Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
293 posty 5356 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Co to znaczy że Neon24 jest „Forum Polaków”?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeżeli Neon ma być “Forum Polaków” jak już jego właściciel zadeklarował że będzie, to wcale nie znaczy że swoje poglądy może tu wygłaszać każdy piszący po polsku.

 

Jak dotąd nie ma powszechnego, zgodnego rozumienia co znaczy być ”Forum Polaków”.

Zawisza Niebieski pisze: "Póki ja tu będę, tak będzie" (Neon24 będzie "portalem wymiany myśli Polaków o różnych poglądach, tak jak różni jesteśmy").

Dziwne że Zawisza Niebieski deklaruje (w rzeczywistości) iż „będzie jak było”, bo  wcale jeszcze nie było dobrze, a dopiero zaczynało się prostować w tym kierunku żeby to były myśli Polaków, żeby faktyczni Polacy mogli swobodnie się wypowiadać bez ataku na nich ze strony licznych antypolaków. Ta domniemana obietnica że „będzie jak było” jest nie do spełnienia.

Zawisza idzie w kierunku abyśmy byli „tacy jacy jesteśmy”, włącznie z dobytkiem naszych patologii, ale już nie będziemy zmierzali w kierunku bycia „takimi jakimi powinniśmy być”.

 

Owszem jesteśmy różni, ale wszystko co dotyczy polskości musi być w nas jednakowe. Zdać się tu na poglądy tojuż dopuścić że nie musi być jednakowo rozumiane i jednakowo praktykowane. – Zdać się tu na poglądy to już otworzyć wierzeje do hangaru z diabelską maszynerią naszych wrogów.

Zdać się tu na poglądy to nastawić się na nieustające walki i wojnę wewnętrzną. Poglądy to strefa zwalczania się – przekonania to strefa stabilna i stabilizująca, podlegająca ochronie.

Oczywiście że jak ktoś ma poglądy to może ich bronić, ale merytorycznie – nigdy na zasadzie równouprawnienia.

Równouprawnienie to nie prawo a łaska – tu się nic nikomu nie należy, żadne prawo w te sfery ingerować nie może.

 

Przede wszystkim Polak to osoba ukształtowana według polskiego systemu wartości.

- Wartości zgodnych i z wartościami ludzkimi, i rodzinnymi, i z katolickimi (nie mylić z poglądami politycznymi hierarchii kościelnej oraz jej zadaniami agenturalnymi czy osób skorumpowanych jako że od ponad 100 lat trwa wroga Kościołowi akcja jej przejmowania przez modernistów-amerykanistów, a w interesie korporacjonistów-syjonistów-globalistów. Chodzi o niezmienne wartości wiary katolickiej).

 

Właściciel Portalu pełniący też funkcję jakiegoś nadadministratora chciałby żeby to było forum „wszystkich Polaków”. To w praktyce jest niemożliwe. Na obrazku wprowadzającym pokazuję że tych co by nie chcieli walczyć za swój kraj jest ponad 40%.

Owszem, właścicielowi łatwo jest wymuszać swoje bycie nadadministratorem w imię swoich marzeń i planów, swojej wiary i przekonań, ale tu najważniejsze jest przejście do praktyki.

– Zaś to, co jest realne wiedzą tylko administratorzy bezpośredni, więc i nauczeni bezpośrednią odpowiedzialnością za dobre skutki dla forum. To oni na codzień żyją moralnością, a więc twardością zasad chroniących trwanie tego co jest ideą portalu niezbędnym nadmiarem wymagań nad łatwo dostrzegalne tendencje alienacji i entropii. Oni wiedzą jaką rezerwę konieczną jaki bufor na zakłócenia trzeba zachować koniecznie aby przetrwać i zadbać o przyszłość.

U nas jest jeszcze wymóg ideowy - patriotyzmu, mądrości i dalekowzroczności - jesteśmy forum POLAKÓW, a polskość to i spinanie dobre doświadczeń z przeszłości gruntowanych dobrem wspólnym, z czynami stanowiącymi dobrą przyszłość Polski.  – Polski, Ojczyzny naszego Polskiego Narodu i czynami stanowiącymi dobrą przyszłość samego Narodu wspieraną jego miłością jego członków czyli dobrze rozumianym nacjonalizmem zdolnym do przeciwstawienia się szowinizmom dowolnych ideologii.

 

- Można się szeroko otwierać na innych, ale tylko zachowując swoją niezmienną tożsamość;

- zachowując korzenie duchowe w doświadczeniach pokoleń Narodu które już odeszły;

- zachowując sposób postrzegania rzeczywistości w której żyjemy, oraz w której żyli nasi przodkowie i ku której zmierzali uważając ją za docelowo idealną dla nas i naszych potomków, a więc

- zachowując niezafałszowany przekaz historyczny o doświadczeniach związanych z polskością, doświadczeniach wspieranych duchem prawdy niezmiennym od doświadczeń inicjacyjnych, przez całą pokonywaną drogę po jej cel, i

- zachowując całe zestawy ich pouczeń i przykazań motywowanych dobrze pojętą miłością rodzicielską które zdały egzamin, za którymi szło nasze dobre wychowanie i poszanowanie skarbów naszej kultury duchowej i materialnej;

- zachowując ich kręgosłup duchowy, czyli system wartości, przy czym nie ustając we własnym doskonaleniu się i czynienia swoich zasad życiowo-organizacyjnych zasadami z jak najwyższej półki dobrego ducha.

 

Moim zdaniem jeszcze nie nastąpił na Neon24 czas na otwieranie się czy to „na świat”, czy na „ludzi świata”, ale zwłaszcza na naszych wrogów i agresorów – wrogów Polski i Polaków.

W kwesiach moralnych możemy nawet widzieć nie tylko korzyści ale i dobro, ale i tak z powodów moralnych nam się otwierać na innych nie wolno.

– Bo już z samej istoty moralności nie wolno nam wchodzić w żadne handle czy kompromisy. Nie wolno bo to już demoralizacja – za nią zawsze idzie nasz wróg.

- Wrógi wewnętrzny - nasza chęć decydowania co jest dobre a co złe bez patrzenia na realia natury,i zewnętrzny wykorzystujący naszą choćby chwilową niezdolność do obrony koniecznej.

Na nieprzyjaciół to możemy się otwierać kiedy chcemy, bo przyjaciół i nieprzyjaciół to wybieramy sobie sami, więc i w każdej chwili możemy aktualny stan zmieniać – i nawet z natury powinniśmy gdy widzimy możliwość że z tego wyniknie coś obiektywnie dobrego.

Inaczej z wrogami, bo to oni pierwsi nas sobie wybrali żeby nas zwalczać a w praktyce nas ograbiać, pasożytować na nas, narzucać nam swoje prawa, wywłaszczać nas i pozbawiać zdolności samostanowienia, zniewalać nas, a nawet „depopulować” nas, mordować na masową skalę.

– I to wszystko według swojego widzimisię wroga zewnętrznego ślepo realizowanym przez kolaborującego z nim wroga wewnętrznego - jeśli tylko nie napotkają od początku na zdecydowany odpór, na wolę walki, nawet kosztem najcięższych ofiar i poświęceń. 

- Bez obrony koniecznej przed wrogiem, bez pozbawienia go zdolności szkodzenia nam, bez „zamknięcia go w klatce”, czy „za granicami” – ogólniej mówiąc – ustanowienia separacji po prostu już po nas. Każda jego deklaracja pozostanie fałszywą, a wszelkie wrogie plany przeciwko nam i tak będą zrealizowane.

W sytuacji gdy jeszcze nie nastąpiło nasze zjednoczenie się wewnętrzne wokół wartości narodowych polskich otwieranie się Portalu na nowych oznacza zarazem wzmocnienie jeszcze pozostających w nim jego, Polski i Narodu Polskiego wrogów wewnętrznych.

Czas na otwarcie jest właściwy gdy na forum zostanie tylko margines niezasymilowanych z Narodem Polskim. Ja ten „dopuszczalny” oszacowałem na 2-3%, ale to jeszcze może być za dużo. – Bo szkoda czasu na jałowe użerki – przed nami zadania konstruktywne.

 

Obawiam się że w tym zamierzonym przez pana Oparę rozszerzeniu dewizy Portalu o "wszystkich" (Polaków) jest poważne zarzewie konfliktów i poważnych rozłamów, a nawet próba budowy bytu fikcyjnego. - Już choćby dlatego iż na pewno wszyscy Polacy tu nie przyjdą, a nieopatrzne rozszerzenie formuły ściągnie na nas tabuny wrogów wewnętrznych wspieranych przez wrogów zewnętrznych.

Tu by lepiej było zaznaczyć, że Neon24 to
- "...Forum Polaków, Forum Ideowe Polaków", Forum Polskich Patriotrów, Forum Polskich narodowców nieszowinistycznych a kochających swój Naród wraz z jego ideową tożsamością;
- "...Forum Polaków (ale nie antypolaków", ale nie polakożerców, ale nie wywrotowców systemu wartości Narodu Polskiego", ale nie grabieżców dóbr wspólnych Narodu Polskiego, ale nie uzurpatorów polskiej tożsamości;
- albo: "Forum Polaków wiążących swój los Narodem Polskim, przestrzegających w życiu publicznym, społecznym i politycznym systemu wartości Narodu Polskiego jako priorytetowych".

Na pewno nie powinno to się dawać rozumieć jako:
"Forum Polaków ...uważających się za Polaków według własnych kryteriów",
- a już zwłaszcza nie według zasady "To się daje interpretować że jestem Polakiem..."

 

Otwierać to się jak najbardziej można, ale tylko stopniowo i tylko w miarę adaptacji tych przyjmowanych do polskiej tożsamości i uznanych takimi przez „Forum Polaków”. – Odnosi się to w szczególności do typowo polskiego rozumienia spraw dobra i zła oraz natury, i opowiadania się po stronie dobra i natury zdrowej, stabilnej, dającej oparcie dlamoralnego ładu życia publicznego w Państwie, oraz do celów które ta polska natura wytycza dla naszej duchowiści, aby nas prowadziła, aby nas mobilizowała do działań zgodnych.

 

 

Na ile to były zgodne z dewizą Portalu Polskie poglądy o których mówi Zawisza? – Czy głoszący je wszyscy byli Polakami z przekonania o swojej polskiej tożsamości?

Zdecydowanie nie wszyscy. A poglądy? Poglądy to można mieć inne głoszone, a inne realizowane czynem. Mieć poglądy to cecha kameleona. Mieć poglądy to cecha inteligencji i zdolności dostosowywania się do otoczenia. – Dostosowania się koniunkturalnego, fałszywego i dla własnego interesu, własnej przyjemności i własnej władzy bezkarnej.

- Nas interesuje obrona przekonań. Nas interesuje gotowość bezkompromisowej walki w obronie przekonań i wartości określających naszą tożsamość.

Poglądy owszem – też mogą być propagowane i bronione, ale tylko na kwestie polityki. - Polityki jednoznacznie zdefiniowanej jako służebnej społeczności ideowej której dotyczy, i z priorytetem bezwzględnej ochrony dóbr wspólnych Narodu którego Państwo jest własnością i dobrem wspólnym.

– Polityka to zwłaszcza obrona dóbr wspólnych Narodu po to, aby te dobra wspólne mogły być bazą nie tylko dla naszego zaspokajania potrzeb bieżących, ale i taką bazą dla przyszłych pokoleń Naszego Narodu oraz innych Narodów składowych Państwa Polskiego, narodów, które zdecydowały się z Narodem Polskim związać swój los i pozostają wobec Narodu Polskiego lojalnymi w całej sferze życia publicznego Państwa Polskiego.

- Narodów które nasz Naród otacza swoją łaską pod warunkiem że ponadto zmierzają (dzięki tym swoim odmiennością innymi drogami), ale realnie do dokładnie tych samych celów co i nasze.

Poglądów owszem, bronimy, ale poglądów na kwestie polityki dobrze rozumianej. – BO ŹLE ROZUMIANA POLITYKA TO NIE TYLKO PARTYJNIACTWO I PRYWATA, TO RÓWNIEŻ ZDRADA NARODU I JEGO PAŃSTWA.

Partie polityczne dobrze rozumiane oznaczają grupy ludzi dążących do odpowiedzialnego i dalekowzrocznego administrowaniu dobrami wspólnymi Narodu którego jest dane Państwo, w tym tym państwem.

Partie polityczne źle rozumiane to twory sprzedajne oligarchiom, czy korporacjonistom-syjonistom-globalistom.
W demokracji, sprawiedliwości i polityce miejsce mają tylko partie polityczne FAKTYCZNIE.

W polityce nie ma miejsca na własne kryteria którymi by się miały kierować czy to osoby, czy partie, czy ich ideolodzy, w tym prawnicy, a stawiane przed kryteriami określonymi w systemie wartości narodu którego państwo jest.

