliusz 22:34:23
  POwiem .. troche na POcieszenie , ze tych elektrycznych dwoma kijami , sznurkiem i kawalkiem linki metalowej... uziemnic mozna ..jak Osikowym Kolkiem .
  Pokazywali.. Mac Guyvera ..w telewizoni..potrafil ze sznurka i kawalka drutu..Helikopter zbudowac....MY...tez jestesmy POmyslowi.
  Badzmy dobrej Nadzei.....
 • @Korneliusz 22:34:23
  :) no i wreszcie "konkretny" tekst:
  "od Starej Gwardii..tej od Ropy i kopalin..propozycje Wspolpracy i sie zastanawiam , czy Im na razie nie pomoc...bo elektrozoombie..to Zgroza prawdziwa"-

  -
  Przepraszam Cię, trochę mi zimno... w sensie dosłownym, muszę dołożyć drewna do kominka...


  Dopóki "ktoś" nie uwolni technologii wodorowej, bezpiecznej, to należy pomagać kopalnym. Takie jest moje zdanie. :)
  Nie ma innego wyjścia.

  Pomóc!

  Elektry za chwilę padną i tak. Sam chętnie wyciągnę kabel i odetnę dostęp. :)

  Więzienia sobie odpuść, są niewydolne bardziej niż szpitale. He he... he :)
 • @Korneliusz 22:42:41
  My sobie damy radę. :)
  To jest prosta fizyka jak kij. Mamy generatory- "na chwilę", chwilę dwie... więcej. Kto wie, może do końca świata i jeden dzień dłużej. A co?!
  Damy radę. Tylko tam na górze musi "przegrzać zwoje" i "wypierdzielić w kosmos"! No taka prawda. Chłopcom się coś wydaje, a sznurówek nie potrafią zawiązać. :/
 • @JimA 23:56:28
  Tych Satnistycznych Elektroniedojebkow , moze unieszkodliwic zwykla Zima ..kiedy sie Maszty polamia jak zapalki a WSZYSTKICH ..na prad poprzelaczali.
  Popatrz co stalo sie ze zorganizowana swietnie Szwajcaria..jak zasilanie kolei padlo i Jak sie reszta posypala.
  Nasze "nieudane ofiary Eksperymentow Laboratoryjnych " grajace role zarzadfu ..krasc ..rozwalic..owszem..ale poskladac do kupy przy Pandemonii..moze byc trudno...taka siec nadziemna na sporym obszarze.....?
 • @Korneliusz 00:20:52
  Zima wasza, wiosna nasza? No ale to trzeba mieć jaja Korneliusz, a oni ( nowe pokolenie) sznurówek nie pilnują :/ no taka prawda!
  A poza tym, to stare hasło. Ono już jest nieaktualne, i to nie tylko dlatego, że dziewczyny mają znacznie dłuższe nogi. ;)
 • @JimA 00:45:11
  Zmienimy... zasade https://iiif.wellcomecollection.org/image/M0011829.jpg/full/full/0/default.jpg
 • Wojna o następstwo w globalnym imperium !!
  .

  Najpierw małe przypomninie o imperium:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  Przysłowie mówi jednoznacznie:

  "All Wars are Bankers Wars."

  To ich, bankierów, propaganda wbiła do naszych biednych głów, że to jacyć Niemcy, Rosja czy kto tam jeszcze prowadził wojnę przecwi nam, setna bzdura. Kto tej prostej reguły wojny nie jest w stanie pojąć, powinin zaoszczędzić sobie tudu zrozumienia wojen.

  Wszystkim przekonanym entuzjastom dzisiejszej "Wolnej Polski" wyrażam jedynie współczucie z racji poważnych ograniczeń intelektualnych, które im uniemożliwiają zrozumienie fizyki wydarzeń.

  Już pisano na ten temat, funkcja USA jako nadzorcy globalengo imperium w służbie finansjery świata dobiega końca, USA zostały wyjałowione, zmiana warty w tej funkcji z W.Bbratanii na USA wymagała dwóch wojen globalnych, a właściwie o funkcję globalnego nadzoryc, nazwanych zresztą błędnie światowymi. Przeżywamy dziś zupełnie podobne procesy jak w latach 1910-1945, naturalnie nie może się to odbyć bez milionowych strat w ludziach, wojna globaln nie troszczy się o tysiące, dlatego też operacja "Pandemia" musi doprowadzić do licznych ofiar śmiertelnych, zresztą wprowadzanie tzw. "lockdown" jak dotąd zawsze prowadziło do zwiększonej śmiertelności z racji masowego ograniczania pomocy lekarskiej chorym SPOZA spektrum "Covid-19", łatwo to można odczytać w statystyce śmiertelności:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/04/12/jak-dokonac-internowania-pol-miliarda-ludzi#eun

  naturalnie szczekaczki mediów gównego nurtu przypisują to tzw. "Covid-19" i ciemne masy, jak to się ciemnym masom należy, wierzą w takie baśnie, nie dostrzegając, jak dalce precyzyjnie przygotowano ich eutanazję:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/04/12/jak-dokonac-internowania-pol-miliarda-ludzi#Prehi

  Ale czy inaczej było w 1939 roku, żydostwo ochoczo przyjęło okupację hitlerowską, od początku kooperowało z Gestapo, początkowo działając przeciwko Polakom a później samym żydom, cykł akrykułów na ten temat:

  - http://marucha.wordpress.com/2013/10/29/kolaboranci-zydowscy-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-9/

  żyd bowiem nie ma żadnych zobowiązań moralnych wobec innych żydów a cóż dopierow wobec nieżydów jak choćby Polacy, Rosjanie, Czesi, Niemcy, Francuzi, Włosi czy inni, którymi po prostu zgodnie z nauką judaizmu, tej instrukcji przestępczej, pogardza. Judaizm nie jest żadną religią, jak absolutna większość się łudzi, to po prostu ideologia przestępstwa i zbrodni.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  Czy jest to w stanie zrozumieć przeciętny czytelnik, szczególnie skutecznie indoktrynowany przez tego zbodniarza i zdrajcę

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  jest dość wątpliwe, przecie będzie się czepiał ostatków swych iluzji, ale rzeczywistość jest jednoznaczna.

  - https://anthony.neon24.pl/post/159233,depopulacja-nabiera-rozmachu#comment_1742409
 • @Korneliusz 01:50:12
  Glowinki sobie Laznik nie nadwyrezaj , dywagacjami o Nastepstwo Globalnego Hegemona ...bo to juz dawno Ustalone o czym nie wiesz ,choc w Sieci Serfujesz i komentow nie tolerujesz , spoza obszaru twojej ograniczonej , przyziemnej UWAGI lowcy odpadow ze "stolu ".
  Popatrz sobie ...ze zrozumieniem i analitycznie ..na stara bardzo Rycine ...
  MOC...DUCHA...i Wiedzy .....lazkawco...sie szykuje....
  https://c8.alamy.com/comp/AY3PF4/hermes-trismegistus-AY3PF4.jpg
 • Uffff
  Książkę Pan napisałeś. Daję 4 ****, ale z minusem.
 • @NewMentor 03:23:09
  Dziękuję, to i tak sporo lepiej jak średnia. A co do długości, to taka tematyka, raczej nietypowe spojrzenie, niewiele mogłem poskracać, bo i widziałem potrzebę wyrazistego przedstawiania problemów.
  Trzecia część będzie za to wyraźnie krótsza. :-)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031