Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
293 posty 5356 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Uleczyć służbę zdrowia – refleksje po notce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W tle notki toczył się właśnie protest rezydentów w szpitalach, czyli młodych kandydatów na specjalistów, którzy chcą już zarabiać jak specjaliści i niestety to on zdominował dyskusję utrudniając przebicie się wartościowych dla notki treści.

Jest tu wiele emocji powodowanych konfliktami interesów zaburzających osąd całości problemu, stąd i konieczność podsumowania.

 

1. Rezydentura.

Nie tylko służba zdrowia, ale i cały system sfery budżetowej, a nawet system sprawowania władzy w państwie staje się jedną wielką rezydenturą.

"Słownik PWN: Rezydent: ubogi krewny, przyjaciel lub wysłużony oficjalista mieszkający stale na dworze szlacheckim i będący na utrzymaniu gospodarza".

- Wszystko tu jest w dyspozycji "góry", ale dzieje się na koszt "dołów". W rezultacie sprawowanie władzy zostaje zdominowane przez patologiczną, i wywołującą nowe patologie zasadę prywatyzacji zysków, a uspołeczniania strat i kosztów ponoszonych w trakcie działań przedsiębranych przez „górę”.

Rodzi ona też niebotyczne uzurpacje oligarchów co do kominów posiadania dóbr majątkowych i kominy płacowe pracowników najemnych mające w intencji zniewalać „doły”, oraz budować struktury mafijne chroniące pasożytniczy i samozatraceńczy system, mające zastępować naturalne, dalekowzroczne i odpowiedzialne elity duchowe społeczności – zwłaszcza wspólnotowe, kulturalne i techniczne.

I to wszystko dotyczy „góry” nie jako Narodu – władzy zwierzchniej nad władzami państwowymi jak to jest normalnym w demokracji, a odwrotnie – jako władzy państwowej uzurpującej sobie rolę władzy nadrzędnej nad obywatelem, a jednocześnie uznającej nad sobą władzę zwierzchnią oligarchii finansowo-gospodarczej w podstępnie, mafijnie, zafasadowo zastępującym demokrację uzurpatorskim i niemoralnym systemie oligarchicznym.

- Wszystko wkomponowywane zostaje w światowy system mafijno-spiskowy służący instalowaniu, promowaniu i utrzymywaniu korporacyjno-syjonistyczno-globalistycznej ideologicznej uzurpacji co do faktycznej dyktatury możnych.

 

2. System.

To system faktycznie faszystowski, a nawet lewacki, czyli łączący faszyzm z satanizmem.

- Sam faszyzm dzisiejszy jest już konglomeratem wszelkich ideologii które wynoszą władzę państwa nie tylko nad politykę w ogóle, ale i nad naród, swojego właściciela i jego dobro wspólne niezbywalne, jego system wartości i jego cele.

Wszystko tu się dzieje z mocy kłamstwa, zdrady i „odwrotek” od ludzkiego i wspólnotowego systemu wartości narodu; z mocy roszczeń tego co nienależne, nawet nielogiczne, nie powiązane relacjami przyczyny i skutku – co jest typowe dla ideologii satanizmu, a znajduje swoje oparcie w cywilizacjach wrogich cywilizacji łacińskiej, zwanej też zachodnią oraz w religijności pogańskiej. Wspólną cechą tych cywilizacji i religijności jest zgoda na niemoralność władz, czyli na wynoszenie ich interesów lub dyktatów i nadawanych przywilejów zwanych prawami nad sprawiedliwość, naturę, moralność, a nawet człowieczeństwo.

Do tego wszystko dzieje się też w satanistycznej i szowinistycznej ideologicznie atmosferze korupcji, roszczeń nieumiarkowanych i gwałtu, tworzenia faktów dokonanych i ich bronienia terroryzmem państwowym, groźbami skrzywdzenia słabszych, równania w dół itd., a nadto demoralizatorskim przekształcaniem sfery użyteczności publicznej i zawodów społecznego zaufania w sfery odczłowieczenia i bestializacji, zdrady i egoizmu.

Dopiero na tym tle przychodzą problemy z systemem opieki zdrowotnej.

 

3. Dwie możliwe drogi dalszego postępowania: duchowa lub emocjonalna.

a/ Trzeba szukać dróg wyjścia z tych patologii i przywrócenia nie tylko sprawiedliwej normalności, ale i moralności jako nadrzędnej wartości całego życia publicznego, a więc tego, co najpierw musi być ustanowione jako źródło ładu życia publicznego w państwie od strony duchowej, aby od strony duchowej mogło być realizowane dobro i sprawiedliwość i jej priorytet nad sferami polityki, władzy, prawa, gospodarki i ekonomii.

b/ Albo patrząc dalekowzrocznie zajmiemy się tym wychodzeniem – najpierw duchowym - albo damy się ponieść emocjom i urządzaniu się w patologicznym świecie jaki by on nie był, godząc się z systemem, organizując sobie życie w hierarchicznym podwieszeniu pod jakieś lokalne bożki i demony.

- Szukając zarobku możliwie dużego i łatwego, ciągnąc "Polski kawał sukna do siebie" tak jak to próbują robić rezydenci którzy zorganizowali głośny protest głodowy.

 

4. Istota protestu rezydentów.

Protest ten wpisuje się w tą drogę drugą. Złe tu jest przede wszystkim żądanie, aby to było realizowane najpierw, co ma reformę kończyć. To diabelski plan totalnych satanistów, którzy tu wykombinowali pucz2.

Tu przejrzystym jest, że oni mają prowadzenie z góry i realizują z góry im dawane wytyczne. Dowód jest w tym, że były już negocjacje z rządem i były przez nich zrywane na pozór bez powodu. Tak nie postępują normalni ludzie. - Ci dążą do zakończenia sporu i uzgodnień.

Natomiast tak postępują ci, co mają z góry narzucone „cele negocjacyjne”, więc kiedy grozi kompromis z negocjatorami strony rządowej, to rozmowy zrywają, aby stawiać na swoim według swoich uprawnień.

To aktorzy, to tylko twarze, kukiełki z nakręcalnym mechanizmem.

 

5. Co teraz grozi?

Jeśli teraz rząd przyjmie ich roszczenia, to od razu zakończy i całe swoje plany reform, bo natychmiast się odezwą ze swoimi krzywdami z punktu widzenia sprawiedliwości wszyscy niedopłaceni za swoją pracę , a więc i wszystkim zabraknie, bo system już tak jest ustawiony, że ma nas niszczyć, ma być permanentnie za mało, aby godnie żyć, tak więc i rządowi zabraknie środków finansowych. Rząd tu – choćby był najlepszy (a daleko mu do tego) stanie od razu na pozycji złego i do obalenia jako ten co ma, a nie daje, bo zaraz zostaną wyolbrzymione przypadki zbytków którymi się otaczają niektórzy urzędnicy.

Rządzenie to nie jest rozdawnictwo pieniędzy i przywilejów, czy przywilejów w randze praw jak to jest przyjęte w lewactwie. Lewactwo na tym się wyłożyło i tą samą „świnię” chce podkładać i aktualnie rządzącym.

Lewactwo jednak ma w tym swój antypolski i ogóle antypaństwowy cel, aby przekonywać, że rządzenie to jednak rozdawnictwo z jednej strony, a „łupy polityczne” dla partyjniactwa i prywaty z drugiej strony (choć to jest typowe właśnie dla lewactwa). Taka postawa jest propagandowo nośna, powiązana z dziecinnymi skojarzeniami, jak w kolonijnej piosence: „Kuchnia, kuchnia, jeść nam się chce. Kucharki mają, same zjadają. Kuchnia kuchnia, jeść nam się chce. Kucharki beczki, a my niteczki...”.

 

6. Reformy a kolejność.

Życie i zdrowie to kwestie są samą istotą moralności. Reformując państwo to dopiero na zdrowiu i armii ma się kończyć reforma – bo to jest cały cel moralności.

Natomiast zaczynać trzeba od spraw najbardziej fundamentalnych: urzędy i sądy, podatki i równowaga kosztów i wydatków – bo to sprawy naszej wolności i suwerenności.

Dopiero wtedy przechodzić do spraw najłatwiejszych, które już można wdrażać (czy wdrażać niewielkim kosztem społecznym) żeby potrzeby konieczne społeczeństwa były zaspokajane, po czym dopiero przechodzić do spraw bardziej złożonych i kosztownych.

Dalej materialne kwestie sprawiedliwości, prawości, kończąc na moralności.

Kończąc na tych, od których zależy obrona tego, co może być zagrożona z zewnątrz, bo od tego zależy i cały ład życia publicznego. – Podkreślam – od strony materialnej (bo od moralności od strony duchowej to trzeba zaczynać każde działanie, by w końcu zmierzać do realizacji celów i moralności, i człowieczeństwa dojrzałego!

Tu nimi są z jednej strony ceny leków i urządzeń medycznych zdominowane przez korporacje prywatne – ze swojej natury niemoralne, a z drugiej strony kominy płacowe, aby łatwiej korumpować cały aparat służby zdrowia.

To utopia żądać od razu stanu docelowego. Cała duchowość, sama istota życia i człowieczeństwa, tak jak i natura czasu wymagają ciągłości. Cały czas potrzeba znajdować ciągłe drogi przejścia od stanu aktualnego do docelowego. Bez tego są tylko byty wirtualne. - Pieniądze, prawa, władze i ceny „drukowane z powietrza”. Darmowe obiady, dopóki nie przyjdzie rachunek do zapłacenia. Bez tej ciągłości jest tylko powtórka z komuny - są tylko „obiecanki cacanki, a głupiemu radość”, a w tle zbrodnia.

To jak w filmie „Czterej pancerni i pies” zabawa w „machniom” - wymiana prezentów-niespodzianek w której nieuczciwy może bezkarnie oszukać. Zmiana dla zmiany. Oszust inicjuje zmianę dla własnej korzyści.