Jeśli „poglądy” wkraczają w kwestie innych celów ludzkich czy społeczności ideowej, zaczyna się wrogi atak wewnętrzny tych którzy wypowiedzieli lojalność Narodowi Polskiemu. – Następuje więc destrukcja Państwa, bo „Nie ostoi się dom skłócony”.

- Wtedy poglądy są tylko ubranymi w polityczną szatę aktami uzurpacji, roszczeń i wymuszeń za którymi stoją nasi wrogowie zewnętrzni. Poglądy podszywają się tu pod przekonania ideowe, mimo iż faktycznie są propagandą ideologii tych wrogów zewnętrznych.

Warto tu zauważyć że „międzynarodowa opinia publiczna” to nic innego jak głoszenie tej propagandy ideologicznej nam wrogiej. Mało tego – oni są mocno osadzeni w ideologii prawnictwa z jej trwałą zasadą satanistyczną wynoszenia prawa nad sprawiedliwość i nad te nasze wartości którym sprawiedliwość musi być służebną.

Budowanie na poglądach jest jak budowanie na pakietach obiecanek cacanek a głupiemu radość - jest bardziej niebezpieczne dla budujących jak budowanie zamków na lodzie w strefach geograficznych gdze przychodzą roztopy.

 

Co nam np. po „wymianie poglądów na kwestie wywłaszczania Polaków z ich dóbr wspólnych”, albo np. o opłacalności możliwych wariantów zdrady czy wyboru „mniejszego zła”.

Czy tu trzeba dyskusji, czy łapania za kije na takich „dyskutantów-demoralizatorów”.

We wszystkich tych przypadkach rozpada się i Portal o dewizie „Forum Polaków”.

- Czyż ci wrogowie wewnętrzni przestaną się tytułować Polakami, czy raczej będą się dalej uważali za Polaków tylko że złych.

Kto w takim razie ma stać na forum z sitem satanizmu i wyłapywać tych „Polaków odwróconych”, zakładać im kwarantanny i separacje.

Podobno polakożerca Jan Gros też się uważa za Polaka...

 

Domagam się pozostawienia Neon24 jako Forum Polaków - wyłącznie. Owszem rozmawiających w szrokich kontekstach, ale zawsze z polskiego punktu widzenia – punktu widzenia niezmiennej polskiej naszej narury, tożsamości, moralności i duchowości.

Inaczej byłoby to forum polskojęzycznych, forum wymieniaczy poglądów bez określonych zasad ideowych, a w praktyce forum antypolaków.

Nie po to się organizujemy jako Polacy żeby dopiero wywalczać sobie miejsce dla bycia Polakami i bronienia polskości.

 

Przecież to co się parę dni temu zaczęło to nic innego jak danie forów antypolakom na formalnie „Forum Polaków”. Tak, dostaliby fory, bo zgodnie z zasadą profesora Konecznego zrównać ze sobą dwie struktury z których jedna stawia niższe wymagania to przyznać zwycięstwo tym „niżej moralnym” (oni wobec zbrodni i zdrady skrupułów mieli nie będą).

Równość jest dobra (i to z ograniczeniami), ale tylko w kwestiach sprawiedliwości. Nie wyżej w hierarchii wartości. Natury i wynaturzenia równać nie można, zdrowia i choroby też moralnego ze zdemoralizowanym też, ani życia ze śmiercią. - Człowieczeństwa dojrzałego z barbarzyństwem i bestialstwem też równać nie można.

„Primum non nocere” znaczy najpierw chronić wartości wyższego rzędu – wyższego od strony człowieczeństwa, moralności i zdolności do przeżycia. To zasada lekarzy, ale na tym forum pacjentem jest Naród Polski.

 

KOMENTARZE

 • Głowę dam że
  gdyby pytanie ankiety nie było ogólnikowe "czy walczyłbyś za swój kraj" a nieco bardziej nacelowane,to wyniki tego badania były by zupełnie inne a co najważniejsze prawdziwe.
  Bo co to mój boże znaczy "swój kraj"? "Swój kraj" to pojęcie płynne.
  A gdyby tak ankietę podzielić na dwie grupy pytań np:
  I
  -czy jesteś gotowy bronić swojej Konstytucji?
  -czy jesteś gotów bronić swojego Prezydenta /
  Wałęsę,Kwaśniewskiego,Komorowskiego,Dudę?
  - czy jesteś gotów bronić Parlamentu oraz jego członków?
  - czy jesteś gotów bronić konstytucyjnych organów takich:rzeczników
  praw obywatelskich,trybunału konstytucyjnego,itp
  - czy jesteś gotów bronić swoje media,banki,sądy,itp

  II

  -czy jesteś gotów bronić swoje terytorium
  -czy jesteś gotów bronić swoją rodzinę,przyjaciół,sąsiadów,znajomych
  -czy jesteś gotów bronić swojego systemu wartości
  (światopoglądowych,etycznych,estetycznych,politycznych,kulturowych itd)

  Dopiero odpowiedzi na tak postawione pytania daje prawdziwy ogląd sytuacji.Bo intuicja mi mówi że na pierwszą grupę pytań 90% ankietowanych odpowiedziało by NIE, ręczę zaś za to że na drugą grupę pytań 90% odpowiedziałoby TAK.
 • Skoro autorze mnie wywołałeś, odpowiem co w mych ustach znaczy
  "Póki ja tu będę, tak będzie" (Neon24 będzie "portalem wymiany myśli Polaków o różnych poglądach, tak jak różni jesteśmy")

  Wraz z Astrą i Jarkiem Ruszkiewiczem przyjęliśmy pewną linię rozwoju portalu, m.in. utrzymywania porządku dyskusji, dyscyplinowania osób, które nie są w stanie w dyskusji sprostać standardom kulturalnej dyskusji. Jestem osobą, która uważa, że każdy ma prawo do swoich poglądów, byle wyrażonych w sposób kulturalny i oparty na argumentów i póki jestem adminem nie zamierzam z tego rezygnować. W promocji nie interesują mnie poglądy autora a jakość tekstu i argumentacji. Tę linię rozwoju portalu zamierzam utrzymywać i to oznaczały moje słowa.
 • @Zawisza Niebieski 14:40:52
  Ja to rozumiem co do waszych standardów administratorskich, natomiast problem widzę wielki w utrzymaniu dewizy portalu jako "Forum Polaków".

  Standardy administratorskie są raczej dającymi się wyrazić prawem regulaminów, natomiast POLSKOŚĆ to już nadrzędne standardy ideowe, wartości wyższego rzędu wobec których prawa (w szerszym rozumieniu i etyka i nawet cywilizacja) muszą milczeć.
  Zwłaszcza musi milczeć wszelka poprawność polityczna.
  Najpierw musimy przeżyć jako Naród i obronić swoje perspektywy trwania
  - A to szczególnie ważne we wszystkich naszych motywacjach przed jesiennymi wyborami.
 • Forum Polaków
  Czy Trojanka, Fretka, Ślepa Mańka, ikulalibal to Polacy mieszkający zagranicą - czy będą walczyli za Polskę?
 • @ikulalibal 14:18:57
  Przyznaję 100% racji. Nie zwróciłem uwagi na to "kraju".
  Myślę jednak że chyba i większość respondentów musiała nie zwrócić uwagi, bo jednak tendencja jest dość wyraźna.
  - Oni z reguły musieli utożsamiać "kraj" z "ojczyzną", a co za tym idzie i swoje korzyści (nie bronić "tego kraju") cenili wyżej jak swoje służebności, jak swoją miłość Ojczyzny.

  Zdecydowanie Forum Polaków to ta Twoja wyszczególniona II grupa.
 • @Zawisza Niebieski 14:40:52
  „Jestem osobą, która uważa, że każdy ma prawo do swoich poglądów, byle wyrażonych w sposób kulturalny i oparty na argumentów i póki jestem adminem nie zamierzam z tego rezygnować.”

  W takim razie ciekawa jestem standardów, jakimi się kierujesz w ocenie, co jest kulturalną dyskusją, a co nią nie jest? Czy posądzanie o agenturalność nią jest? Czy argumenty ad personam, w stylu „cuchnącej ruskiej onucy” czy „mentalności czworaków” i długi szereg temu podobnych, mieszczą się, według Zawiszy Niebieskiego w ramach „kulturalnej dyskusji”?

  Jeśli tak - to wszystko jasne. Jeśli natomiast nie - to co ludzie na codzień posługujący się tego typu „argumentami” robią na portalu?
 • Witam serdecznie
  bardzo ciekawy post. Nasza kultura jest pełna naszych tradycji, wiary, uczciwości, tolerancji, ale też zdarzają się antypolacy i ich trzeba tępić politycznie, zawsze. Polskość to duma naszego narodu, dlatego jestem nie nazistą, nie szowinistą, ale nacjonalistą miłującą swoj kraj i naszych krajan. Zdrowy nacjonalizm nie wyklucza innych nacji, ale tylko tyle i aż tyle pragnie rozwoju naszego narodu.

  Pozdrawiam
 • @Talbot 15:14:17
  "Czy Trojanka, Fretka, Ślepa Mańka, ikulalibal to Polacy mieszkający zagranicą - czy będą walczyli za Polskę?"

  Mocne pytanie. Myślę iż liczy się to że oni już walczą, pewnie nie tylko "piórem".
  XIX-wieczna emigracja była gorsza bo żyła z pieniądze z Polski, a i tak była w stanie wystawić Armię Hallera. Ci co dziś wyjechali sporo wysyłarą rodzinom.
  Najważniejsza armia to jednak ci co niezłomnie trwają na miejscu mimo perspektyw korzystniejszego ustawienia się za granicą.
 • @krzysztofjaw 15:29:15
  "Polskość to duma naszego narodu, dlatego jestem nie nazistą, nie szowinistą, ale nacjonalistą miłującą swoj kraj i naszych krajan. Zdrowy nacjonalizm nie wyklucza innych nacji, ale tylko tyle i aż tyle pragnie rozwoju naszego narodu".

  Dzięki. Właśnie tak zdeklarowanych Polaków "w zdecydowanej większości" narzucającej standard trzeba na Forum Polaków.
 • @Zawisza Niebieski 14:40:52
  Szanowni Państwo,

  Całkowicie zgadzam się z tym co napisał Pan Zawisza Niebieski w swoim komentarzu:
  "każdy ma prawo do swoich poglądów, byle wyrażonych w sposób kulturalny i oparty na argumentach"

  Polacy mieszkają w kraju i za granicą, każdy ma prawo pisać i komentować w zależności od tego, co uważa za słuszne.

  (Ja teraz mieszkam za granicą, ale na zawsze będę Polakiem).

  Motto - Neon24.pl - "Forum Polaków" (wszystkich Polaków) - było naszą ideą przewodnią, od początku istnienia Neon24 i Nowego Ekranu.

  Pozdrawiam
 • @Talbot 15:14:17
  Słaba podpucha Talbot. Słaba!!tak jak twoje pierdy wklejane tutaj!
  Czy Talbot siedzący lata w Anglii, któremu ktosik zafundował tam willę za jakieś zasługi,który raz kłamie że jest katolikiem a zwodzi ludzi swoimi demonicznymi "wizjami" o drugim świcie....i potem poleca artykuły wywołujące demony będzie o cokolwiek walczył??Oprócz fruktów dla swojej diaspory i Polski jako państwa frontowego do rozwału!
  Spad do lekarza natychmiast,bo to się skończy białym kitelkiem z duuugimi rękawami.
  I czep się tramwaju/ piętrowego/ bo chyba nie tylko ja mam dość twoich bezustannych zaczepek i prymitywnych żałosnych prób ukąszenia każdego kto nie jest twojego zdania/które mam w .../...ode proszę się odp....
  Jak nie zrozumiałeś to przeczytaj powtórnie!
  Wszystko!!
 • @trojanka 15:44:45
  PS cieciu.Mieszkam w Polsce od urodzenia i nigdy nie byłam dłużej niż miesiąc za granicą!Tu grzecznie płacę podatki i ZUS oraz NFZ.I wspomagam i pracowałam w wolontariacie organizacji charytatywnych opiekujących się dziećmi !
  Cóż może na ten temat wiedzieć troll który trolluje z Anglii a braciszek z Kanady!
 • @Lotna 15:27:19
  Czy posądzanie o agenturalność nią jest? Czy argumenty ad personam, w stylu „cuchnącej ruskiej onucy” czy „mentalności czworaków” i długi szereg temu podobnych, mieszczą się, według Zawiszy Niebieskiego w ramach „kulturalnej dyskusji”?

  Moja odpowiedź jest prosta, jeśli tylko coś takiego znajdę będzie bezwzględnie dyscyplinowane. Nie jestem w stanie cały dzień pilnować portalu ale proszę zgłaszać. Odchodząc od administrowania Jarek Ruszkiewicz ogłosił amnestię dla wszystkich, których on zbanował, taka była jego decyzja i dajmy szansę przywróconym na wykazanie się.
 • @trojanka 15:44:45
  "Czy Talbot siedzący lata w Anglii, któremu ktosik zafundował tam willę za jakieś zasługi,który raz kłamie że jest katolikiem a zwodzi ludzi swoimi demonicznymi "wizjami" o drugim świcie..."

  W Anglii byłem, ale nie siedziałem w rosyjskiej ambasadzie, jak niektórzy z tego portalu.

  To do pana- @trojanka
 • @Ryszard Opara 15:44:45
  W taki razie ponawiam moje pytanie do Pana, które wcześniej zadałam Zawiszy Niebieskiemu. Byłabym wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam,
 • @Talbot 15:52:41
  Do pani Talbot!
  Kłamstwa i konfabulacje to cecha twojej disapory, to charakterystyczne dla
  ludzi niskiego morale.Taka hasbarska metoda!!
  PS. Gdzie jest twój artykuł sprzed paru lat o Smoleńsku??ciekawy był, dlaczego szybko usunąłeś??wiatr zawiał inaczej??
 • @trojanka 16:07:06
  Takii szczegółowy profil użytkowników portali społecznościowych - budują tylko MOSAD i KGB.
 • Forum Polaków
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  a któż to jest Polak ?

  Czy Polakiem jest osobnik myślący po anglosasku, nawet jeśli nadal pamięta trochę polskich słów i za ich pomocą się wysławia?

  Przeżyliśmy tak wielką rewolucję kulturalną, iż ja za Polaków uznaję tylko tych, co się wychowali w PRLu, czyli 40+, tylko z nimi mam jeszcze wpólną przestrzeń pojęć, która służy do określenia światopoglądu. Tylko z nimi mam szansę porozumienia. Z młodszymi jest to zawsze dyskusja ze ślepym o kolorach. Możemy gadać, i gadać, a i tak żaden z nas nie wyczuwa, nie ma pojęcia, o czym drugi mówi. Można pogadać o technice, czyli podyskutować na poziomie robotów, ale o człowieczeństwie i prawdziwych relacjach międzyludzkich nie da się.

  ------------------------------------
  Pozostają jeszcze ci, co to się w PRLu wychowali, i zbiegli za granicę "z tonącego okrętu". Ci są różni, jedni pamiętają, jak się traktowało kiedyś bliźniego, inni nie, nasiąkli "demokracją" silnych (po to zbiegli, aby swoją siłę wykazać, bo podobno w kraju nie dało się). Sprawa jest więc indywidualna.
  ------------------------------------
  Tak więc prawdziwego Forum Polaków być nie może, jeśli ton forum nadają młodsi. Jeśli ograniczymy się do młodych, to Polaków na świecie już nie ma. I to, że wielu z nich uważa się za Polaków nie zaklina rzeczywistości. Aby kogoś uważać za Polaka, to musi on myśleć po Polsku, rozpoznawać zjawiska w polskiej przestrzeni pojęć, i wyznawać wartości ojców. Polskich ojców.
 • @Talbot 16:17:56
  Nie trollu, wystarczy poczytać twoje komentarze!!z paru lat wszystko tam jest... żeby zrozumieć kim jesteś!!w zupełności.I to ,że atakami personalnymi, próbujesz rozwalać każdą dyskusję którą ci wskaże twój przewodnik!!To tka hasbarska metoda!!
  EOT!!
 • @Talbot 15:52:41
  W Anglii nawet koty przyjęły islam a Ty dalej Kafir niewierny.
  https://pbs.twimg.com/media/D-tN8pcXsAAhlaj.jpg
 • -
  Polcy i Polacy, przez długie osiem lat..

  Oczywiście, że każdy ma prawo do swoich poglądów. Skoro nie może ich wyrażać na jakimś portku, idzie gdzieś gdzie może, o ile mu się chce chodzić.
  Potem się patrzy na ruch w interesie, np alexa sławna, czy inny szajs.
  Są miejsca w wolnym kraju nawet dla kolesi z zajobem, jakieś "nie z tej ziemii", czy ćwiczących języki obce "sputnik".
 • @ Autor
  "„Primum non nocere” znaczy najpierw chronić wartości wyższego rzędu – wyższego od strony człowieczeństwa, moralności i zdolności do przeżycia. To zasada lekarzy, ale na tym forum pacjentem jest Naród Polski."

  Chyba nie tylko Naród, ale także jego państwo - Panie "miarka"
  To należy uzupełnić - wtedy zgoda na taką poprawioną myśl.


  "Polak to osoba ukształtowana według polskiego systemu wartości.

  - Wartości zgodnych i z wartościami ludzkimi, i rodzinnymi, i z katolickimi"

  Czy to jest polski system wartości? Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi?
  Katolicyzm, który zdegenerował polskich Słowian duchowo, doprowadził do upadku polskiej państwowości, ma być wartością wedle, której należy kształtować Polaków?
  Co prawda, dzisiaj wedle tych wartości katolickich, mam tu na myśli kosmopolityzm ("nacjonalizm jest herezją" jak uczy Kościół), personalizm (katolicki i świecki) z jego egoizmem, właśnie Polak jest kształtowany, ale on nie jest obywatelem Państwa Polskiego, on go nie potrzebuje.

  Panie "miarka",
  Pan potrzebujesz się produkować na forum katolików, nie na forum Polaków.
  Katolicyzm dla Słowian, dla Polaków to ich mentalna, a potem fizyczna zagłada - i to się już dzieje.
 • @Talbot 16:17:56
  Jesteś mocno zorientowany w "branży".
  Ma ludzie z zewnątrz "branży" mało o tym wiemy.
 • @fretka 16:24:31
  Islam zakładał (z wielką dozą prawdopodobieństwa) Kościół Rzymski Katolicki. W tym celu oddelegowano Marię Koptyjkę, wpływową zakonnicę i ta została żoną niepiśmiennego przyszlego proroka Mahometa. A więc to ona spisywała Koran. Chodziło o podaporzadkowanie sobie ziemi arabskiej przez Rzym. W islamie są te same postaci, które czci Watykan: Maryja, Jesus (jego rola jest okrojona jedynie do proroka), czci się Jana Chrzciciela. Tyle że to są, tak jak w katolicyzmie, gry pozorów. Allah, ichni bóg ma wroga który posiada przydomek Król Królów, dokładnie ten sam co Chrystus. Malik al Amlak po arabsku nazywa się ten wróg Allacha.
  Kiedyś nawet zaglądałem do Koranu w wersji elektronicznej i tłumaczyłem sobie via translator.
 • Wiecie czemu się tak kłócicie jako Polacy ?
  Pomijam tu trollowanie żydów którzy tylko udają Polaków by ich zwalczać, rozbijać , dzielić, zasiewać wątpliwości, napuszczać na siebie ...

  Jesteśmy jako Polacy podzielenie przez naszych wrogów i historię...
  Watykan wykreował Polaka katolika, Mafia żydowska wykreowała Polaka neoliberała w odmianie LGBT, Lewica wykreowała za PRLu Polaka budowniczego PRLu, CIA, Wolna Europa, Sorosy, Michniki.. wykreowali Polaka odwiecznego wroga Rosji, Balcerowicz i spółka wykreowali Polaka emigranta...

  no i się kłócimy patrząc na naszą wspólną Polskę z kompletnie różnych filozoficznych punktów widzenia.
 • @interesariusz z PL 16:20:36
  "Możemy gadać, i gadać, a i tak żaden z nas nie wyczuwa, nie ma pojęcia, o czym drugi mówi. Można pogadać o technice, czyli podyskutować na poziomie robotów, ale o człowieczeństwie i prawdziwych relacjach międzyludzkich nie da się".
  "... Tak więc prawdziwego Forum Polaków być nie może, jeśli ton forum nadają młodsi. Jeśli ograniczymy się do młodych, to Polaków na świecie już nie ma. I to, że wielu z nich uważa się za Polaków nie zaklina rzeczywistości. Aby kogoś uważać za Polaka, to musi on myśleć po Polsku, rozpoznawać zjawiska w polskiej przestrzeni pojęć, i wyznawać wartości ojców. Polskich ojców".

  Zgadza się, potwierdzam - nie jako zasadę co prawda ale chyba już regułę dotyczącą większości młodych.
  A nakłada się na to jeszcze inna opinia którą słyszałem parę dni temu. Otóż młodzi w swoim wychowaniu katolickim dochodzą do bierzmowania (odpowiednik matury) i ... przestają chodzić do Kościoła.
  - Znaczy jeszcze ślub katolicki brać zamierają dzieci na katolików wychowywać zamierzają, ale już bez osobistego przykładu, już bez postaw bezkompromisowych, wojowniczych i ofiarnych. - Raczej tylko "pod rodziców".
  Jednak ta "oferta świata", oferta masmody i wygody, oferta "należy ci się" czyli demoralizacji socjalem i "prawami" to potężna broń w rękach atakujących nas satanistów i demoralizatorów.

  Jest jednak i inna tu obserwacja. Relacje rodzice dzieci zawsze miały taką tendencję - dopiero w późniejszym wieku się prostowały.
  - Za to łatwiej znajdujemy wspólny język i więź porozumienia z wnukami.
 • @miarka 16:53:48
  Rzym to taka stolica świata. Świata w sensie biblijnym.
 • @Rzeczpospolita 16:30:29
  Rzeczpospolita, pan zbytnio upraszczasz sprawy. Miarka nie musi pisać na forum katolików, bo nie w katolicyzmie rzecz, a w wartościach bazujących na tradycji katolickiej.

  „Katolicyzm, który zdegenerował polskich Słowian duchowo, doprowadził do upadku polskiej państwowości, ma być wartością wedle, której należy kształtować Polaków?”

  Zgoda, co fo katolicyzmu, proszę jednak pamiętać, że na bazie wiary katolickiej zostali wychowani nasi ojcowie, dziadowie i pra-, z których możemy być dumni.
  Jeśli chodzi o zilustrowanie moich słów - jestem najlepszym przykładem: nie jestem praktykującym katolikiem, nigdy nie byłam, moi rodzice mieli bardzo sceptyczny stosunek i do religii i do kościoła, a jednak, mimo tego zostałam wychowana na bazie tej religii, co przejawia się w mojej mentalności, etyce i zbiorze zasad, jak np.: honor, dotrzymywanie danego słowa (uścisk ręki zamiast podpisanego glejtu), nie kradnij, nie manipuluj, nie oszukuj, nie pomawiają, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, szanuj rodziców, szanuj starszych, poczucie sprawiedliwości, empatia, szacunek, faktyczne równouprawnienie kobiet, etc.

  Może jestem w błędzie, choć wątpię, aby takie wartości nie były wartościami charakterystycznymi dla katolików. Mieszkam od wielu lat na zachodzie, gdzie większość jest protestantów, kalwinistów, baptystów, etc., żydów i coraz szersze rzesze muzułmanów i większości tych ludzi takie wartości są zupełnie obce, czasami wręcz wrogie lub śmieszne, a w najlepszym wypadku obojętne.

  Proszę mi więc powiedzieć, jakim cudem są one wartościami moimi i mojej rodziny, na bazie których zostałam wychowana - jeśli to nie są wartości katolickie. Być może, polskiego katolicyzmu, który został wymieszany ze wcześniejszymi wartościami słowiańskimi? Nie sądzę, abym była w tek kwestii ewenementem.
 • @ALL
  57KerenOr – MIESZKANIEC JOWISZA!

  Warto zastanowić się nad tym czy jestem Polakiem.

  Urodziłem się w Polsce i mam Polski dowód osobisty. Wiem, to za mało! Mam jeszcze nieważny paszport. Jeszcze mało. Aaa... Mówię po polsku. Moimi krewnymi są Polacy!
  Wystarczy? Mało?

  To może coś dodam: Jako uczeń Syna Bożego nie zgadzam się z niektórymi słowami Polskiego hymnu i nie staję przed hymnem w pozycji wyprostowanej. Ani nawet nie wstaję z krzesła. Ja tam nikomu szablą nic odbierał nie będę...

  Kolega napisał:

  "Przede wszystkim Polak to osoba ukształtowana według polskiego systemu wartości. Wartości zgodnych i z wartościami ludzkimi, i rodzinnymi, i z katolickimi...".

  No to już są chyba jakieś dyrdymały albo ja nie jestem Polakiem i pochodzę z Jowisza! Bo przecież uważam, że wartości katolickie są niezgodne z Nauką Boga Ojca oraz Boga Syna!

  Zatem jedno zdanie na goodbye!

  Choć się z Niebieskim czasami nie zgadzam to niech On już pozostanie Adminem a kłótnie polityczne kompletnie mnie nie interesują...