 

7. Co wciąż jest pilne?

a/ egzekwowanie od pracodawców krajowych i zagranicznych kosztów wykształcenia pracowników (poza podstawowym), których nie pokryli oni sami (lub ktoś za nich) i to w stopniu zabezpieczającym nas przed demoralizacją pracowników i drenażem polskiego rynku pracy z potencjalnych elit pracowniczych ;

b/ egzekwowanie od WHO, UE, urzędów patentowych i państw odnoszących korzyści z udostępnienia im naszego rynku zbytu w sposób nie zapewniający pełnej symetrii, pozwalający podmiotom zagranicznym omijać polskie monopole państwowe a narzucać swoje, w tym zwłaszcza prywatne ponadnarodowe, a nadto osiągać zyski w sferach użyteczności społecznej. Dążenie tu do tego, aby w możliwie krótkim, określony czasie ta symetria wystąpiła;

c/ równolegle z p. b/ wprowadzenie zasady z jednej strony chroniące monopole państwowe tak żeby to one zapewniał 100% podstawowych środków na funkcjonowanie struktur państwa bez długów, oraz do eliminacji z rynku wszelkich monopoli zagranicznych, a z drugiej strony zasady zwalniające z podatków zawody społecznego zaufania i działalności gospodarcze non profit. Dopiero w ramach monopolu państwowego otwieranie rynku dla podmiotów zagranicznych. Otwieranie owszem, ale z ochroną tak naszego rynku, jak i naszej moralności i naszego ładu życia publicznego;

d/ zrewidowanie wszelkich umów międzynarodowych i traktatów, oraz między państwami a podmiotami prywatnymi eliminując lub renegocjując wszelkie, które w tej chwili dopuszczają do życia społecznego i gospodarczego niemoralność, zaczynając od działalności społecznie użytecznych, w tym dotyczących sfery zdrowia. Dotyczy to i umów dotyczących patentów, które dziś mogą być wbrew moralności i zdrowej naturze, oraz wbrew celom ludzkim prawodawstwa (a patent jest aktem prawnym);

e/ podjęcie zdecydowanej walki z korupcją aż po prawodawstwo stanu wojennego i sądy polowe wobec skorumpowanych władz i korumpujących je oligarchów. Z wszelką przestępczością zorganizowaną, zwłaszcza spiskami i zmowami, czy układami. Zwłaszcza z oferującymi łapówki i obiecującymi korzyści polityczne lobbystami - jako zbrodniarzami tam gdzie jest w efekcie szkoda na zdrowiu tych na których będzie stosowany dany środek. Dotyczyć to musi zwłaszcza potajemnie robionych eksperymentów medycznych przez wpuszczanie na rynek produktów (zwłaszcza żywnościowych i medycznych) nie przebadanych w stopniu wykluczającym ich szkodliwość dla ludzi również w skali wielopokoleniowej;

f/ przejście przez państwo do aktywnej kontroli bezpieczeństwa dla ludzi i natury wszelkich produktów stosowanych w dziedzinach użyteczności społecznej - wyegzekwowanie w umowach międzynarodowych pełnej jawności technologii, w tym wyników badań przed wypuszczeniem ich na rynek, oraz zdjęcie z niego wszelkich artykułów podejrzanych o niewystarczające lub nieuczciwe przebadanie;

g/ podjęcie walki o profilaktykę chorób - wyegzekwowanie wycofania z rynku produktów zawierających dodatki toksyczne dla ludzi i przyjaznych ludziom organizmów biologicznych lub niszczące ich jakość biologiczną, a także wywołujących produkcję toksyn w organizmie ludzkim. Również badanie norm naturalnych składników produktów, aby nie było możliwości kumulowania się toksyn ponad naturalne zdolności wydalnicze organizmu człowieka;

h/ rząd ma być tylko pełniącym obowiązki względem swojej władzy zwierzchniej - Narodu Polskiego, a za nim ogółu polskiego społeczeństwa;

i/ wydatki rządu, powinny przede wszystkim premiować profilaktykę służącą zdrowiu, dbać o czystą wodę i czystą ziemię o czyste powietrze (bogate w tlen i dwutlenek węgla), dbać o żywność wolną od chemii i innych wynalazków przeciwnych naturze, o nawożenie ziemi uprawnej bardziej biologiczne jak chemiczne;

j/ utrzymywanie refundacji zagranicznych leków koniecznych, ale egzekwowanie środków finansowych na nie od tych, którzy są winni, iż pacjentów na nie nie stać, od beneficjentów będących tego przyczyną umów i traktatów;

k/ przywrócić rangę zasady „Primum non nocere” („przede wszystkim nie szkodzić”) wobec lekarzy jako ich obowiązku, ale i rozszerzyć ją na wszystkie działalności związane z żywieniem i medycyną, a także i innymi zawodami społecznego zaufania (nie szkodzić pacjentom, klientom, ludziom dobrym, ludziom potrzebującym pomocy…);

t/ w wyborze lekarza i sposobu leczenia jako pacjenci zawsze musimy mieć możliwość wyboru i zmiany lekarza oraz stosowanych procedur medycznych kiedy tylko chcemy. To samo dotyczyć musi i sfery polityki;

u/ służba zdrowia ma oznaczać ludzi ideowych, zdolnych do poświęceń dla innych - opiekuńczych i odpowiedzialnych, o ludzi myślących w kategoriach priorytetu tego co wspólnotowe przed korzyściami osobistymi, o ludzi normalnych, czyli sprawiedliwych;

v/ powszechnie stosowaną ma być zasada, że sprawiedliwość jest ważniejsza od prawa, a moralność (i to „z najwyższej półki” w państwie które jest własnością i dobrem wspólnym danego narodu) nad sprawiedliwością;

w/ wszędzie gdzie to możliwe władze państwowe mają wymuszać leczenie przyczyn chorób, nie objawów jak to narzuca mafia farmaceutyczna. Docelowo lekarz i farmaceuci mają być wysokiej klasy fachowcami, ale rzadko potrzebnymi;

x/ Lekarz musi być premiowany za zdrowie pacjenta, a nie za sprzedaż leków i szczepionek. To za pacjentem mają iść pieniądze;

y/ od już: „my sądzeni, my leczeni mamy mieć zawsze możliwość wybrania

I lekarza, i sędziego, i również - kiedy tylko zechcemy - ich odwołania”;

z/ docelowo do sądu idziemy po sprawiedliwość a do lekarza po zdrowie.

KOMENTARZE

 • @miarka
  Rząd powinien przestać z rozmawiać z tym towarzystwem. Głodują? Ich wybór, ale niech to robią poza państwowym szpitalem (np. w fundacji Batorego). Podatnik polski teraz dopłaca do elektryczności, poboru wody itp. Pracują to pozostają. Nie pracują to fora ze dwora. Zerwać z nimi rozmowy i niech głodują. Kilku kolegom i koleżankom może to pomoże schudnąć wreszcie kilka kilogramów. Żeby być lekarzem to oprócz wiedzy praktycznej (której nie mają) potrzeba zalet moralnych... a to jest tym młokosom absolutnie obca dziedzina....!!! Na potwierdzenie problemów finansowych rezydentów i lekarzy wypowiadał się ostatnio w TV pracodawca jednej polskiej gminy, że nawet działka z domem, który lekarz może wybudować w dowolnym miejscu w gminie nie są w stanie namówić lekarza do pracy. Studia zrobić płatne w minimalnym stopniu, za wszystko pozostałe, akademik, utrzymanie itp. student powinien płacić sam, ze stypendium. Stypendia fundowane mogą rozwiązać ten problem. Każdy musi je odpracować np. jako rezydent. A pensje? A tak na marginesie mamy przecież skomercjalizowane szpitale! Podliczyć ile szpital, załoga szpitala (lekarz, rezydent, pielęgniarka, palacz, kierowca, prąd, woda) zarobiła i wszystko OK. Jeżeli jest nadwyżka to cacy! Dodam, że medycyna polega na wkuwaniu i tyle! A reszta to indywidualne predyspozycje osiągnięte przede wszystkim jakie student wyniósł z domu wychowanie! Spróbuj obudzić lekarza na dyżurze. Życzę powodzenia! Mnie udało się to dopiero gdy zagroziłem wezwaniem policji.
 • Rezydenci te jeszcze niby lekarze tak z 50% i tak nic nie potrafią. Kto ich szkolił.?
  Problem z lekarzami na Podlasiu. "Lekarzy rezydentów brakuje niemal na każdym oddziale". Kilkunastu anestezjologów chciałby zatrudnić Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, najbardziej specjalistyczny szpital w Podlaskiem. Lekarzy różnych specjalności brakuje też w mniejszych podlaskich placówkach m.in w Augustowie czy Choroszczy. Ogłoszenia o pracy dla lekarzy pojawiają się np. na stronach internetowych placówek medycznych, w mediach. Czasem trafiają także do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, ale izba nie dysponuje szczegółowymi danymi na temat braków lekarzy w regionie.
  Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk poinformowała, że placówka mogłaby "od ręki" przyjąć 14-18 anestezjologów. Dodała, że w szpitalu "cały czas są braki" różnych lekarzy, są prowadzone różne negocjacje ws. zatrudnienia, ale najbardziej potrzeba anestezjologów. Po prostu w całym kraju brakuje lekarzy tej specjalności dodała. Latem, w sezonie urlopowym, właśnie z powodu braku anestezjologów, w szpitalu trzeba było przekładać terminy planowych operacji. Spośród szpitali podległych marszałkowi województwa podlaskiego lekarzy szukają m.in. szpitale psychiatryczne w Choroszczy i Suwałkach. Np. szpital w Choroszczy potrzebuje neurologów, psychiatrów, specjalistów chorób wewnętrznych, psychoterapeutów, seksuologów, ale też lekarzy bez specjalizacji. Szpital wojewódzki w Łomży chciałby zatrudnić np. m.in. anestezjologa, ortopedę, psychiatrę, ale też lekarzy będących w trakcie specjalizacji z reumatologii, neurologii, kardiologii, radiologii. Większych problemów kadrowych nie ma natomiast np. w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym czy w Białostockim Centrum Onkologii - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w tych szpitalach. Największym problemem dla szpitala wojewódzkiego w Suwałkach jest brak lekarzy ginekologów położników. Jak powiedział dyrektor placówki Adam Szałanda, niedobór lekarzy blokuje rozwój nowego oddziału, który jest w stanie przyjmować więcej pacjentek, gdyby udało się dodatkowo zatrudnić kilku lekarzy. W tej sytuacji oddział nie pracuje na "sto procent". Szałanda dodał, że lekarzy rezydentów brakuje niemal na każdym oddziale szpitalnym. W szczególności potrzebni są neurolodzy, interniści, dermatolodzy, lekarze chorób zakaźnych. Szałanda dodał, że szpital wprowadził specjalne dodatki do pensji dla rezydentów. Młodzi lekarze mogą liczyć po tysiąc, a nawet 1,5 tysiąca złotych miesięcznie więcej. Pomimo tego chętnych nie ma, i nie wiem dlaczego tak się dzieje dodał Szałanda. Podobnie jest w szpitalu powiatowym w Augustowie. Jak poinformowała dyrektorka placówki Danuta Zawadzka, na oddział wewnętrzny chętnie przyjęłaby od razu nawet trzech rezydentów. Na pozostałe oddziały także potrzebuje minimum po jednym lekarzu. Kadra lekarzy się starzeje, młode lekarki korzystają z urlopów wychowawczych i braki są duże dodała Zawadzka. Danych o brakach lekarzy w szpitalach nie ma Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku - poinformował PAP Krzysztof Dawidowski z izby. Dodał, że izba zamieszcza jedynie ogłoszenia w tej sprawie, jeśli się ktoś z tym zwróci. Dostaje też ogłoszenia o pracy dla lekarzy w innych regionach Polski i takie napływają od tamtejszych szpitali. Ostatnio były np. ogłoszenia z Łodzi czy z Gdańska. Szukają specjalistów w całym kraju
  dodał. Dawidowski ocenia, że problem braku lekarzy będzie się pogłębiał, bo - jak to ujął - "spora grupa" lekarzy jest w trakcie przechodzenia na emeryturę. Tutaj też się pojawi dziura następna, w innych dziedzinach medycyny dodał.