  Serwus!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Lotna 17:03:49
  Uczciwość, prawdomówność, dotrzymywanie umów, to nie są wartości katolickie, gdyż katolicyzm zezwala na takie drobiazgi tj na łamanie tych zasad, pod warunkiem wyspowiadania się księdzu. Potem zadane są modły do stworzenia (tekst zaczerpnięty wprawdzie z Biblii ale pochodzący od ucznia faryzeusza Pawła) i w rezultacie mamy ,,czyste konto" które możemy sobie na nowo zanieczyścić w celu uzyskania korzyści, pognębienia kogoś itp.

  Jest Pani szczęściarą jeśli tego nie doświadczyła na własnej skórze.
 • @Zawisza Niebieski 15:51:31
  " i dajmy szansę przywróconym na wykazanie się."
  Stawiam orzechy przeciw kamieniom, że każdy niewygodny komentarz u tych "przywróconych", będzie natychmiast usuwany, a jego autor zbanowany...
  Bo kto im tego zabroni?
  I właśnie w ten sposób opanują portal.
 • @Oracz 17:14:27
  „Uczciwość, prawdomówność, dotrzymywanie umów, to nie są wartości katolickie, gdyż katolicyzm zezwala na takie drobiazgi tj na łamanie tych zasad, pod warunkiem wyspowiadania się księdzu.”

  Zgoda, jednak sęk w tym, że takie wartości są zupełnie obce innym religiom i systemom wartości, czy, jak kto woli, cywilizacjom.

  Czy jeszcze się nie rozumiemy?
 • @Lotna 17:32:08
  Doprawdy? Mam inne zdanie na ten temat.

  Przykład pierwszy z brzegu:

  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Konfucjusz
 • @Rzeczpospolita 16:30:29
  "„Primum non nocere” znaczy najpierw chronić wartości wyższego rzędu – wyższego od strony człowieczeństwa, moralności i zdolności do przeżycia. To zasada lekarzy, ale na tym forum pacjentem jest Naród Polski."
  Chyba nie tylko Naród, ale także jego państwo - Panie "miarka"
  To należy uzupełnić - wtedy zgoda na taką poprawioną myśl".

  Ojojojoj, Pan mnie chce poprawiać?

  Pisałem:
  "Poglądy owszem – też mogą być propagowane i bronione, ale tylko na kwestie polityki. - Polityki jednoznacznie zdefiniowanej jako służebnej społeczności ideowej której dotyczy, i z priorytetem bezwzględnej ochrony dóbr wspólnych Narodu którego Państwo jest własnością i dobrem wspólnym".

  Pisałem nawet więcej:
  "– Polityka to zwłaszcza obrona dóbr wspólnych Narodu po to, aby te dobra wspólne mogły być bazą nie tylko dla naszego zaspokajania potrzeb bieżących, ale i taką bazą dla przyszłych pokoleń Naszego Narodu oraz innych Narodów składowych Państwa Polskiego, narodów, które zdecydowały się z Narodem Polskim związać swój los i pozostają wobec Narodu Polskiego lojalnymi w całej sferze życia publicznego Państwa Polskiego".

  Jak się nie nauczy czytać to się pogniewamy.


  ""Polak to osoba ukształtowana według polskiego systemu wartości.
  - Wartości zgodnych i z wartościami ludzkimi, i rodzinnymi, i z katolickimi"
  Czy to jest polski system wartości? Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi?"

  Znowu Pan nie doczytał. Ja tu nie definiuję polskiego systemu wartości tylko mówię o jego zgodnościach z innymi systemami wartości.

  Zamiast "zgodności" można podstawić "kompatybilność" - niektórym tak łatwiej pojąć.


  "Katolicyzm, który zdegenerował polskich Słowian duchowo, doprowadził do upadku polskiej państwowości..."

  Panie @rzeczkłamliwa, Pan w swoim zidioceniu to już rekordy bije. Ileż mam tłumaczyć że było odwrotnie, że to Lechia dała się łatwo zdemoralizować "kupcom żydowskim" którzy za garść paciorków dla plemiennych kacyków brali słowiański "towar eksportowy" w postaci dzieci z przeznaczeniem na niewolników, że nie było słowiańskiego prawa które by mogło zabronić takich praktyk. - że przed chrztem Mieszka I Lechia już nie istniała.

  ŻE DOPIERO OFERTA WARTOŚCI KATOLICKICH PRZYNIOSŁA TUTAJ PODSTAWĘ POD BUDOWĘ NARODU POLSKIEGO I PAŃSTWA Z WŁASNYM PRAWEM STANOWIONYM NA WARTOŚCIACH.


  "Pan potrzebujesz się produkować na forum katolików, nie na forum Polaków.
  Katolicyzm dla Słowian, dla Polaków to ich mentalna, a potem fizyczna zagłada - i to się już dzieje".

  To co Pan tu pisze to tylko próba zaczarowania rzeczywistości, gierka manipulatorka typu samospełniająca się przepowiednia dla tych którzy w nią uwierzą.

  To właśnie wartości narodowe Polskie są nam niezbędne żebyśmy się mogli zjednoczyć i obronić jako Naród Polski.
  Dla tych wartości mocnym oparciem jest i nasza wiara katolicka.
  Ona jest po naszej stronie a nie po stronie naszych agresorów - faszystów, satanistów, korporacjonistów, syjonistów czy globalistów.
  To ci nasi agresorzy szykują nan fizyczną zagładę.
  Kościołowi zresztą też - a jego to już raz ostro zaatakowali w 1517 (Luter), później moderniści-amerykaniści, później SVII z konsekwencją w postaci papieża Franciszka i (w sposób rozproszony) zdradzieckich episkopatów).

  Katolicki system wartości był najlepszą możliwą ofertą dla rozbitych księstw po upadłej Lechii, a w obliczu wyludnienia lechickich ziem ze Słowian, i przyniósł dobry efekt.
  Dokładnie to samo grozi nam po jesiennych wyborach. Larum grają.
  Jak Pan tego dalej nie pojął jest to Pan jesteś ..............................................................................................................................................................................................................itd. (Zawisza pewnie i tak nie zareaguje. W każdym razie na Forum Polaków dla Pana miejsca nie widzę).
 • @miarka 17:42:59
  Tożsamością narodową nie może być wasalizm.... np wobec żydowskiego Boga.
  To tak jakby czarni niewolnicy w 18 wieku budowali swoją tożsamość "narodową" na bazie bycia niewolnikiem "białego masa".

  Wolny człowiek może mieć różne autorytety ale budowanie tożsamości narodowej wokół tych autorytetów to błąd albo więcej idiotyzm...
  Taką tożsamość budowali sobie naziści, Staliniści, banderowcy, Islamiści,
  kiedyś rasiści (handlarze niewolników) dzisiaj syjoniści...

  Tożsamość ideologiczna to ekstremizm to wykluczanie innych ludzi...
  A Polskość jest dużo bardziej "kolorowa" niż "czarny" katolicyzm.

  Tożsamość Narodowa to szersze pojęcie niż tożsamość ideologiczna czy tożsamość kiboli z jakimś klubem kopaczy... czy tożsamość partyjna.
 • @Oracz 17:41:13
  Konfucjusz? No tak, rzeczywiście, typowe wartości z Zachodu? Nie rozśmieszaj mnie.
 • @Lotna 18:06:30
  Rozmawialiśmy o całym świecie.
  Takie wartości są dość uniwersalne, bo np taki złodziej gdziekolwiek się urodzi i okrada społeczność, wyrządza innym krzywdy. Więc owe społeczności wypracowały mechanizmy obronne.

  Czyli nie są one wypracowane przez Watykan (katolicyzm). Choć w Imperium Rzymskim, jak wiadomo powstało prawo też dość solidne w założeniu.

  Na długo przed Imperium Rzymskim Bóg dał doskonały Dekalog.
  Od dawna zastanawiałem się, dlaczego prawo pozwala brukać cudze żony? A jednocześnie nie pozwala rzucić bezkarnie papierka na trotuar.
 • @miarka 17:42:59
  Że się wtrące, o ile byli jacyś niewolnicy, to w wyniku najazdów ze wschodu, zachodu i południa, co było ówcześnie praktyką nagminną.
  Natomiast propaganda o słowianach, że to niby od slave, jest całkowicie błędna i wiadomo czyjego autorstwa.
  Słowianie, gdyż mówią, w przeciwieństwie do np niemców - niemych, którzy coś tam ewentualnie zgrzytają, ale kto by to rozumiał..
 • @Oscar 17:59:21
  Mocno Ci się pokićkało. Na ile umiem czytać to co piszesz, to jesteśmy zgodni. Tylko czemu mnie atakujesz?
  Jak się czegoś czepiasz to spróbuj konkretami: np. ja piszę "tak", a Ty uważasz że powinno być "tu tak ale tu i tu nie", bo powinno być "tak i tak", bo "siak i owak".

  Inaczej mówiąc - pisz merytorycznie. No i nie pisz idiotyzmów sugerując że mnie dotyczą, np:

  "Wolny człowiek może mieć różne autorytety ale budowanie tożsamości narodowej wokół tych autorytetów to błąd albo więcej idiotyzm..."

  Przecież ja nigdzie ani tu ani gdzie indziej nie piszę o budowie tożsamości narodowej wokół autorytetów.
  Tak samo jestem przeciw ideologiom, podobnie przeciw partyjniactwu.

  Czemu więc to adresujesz do mnie? Już kiedyś chyba byłeś zbanowany. Znów zaczynasz? Przecież to jest wszystko od rzeczy.

  Nie pisz w tym duchu więcej bo będę usuwał bez komentarza.
 • @Talbot 15:14:17
  A Ty co, szukasz frajerów coby swoją młodą pierś nastawiali na barykadach? Popatrz ile Amerykanów zginęłoby za swoje korporacje. A Nowy Jork jak miał kiepskie grogi tak ma.
  ''Rżnij karabinem w bruk ulicy!
  Twoja jest krew, a ich jest nafta!'' jak to mawiał Julian Tuwim.
 • Problem w tym, że wielu Polaków
  utożsamia się mentalnie ze wspólnotą rozbójnicza, którą zasiedlił tutaj sam towarzysz Stalin. Rafał Ziemkiewicz określił ich polactwem - i tyle.
  Wniosek?
  NEon24.pl powinien przerabiać polactwo na Polaków i tego mu życzę.
 • @Oracz 18:23:15
  Nie, nie rozmawiamy o całym świecie. Rozmawiamy o tym tałatajstwie, które z zewnątrz zasiedla i opanowuje Polskę i które pozyskuje sobie wewnętrznych sprzymierzeńców, także wśród Polaków.

  „Takie wartości są dość uniwersalne”

  Kluczowe słowo: „dość”, co nie znaczy, że są uniwersalne - i o tym tu mowa.
 • @demonkracja 18:32:04
  "NEon24.pl powinien przerabiać polactwo na Polaków i tego mu życzę".

  Tak, oczywiście. To też miałem na myśli pisząc o pojemności asymilacyjnej, (choć nie tylko, a może i przede wszystkim ludzi dobrej woli, tylko błądzących).

  Na Neonie powinno być dużo łatwiej jak w realu, bo tu wystarczą narzędzia administracyjne, czy raczej (w naszym przypadku forum ideowego) - administracyjno-ideowe.
  - W życiu realnym trudniej jest kogoś wykluczyć, czy odseparować, dać przymusowy urlop czy zarządzić kwarantannę.

  Niestety i nasi wrogowie mają łatwiej nas atakować. Jednak tym skwapliwiej musimy korzystać z wszelkich możliwości administracyjnych.
  Bo tak jak w realu z przestępczością zorganizowaną, środki regulaminem/prawem opisane nigdy nie sięgną w sfery moralności i człowieczeństwa.
  Pochwała zła, satanistyczne odwrotki (a to też satanizm tylko powszechnie ujawniający się nieco później), wszelkie demoralizowanie, zdrada, czy ogłupianie oraz sianie defetyzmu to wszystko rzeczy nie dające się opisać regulaminem, ale admin powinien to wyłapywać i eliminować bez czekania na skutki już opisane regulaminem czy prawem).
 • @Oracz 17:14:27
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Chyba nie rozumiesz, na czym polega spowiedź i rozgrzeszenie.
 • @miarka 17:42:59
  "Katolicki system wartości był najlepszą możliwą ofertą dla rozbitych księstw po upadłej Lechii, a w obliczu wyludnienia lechickich ziem ze Słowian, i przyniósł dobry efekt."

  - to jest ohydna, prostacka próba indoktrynacji żydo-katolicyzmem.

  Panie "miarka",
  nie wiem kim Pan jest, czy jest Pan Polakiem o zdegenerowanej przez żydowierczą religię świadomości i stąd u Pana żydo-katolicki szowinizm, czy przedstawicielem wrogiej nam nacji, która boi się odrzucenia przez Polaków żydowierczej religii -?
  Nie mniej nie jestem za tym, żeby Pan zniknął z Neon24.pl. Tacy jak Pan są tu potrzebni, żeby Polacy zobaczyli, czym jest żydo-katolicki szowinizm operujący konfabulacją, kłamstwem i polityczną bezmyślnością.

  Pod swoimi poglądami ja mam odwagę podpisać się imieniem i nazwiskiem, załączyć swoją podobiznę.
  Pan, który ponoć broni "wartości" nie ma tej odwagi - a więc jakich i czyich "wartości" Pan faktycznie broni siedząc w krzakach?
 • @Rzeczpospolita 21:42:43
  "Katolicki system wartości był najlepszą możliwą ofertą dla rozbitych księstw po upadłej Lechii, a w obliczu wyludnienia lechickich ziem ze Słowian, i przyniósł dobry efekt."

  - to jest ohydna, prostacka próba indoktrynacji żydo-katolicyzmem."

  To Pan wymyśla że katolicyzm był narzucony siłą i indoktrynował przeciw religii katolickiej, zapewne z powodów osobistych.
  - Owszem, były opory wielu lokalnych władców lechickich i pogańskich elit religijnych, oportunistów ale i w obronie ich interesów - "żeby było jak było", i było to później.

  Po drugie co co po tej pańskiej odwadze podpisywania się polskim nazwiskiem jak po tym co Pan Pisze nie widać pańskiego zaangażowania na rzecz obrony Polski i Polaków w opresji równie wielkiej i podobnej jak 1100 lat temu.
  Przeszkadzając nam w koniecznym jednoczeniu się wokół wartości, odrywając nas od ważniejszych spraw pokazuje Pan nawet swoje bycie antypolakiem.

  Ponadto jest Pan jakimś umysłowym inwalidą. Parę dni temu już było że zarzucił mi kłamstwo, a było odwrotnie, co wykazałem.
  Również w tej dyskusji wykazałem że pan pisze tak jakby nie czytał tego co ja piszę.
  Teraz znów zarzuca mi żydokatolicyzm, kiedy już nieraz pisałem że to bzdura, a nawet dzisiaj pod drugą bieżącą notką Panu pisałem:

  "Po pierwsze żydokatolicyzm to jest problem żydów których współwyznawcy nawracają się na katolicyzm.
  Jeżeli my byśmy bieli tu widzieć problem to w fałszywym żydokatolicyźmie, np. frankiźmie. - Ci żydzi się na katolicyzm nawracają fałszywie - i to oni w znacznej części stanowią agenturę i spiskujących
  wewnątrz Kościoła...".
  Urojenia, mania prześladowcza? Ja nie wiem - musi się Pan zbadać. Coś tu głęboko nie gra.
  Antypolonizm jest, agentury pewnie nie ma, bo agentów to na pewno pilnują żeby takich kompromitujących bzdur jak Pan nie wypisywali.
 • @miarka
  Problem w tym , że stajemy się forum Polin . Radzę to przemyśleć . Pozdrawiam . 5*
 • @interesariusz z PL 20:33:01
  Może i nie rozumiem. Lecz rozumiem na czym polega odłączenie się od Boga, na skutek bałwochwalstwa.
 • @Oscar 16:42:48
  Bardzo dobry trop.
 • polakiem jest ten kto ma polskie obywatelstwo
  Nie forum polaków. Nie żadna Kuba. Admin to bardziej zgrabnie ujął: forum wymiany poglądów.
  Można by powiedzieć o autorze biorąc tekst ze Stawki Większej Niż Życie xdd... "zdecydowanie nordycki typ, zdecydowanie nordycki typ"
  Jacy to niezwykli są ci rasowi polacy, zapewne blondyni o niebieskich oczach?
  Jakie to wartości skrywa ta niewymownego koloru scena religijna? 8 mln narodu jara szlugi. To są te wartości? Co piąty co czwarty polak czy polako-katolik jara szlugi. Inne kraje faktycznie są pozbawione aż takiej liczby "wartości". Tylko czy takie wartości są komuś do czegoś potrzebne? Napadanie na ludzi o innych przekonaniach to mają być te wartości?
  Narodowość, nacjonalizm, zdaje się, że to wszystko funta kłaków warte. Chrześcijanin ma być otwarty na wszystkie narody, a nie siedzieć i okopy robić we własnym grajdołku. I nie drzeć mordy polska dla polaków. Bo co to by oznaczało. ŻE będziemy szukać jak w hitlerowskich Niemczech tych nierasowych niepolitycznych polaków i ich wieszać albo podawać do czarnej prokuratury? Po diabła światu nacjonalizmy? Tak, nacjonalizmy to elementy "tradycji narodowej", za którą to tradycją stoi i wspiera i pompuje ją pewna religia. Czym takim wyróżnia się polak...
  Otóż panie "prawdziwy polaku", każdy człowiek, który tu przyjedzie, pomieszka parę lat, zaczyna mieć i takie same zdanie jak polacy, i takie same problemy, to samo go boli i dokucza. I tyle wystarczy, aby być polakiem. Te farmazony o tradycjach. Stare tradycje i głupie tradycje, jak ta idiotyczna tradycja męczenia judasza. Świat pełen tradycji. W Hiszpanii nie mogą się pozbyć debilnej tradycji corridy. Póki nie zdechną, będą pielęgnować głupotę. Powodów zapewne wiele, jedno to "wdrukowanie" w słabo samodzielnie myślący umysł, inne, to interesy. Na tradycji zarabia się kokosy to co że fałszywa tradycja albo głupia. A kogo to obchodzi.
  Ktoś kto jest ostrym katolikiem idzie w drugą skrajność, staje się - jak to wymyśliliśmy obok siebie albo inaczej - polako-katolikiem. Sprzeda polskę, parki krajobrazowe, i jeszcze dorzuci, byle się przymilić do watykanu. Jaki to polak? To watykańczyk. Tu popełnia przestępstwo, tam ma nagrodę. Można powiedzieć, że to szpieg, złoczyńca zagraniczny.
  Jaki to polski patriota, który chce z polski robić drugą Kubę, odmieniając polak przez wszystkie przypadki.
  Kiedy szukam zasług kościoła kat., znajduję jakieś farmazony w sieci, kiedy szukam zdrady kościoła, no to tu jest cała litania zdrady wobec państwa polskiego, przez całe wieki. To jest ta tradycja. Tradycja zdrady państwa polskiego przez ludzi kościoła.
  Czym jest polska tradycja? 36 procent chodzi do kościoła. Aby uznać tę tradycję tak poważnie, należałoby zaprzestać chodzenia do kościoła? Bo większość narodu nie pielęgnuje tej "tradycji". Coraz mniej liczebna mniejszość zasuwa do kościoła? Może więc ciszej nad tą trumną polskich wierzeń. Opowieści że mamy 95 procent katolików - czyste kłamstwo. Polską tradycją jest nie wierzyć kościołowi a ostatnio - nie wierzyć papieżom.
  Tradycją w ostoi katolicyzmu - w Zakopconem - jest mordowanie koni w drodze na Morskie Oko. To mamy pielęgnować? Wydaje się że właśnie o to chodzi. Zarabiać kasę, a cena nie gra roli. Ani też żadne wartości, tym bardziej moralne.
  Oburzają się na to co ludzie inaczej myślący piszą, ale oburzają się bo raz że nie mają argumentów, i nic poza wrzaskiem nie zostało, dwa że taka jest narodowa tradycja napadać, latać po wioskach ze sztachetami? Takie teksty tylko przygotowują grunt pod przestępstwa, pod palenie kebabów i napadanie na opalone dziewczyny. Chrześcijanin nie jest żaden polski. Była miła dyskusja w tv okazuje się że jakieś badania pokazują, że z ludźmi trzeba przede wszystkim rozmawiać. Kościół z pewnością rozmawiać nie chce. Jest instytucją tak podejrzaną, że woli, aby nikt o tym nie rozmawiał. Boi się prawdy. Poza wrzaskiem o polskości nie ma się czym zasłaniać.
  Degeneracja moralna jak to ktoś niżej napisał polaków: nacjonalizm to raz. Dwa że niby chrześcijanin może wszystko wybaczyć - nieprawda. Że ksiądz może ze wszystkiego uwolnić i wyspowiadać - nieprawda. Trzy poprzez postępowanie duchownych uczenie narodów złego pojmowania chrześcijaństwa, kościół uczy bajońskiego bogacenia się, wywyższania i separacji. I traktowania się za święte krowy, którym więcej wolno. Żeby śmieszniej było, kościół który tu twarz wyciera sobie polską, za granicą robi to samo z niemcami, tylko zamiast polski są niemcy. Kto wie, ile zła wyrządziły te narodowe nacjonalizmy na świecie.
  A polakiem i tak będzie każdy, kto ma przyznane obywatelstwo, czy to się komu podoba czy nie. "Forum polaków" to zdaje się nadużycie autora, wobec cytowanego tekstu. Jak patrzę na tak zachowujących się i tak piszących ludzi, to coraz mniej chce mi się być polakiem. Agresywni, wulgarni, hejterzy w całej sieci w poszukiwaniu mitu "prawdziwego polaka". Gotowi pobić zabić spalić. Za rękę nie złapaliśmy, ale od takich tekstów się zaczyna. Jeśli jest jakiś wróg polski, to z pewnością będzie pompować u nas nacjonalizm, antysemityzm, a jak polsce szkodzi kościół to będzie pompować kasę w tę instytucję. Będzie wam mówił, że Jezusa zabili żydzi (nieprawda).
  Mamy przewagę nad wieloma piszącymi tutaj z racji wieku, bo my wiemy co to był komunizm. Mamy porównanie i wiemy, że to co jest obecnie to jakieś bagno w porównaniu do tego wcześniej. Staczanie się polski zaczęło się od faceta z ikoną matki boskiej w klapie. Trwa nadal i przybiera coraz bardziej dramatyczne formy. Lekarze emigrują, pielęgniarki wyjeżdżają (niech jadą)... ludzie umierają. Puszcza zniszczona niemal nic już do ukradzenia w pl nie zostało. Cały czas te same mordy w sejmie. Cały czas ta sama sitwa w grze. Dużo trzeba zmienić, aby nic się nie zmieniło. To są te wartości? Rozwalanie polski? Za radziwiłła polska to był postaw czerwonego sukna, a każdy chwytał, aby mu najwięcej w garści zostało. TEraz, to czerwone sukno robi się coraz bardziej czarne, ale nic tak naprawdę się nie zmieniło. W każdej firmie kombinatoryka, bo normalnie w tym kraju nie może być i nie będzie jeszcze w tym tempie 200 lat. Chcą odbudowywać skompromitowaną sanację. A jednocześnie świat coraz częściej mówi że Leninowi należy się Nobel jak 2 a 2 to 4. Marksa odgrzebują xD.... Papież mówi, że komunistom bliżej do chrześcijan jak kapitalistom? Bo tak jest. To kościół jest jedną z instytucji, które demoralizują świat. Bo czego uczy. Budować pałace, maybachy kupować, a garnitury kupować w paryżu. I wpierniczać ośmiorniczki z bogaczami i władzą. To stara tradycja, ewangelizować przy pomocy ognia i miecza, widzimy to wszyscy jak męczą dzieciaki organizując im wszystkim, wierzącym i nie, przymusowe lekcje religii. Jak krypty robią z sal lekcyjnych i nie tylko z sal lekcyjnych. Widzimy tę tradycję jak to kościół i polako-katolicy tu organizują. To stara tradycja przestępstwa i zbrodni. A takie artykuły podsycające nienawiść do "nieprawdziwych polaków" to tylko wstęp do zbrodni. Turek prowadzący knajpę czy kebab w tym kraju jest większym patriotą od "prawdziwych polaków". Daje zatrudnienie, utrzymuje naród, przestrzega więcej prawa. Pomieszka parę lat i ma te same poglądy praktycznie i to samo go boli co nas. . Takie artykuły tylko powodują, że matoły się nakręcają i przechodzą do rękoczynów. Hasło polska dla polaków wyrządziło narodowi wiele złego. Świat zaczął patrzeć na ten kraj jak na nowy nacjonalistyczny problem. Ożywają demony.... biją dziewczyny, malują na ścianach, rzucają petardy. Adamowicza zamordowali. Podejrzewa się o współudział katolicką telewizję kurskiego i państwo teoretyczne. Kogo zamordują jutro?
  Dajcie napis "neon forum dla niebieskookich nordyckich polaków wyznania katolickiego" i nawet tu nie zajrzymy... Będzie wtedy na neonie jak na "czat religia" xD.. albo pusto albo jeszcze bardziej pusto xD... 4 lata rządów samodzielnych katolickich, i służba zdrowia ruina, edukacja ruina, policja ruina, pks ruina, pociągi bardzo słabo... naród podzielony, pada w wieku około 40 na zawał bo dalej się tu nie da żyć dłużej znaczy. nowe rekordy roczne nieboszczyków, a to jeszcze nie ostatnie zdanie tej władzy xD.... bieda z nędzą. Żeby zbudować sobie pałace trzeba się trochę nakraść, co nie.... trzeba się nakraść i to na 70 procentach społeczeństwa. I to zdrowo nakraść. Kolejne 3 mln narodu chce wyjechać. Razem 18 xD Władza dopiero co wykrywa nadchodzącą tragedię. Dopiero zauważa. Do tej pory darli mordy "wyjeżdżajcie". No to wyjeżdżamy. Po jasną cholerę nam państwo teoretyczne. I nikomu nic do tego. Przestaniecie władzo kraść, zaczniecie coś za te podatki robić, może ktoś wróci. Na razie tylko podnoszone podatki tylko nie bardzo wiadomo na co. Nie ma już żadnej konstytucji, bo zdrowie w tym kraju mamy tylko na papierze. Towarzystwo krzyżowe rozwaliło konstytucję bez jej zmiany.
  Polacy zaczynają napadać na polaków, nie mówiąc o obcych, przy których dochodzi do międzynarodowych skandali. Każdy patafian, napadający fizycznie obcych, szkodzi polsce. A pewnie myśli, że jest patriotą xD... i prawdziwym polakiem. Od nacjonalistycznych myśli, organizacji, do rękoczynów i zbrodni. A chrześcijaństwo na pewno nie jest narodowe. Mieli podróżować nieść ewangelię po świecie.... a nie pompować faszyzmy po państwach. Co kościół zrobił z chrześcijaństwem?
 • @fretka 18:30:43
  "A Ty co, szukasz frajerów coby swoją młodą pierś nastawiali na barykadach? "