  Ps...Brakuje, bo kończą drogie studia i zajmują się np. polityką, albo szukaniem miejsca pracy poza Polską. Rezydentka Pikulska - tego jest najlepszym przykładem. Najpierw studiowała na koszt polskiego podatnika, potem rezydowała w USA, potem gdzieś w Afryce - patrz fb, a teraz przyjechała do Polski, ale nie po to,żeby pracować i oddać polskiemu społeczeństwu to, co otrzymała, ale żeby robić zadymę i bawić się w polityka. Proszę zobaczyć na inne przykłady - lekarka Kopacz, lekarz Kosiniak - Kamysz, lekarz Struzik (marszałek mazowieckiego) itp....politologia jest dla takich, a nie medycyna. A ta następczyni Wandy Wasilewskiej, Pikulska, to anty przykład w dzisiejszych czasach wstydu nie ma. Porównałem face i spadłem z fotela.
 • @miarka
  Info dla pseudo lekarzy biznesmenów którzy z wykręcona morda przyjmują w państwowych ośrodkach a po godzinach i po półrocznym czekaniu na wizytę bo kolejki a prywatnie ...ta sama uśmiechnięta morda przyjmuje za minimum 150 - 250 zł za 10-15 minut!!!! Zakaz korzystania po godzinach z państwowego gabinetu i sprzętu!! Chcesz lekarzyno kręcić biznes kup sprzęt, postaw szpital lub gabinet działaj prywatnie !
 • @ireneusz 12:48:43
  A czyje? twoje? państwa? coś ci we łbie się popierdoliło lewaku.
 • @miarka
  Na lekach więcej się zarabia niż na amunicji. Stąd brak III Wojny Światowej, albo raczej mamy nieustanną III Biologiczną Wojnę Światową. STATYSTYKI wykazują niezbicie, że wielokrotnie więcej ludzi ucierpiało i zmarło z powodu szczepień niż chorób, przed którymi te szczepienia miały chronić! Zapoznajcie się z wykładem prof dr Marii Doroty Majewskiej tytuł znamienny "SZCZEPIENNA BOMBA ZEGAROWA" dostępny tutaj:


  https://www.youtube.com/watch?v=3mGUjjG7VrE

  Ponadto jaki wpływ na rozwój człowieka ma fakt, że w momencie największego rozwoju mózgu człowieka jest największa intensywność szczepień i to już od pierwszej doby życia? Teraz pomyślcie kto na tym zarabia najwięcej. Radziwiłł zapłacił 160 mln na niepotrzebne szczepienia p/pneumokokom. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zagwarantował firmom farmaceutycznym przymusowe szczepienie dzieci urodzonych od 1 stycznia 2017 r. kolejnymi szczepionkami. Bez odpowiedzialności za powikłania. Obowiązek szczepienia przeciw pneumokokom dotyczy tylko trzech państw w Europie. Przetarg wygrała szczepionka tańsza i zawierająca więcej aluminium i producenta, z którym powiązany jest wiceminister. Urzędnicy nie przewidują prawa do odmowy. Za odmowę rodziców czeka grzywna do 50 tys. zł. Interes żydowskich firm farmaceutycznych kwitnie, chorych przybędzie, będą potężne epidemie tak jak to było po zaszczepieniu wojsk amerykańskich I WŚ, gdy wybuchła epidemia tzw hiszpanki. Nas to teraz czeka dzięki ministrowi Radziwiłłowi. Lobby proszczepionkowe w nim i nim rządzi! PiS nieźle się zaplątał w konszachty z kartelami farmaceutycznymi ze szczepieniami p/pneumokokom, które można bardzo prosto i tanio leczyć tak jak grypę. Tutaj macie szczegóły, zapoznajcie się i przekonsultujcie ze znajomymi lekarzami:


  https://vaccgenocide.wordpress.com/tag/pneumokoki


  I nie piszcie, że szczepienia zlikwidowały choroby i uratowały życie milionów, bo dajecie tym wyłącznie świadectwo swojego nieuctwa. Szczepienia zostały wprowadzone długo po tym, kiedy choroby zaczęły zanikać, co było zasługą społeczników, którzy wymusili budowę wodociągów i kanalizacji, lepsze warunki pracy robotników, lepsze płace, lepsze budownictwo mieszkaniowe oraz likwidację cuchnących i będących wylęgarnią chorób slumsów. Jest to tak oczywiste i tak często opisywane w podręcznikach historii, że aż niepojęte, że decydenci nic o tym nie wiedzą! Wystarczy myć ręce i nie kraść. A tupet, bezczelność i arogancja lekarzy rezydentów dawno przekroczyła granice przyzwoitości. Do tego dochodzi pogarda dla pacjentów i ich potrzeb. Dla lekarzy liczy się przede wszystkim kasa - pacjent jest na ostatnim miejscu i traktowany jest jak zło konieczne..... Skoro rezydenci chcą zarabiać duże pieniądze (a mogą to przecież robić) to mogli przecież zostać biznesmenami. Co dziwne do samorządów jak i parlamentu pchają się lekarze, nauczyciele i prawnicy w tych małych grajdołkach prawie sami nauczyciele a na czym ci ludzie się znają ?... ani na ekonomi, ani na prawie, ani na biznesie czy zarządzaniu.
 • @kula Lis 67 12:14:05
  "Na lekach więcej się zarabia niż na amunicji. Stąd brak III Wojny Światowej, albo raczej mamy nieustanną III Biologiczną Wojnę Światową".

  Tak to trzeba nazwać.


  "STATYSTYKI wykazują niezbicie, że wielokrotnie więcej ludzi ucierpiało i zmarło z powodu szczepień niż chorób, przed którymi te szczepienia miały chronić!"

  Najlepszy taki przykład to szczepionka na polio. Nigdzie nie było epidemii, a podano ją dziecim w Indiach (stał za tym Bill Gates) "Kampania „walki z polio” w Indiach spowodowała 47,500 nowych przypadków paraliżu na skutek szczepień" https://www.monitor-polski.pl/szczepionka-polio-spowodowala-47500-przypadkow-paralizu-u-hinduskich-dzieci-w-2011-r/


  "Radziwiłł zapłacił 160 mln na niepotrzebne szczepienia p/pneumokokom".

  I to jest to, z czym nam trzeba walczyć najbardziej. To są te dziury, którymi uciekają pieniądze na służbę zdrowia.

  Żadne zwiększanie funduszy na służbę zdrowia nie tylko że nic nie da, bo szczepionki nie są dla dobra pacjentów, a ich producentów i innych..., ale i jeszcze pogorszy jej funkcjonowanie, bo tylko wzrośnie liczba osób chorych na "powikłania", czyli choroby wszczepione.


  "Interes kwitnie, chorych przybędzie, będą potężne epidemie tak jak to było po zaszczepieniu wojsk amerykańskich I WŚ, gdy wybuchła epidemia tzw hiszpanki".

  To dokładnie to samo co w Indiach. Choroby nie było, a po szczpieniach była.


  "Nie piszcie, że szczepienia zlikwidowały choroby i uratowały życie milionów, bo dajecie tym wyłącznie świadectwo swojego nieuctwa. Szczepienia zostały wprowadzone długo po tym, kiedy choroby zaczęły zanikać, co było zasługą społeczników, którzy wymusili budowę wodociągów i kanalizacji, lepsze warunki pracy robotników, lepsze płace, lepsze budownictwo mieszkaniowe oraz likwidację cuchnących i będących wylęgarnią chorób slumsów".

  Tak jest, też o tym czytałe. To oszustwo. W tych przypadkach, które się podaje na dowód, że szczepienia zapobiegły epidemii, szczepienia przeprowadzono kiedy epidemie już ustąpiły.


  "Do tego dochodzi pogarda dla pacjentów i ich potrzeb. Dla lekarzy liczy się przede wszystkim kasa - pacjent jest na ostatnim miejscu i traktowany jest jak zło konieczne...."

  Tu trzeba tego, o czym piszę powyżej:
  "u/ służba zdrowia ma oznaczać ludzi ideowych, zdolnych do poświęceń dla innych - opiekuńczych i odpowiedzialnych, o ludzi myślących w kategoriach priorytetu tego co wspólnotowe przed korzyściami osobistymi, o ludzi normalnych, czyli sprawiedliwych;"
 • @kula Lis 67 12:17:36
  "Na potwierdzenie problemów finansowych rezydentów i lekarzy wypowiadał się ostatnio w TV pracodawca jednej polskiej gminy, że nawet działka z domem, który lekarz może wybudować w dowolnym miejscu w gminie nie są w stanie namówić lekarza do pracy".

  Znaczy to że są już tak zdemoralizowani, że zatraciło się im myślenie choćby o wdzięczności. I to kwestia zarówno wychowania, jak i systemu politycznego.


  "Studia zrobić płatne w minimalnym stopniu, za wszystko pozostałe, akademik, utrzymanie itp. student powinien płacić sam, ze stypendium. Stypendia fundowane mogą rozwiązać ten problem. Każdy musi je odpracować np. jako rezydent".

  Nie. Takich szkoda kształcić. Tu trzeba przywrócić punkty za pochodzenie (z zerem punktów przy żydokomunistycznym), a do tego sprawdziany z moralności. Wszystko tak zorganizowane, żeby to Naród Polski miał tu głos decyduący.
  Tacy muszą wiedzieć, że albo normalność, albo łopata, albo pod latarnię.
 • @miarka polecam..!
  Od Norymbergii do Brukseli...
  "Historia będzie się powtarzać, jeżeli o niej zapomnimy..." Telford Taylor - główny amerykański oskarżyciel w procesie norymberskim występujący przede wszystkim przeciw kadrze zarządzającej koncernu chemiczno-farmaceutycznego IG Farben: "Zbrodnie, o które oskarżono te osoby nie zostały popełnione w afekcie, bądź w wyniku nagłego impulsu. Nie konstruuje się przemyślanych machin wojennych wskutek rozbudowanej pasji, tak jak fabryk śmierci w Oświęcimiu w wyniku przelotnych napadów okrucieństwa. Ich celem było przekształcenie narodu niemieckiego w wojskową machinę, aby mogła narzucić własną dominację Europie oraz innym ościennym nacjom. Oni byli początkiem oraz końcem ciemnej opoki śmierci, która okryła Europę".

  http://www.kurkiewicz-family.com/images/telford-taylor.jpg

  Telford Taylor, US-Chief Prosecutor, in his Opening Statement in the trial against IG Farben (BAYER, BASF, Hoechst) executives at the Nuremberg War Crimes Tribunal 1947:

  "Their purpose was to turn the German nation into a military machine so it could impose her dominion on Europe, and, later, on other nations beyond the seas. They were the warp and woof* of the dark mantle of death that settled over Europe"

  Całość pod linkiem
  http://www.kurkiewicz-family.com/norymbergia-bruksela.htm
 • @miarka
  Bez IG Farben II wojna światowa nie miałaby miejsca. Unia Europejska, jej historia, Traktat Lizboński i jego konsekwencje.

  Przez większość stulecia wmawiano nam, że II wojna światowa (1939-1945) została wywołana przez Adolfa Hitlera i jego nazistów. Fakty dowodzą, że była ona wywołana przez potężny kartel chemiczno naftowy i farmaceutyczny dla objęcia kontrolą miliardowych rynków dla towarów, które można było opatentować. Także I wojna światowa (1914-1918) była próbą podbicia świata przez korporacyjne interesy. Wspierały ją trzy koncerny niemieckie: Bayer, BASF i Hoechst. Te firmy kontrolowały ponad tysiąc patentów na świecie. W 1925 roku utworzyły one razem kartel IG Farben.

  Polacy nie mogą nie pamiętać działalności IG Farben bo miała ona także miejsce na terenie Polski. Ten potężny kartel za miliard marek wybudował w Oświęcimiu na 24 km2 największy w tym czasie przemysłowy kompleks chemiczny na świecie. Miał on produkować syntetyczny kauczuk, benzynę i inne związki chemiczne potrzebne do podboju Rosji

  (http://www.relay-of –life.org/pl/introduction/index.html).



  W pobliżu wybudowano obóz koncentracyjny. Stał się on największym na świecie obozem niewolniczej pracy i równocześnie obozem zagłady. Prowadzono tam śmiertelne eksperymenty medyczne z wykorzystaniem patentowanych leków firmy Bayer i Hoechst oraz innych należących do IG Farben. Te nie rzadko śmiertelnedoświadczenia przeprowadzali nie tylko lekarze SS, ale i lekarze wymienionych wyżej koncernów.Prowadzono je na tysiącach więźniów, z których większość została zabita. Gazem produkowanym przez firmą Degesch, podległą IG Farben, cyklon B zamordowano w Auschwitz milion ludzi. (www.profit-over-life.org)



  Mało kto wie, że chemioterapia stosowana do walki z rakiem początki swojej kariery rozpoczęła jako broń masowej zagłady (Rath, Niedzwiecki, 2011b). Pod koniec II wojny światowej do medycznych badań jako środek przeciw rakowi trafił iperyt (gaz musztardowy). Po badaniach na zwierzętach, badano go także na ludziach. Także zsyntetyzowany w 1962 roku tamoxifen stosowany dzisiaj do leczenia raka piersi zwiększa od 2 do 3 krotnie ryzyko wystąpienia raka śluzówki macicy (Pukkala i inni, 2002).

  Ciekłe pochodne tego związku są do dzisiaj stosowane w leczeniu pacjentów chorych na raka (mechloroetamina, cyklofosfamid, chlorambucyl). Chemioterapia powoduje bardzo poważne skutki uboczne jak: uszkodzenia systemu immunologicznego, anemia, uszkodzenia ważnych organów jak serce, płuca, wątroba, nerki, mózg, a nawet przyczynia się do rozwoju nowych nowotworów i śmierci (Rath, Niedzwiecki 2011a).

  Chemioterapia nie jest w stanie nawet przedłużyć życia pacjentów cierpiących na raka skóry, prostaty, pęcherza, nerek, trzustki i innych. Pacjenci chorzy na te odmiany raka poddając się chemioterapii mają tak samo ograniczoną szansę przeżycia, jak ci którzy z niej zrezygnowali.

  Ta wielka toksyczność chemioterapii powoduje zapotrzebowanie na kolejne środki: przeciwbólowe, sterydy, leki przeciwzapalne, antybiotyki, transfuzje krwi, antydepresanty i wiele innych. Epidemia raka stanowi od wielu lat jeden znajbardziej lukratywnych rynków dla sektora farmaceutycznego. Koniec tej epidemii oznaczałby dla niego prawdziwą katastrofę.



  Przemysł, którego działalność wpływa na ludzkie życie musi spełniać określone standardy etyczne, musi zdobyć zaufanie milionów pacjentów. Niestety model biznesu z chorób tego nie spełnia. Aby to zrozumieć trzeba sięgnąć do korzeni przemysłu farmaceutycznego. Już około 150 lat temu naukowcy zaczęli wyjaśniać strukturę elementów tworzących świat jak np. strukturę atomową. Wkrótce potem pojawiły się firmy opierające swoją działalność na sprzedaży związków chemicznych uzyskanych na drodze syntezy. Przewodziły temu trzy niemieckie firmy: BAYER, BASF i HOECHSTPostanowili oni podbić świat i nim zawładnąć. Nakłonili oni cesarza niemieckiego Wilhelma II do wywołania I wojny światowej. Następnie firmy te utworzyły kartel IG Farben. Stały się one największym sponsorem nazistów w objęciu przez nich władzy. Próba ta też się nie powiodła. Kosztowała 60 milionów istnień ludzkich. Dwudziestu czterech dyrektorów IG Farben skazano za zbrodnie przeciwko ludzkości (zmuszanie do niewolniczej pracy, grabieże, tortury, morderstwa). Obie wojny światowe kosztowały blisko 100 milionów istnień ludzkich.



  Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później.Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Polaków, Żydów, a także Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.
  Niemiecki obóz Auschwitz wyzwolili 27 stycznia 1945 roku żołnierze 100 Lwowskiej Dywizji Piechoty 60 Armii I Frontu Ukraińskiego. Wolności doczekało w Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau i pod-obozie Monowitz około 7 tysięcy więźniów, którzy byli świadkami popełnianych tam zbrodni. W walkach wyzwalających obóz zginęło 231 żołnierzy sowieckich.



  Podczas I wojny światowej BAYER wyprodukował gaz musztardowy, który armia niemiecka wykorzystała podczas bitwy pod Ypres w Belgii ze strasznymi skutkami. Gaz ten do dziś nazywany jest Iperytem..



  PO II wojnie światowej wiele patentów Firmy BAYER/IG Farben znalazły się pod kontrolą rynku farmaceutycznego takich firm jak Rockefeller (USA), Rotschild (W. Brytania, Francja).

  Zmieniając atom siarki cząsteczki gazu musztardowego na atom azotu stworzono pierwszą strukturę do chemioterapii raka. Modyfikacje tej struktury chronione prawem napędzały wielomilionowy przemysł tak wspaniale prosperujący dzięki epidemii raka. Zbrodniarze wojenni z firm BAYER, BASF, HOECHST zostali wkrótce wypuszczeni na wolność.

  Fritz Ter Meer członek NSDAP, zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za IG Auschwitz, skazany w Norymberdze na 7 lat, został w 1956 roku ponownie prezesem firmy BAYER,

  Carl Wurster członek rządu nazistowskich Niemiec, nadzorca Cyklonu B został wybrany w 1952 roku ponownie prezesem firmy BASF.

  Friedrich Jahne członek nazistowskiej partii skazany za zbrodnie wojenne został w 1955 roku ponownie prezesem firmy HOECHST ( obecnie Sanofi).

  Dokumenty Kongresu USA i Norymberskich Trybunałów jednoznacznie dowodzą, że II wojna światowa była wspierana przez niemiecki kartel naftowo farmaceutyczny IG Farben. Dokumenty te dowodzą, że bez IG Farben II wojna światowa nie miałaby miejsca.

  W czasie tych wojen zabito ponad milion wojskowych i cywilów nie licząc zabitych w komorach gazowych..

  Dlaczego jednak tak wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Stało się to dlatego, że po 1945 roku kartel zainwestował setki miliardów dolarów w zatuszowanie swojej kryminalnej przeszłości i napisanie historii od nowa:

  *Wydawał setki miliardów dolarów za to utajnianie.

  *Zbudował całe medialne imperia dla manipulowania opinią publiczną

  *Doprowadził do wypaczania informacji w książkach czy dokumentach historycznych.

  *Umieszczał swoich ludzi w bardzo wielu środowiskach: w medycynie, historii, naukach politycznych i wielu innych.

  Czy jednak udało się całkowicie ukryć prawdę? Są przecież wielotomowe opracowania z procesu w Norymberdze, Są dokumenty w materiałach Kongresu USA . Wiele z nich udostępniono w Internecie. Żyją jeszcze świadkowie tych zbrodni. Są też ludzie odważni, którzy występowali w rozmaity sposób przeciwno tym przestępstwom (www.rath-eduserv.com).

  Po wojnie bardzo trudno było wyobrazić sobie, że znajdą się tacy, którzy będą próbować wybielić nazistów i ich współpracowników i ich zbrodnie przeciwko ludzkości. Niestety, nieraz widzimy takie przykłady i nie możemy przechodzić obok nich nie zwróciwszy na to uwagi.