  Nawet nie chcesz być sanitariuszką, albo telegrafistką jak Marusia "Ogoniok"?
 • Ja do NE24 zagladalem tylko by czytac Pana Boguslawa Jeznacha
  i kulalis.
 • @Leon. 03:41:28
  Nie zgadzam się z panem choć w tym co pan napisał wyczuwam dobre intencje.Ale wiadomo co wybrukowanej jest dobrymi intencjami.....
  Jest pan gotów bronić swoich tez? ale nie za pomocą pięknosłowia a argumentów nieco konkretniejszych? może spróbujemy ? co ?

  //Po diabła światu nacjonalizmy? //

  Tak się historycznie złożyło.Gdyby proces chrystianizacji przebiegał tak jak opisują go dzisiejsi nienawistnicy chrześcijaństwa,mianowicie tak że legiony mnichów najechało Europę, to nacjonalizmów by nie było .Ale było odwrotnie pogańskie plemiona środkowej i pólnocnej Europy najeżdżały Cesarstwo Rzymskie i z wypraw przywożono sobie to i owo.Na przykład religie,gdyż zupełnie niesłusznie wszystkie miłe i ładne i pożyteczne rzeczy które widzieli w Rzymie przypisywali właśnie tej religii.
  Tak więc pierwsze europejskie państwa zaczęły się kształtować wedle klucza plemiennego. Najsilniejszy subiekt ówczesnego świata próbował to zmienić i zorganizować rozdrobnioną Europę na wzór Cesarstwa Rzymskiego.Ów noszący nazwę "dominium mundi" historyczny proces trwał kilka setek lat i zakończył się przegraną https://en.wikipedia.org/wiki/Dominium_mundi Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego nie zrealizowało się w sposób planowany
  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie
  Druga faza tworzenia się nacjonalizmu nie był już spontaniczna i samoistna ale jak najbardziej kreowana.Przez złych ludzi którzy swoje powodzenie widzieli w upadku euroazjatyckich imperiów .Organizmy owe były zbyt silne aby napaść je z zewnątrz dlatego zastosowano taktykę "od środka".A ponieważ owe imperia były wielonarodowe i wielokulturowe to aż się prosiło żeby zaatakować je właśnie od tej strony.Przeto: podsycano wszelkie nastroje,klimaty,kaprysy,mrzonki,urojenia, służące wzrostowi "narodowej świadomości".Udało się .Imperia padły.
  A pan się zjawiasz jak diabeł z pudełka z tym swoim pytanie po co nam nacjonalizm? a zjawiasz się tylko dlatego że złym ludziom w epoce globalizmu nie potrzebny jest człowiek "zaszufladkowany" "kulturowa określony" "ukształtowany tradycją" .Potrzebna jest biomasa bez cech indywidualizmu.Jednakowo odziani,jedzący te same fast foody,grający w te same gry komputerowe,wpatrzeni w ten sam punkt srajfona,mówiąca w tym samym językiem w dodatku mówiąca mało bo w czasach emotek większość uczuć można wyrazić przy pomocy prostych obrazków.

  PS
  ponawiam moje pytanie:czy jest pan gotów bronić swoich tez?
 • @ikulalibal 07:37:30
  Oczywiście trochę racji musi mieć bo inaczej..
  http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/148223,antyfaszysci-i-syjonisci-w-jednym-stoja-szeregu#comment_1539277

  Może to fejk nie wiem...
  https://youtu.be/MV0zY_795qg
 • @trojanka 07:55:15
  //Oczywiście trochę racji musi mieć bo inaczej..
  http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/148223,antyfaszysci-i-syjonisci-w-jednym-stoja-szeregu#comment_1539277 //

  A więc to takie but."czego pan chce od żydów?" No nic.Poczekamy może facetowi starczy honoru,wiedzy i argumentów aby zmierzyć się w dyskusji.
 • @Leon. 03:41:28
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Wypowiedź niejednolita, jeden fragment przeczy drugiemu,

  dlatego podkreślę te dwa ważne, wyrwane z kontekstu, aby brzmiały czysto

  "Mamy przewagę nad wieloma piszącymi tutaj z racji wieku, bo my wiemy co to był "komunizm". Mamy porównanie i wiemy, że to co jest obecnie to jakieś bagno w porównaniu do tego wcześniej. Staczanie się polski zaczęło się od faceta z ikoną matki boskiej w klapie. Trwa nadal i przybiera coraz bardziej dramatyczne formy. Lekarze emigrują, pielęgniarki wyjeżdżają (niech jadą)... ludzie umierają. Puszcza zniszczona niemal nic już do ukradzenia w pl nie zostało."

  "Papież mówi, że komunistom bliżej do chrześcijan jak kapitalistom?"
 • @staszek kieliszek 07:03:27
  ?

  doprawdy ?
 • @Leon. 03:41:28
  -----------------------
  "Jacy to niezwykli są ci rasowi polacy, zapewne blondyni o niebieskich oczach?"
  ------------------------
  Pan Leon raczy mieć trudność w rozpoznaniu Polaka na tle obcych lub przemawia przez niego wrodzony rasizm - co to zasadza się on na ludziach i bydlętach w ludzkiej skórze. Pan Leon raczył nam przedstawić w swoim wpisie działalność wspólnoty rozbójniczej wśród Polaków na polskiej ziemi - i wyszło mu tak, że owa wspólnota rozbójnicza - co to rozpirzyła w pył PRL i rozpieprza nadal PRL bis - to właśnie Polacy.
  Wniosek?
  Jedno wiemy na pewno - panu Leonowi do Polaka zawsze będzie daleko - i nawet o tym może nie wiedzieć.
 • @Rzeczpospolita 16:30:29
  Gdyby pan znał historię na poziomie podstawowym, to by pan wiedział, że katolicyzm pozwolił państwu polskiemu na zaistnienie.
 • @Rzeczpospolita 21:42:43
  Pan się podpisuje nazwiskiem, bo pan chciałby dostać się do koryta. Jakoś PiS panu nie przeszkadzał, gdy starał się pan o miejsce na liście. A tam przecież też katole.
 • @Wican 09:22:31
  Były dwie opcje: przyjęcie katolicyzmu, albo miecz.
 • @Oracz 09:28:11
  Jakoś ciebie sekciarzu o głowę nie skrócili.Też byłbyś dobrym katolikiem gdyby nie pewne skrzywienie umysłowe po którym stałeś się psychicznym inwalidą.
 • @matterhorn 09:38:30
  Byłbym doskonałym katolikiem, ale coś mnie podkusilo by zakupić Biblię, a co gorsza, by ją czytać.
  Jeszcze 300-400 lat temu Kościółek Rzymski upiekł by mnie, za samo jej posiadanie, na stosie.
 • @Wican 09:24:58
  Z tym typem nie ma co dyskutować .On ma pierdolca na temat KK.Widocznie jakiś kleryk mu nie dogodził i stąd ta nienawiść do wszystkiego co związane z KK
  To przedstawiciel trzyosobowej partyjki o nazwie wps.Gdy tylko powstaje jakaś inicjatywa polityczna oni pchają się na siłę a ich celem jest rozwalenie każdej takiej inicjatywy.
  Tak było ostatnio z przywódcą rolników Kołodziejczakiem.Chcieli się załapać w ich szeregi,a że Kołodziejczak to facet niegłupi rozszyfrował te podłe towarzycho i pognał ich kłonicą do wszystkich diabłów.No i na drugi dzień darli mordę,że Kołodziejczak to żyd i agent mossadu.I tak robią z każdym kto ma inne zdanie od nich.Więc szkoda zdrowia na użeranie się z debilami.
 • @Leon. 03:41:28
  Dzięki za ten kontrowersyjny, ale ważny głos. Myślę że ożywi dyskusję. Jednak wątek polskości przez obywatelstwo pozwolę sobie wyłączyć do specjalnej notki (już prawie gotowa).
 • @Talbot 15:52:41
  "W Anglii byłem, ale nie siedziałem w rosyjskiej ambasadzie, jak niektórzy z tego portalu."

  W rosyjskiej może nie ,ale z izraelskiej to prawie nie wychodziłeś.
 • @matterhorn 09:56:50
  Co to za forum Polaków, kiedy jest tu 90% Rosjan, w tym część żydowskiego pochodzenia.
 • Problemem jest własnie to że Polska / z dużej litery/ jest za mało katolicka,za mało zasady Dekalogu i nauk Chrystusa stosująca
  w normalnym, codziennym życiu!
  Czy zasada "Jak chcecie aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie"nie jest katolicka??
  Jest.
  czy zasada uczciwości w relacjach pracodawca - pracownik jest katolicka?/
  Jest!
  Czy potępienie lichwy bankowej i potępienie oszukiwania wszędzie/ nawet na targu/jest katolickie?/
  Jest!
  Czy staranie o własną Rodzinę , kraj, naród jest katolickie??
  Jest!
  za Biblia Tysiąclecia".
  "A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.

  Czy sprzeciw przeciwko zabijaniu nienarodzonych i żyjących , eutanazja, brak możliwości leczenia prowadzące często do śmierci jest katolickie??
  Jest!!
  Czy chciwość i wykorzystywanie bliźniego , lichwa, piramidy finansowe jest ANTY Katolickie???
  JEST!
  Czy propagacja i wywyższanie i epatowanie i ochrona przez państwo marszów LGBT, gender i homoseksualizmem, jako sposobem życia jest antykatolickie??
  JEST!!

  Kościół to Ludzie , ludzie którzy Boga chcą, wierzą, nie jako "opium dla mas" ale zwyczajnie, z daru Wiary danej od Boga w odpowiednim momencie życia kiedy są gotowi na jej przyjęcie ....czasem popartych wiedzą z obcowania z Bogiem w codziennym życiu ,z własnych doświadczeń i inni po prostu z serca WIEDZĄ i CZUJĄ że jest Bóg, Stwórca, Kreator,.
  Objawienie ogólne przyrody ludzkiego ciała i umysłu,pokazujące doskonałość, precyzję, chemię, fizykę, matematykę, astronomię "umysłu" który to stworzył....

  Zepsuliśmy to, bo poszliśmy za głosem pychy i dołączyliśmy do wojny z Bogiem do której dopuścił /dlaczego nie wiem/.
  Jesteśmy gliną z ON garncarzem!!
  Gdyby w Polsce, większość ludzi uważających się za wierzących, nie tylko w Boga ale i BOGU starała się wprowadzać w swoje codzienne życie zasady ,które przekazał nam Jezus Chrystus,obiecując pomoc w ich stosowaniu jeśli będziemy Go o to prosili/ bo wiedział że to łatwe w naszej starej naturze nie będzie/to życie wyglądałoby zupełnie inaczej.
  Odważnie demaskowali i piętnowali łamanie praw Bożych nawet w Kościele...np. pedofilię domagając się ukarania i odsunięcia tych księży czy biskupów którzy na to przyzwalają.Nie bali się mając za sobą Boga i Jego Syna...
  Chrystus to wielokrotnie podkreśla....
  Co mówił//jasno i wyraźnie..