  Co roku odbywa się uroczysta rocznica wyzwolenia Hitlerowskiego Obozu Śmierci w Oświęcimiu. Niedawno była to już 68 rocznica. Coroczna obecność 27 stycznia w Auschwitz ma służyć przede wszystkim uczczeniu pamięci ponad miliona osób pomordowanych w obozie. Przy każdej takiej rocznicy przyjeżdża tu tłum ludzi, a w tym przedstawiciele narodów, które nigdy tego dramatu nie zapomną. W obchodach uczestniczą b. więźniowie, politycy z ministrami kultury Rosji, Polski i Izraela, a także duchowni. Na 68 rocznicy przewodniczący rosyjskiej Dumy Siergiej Naryszkin powiedział, że Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau jest najpotworniejszym ostrzeżeniem dla wszystkich przyszłych pokoleń. Rosjanie mają nawet swoją wystawę narodową „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie” upamiętniającą ofiary Auschwitz. Byli tam przecież sowieccy jeńcy wojenni. Szacuje się, że do obozu trafiło ich co najmniej 15 tys., a przeżyło niespełna stu. Liczną grupą byli także mieszkańcy rejonu Mińska i Witebska. Do obozu, po akcjach pacyfikacyjnych skierowanych przeciw partyzantce, trafiło ich około 6 tys.

  Rzadziej odwiedzają obóz Niemcy bo przecież Oświęcim nie jest dla nich powodem do dumy, ale nawet niemieckiej narodowości papież odwiedził Oświęcim. Z kolei Żydzi gdzie wielu z nich zginęło odwiedzają Oświęcim często uważając, że jest to najstraszliwsze miejsce w historii ludzkości.

  Centralny Urząd Administracji Sądownictwa Krajowego do spraw badań Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu zajmuje się od prawie 70 lat ściganiem nazistowskich zbrodni. Dzięki jego działalności do 2010 roku skazano 6500 nazistowskich przestępców, a 169 z nich na kary dożywotniego więzienia Rozgłośnia Deutchlandfunk informuję, że aktualnie prowadzi się śledztwo przeciwko 50 byłym strażnikom z KL Auschwitz. Podejrzani mieszkają na terenie Niemiec i mają po około 90 lat. Przeczesuje się archiwa w Grecji, we Włoszech, na Ukrainie, w Rosji i w Ameryce Łacińskej. Wydaje się, że głównym celem tych działań jest przede wszystkim wysyłanie sygnałów, że także Niemcy ścigają te zbrodnie.



  Aktualnie podjęto kolejną próbę podboju Europy przez stworzenie Brukselskiej Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki nieznajomości faktów i jej historii. 500 milionom europejczyków nie dano przecież możliwości głosowania nad czymś tak ważnym dla ich przyszłych losów. Badanie opinii publicznej przeprowadzone w całej Europie wykazały jednak, ze zdecydowana większość społeczeństw krajów UE odrzuciłoby traktat lizboński. Jedynym krajem w którym społeczeństwu pozwolono głosować była Irlandia stanowiąca 1% ludności Europy, która w głosowaniu sprzeciwiła się podpisaniu tego dokumentu. Niestety rząd Irlandii sprowokowano do powtórnego głosowania i wymuszono zgodę.



  Głównym architektem Unii Europejskiej był Walter Hallstein. Był on profesorem prawa i ekonomii we Frankfurcie głównej siedzibie IG Farben i nazistowskich finansistów. Był jednym z 12 sygnatariuszy traktatów, dzięki którym powstała Unia Europejska. Objął też stanowisko pierwszego prezydenta Komisji U. E. i rządził Europą przez 10 lat za pomocą kilku tysięcy wybranych w interesie kartelu biurokratów.

  Dzisiejsza U. E. powstała z wielu wcześniejszych organizacji, które stopniowo przekształciły się w obecną organizację.Początkowo były to Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Obronna, Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej.

  Unia Europejska prezentuje się światu jako wyjątkowy przykład demokracji, potępiający wszelkie próby jej łamania jak na Białorusi czy w Rosji. W rzeczywistości nie ma to z demokracją nic wspólnego, ale coraz bardziej przypomina dyktaturę. W prawdziwej demokracji cała władza spoczywa w rękach społeczeństwa. Szczebel wykonawczy jak Rząd czy prezydent jest kontrolowany przez szczebel ustawodawczy czyli parlament, a oba te szczeble są wybierane przez głosowanie.

  Decyzje wykonawcze i i tworzenie wszystkich ustaw leżą w gestii Komisji UE i jej personelu składającego się z ponad 54 000 ludzi. Jest to prawdziwa armia bardzo wysoko opłacanych biurokratów, którzy decydują o interesach korporacyjnych. Natomiast 754 osobowy Parlament składa się z polityków z 27 państw, którzy nie tworzą prawa i nie mają żadnej władzy kontrolnej nad tą armią biurokratów.



  Cały system władzy w Unii Europejskiej odrzuca wszelkie demokratyczne osiągnięcia cywilizacji europejskiej z okresu ponad tysiąca lat i przesuwa cały kontynent do czasów średniowiecza. Oznacza to, że:

  1. Społeczeństwo Europy wykluczono z podejmowania jakichkolwiek decyzji

  2. Nowi „panujący” zostali wybrani przez elitę reprezentującą interesy korporacyjne

  3. Ceremonia odbyła się 12 listopada 2009 r. w pałacu Valley of the Duchese

  4. Rolę Prezydenta UE przekazano Hermanowi van Rompuy”owi

  5. Rolę ministra spraw zagranicznych UE baronessie Catherine Ashton

  6. Mistrzem ceremonii był prezydent Francji Sarkozy



  Na parę dni przed objęciem urzędu obecny prezydent UE Rompuy został zaproszony przez grupę Bilderberg – elitarny krąg amerykańsko europejskich interesów korporacyjnych pod kontrolą Dawida Rockefellera.

  Catherine Ashton została komisarzem handlu w UE w 2008 roku. Jej główną troską była ochrona międzynarodowego handlu i narzucanie patentów leków jako metody globalnej kontroli gospodarczej i politycznej co zapewniało utrzymanie zależności krajów trzeciego świata od opatentowanych leków pochodzących od europejskich eksporterów. Odgrywała ona centralną rolę w przejmowaniu w europejskich portach, leków wysyłanych z Indii do Afryki i Ameryki Łacińskiej Powodem takich przejęć był fakt, że były to leki niezastrzeżone i nieopatentowane, a tylko na takie mogą sobie pozwoli biedne rozwijające się kraje. Zagrażało to jednak zyskom opatentowanych leków, produkowanych przez europejskie firmy farmaceutyczne. Nic więc dziwnego, że wybierając pierwszego ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, kartel musiał wybrać kogoś doświadczonego na tym polu. Jej nowe stanowisko jako ministra spraw zagranicznych UE i wiceprezydenta Komisji, z pewnością umożliwi jej wypełnianie tej roli z jeszcze większym pożytkiem dla korporacji.

  Do ważniejszych udziałowców w kartelach naftowych i farmaceutycznych należą:

  Z państw Unii Europejskiej przede wszystkim Niemcy i Francja. Niemieckie kartele są głównymi eksporterami chemikaliów i leków na świecie. Francja jest także wielkim eksporterów leków i jednym z ważniejszych krajów handlujących ropą naftową. Kolejną ważną grupą udziałowców, której nie da się pominąć jest grupa amerykańska zwana często grupą Rockefellera. Wyrosła ona z korporacji Standard Oil. Kontroluje wielką liczbę wielonarodowych firm, które także zostały uwzględnione w planach opanowania nowych rynków dla Unii Europejskiej.

  Bogaci ludzie nie poprzestają na działaniach w Ameryce Północnej i Europie, ale próbują naśladować podobne struktury jak U. E. i je budować w innych krajach i częściach świata. Do takich tworów należy Unia Afrykańska wzorowana na Europejskiej. Stałą siedzibą Komisji U. A. jest Addis Abeba w Etiopii.

  Przywódcy krajów wschodnio azjatyckich już w 2009 roku zaczęli także tworzyć coś w stylu U. E. na terenie obejmującym blisko połowę ludności świata (ASEAN).

  Kluczowym narzędziem kontroli nad światem są patenty. Są one wykorzystywane jako strategiczne narzędzia do kontroli całych państw. Wielkie firmy nie muszą się jednoczyć w celu kontrolowania danego rynku na całym świecie. Wystarczy jak przedstawią swoje terytorialne roszczenia patentowe. W wielu gałęziach przemysłu patenty pozwalają kontrolować całe grupy społeczeństw bez takich ograniczeń jak granice państw. W wielu gałęziach przemysłu zyski sięgające biliardów dolarów są kierowane do wielonarodowych firm bez konieczności ujawniania korporacyjnych beneficjentów. Są one ponad jakąkolwiek narodową czy międzynarodową kontrolą prawną.



  Wpływ patentów jest szczególnie niszczycielski dla ludzkiego zdrowia ponieważ ludzkość przez całe dziesięciolecia zostaje odcięta od dostępu do nieopatentowanych leków, które są skuteczniejsze, bezpieczniejsze i tańsze w walce przeciw najpospolitszym schorzeniom.



  Największa liczba patentów pochodzi z Niemiec, a następnie z Francji, Włoch i Holandii. Liczba patentów tych czterech państw przekracza 70% wszystkich zgłoszeń patentowych w UE. Sześciu członków założycieli razem z Wielką Brytanią innym wielkim eksporterem leków ma większość głosów w radzie Europy jak i w Parlamencie Europejskim.

  Ponieważ patenty są ważne w całej Europie to wyjaśnia, które kraje kontrolują rynki zaawansowanej technologii i w ostateczności życie w Europie.

  Z perspektywy czasu, możemy bez cienia wątpliwości stwierdzić, że polskie przemiany ustrojowe były realizowane według przygotowanego wcześniej planu, którego celem, było wrogie przejęcie wybranych obiektów polskiej gospodarki.„Reformatorzy” celowo oddali wszystkie polskie media obcemu kapitałowi by można było w interesie obcego kapitału, sterować polskimi mediami i naiwnym polskim społeczeństwem. Wmawiano nam, że wszelkie transakcje i operacje finansowe w przekształceniach własnościowych muszą być tajne i że nie ma innej drogi na polepszenie naszego bytu jak prywatyzacja bo majątek sprywatyzowany funkcjonuje lepiej. Nie mówiono tylko lepiej dla kogo?.Sprzedawano majątek będący naszą własnością nie informując nas kto go kupuje i za ile (przykład stocznie). Pozwala to zrozumieć dlaczego w Polsce upadł przemysł stoczniowy, metalowy, lotniczy, hutniczy, wydobywczy i przetwórczy. Zniszczono zakłady przemysłu motoryzacyjnego, farmaceutycznego, elektronicznego, tekstylnego, chemicznego, zbrojeniowego i maszyn budowlanych.