  Biblia Tysiąclecia:
  "Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza."
  Fałszywi nauczyciele, także księża łamiący te zasady ?? to nie słudzy Boży tylko diabła, marny będzie ich los..
  Są wspaniali księża,żyjący skromnie , prawdziwi ambasadorzy Chrystusa na Ziemi.
  Takich szukajmy i słuchajmy,i szanujmy którzy swoim życiem pokazują GO!!
 • @trojanka 10:42:26
  Polakom zaimplantowano z "cywilizowanego" zachodu i USA, pęd do forsy za wszelką cenę, pieniądz jako BOGA,fałszywą "wolność' i "tolerancję" dla wszystkiego dla LGBT, transwestytów, gender... bez żadnych zasad.
  Dla wynaturzeń,udziwnień, "wyboru płci przez dzieci,eutanazji, pogardy dla " niezaradnych"i słabszych. Róbta co chceta nie patrząc na innych.Starszych ludzi " nie opłaca się leczyć"cytując pewna posłankę.
  W wielu krajach już istniej usankcjonowana zoofilia!!!!
  Jeszcze broni nas resztkami sił, nasza śmieszna " zaściankowość" i religijność.Ale coraz większe obszary są zajmowane dla zepchnięcia narodu na niski poziom moralności, splugawienie podstawowych zasad Dekalogu, wyrwania Polaków z wiary i pozostawienia na pastwę " reformatorów śmierdzących siarką!
 • @trojanka 10:56:20
  "Polakom zaimplantowano z "cywilizowanego" zachodu i USA, pęd do forsy za wszelką cenę, pieniądz jako BOGA,fałszywą "wolność'"

  https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2019/thumb_800_0/2019-07-09_156266325410.jpg

  Największa polska instytucja finansowa poza granicami kraju, czyli Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa rośnie w siłę. Liczba członków tej organizacji zbliża się do 100 tysięcy, a niedawno wartość jej aktywów przekroczyła 2 miliardy dolarów.
  Unia stała się głównym sponsorem działalności polonijnej w Stanach Zjednoczonych.


  https://radioszczecin.pl/6,391461,w-usa-polsko-slowianska-unia-kredytowa-rosnie-w-

  A jak się ma rosyjska ospodarka?
 • @trojanka 10:42:26 i 09.07.2019 10:56:20
  Brawo, wspaniałe, bardzo ważne komentarze. Tak. - Tu mamy problemy największe.
  -Tu mamy się skupiać na walce, walce o idee niezbędne nam do przeżycia i obrony wartości oraz życia jako ludzie.
 • @Leon. 03:41:28
  //Tradycją w ostoi katolicyzmu - w Zakopconem - jest mordowanie koni w drodze na Morskie Oko//

  Też mnie zniesmacza że tak głupio i niepotrzebnie.
  Bo jeśli dajmy na to w duńskiej metropolii (a nie jakimś zapyziałym zakopanem) zabija się zwierze to przynajmniej sprasza się dzieci na to widowisko

  https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2014/02/10/mm_700.jpg

  Niech się patrzą,niech się uczą.Nie wiem czego dokładnie ale każde widowisko jest pożyteczne.Chyba.
  https://ic.pics.livejournal.com/jc_ru/76779250/52003/52003_1000.jpg

  https://kp.ru/share/i/12/6434659/wr-720.sh-18.jpg

  https://img2.ntv.ru/home/news/20140211/zoo_vs.jpg


  Po jakimś,niedługim zresztą czasie,operację (nomen omen) powtórzono na lwie.Widowisko cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem widzów ale tym razem "światowe media" już o wydarzeniu informowały skromniej niż w przypadku żyrafy.Ale czy dlatego że lwów nie lubią ? czy dlatego że taki rozkaz dostali ? któż to może wiedzieć.

  http://image3.thematicnews.com/uploads/images/14/22/98/03/2015/10/19/ac095cdd54.jpg

  https://kor.ill.in.ua/m/610x385/1698234.jpg

  http://kor.ill.in.ua/m/610x0/1698241.jpg

  https://nahnews.org/uploads/2016/12/08/orig-210-1481218321.jpg


  Europa,dobra miła Europa,tolerancyjna i oczyszczona z nacjonalizmu,to jednak nie to samo co chamski góral spod samiuśkich Tater.Hej.
 • @ikulalibal 12:13:44
  "NEon24.pl powinien przerabiać polactwo na Polaków i tego mu życzę."

  Zacznijmy od moralności podatkowej....
 • @maharaja 17:19:09
  Proszę jakoś staranniej kojarzyć cytaty z ich autorami.Przypisane mi słowa nie są moje.Bogu dziękuję że nie pokarał mnie na tyle aby w mej głowie rodziły się koncepcje podobne do tej zacytowanej.
 • @trojanka 10:42:26
  Od kiedy zaimplantowano polskim Słowianom koczowniczy żydo-katolicyzm rozpoczął się systematyczny upadek naszej ojczyzny, aż w końcu zniknęła z mapy.
  Ponowny rozkwit żydo-katolicyzmu w latach 1970. znów skutkował upadkiem PRL, z której zrodziła się IIIŻydo-RP/Polin błogosławiona przez Kościół.
  Z naszej historii wynika wprost, że im więcej żydo-katolicyzmu tym mniej Polski.
  Pani musi bardzo Polski nie lubić, skoro tak jej źle życzy.

  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/136555,silny-kosciol-to-slaba-polska
 • @Rzeczpospolita 20:22:24
  Pan za to kocha Polskę,i powinien pan zaproponować likwidację kościoła i wiernych i zaimplantować im Swarożyca!Albo jeszcze lepiej nie ma żadnego Boga, bogiem jest pan i koledzy!!
  I tak wiadomo ,Jezus był synem rzymskiego żołnierza a Jego Matka...i smażą się w piekle.....
  Pasuje???
  W ogóle należy wykorzenić wszelką wiarę i te gusła...
  Pańskie "podprogowe" sugestie sa śmieszne, rodem z hasbarskiego przeszkolenia!czyli katolik to antypolak, ciekawee. a prawosławny jak się kształtuje w pańskiej lidze ???
  https://www.pch24.pl/przesladowania-chrzescijan-w-izraelu--na-znak-protestu-zamknieto-bazylike-grobu-panskiego-,58526,i.html
  znaczy Syria też jest zła???

  https://prawy.pl/66670-nienawisc-zydow-do-katolicyzmu-i-dyskryminacja-katolikow-w-izraelu/
  Pan też tej bajki???

  Jednak się chyba myliłam co do pana!
 • @trojanka 22:11:25
  Jestem ostrożny, gdy widzę programowe nadużywanie (w logo, tytule itp.) słowa "Polak".

  Będę czuł, że żyję w wolnym (polskim) kraju, gdy wiosną wiosnę, a nie Polskę zobaczę, jadąc klasykiem.

  Polskość dla mnie = wolność.

  Obowiązki, powinności: oczywiście. One wynikają właśnie z nadrzędności kategorii "wolność". Choćby z potrzeby obrony "wolności" drugiej jednostki czy też prawa większości do stanowienia praw, a także z konieczności cywilizowanych rządów większości (tj. konieczności poszanowania praw mniejszości).

  To nie są jednoznaczne rzeczy:

  1) prawo większości nie może gwałcić praw mniejszości
  2) prawa mniejszości nie mogą wykraczać poza prawo większości.

  Dlatego tak ważne jest wyważenie, by te kategorie były względem siebie proporcjonalne.

  I dlatego (ad. 1) jeśli większość nie chce prawa adopcji dla jednopłciowych związków, jestem za tym, by to uszanować wolę większości. Ale jeśli większość nie chce związków jednopłciowych, to uważam, że to jest naruszenie prawa jednostki do wchodzenia w związek jednopłciowy.

  Jeśli mniejszość chce (ad.2) związków partnerskich dla siebie, jestem ZA. To ich prawo, w ramach wolności. Natomiast prawo do adopcji dzieci dla związków jednopłciowych aktualnie (nie wiem, jak będzie w przyszłości) narusza wolę większości - tu nie chodzi tylko o ich (gejów) prawa, ale także o prawa społeczeństwa do dzieci.

  Lewica ostro pracuje nad zmianą nastawienia społecznego i akceptacją dla gejów i lesbijek. Dla mnie to nieco sprzeczne z zasadą prawa naturalnego - natura nie dała im możliwości prokreacji, więc byłbym tu ostrożny w forsowaniu tego typu modeli, ale być może się mylę.

  Faktem jest, że zachodnioeuropejska awangarda gejowstwa i lewicy (być może lesbijstwa nieco mniej) jest programowo bardzo wyuzdana (gotowa do akceptowania wszelkiej sfery używania, konsumeryzmu itd.), stąd bardzo duże ryzyko naruszeń (pedofilia, wychowywanie w kierunku hedonizmu).

  Kto chciałby, by dzieci w takiej atmosferze się wychowywały?
 • @maharaja 10:23:22
  1. "jeśli większość nie chce prawa adopcji dla jednopłciowych związków, jestem za tym, by to uszanować wolę większości."

  2. "Ale jeśli większość nie chce związków jednopłciowych, to uważam, że to jest naruszenie prawa jednostki do wchodzenia w związek jednopłciowy."
  _________________________

  Ad.1. Prawa do adopcji dzieci przez homoseksualistów nie wolno uzasadniać aprobatą (lub jej brakiem) większości.
  Jeśli bowiem społeczeństwo zostanie zdegenerowane poprzez system oświaty, media, itp. i przystanie na stosowanie wynaturzonego prawa lub wynaturzone prawo zostanie wprowadzone w wyniku politycznej manipulacji (jak w przypadku uznania homoseksualizmu za normę), to czy należałoby uznać taki stan za prawidłowy, za pożądany, za normalny?

  Dla prawidłowego psychicznego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju osobowego człowieka i życia w rodzinie musimy, mamy obowiązek, przekazywać młodzieży normalne wzorce osobowe. Homoseksualizm normą nie jest, jest odejściem od normy, zaburzeniem normalności i nie należy i nie wolno propagować go jako stanu normalnego.

  Ad.2 To, czy homoseksualiści chcą żyć w związku, czy nie, leży wyłącznie w ich gestii i byłoby postępowaniem nieludzkim zabranianie im tego. - Ale czy muszą to być związki sformalizowane?
  Nie należy legalizować prawnie tego typu związków - byłoby to bowiem propagowanie zboczeń jako związku naturalnego ze szkodą dla społeczeństwa, dla jego prawidłowego, normalnego rozwoju. A właśnie ten rozwój winien być celem polityki.

  Urządzaniem marszy homoseksualistów (ciekawe tylko czy w tych marszach biorą udział prawdziwi homoseksualiści -?) zajmują się syjonistyczne organizacje dążące do degeneracji społeczeństw, a celem ostatecznym tego procesu jest niszczenie ludzkiej cywilizacji i depopulacja. A zatem brak przeciwdziałania procesom degeneracji społeczeństw ze strony władz politycznych, jest faktycznie wspieraniem tej degeneracji - co nie dziwi, jeśli rozumiemy, że na Zachodzie i w Polsce mamy do czynienia z syjonistycznymi reżimami.
 • @trojanka 22:11:25
  Pani nie rozumie istoty problemu - prawdopodobnie jest to rezultat braku dostatecznej wiedzy o religiach w ogóle, niedostatecznej wiedzy historycznej o Polsce, o Kościele, o judaizmie.
  Osobnicy, którzy wyżej cenią sobie religię, jej instytucję, niż dobro własnego kraju, nigdy nie będą w stanie przeciwstawić się skutecznie jego niszczeniu.
  __________________

  "https://prawy.pl/66670-nienawisc-zydow-do-katolicyzmu-i-dyskryminacja-katolikow-w-izraelu/
  Pan też tej bajki???"

  A pani z jakiej bajki?
  Czy pani katolicyzm (prawidłowo żydo-katolicyzm) pozwala na miłość do mówiących prawdę o tej religii?

  Polecam:
  https://www.youtube.com/watch?v=E5hUNlV2Lc0
 • @Rzeczpospolita 14:30:45
  Proszę tu nie wygłaszać idiotyzmów.
  Już nie raz pisałem że żydokatolicyzm dotyczy żydów którzy przeszli na wiarę katolicką, a fałszywy żydokatolicyzm odnosi się do agentury wewnątrzkościelnej żydów którzy się ochrzcili fałszywie.

  Pan tu głosi brednie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.
 • @miarka 15:07:18
  "Już nie raz pisałem że żydokatolicyzm dotyczy żydów którzy przeszli na wiarę katolicką, a fałszywy żydokatolicyzm odnosi się do agentury wewnątrzkościelnej żydów którzy się ochrzcili fałszywie."

  Dobrze, że ma Pan odwagę podpisać się pod własnymi idiotyzmami - jak na razie są to wyłącznie pańskie prywatne supozycje.