  Na skraj bankructwa doprowadzono transport kolejowy przy jednoczesnym braku rozwoju infrastruktury drogowej.Ostatnie tchnienie wydaje polska nauka, a wraz z nią wynalazczość. To samo spotkało marynarkę, rybołówstwo, PGRy, większość przemysłu rolno spożywczego Wielkim zagrożeniem jest zamiar prywatyzacji tak strategicznej dziedziny jak Energetyka. Tego wszystkiego dokonano polskimi rękami.

  Z polskiej ziemi użyźnionej prochami przodków i krwią patriotów ucieka coraz więcej ludzi. Do krajów Unii Europejskiej wyjechało kilka milionów wykształconych w Polsce lekarzy, pielęgniarek, inżynierów, murarzy, hydraulików i przedstawicieli wielu innych zawodów, żeby za tanie pieniądze oddać swoją wiedzę i zdolności obcym.



  Ratowanie rolnictwa przed GMO jest polską racją stanu. Polscy rolnicy zawsze byli tymi co żywią i bronią. Dawali wiele dowodów patriotyzmu jako uczestnicy powstań czy obrony Westerplatte. Ich gospodarstwa to jedyna wartość, która pozostaje jeszcze w polskich rękach. Najlepszy rolnik wśród premierów Wincenty Witos w swoim przemówieniu w sejmie powiedział „Ziemia jest największym dobrem, jakie posiadają narody, bez niej nie może być ani własnego państwa, ani wyżywienia. Nie jest obojętne w czyim ręku taki skarb się znajduje” Czy w rękach rolników, od wieków gospodarzących na swojej Ziemi czy w rękach obcych koncernów zainteresowanych ograniczaniem liczby ludzi na świecie i zyskiem za cenę niszczenia ludzkiego zdrowia i środowiska.

  Wiele tych zmian przeprowadzono przed podpisaniem Traktatu Lizbońskiego. . Trudno więc uwierzyć, że 27 przywódców państw , którzy podpisali traktat Lizboński nie rozumiała, że ich podpisy były pełnomocnictwem dla kartelu i jego udziałowców do przejęcia kontroli nad Europą. Nie można więc mieć wątpliwości , że rząd i jego ministrowie byli świadomi komu władzę w swoim kraju przekazują. Trudno jest zaakceptować , że to polski rząd praktycznie zlikwidował wojsko, tysiące szkół, popełnił matactwa historyczne, zorganizował nam prowadzącą do eksterminacji społeczeństwa „służbę zdrowia”, prowadzi jawną walkę z katolickim społeczeństwem itd. itd.

  Ludzkość stoi więc przed koniecznością rozwiązania bardzo ważnego problemu. Musi sobie zadać pytanie Czy chcemy pozwolić opisanym wyżej lub podobnym do nich kartelom na absolutną dominację nad naszym życiem?. Czy chcemy wyzwolić się z pod tego jarzma korzystając z niezależnych technologii jak odnawiane źródła energii, podejście do zdrowia oparte na naturalnej żywności i skutecznych i tanich naturalnych lekach czy np. oprzeć produkcje żywności wysiewając ziarno dostosowane do naszego klimatu i na rolnictwie ekologicznym. Wyzwolenie się jednego kraju z tego jarzma może być trudne, ale wszystkie zdominowane kraje razem, a jest ich około 20 mogą nie mieć z tym takich trudności. Wiemy jednak, że już dzisiaj Wielka Brytania jest zainteresowaną renegocjacją swojej pozycji w strukturach unijnych, a Holandia i Czechy, to stanowisko poparły. Podobnie myślą Węgrzy.

  Polski „rząd” niestety nie.



  Piśmiennictwo

  Pukkala E., i wsp., 2002, Leczenie raka piersi przy użyciu tamoksifenu i toremifenu, a ryzyko późniejszego raka śluzówki macicy. Int. J. Cancer100(3): 337341

  Rath M., Niedzwiecki A., 2011a, Zwycięstwo nad rakiem. Część I. Niewyobrażalne

  stało się możliwe. Dr Rath Education Services B.V. Postbus 656 Nl-6400 Heerlen s: 200

  Rath M., Niedzwiecki A., 2011b, Zwycięstwo nad rakiem Część II Poznawanie historii. Budowanie przyszłości. Dr Rath Education Services B.V. Postbus 656 Nl-6400 Heerlen s: 70

  Wiąckowski S., 2009, Toksykologia środowiska człowieka, Część I, Oficyna Wydawnicza Branta s: 221

  Wiąckowski S. K., 2011, Rola żywności w leczeniu i profilaktyce. S Wiąckowski Ed. Kielce s: 270

  Wiąckowski S. K., 2012, Choroby nowotworowe, a nasz toksyczny świat, Nexus 6(86) s: 40- 43

  (Internet)

  Ze strony http://dakowski.pl/
 • @kula Lis 67 13:19:10 mój komentarz..
  Bardzo dobry artykuł. Jeśli ktoś czyta książki Henryka Pająka, to takie rewelacje są mu znane przynajmniej od 20 lat…Należy tylko dodać, że te same żydowskie "kartele", olbrzymie korporacje z USA i różne giganty bankowe, jak np. JP Morgan, Carnegie, Rockefeller, Schiff, Warburg, Rothschyld, nawet amerykański FEDeral Reserve pomogły sfinansować Rewolucję Sowiecką-Syjonistyczną w Rosji. Potem przez cały czas istnienia ZSRR finansowali, dawali pożyczki, inwestowali np. w naftę i w inne zasoby naturalne Rosji, z których rząd bolszewicki się utrzymywał przy władzy. Prezydent Roosevelt wydal tzw. Executive Order już w latach końca 1920ych i 30ych, jeszcze przed Hitlerem, któremu tez pomagali. Order ten własnie obejmował tzw. pomoc finansową dla rządu Lenina, Stalina, itd. Potem oczywiście popierali finansowo, materialnie, militarnie też, wysyłali i wysyłają różny ekwipunek, maszyny, itd. dla rządu Chruszczowa, itd. Potem wysyłali dla Breżniewa, Gorbaczowa, itd. Teraz wysyłają dla Putina. Wysyłali, wysyłają, sfinansowali i finansują rządy w ChRL, nawet Korei, i innych państw komunistycznych, np. takim jak PRL, Wietnam, itd. Wszystkie pożyczki co daje np. World Bank, IMF-Fundusz Międzynarodowy, itd. jest finansowany przez wielkie banki np. JP Morgan-Chase i nawet przez Federal Reserve Bank, który ściąga nasze podatki żeby mieć na to wszystko pieniądze. Problem jest w tym taki, że to wszystko jest tez autoryzowane przez sam KONGRES USA w ich uchwałach i za pomocą Export-Import Bank. Rothschyld w czasie wojen napoleońskich tez finansował obydwie strony. W Ameryce jak była wojna domowa też finansowali obydwie strony. W czasie pierwszej wojny światowej też finansowali państwa centralne i tzw. Aliantów. To samo było w czasie drugiej wojny światowej, itd. Obecnie jest to samo prezydent Obama wydał dekret, że trzeba teraz "wspomóc" terrorystów w Syrii. Pomagał też tym samym w Libii. Jak była np. wojna w Wietnamie USA dawała pożyczki dla ZSRR, PRL, itd. a te państwa "wspomagały" Hanoi. Potem zdrajca Kissinger "sprzedał" Wietnam w ten sam sposób co była Polska sprzedana za Roosevelta. Wszystko to było finansowane przez banki centralne USA, które są pod własnością właśnie takich jak Rockefeller, Rothschyld, JP Morgan, itd. Proszę sprawdzić na liście "właścicieli" FEDeral Reserve Bank. Jest to prywatny bank, wcale nie federalny i nie ma żadnej rezerwy. Myślę, że wystarczy tych przykładów "jak się te koncerny przyczyniły do wojny”. Proszę przeczytać chociaż te książki, które poleciłem niżej. Jak ktoś mnie nie wierzy to wystarczy przeczytać tomy literatury na ten temat. Można zacząć od:

  WALL STREET and the BOLSHEVIK REVOLUTION; WALL STREET and the RISE of HITLER, autor Prof. Anthony Sutton.

  Też np. warto przeczytać:

  TRAGEDY and HOPE, autor też. Prof. Carroll Quigley z Georgetown University, ktorego wychowankiem byl William Jefferson Clinton.

  http://www.wicpolskie.org
  http://www.thenewamerican.com Proszę jeszcze uważnie wysłuchać tego filmu.
  https://youtu.be/mLB2dhwQQLo


  Dr Rath odpowiada w jaki sposób ten koncern przyczynił się do wojny. Wezwanie dr Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata, Berlin 13.03.2012
  https://youtu.be/YgoCOxgI85M
 • @kula Lis 67 13:08:33
  Dla podkreślenia żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia mały skrót z linkowanego tekstu:

  "Ujawnione dokumenty z procesów norymberskich
  II Wojna Światowa- wojna, w czasie której zniszczone zostały całe państwa takie jak Polska i która pochłonęła ponad 60 milionów ofiar –została zaplanowana oraz była finansowana i kierowana przez koncern IG Farben (zrzeszający m.in. przedsiębiorstwa Bayer, BASF oraz Hoechst).
  Siłą napędową stojącą za II Wojną Światową były ambicje koncernu IG Farben do przejęcia kontroli nad światowym rynkiem chemiczno-farmaceutycznym i dążenie do całkowitego wyeliminowania konkurencji.
  Bayer, BASF oraz pozostałe przedsiębiorstwa koncernu IG Farben finansowały budowanie potęgi partii nazistowskiej oraz przyczyniły się do przekształcenia się niemieckiej demokracji w dyktaturę

  Państwa, które tworzyły zwycięską koalicję II Wojny Światowej (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) weszły w posiadanie udziałów koncernu IG Farben.
  Nowi międzynarodowi udziałowcy IG Farben powrócili na stanowiska kierownicze -po delikatnej „reprymendzie" w Norymberdze. Byli potrzebni do skonsolidowania i globalizacji przemysłu chemicznego i farmaceutycznego.
  Aby ukryć prawdziwą tożsamość, tych którzy byli rzeczywiście odpowiedzialni za II Wojnę Światową, władze koncernu opracowały na skalę światową bezprecedensową mistyfikację: jako „głównych zbrodniarzy wojennych" wskazali Goeringa oraz podobne   mu   polityczno-wojskowe  marionetki, których      wyroki       skazujące       zostały „sprzedane"    światu    jako    nieuchronna sprawiedliwość.

  Faktem jednak jest, że oprócz tego polityczno-wojskowego procesu przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, prowadzonych byto także 12 dalszych spraw. Najważniejszą z nich była sprawa wytoczona przeciw koncernowi chemiczno-farmaceutycznemu IG Farben. Niestety, równolegle z rozpoczęciem tego procesu w 1947 roku, na horyzoncie pojawiły się pierwsze oznaki zimnej wojny i międzynarodowy skład Sądu Norymberskiego został rozwiązany na życzenie trzech amerykańskich sędziów. Ponadto, Nelson Rockeffeler, główny udziałowiec koncernu chemiczno-farmaceutycznego, stał się kluczowym strategiem w rządzie Stanów Zjednoczonych w sprawach dotyczących powojennej Europy.
  Taki rozwój wydarzeń miał bezpośredni wpływ na Polskę: w cieniu rozpoczynającego się konfliktu Wschód - Zachód, nowi udziałowcy koncernu dopilnowali, aby interesy Polski oraz pozostałych państw Środkowej i Wschodniej Europy zostały zignorowane nie tylko podczas procesów norymberskich, ale także w czasie następnych konferencji dotyczących reparacji wojennych.

  Od Norymbergii do Brukseli…
  W celu długoterminowej ochrony rynków liczonych w miliardach euro, koncern chemiczno-farmaceutyczny rozwija różnorodne sposoby, przez które realizuje naciski własnej polityki globalnej.
  Najbardziej znamiennym przykładem jest Komisja Europejska, która funkcjonuje na zasadzie biura politycznego koncernu chemiczno-farmaceutycznego działając poza wszelką kontrolą zasad obowiązujących w demokracji.
  Rozrastanie się farmaceutycznego „politbiura" w Brukseli na przestrzeni ostatnich dekad nie było dziełem przypadku. Jego głównymi architektami była kadra zarządzająca IG Farben, która - pomimo popełnionych zbrodni - otrzymała zaledwie łagodne wyroki w Norymberdze. Stąd wiedzie szlak prowadzący prosto z Norymbergii do Brukseli.

  1952 - Carl Wurster, podczas II Wojny Światowej szef firmy chemicznej produkującej gaz Cyklon B do Auschwitz oraz oskarżony w Norymberdze przed Trybunałem ds. Zbrodni Wojennych, na ponad dziesięć lat zostaje szefem firmy BASF.
  1960 -  Podczas gdy Carl Wurster wciąż zajmuje pozycję szefa BASF, odnajduje młodego, obiecującego pracownika o nazwisku Helmut Kohl. Promuje jego polityczną karierę prosto do urzędu Kanclerza Niemiec.
  1981-98 -  Przez 16 lat Helmut Kohl pozostaje politycznym mentorem kartelu chemiczno-farmaceutycznego, planującego i finansującego rozrost biurokracji unijnej oraz organizującego drugą próbę przejęcia Europy.

  W czasie sprawowania urzędu kanclerza, Kohl wymienia dwóch preferowanych następców, którzy po jego kadencji mogliby poprowadzić Europę w ręce wielkiego biznesu: Angelę Merkel (dzisiaj Kanclerz Niemiec) oraz Wolfganga Schaeuble (dzisiaj Spraw Wewnętrznych).
  Głównym zadaniem Wolfganga Schaeuble jest przemiana Europy w orwellowską wizję policyjnego miasta, celem utrzymania kartelu u władzy. Zarówno Merkel jak i Schaeuble kontynuują realizację zadań kartelu chemiczno-farmaceutycznego, którego celem jest nałożenie „jarzma Europy przedsiębiorstw" na obywateli Europy „od Lizbony po Sofię"."
 • @miarka 13:05:51
  Kolejna niepotrzebna śmierć po szczepionce.

  http://www.prisonplanet.pl/files/1196098270/gravac_sm.jpg

  „Jeżeli ludzie się zgodzą, żeby rząd kontrolował ich jedzenie oraz leczenie,
  to w krótkim czasie ich zdrowie będzie w podobnie opłakanym stanie, jak dusza niewolnika”. Thomas Jefferson

  Szeroko nagłaśniała prasa polskojęzyczna [Nasz Dziennik] głównego nurtu dezinformacji, jak wielkim sukcesem p. Beaty Małeckiej-Libery było doprowadzenie do uchwalenia ustawy o tzw. Zdrowiu Powszechnym. Czy naprawdę mamy się z czego cieszyć? Czy raczej jest to tylko i wyłącznie fałszywa flaga, mająca zamaskować wypływ pieniędzy z centralnego worka i przykryć działania szkodliwe dla społeczeństwa. Poniżej spróbuję rozłożyć to na czynniki pierwsze.

  Przede wszystkim, jak powstaje budżet tzw. prozdrowotny? W bardzo prosty sposób: grupa aktorów sceny politycznej uchwala wysokość składki, jaką musi płacić każdy obywatel. Jak możesz się przekonać sam, Szanowny Czytelniku, ani przed wpłaceniem, ani tym bardziej po wpłaceniu, nie masz żadnych możliwości decydowania, co za te pieniądze możesz dostać. Czyli jest to nakładany na Ciebie podatek bezzwrotny. Nigdy i nigdzie żadna grupa trzymająca władzę nie rozliczyła się z tych przymusowo pobieranych pieniędzy. Nie podano, czy możesz oczekiwać tylko założenia gipsu po złamaniu nogi, czy też na przykład operacji wyrostka.

  Do 1990 roku podatki zdrowotne wystarczały na funkcjonowanie pomocy medycznej. Nie było żadnych limitów przyjęć do szpitali i jak lekarz zdecydował o konieczności przyjęcia, to chory był zawsze przyjmowany. Dlaczego są obecnie limity przyjęć, czy badań specjalistycznych? To proste, jest to dobry sposób na wyłudzanie dodatkowych pieniędzy. Przed laty pewien agent udowodnił, że aktorzy sceny politycznej dążą do prywatyzacji służby zdrowia i już się podzielili przychodniami i szpitalami. Co prawda ta pani rzewnymi łzami zapewniała, że nic takiego nie nastąpi, ale widzimy, że Platforma zwana Obywatelską [przypomnę że założona przez 3 tenorów z wojskowych służb specjalnych] spokojnie „sprywatyzowała” znaczną część zarówno przychodni, jak i szpitali w okresie minionych 5-6 lat. Pojęcie sprywatyzowała specjalnie zaznaczyłem w cudzysłowie, ponieważ okres minionego ćwierćwiecza wykazał, że to inna nazwa na przejmowanie przez grupy trzymające władzę majątku, zwanego dawniej narodowym.

  Trzymający monopol, czyli finanse, może dowolnie kontrolować jakość oferowanych usług medycznych. Od 1990 roku przyjmujemy bezmyślnie jako naród, a celowo jako grupy trzymające władzę, amerykański system medyczny. Jest to, jak go nazywają sami Amerykanie, system faszystowski, czyli wszechmocy państwa nad obywatelem. Amerykanie zawsze mieli kłopoty z nauką, ponieważ już sto lat wcześniej został ten system dokładnie opisany przez prof. Feliksa Konecznego, jako mieszanka cywilizacji bizantyjskiej z azjatycką. Czyli typowy system wodzowski. Rząd dobiera sobie ludzi, którzy w zamian za nominację np. profesorską uzasadniają decyzje polityczne. Nigdy nie było tak, jak twierdzą to niektórzy, na przykład p. Michalkiewicz, czy prof. Wolniewicz, że to jakaś idea, czy prawa historii wprowadziły takie, a nie inne zasady. Zawsze można ustalić grupy osób, które dysponują prawdziwa władzą w danym okresie i posiadającą prawdziwe pieniądze, mogące zdemoralizować 99% ludzi. Najczęściej znajdują się one poza granicami naszego nieszczęśliwego kraju [Michalkiewicz]

  Podam przykład. W minionym okresie NFZ wydawał setki milionów na programy profilaktyczne, na przykład na mammografie u kobiet, szczepienia dzieci, zdjęcia rentgenowskie itd. Badania przeprowadzone w krajach zachodnich wykazały tymczasem bezdyskusyjnie, że mammografia przynosi większe straty na zdrowiu kobiet, aniżeli zyski z wykrycia nowotworu. Szczepienia dzieci są tragiczną wypadkową chciwości i nieuctwa. Jest to łatwy pieniądz, bez żadnych konsekwencji prawnych w przypadku powikłań.

  Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.
  https://youtu.be/b3Wd2_vCOKU Zdjęcia rentgenowskie takie jak tomografia komputerowa - TK, to jest dopuszczalna 5-letnia dawka promieniowania jonizującego. A nasi koryfeusze medycyny potrafią zlecić kilka badań w okresie roku, czyli 4 -5 krotnie przekraczają dopuszczalną roczną dawkę, co powoduje indukcje kolejnych nowotworów. Proszę, zadaj kierującemu na badanie proste pytanie: jaka jest dawka przy TK. Zdziwisz się odpowiedziami! I co najciekawsze, rzekome kontrole NFZ nie widzą w tym nic złego. Wielokrotnie spotykałem się z chorymi mającymi po 4-6 badań TK w okresie roku i nadal nie posiadających rozpoznania choroby. A dostał taki chory 25-letnią dopuszczalną dawkę w okresie jednego roku. Albo u kobiety z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego wykonywano kilkakrotnie gastroskopię i rektoskopię oraz USG i TK jamy brzusznej, a wystarczyło zadać kilka prostych pytań dotyczących kupki. Ten system opieki zdrowotnej wprowadzono w USA na początku lat 80. ubiegłego wieku. Spowodował on wzrost wydatków na opiekę zdrowotną z 50 miliardów dolarów, do ponad 250 miliardów.