  A co do terminologii używanej przeze mnie: żydo-katolicyzm, judeo-katolicyzm, żydo-chrześcijaństwo, judeo-chrześcijaństwo, etc., to nie ja jestem jej twórcą i w tej kwestii proszę się konsultować z pasterzami swojego Kościoła, to terminologia stosowana przez jego hierarchów.
 • @Rzeczpospolita 15:38:17
  Papieże i księża wielokrotnie używali określenia „judeo-chrześcijański” (również bez myślnika). Np. Papież Franciszek używa tego określenia w 15 rozdziale swojej encykliki „Pochwalony bądź” a Jan Paweł II w dokumencie „Kościół w Europie” w rozdziale 16.
  Nie jest to też określenie które pojawiło się ostatnio. Używali je w książkach np. ks. Karl Pieper (1929), Tadeusz Zieliński (1921, 1939), Ignacy Radliński (1898), katolickie czasopismo „Światło” (1897) itp. itd.
 • @Rzeczpospolita 15:49:29
  I co z tego że ktoś w ten sposób powiedział jak powiedział w oczywisty sposób błędnie i z pogwałceniem prawdy historycznej, a wyłącznie pod jakąś politykę, wyłącznie czy to w intencji politycznej, czy pod naciskami politycznymi?

  Np. Jan Paweł II użył zwrotu "Starsi bracia", co by mogło nawet sugerować jakiś judeokatolicyzm, tyle że ani my ani żydzi się z tym nie zgadzamy, a i on sam mówiąc to dodawał "...w pewnym sensie". W pewnym sensie to i gruszka jest jabłkiem.


  Na szczęście Kościół Katolicki nie stoi na autorytetach, a na Jezusie Chrystusie - "Kamieniu odrzuconym przez budujących".

  Nic nie może trwać co ma sprzeczność wewnętrzna a judaizm zarówno rabiniczno-talmudyczny jak biblijny są w sprzeczności do nauki Kościoła. To religie zupełnie niekompatybilne.

  Jezus na taką okoliczność przestrzega nas słowami: "Nie ostoi się dom skłócony".
  To zaś znaczy że próbujący nam wmówić judeokatolicyzm religii katolickiej już otwierają drzwi do Kościoła skłóceniom wewnętrznym w intencjach naszych wrogów zewnętrznych.

  Zabawne że Pan jako wróg zewnętrzny Kościoła też tu próbuje te drzwi otwierać.
  A won!

  Myślę że nowa administracja jako trzymająca się dewizy "Forum Polaków" pogoni Pana z Neon24 jako że systemy wartości katolicki i narodowy są nie tylko zgodne ale i wspierają się i bronią się wzajemnie gdyż i większość Polaków jest katolikami, i cała nasza polska historia jest nierozdzielnie związana z wiarą katolicką.

  Atak na Kościół postrzegany wraz z jego wartościami jest zarazem atakiem na polskość i Polaków.
 • @miarka 16:46:52
  "Atak na Kościół postrzegany wraz z jego wartościami jest zarazem atakiem na polskość i Polaków."

  Atak na NSDAP jest atakiem na Niemcy i Niemieckość.
  Atak na partię komunistyczną (tam gdzie miała władzę) jest atakiem na naród i państwo.

  Panie "miarka",
  jak Pan widzi każda szowinistyczna kanalia używa argumentacji z tej samej dialektyki.
 • @Rzeczkłamliwa niepospolita 22:26:54
  Panie Rzeczkłamliwa.

  Mi chodziło o wartości. - O to co łączy, a Pan tu dopatruje się ideologii władzy faszystowskiej i autorytarnej?
  Przecież to przeciwieństwa.
  Po co Pan to przekręca? - Ileż to już razy? Czy Panu płacą za każde danie się wyponiewierać?

  Ja pisałem o ""Ataku na Kościół postrzegany wraz z jego wartościami", że jest "atakiem na polskość i Polaków".
  - I Pan dobrze wie, bo pisałem to nie raz, że to są wartości zgodne, a więc i potrzebne sobie wzajemnie - i dla ludzkości i dla narodu, i dla rodzin, i dla Kościoła.

  Pan to pomija, a "za to" mi tu podsuwa skojarzenia Kościoła z NSDAP, czy partią komunistyczną?
  Jednemu sierżantowi za komuny na teście psychologicznym wszystko się z d... kojarzyło.
  - Co? Daje się to skojarzenie talmudycznie interpretować?


  Pan mi ubliża od kanalii i szowinistów? A przecież to Pan po ich stronie stoi.

  Czy jak ktoś broni narodu i Państwa to jest faszystą albo komunistą? - A nie jest aby odwrotnie bo to nie w tą stronę idzie?
  Nie widzi Pan w swoim "rozumowaniu" satanistycznej odwrotki?
  - Nie widzi swojego przestawiania hierarchii czy priorytetów wartości, przestawienie kierunku naszej drogi z życia na umieranie?

  Czy Panu coś to daje że Pana na każdym kroku trzeba korygować, a i co trochę równać intelektualnie z i najtępszymi idiotami a moralnie z gównem?
  - Dotrze to do Pana kiedyś że już przekroczył wszelkie normy przyzwoitości?
  - Nie widzi Pan że ci co się posługują nickami z reguły bardziej go szanują jak Pan swój, a nawet jak swoje nazwisko?

  Zdąży Pan jeszcze w tym tygodniu do medyka?
 • @miarka 02:07:59
  "Ja pisałem o ""Ataku na Kościół (...). Pan to pomija, a "za to" mi tu podsuwa skojarzenia Kościoła z NSDAP, czy partią komunistyczną?"


  To, co łączy te trzy podmioty, to ten sam rodzaj szowinizmu i podłości, które leżą u podłoża wszelkich totalitaryzmów - Kościół z jego religią-ideologią także jest totalitarny.
  To właśnie judeo-chrześcijaństwo, które leży u podstaw cywilizacji Zachodu (cywilizacji judeo-chrześcijańskiej) zrodziło w tej cywilizacji totalitaryzmy.

  Pan nie jest w stanie tego zrozumieć, bo nie umie i nie chce dostrzec tego samego schematu ideologicznego: bezgraniczna wiara w mit religijny lub polityczny, odrzucenie wątpliwości i niezależnego myślenia, uznanie za najwyższy autorytet dogmat (religijny lub polityczny), eliminacja przeciwników jedynie słusznej racji (religijnej lub politycznej).

  Jeśli dla Pana wszystkie te podłości są wartością, to rzeczą zrozumiałą jest, że bliski jest Panu katolicyzm/żydo-katolicyzm, ale nie może być on utożsamiany z polskimi, słowiańskimi wartościami.
 • @Rzeczpospolita 14:13:14
  "Dla prawidłowego psychicznego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju osobowego człowieka i życia w rodzinie musimy, mamy obowiązek, przekazywać młodzieży normalne wzorce osobowe. Homoseksualizm normą nie jest, jest odejściem od normy, zaburzeniem normalności i nie należy i nie wolno propagować go jako stanu normalnego."

  Głupota często przybiera maskę konserwatyzmu (ale że znacznie częściej przybiera maskę nowoczesności, to inna sprawa)

  Cofnijmy się nieco, o jakieś 124 lat wstecz, do ruchu sufrażystek i przytoczmy wypowiedź jednego z krytyków tego ruchu:

  "Dla prawidłowego psychicznego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju osobowego człowieka i życia w rodzinie musimy, mamy obowiązek, przekazywać młodzieży normalne wzorce osobowe. Emancypacja kobiet normą nie jest, jest odejściem od normy, zaburzeniem normalności i nie należy i nie wolno jej propagować jako stanu normalnego."

  Mało?
  Idźmy dalej. 154 lata wstecz, zjazd Ku-Klux-Klan, USA w miejscowości Pułaski (notabene!):

  "Dla prawidłowego psychicznego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju osobowego człowieka i życia w rodzinie musimy, mamy obowiązek, przekazywać młodzieży normalne wzorce osobowe. Równouprawnienie czarnych normą nie jest, jest odejściem od normy, zaburzeniem normalności i nie należy i nie wolno go propagować jako stanu normalnego."

  Za dużo? To nieco krótsza wycieczka w przeszłość: III Rzesza, ustawy norymberskie, 1935 r. i znany wszystkim Adolf:

  "Dla prawidłowego psychicznego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju osobowego człowieka i narodu musimy, mamy obowiązek, przekazywać młodzieży normalne wzorce osobowe. Równouprawnienie Żydów normą nie jest, jest odejściem od normy, zaburzeniem normalności i nie należy i nie wolno go propagować jako stanu normalnego."

  Tak można w nieskończoność.
  Komuniści, 1945 r.:

  "Dla prawidłowego psychicznego zdrowia, dla prawidłowego rozwoju osobowego człowieka i społeczeństwa komunistycznego musimy, mamy obowiązek, przekazywać młodzieży normalne wzorce osobowe. Postępowanie zaplutych karłów reakcji (wstawić dowolnie, wg uznania: spekulantów/księży katolickich czy zwolenników Mikołajkieiwcza), normą nie jest, jest odejściem od normy, zaburzeniem normalności i nie należy i nie wolno go propagować jako stanu normalnego."

  Kto dał Ci - szumnie brzmiący nicku R - prawo uznawania, kto nadaje się do bycia podmiotem prawa, a kto nie?

  Kto dał Ci prawo pozbawiania gejów statusu cywilnoprawnego?

  Jeśli dopuszczalne (prawnie sankcjonowane) są związki dwupłciowe (nienastawione na dawanie potomstwa (nie każda parka chce mieć dzieci) ale dającym sobie wzajemnie oparcie, materialne, emocjonalne i seksualne), to - per analogiam - należy dopuścić i prawnie zalegalizować tych gejów i te lesbijki (a w przyszłości trójkąty, czworokąty itp.), którzy chcą swą więź zalegalizować. Wynika to bezpośrednio z zasady równości wobec prawa.

  Gwoli poszanowania tradycji: wolę nazwę "związek partnerski" niż małżeństwo i - jeśli większość obstawałaby przy ochronie tej nazwy - należy jej bronić.
 • @Rzeczpospolita 14:08:45
  "To właśnie judeo-chrześcijaństwo, które leży u podstaw cywilizacji Zachodu (cywilizacji judeo-chrześcijańskiej) zrodziło w tej cywilizacji totalitaryzmy".

  Pan lansując tu istnienie tworu zwanego judeochrześcijaństwem głosi że dwie zupełnie sprzeczne i niekompatybilne postawy religijne wytworzyły zgodną i patologiczną, totalitarną, ideologiczną tożsamość.
  Przecież to bzdura.

  Przeciwieństwa mogą się tylko zwalczać przy czym gdyby zaniechać walki czyli obie strony zrównać w prawach, to wygrywa ta strona która jest niżej zaawansowana w rozwoju moralnym i ludzkim systemie wartości jako szkielecie duchowym pod życie społeczne i polityczne.

  Inaczej mówiąc w tej chwili żyjemy w takim systemie który uprzywilejowuje żydów, a dyskryminuje katolików, a nie - jak Pan twierdzi - kiedy te religie działają zgodnie.
 • @maharaja 09:42:07
  Dzięki za ten wpis. - Będę chciał się szerzej o tych sprawach wypowiedzieć w notce o "normalnych wzorcach osobowych". - I w inny sposób od Twojego.

  Oczywiście jestem jak najdalszy od bronienia gościa o "szumnie brzmiącym nicku R", a o konkrety. - A jest o czym podyskutować, bo np.:
  - "prawo uznawania (kto nadaje się do bycia podmiotem prawa, a kto nie)", to kwestia decyzji Suwerena, czyli Narodu stanowiącego zasady prawa. Podobnie
  - "prawo pozbawiania (statusu cywilnoprawnego (gejów))". - to tylko korekta Suwerena decyzji władz państwowych które ten status pochopnie nadały bezprawnie ingerując przy tym w kompetencje Narodu.

  Na pozór masz rację. Jednak naprawdę to jej nie masz bo dałeś się nabrać na prawniczą narrację rzeczywistości.

  Ta zaś obok poprawnopolitycznej narracji rzeczywistości jest pochodną od ideologii satanizmu bazującej na odwrotkach w systemie wartości.
  W rezultacie powoduje to poważne zaburzenia w naszych procesach myślowych i duchowych.

  Na pozór jest to problem prawny, ale to nieprawda. To też problem łaski, a ewentualne prawa to dopiero sprawa wtórna.

  - Poprawnopolityczni krytycy tych omawianych sentencji chcą zaś najpierw praw i faktów dokonanych które z zasady dużo trudniej jest obalić jak ich dokonać, a dalej jeszcze chcą zmierzać do rewolucji w systemie wartości która by miała zamaskować ich zbrodnicze metody.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031