  W tym okresie, pomimo faktu, że USA wydaje na zdrowie więcej, aniżeli pozostałe kraje razem wzięte, wszelkie współczynniki tzw. Zdrowia Publicznego uległy obniżeniu. Współczynnik umieralności niemowląt w USA „tak się obniżył”, że to państwo, mocarstwo atomowe i kosmiczne, spadło na ostatnie miejsce wśród 14 najbardziej rozwiniętych krajów świata.



  http://www.prisonplanet.pl/files/1196098270/wyk2.jpg Stwierdzono nadumieralność białych kobiet. Ale jednocześnie chwalą się największą liczbą szczepionek aplikowanych małym dzieciom i efektem zdrowotnym, tj. pierwszym miejscem po względem dzieci z autyzmem. Już 1 na 68 porodów to dziecko z autyzmem, czyli wymaga pomocy osób trzecich. Przy tej liczbie szczepionek i tym tempie wzrostu zachorowań na autyzm eksperci szacują, że do 2025 roku co 10. dziecko będzie miało autyzm. Pomimo takich jasnych i bezdyskusyjnych dowodów głupoty tego systemu, w Polsce tzw. partie, czyli grupy trzymające władzę, zrobiły wszystko, aby go wprowadzić jeszcze przed wyborami. A bieda w kraju aż piszczy. Jak podał GUS w 2014 roku, już 2.8 miliona ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczają minimum egzystencji. Poniżej poziomu egzystencji żyło aż 27% gospodarstw z 4, lub większą ilością dzieci. Przypomnę, że wskaźnik dzietności kobiet w Polsce spadł już dawno do poziomu 1.32, czyli poziomu uniemożliwiającego istnienie narodu. W okresie 3 pokoleń, czyli około 75 lat, naród ten zostanie wymazany z mapy. Pisałem o tym, po raz pierwszy w 1980 roku, kiedy to wydawało się..., a powtórzyłem przed ponad 10 laty w artykule pt. „Czy Polacy są już Etruskami”. Zasięg ubóstwa wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia wynosi około 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie 1/3 populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem. Już w 15% rodzin co najmniej jedna osoba była bezrobotna. Mieszkańcy wsi stanowią 60% osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Nie mają więc żadnej szansy na poprawę swego losu. Jaki związek ma tak chwalona ustawa o Zdrowiu Publicznym z ubóstwem? Bezpośredni. Każda akcja wyprowadzania pieniędzy z koszyka świadczeń działa na szkodę społeczeństwa, czyli podatnika. System edukacji uległ takiemu obniżeniu, że zlikwidowano możliwość kojarzenia różnych danych przez młodego człowieka. System testowy bezmyślny z punktu widzenia edukacji, a celowy w ogłupianiu ludności, wprowadzony został specjalnie dla ułatwienia wychowywania Biologicznych Robotów.
 Proszę pomyśl, jeżeli następuje jakieś odkrycie, to do decydentów teoretycznie dociera taka informacja po 20 - 30 latach. Ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Powołano w Polsce urząd zwany Głównym Inspektorem Sanitarnym, czyli instytucję dbającą o stan sanitarny, ale pomimo faktu, że Chińczycy wynaleźli jakieś 1000 lat temu ręczniki papierowe - jednorazowe - do suszenia pośladków po wymyciu, po defekacji, to w Polsce nadal, jak za przysłowiowego króla Ćwieczka, zamiast umycia pośladków, rozmazuje się resztki nieczystości po skórze. Koszt zamontowania takiego ruchomego bidetu to około 50 złotych na ubikację. A GIS wymyśla przepisy o wysokość kafelek w ubikacjach, szerokość płytek i tym podobne bzdury, a w ogóle od ćwierć wieku [poprzedni okres kałmucki pozostawiam bez komentarza], nie może stworzyć ustawy, czy przepisów dotyczących elementarnej higieny co najmniej w szpitalach, przychodniach, szkołach, domach starców itp pomieszczeniach. Za to w okresie paru miesięcy stworzył ustawę ułatwiającą przymus sprzedaży szczepionek pod fałszywa flagą, twierdząc publicznie, że to dla dobra społeczeństwa i zdrowia publicznego. Działania GIS nie mają nic wspólnego ze zdrowiem publicznym, a są maskowaniem wyprowadzania pieniędzy z kasy państwowej. Przykładem wyprowadzenia 50 milionów złotych w 2007 roku była fałszywka o rzekomej epidemii ptasiej grypy i ten cały cyrk medialny. Podobną fałszywką była telewizyjna epidemia świńskiej grypy.

  Poniżej przytoczę dane z publikacji dr Tatjany Obukanowicz, doktora immunologii z prestiżowych uniwersytetów USA [doktorat z immunologii Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku, habilitacja uzyskana w Harward Medical School, praca na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii]. Nie musi się więc niczego wstydzić i na pewno trzeba brać poważnie jej tezy.

  Dr T.O. twierdzi:

  1. Inaktywowana szczepionka przeciwko Polio IPV nie zapobiega przenoszeniu wirusa. Poprzednia szczepionka OPV doustna zapobiegała, ale została wycofana ze względu na bezpieczeństwo dzieci, licznie występujące powikłania i zastąpiona IPV.

  Tak wiec nie ma ta szczepionka żadnego znaczenia dla zapobiegania zachorowaniom w przestrzeni publicznej.

  Dodatkowo można przytoczyć epidemię poszczepienną w Indiach 2011/12, gdzie po szczepieniu zachorowało ponad 41 700 dzieci [inne źródła podają ponad 61500] i akcje musiano przerwać po zastrzeleniu przez zrozpaczonych rodziców kilku popychaczy szczepień. Przypomnę, przed szczepieniami w Indiach, tj. na około miliard trzysta milionów ludzi, na polio chorowało około 200 dzieci rocznie.

  2. Tężec nie jest chorobą zakaźną. Zakazić się można poprzez indywidualne skaleczenie. Ale dane statystyczne jednoznacznie udowadniają, że na przykład w okresie I Wojny Światowej Armia Amerykańska na 5 milionów żołnierzy, miała jeden milion rannych. Na tężec w tych strasznych warunkach wojny okopowej, błoto, kał, szczury itd. zachorowało tylko koło 70 osób.

  Wymuszanie więc szczepionki DiTerTe u niemowlaków nie ma żadnego znaczenia w przestrzeni publicznej. Mało tego, jest to bezmyślne opieranie się na danych z lat 40. ubiegłego wieku, otrzymanych z Nowej Gwinei. W plemionach Aborygenów kobieta rodząca udawała się w krzaki sama i odcina pępowinę kawałkiem metalu, szkła itd. Bezmyślne przeniesienie tej obserwacji do krajów europejskich, czy Ameryki, świadczy właśnie o poziomie merytorycznym osób trzymających władzę,

  3. W tej samej szczepionce występuje błonica. Szczepionka nie zapobiega kolonizacji i przenoszeniu C. diphtheriae pomiędzy ludźmi. Nie ma więc żadnego znaczenia w epidemiologii Zdrowia Publicznego.

  4. Krztusiec, wprowadzona od 1990 roku szczepionka skojarzona DTaP, obecnie używana, spowodowała odrodzenie się epidemii kokluszu. Obserwowane w ostatnim okresie lokalne epidemie kokluszu występują u dzieci szczepionych prawidłowo. Szczepionka nie jest zdolna do zapobiegania kolonizacji i przekazywania bakterii. FDA wydała w związku z tym specjalne ostrzeżenie. Nie ma więc także znaczenia dla zdrowia publicznego.

  5. Jak ujawniło to spotkanie Rady Doradców Naukowych CDC w 2013 roku, ludzie szczepieni po zetknięciu się ponownie z bakterią ciężej chorują, aniżeli ludzie nie szczepieni.

  6. Szczepienie przeciwko H influenze - HiB jest bez sensu, ponieważ obejmuje tylko typ b. i tak praktycznie tylko może ewentualnie spowodować zmniejszenie objawów choroby. Wprowadzenie tej szczepionki spowodowało natomiast przesunięcie częstotliwości zachorowań na inne typy, aż do f. Typy te powodują chorobę inwazyjną oraz większe nasilenie objawów, szczególnie u dorosłych. Okazało się, że populacja ogólna jest bardziej podatna na choroby inwazyjne, aniżeli to było przed rozpoczęciem szczepień przeciw Hib.

  7. Szczepienie przeciwko WZW B, tak wymuszane w POlsce już w pierwszym dniu po urodzeniu. WZWB nie rozprzestrzenia się w warunkach społecznych, szczególnie wśród dzieci, ponieważ rozpowszechnia się drogą płciową ewentualnie krwi. Trudno więc uzasadnić podawanie jej niemowlakowi. Ale tzw. polscy eksperci twierdzą inaczej, czyli seks z niemowlakami jest wskazany i dlatego szczepią. Nie wpływa więc ta szczepionka na bezpieczeństwo przestrzeni społecznej. O idiotyzmie szczepienia przeciwko WZW B świadczy najlepiej fakt, że nikt przed szczepieniem nie wykonuje ani matce ani dziecku badań wirusologicznych. Czyli nie bada się faktu, czy posiadają już przeciwciała, czy nie. Badań nie wykonuje się w związku z kosztami. Lepiej szczepić i zarabiać. Natomiast mądrzy inaczej wprowadzają zakaz wpuszczania do szkół dzieci nieszczepionych, a jednocześnie pozwalają na chodzenie do szkół nosicielom wirusa WZW B. Sam więc widzisz Dobry Człowieku, jak to pod pretekstem rzekomego zdrowia publicznego, resort wyciąga pieniądze z kasy podatnika.

  Podsumowując, osoba, która nie jest szczepiona wymienionymi szczepionkami, nawet teoretycznie, nie może stanowić zagrożenia w przestrzeni publicznej. Szykanowanie jej jest więc tylko i wyłącznie spowodowane chęcią zwiększenia zysków. Okazuje się ponadto, że dzieci szczepione obciążają dodatkowo budżet służby zdrowia. Dane kanadyjskie pokazują, że jedno na 168 dzieci w okresie do 12 miesięcy po szczepieniu wymaga hospitalizacji. Dzieci nieszczepione nie potrzebują hospitalizacji.

  Nie wspominam tutaj o zatruciu dzieci aluminium, czy rtęcią, w ilości przekraczającej kilkanaście tysięcy procent dopuszczalne normy. Nie wspominam o wstrzykiwaniu dzieciom środków powodujących bezpłodność. O braku elementarnej wiedzy w tym zakresie ludzi pracujących w Ministerstwie świadczy wypowiedź wiceministra Neumana w sejmie.

  I przykład kolejnej niepotrzebnej śmierci dziecka, zmuszonego do przyjęcia serii szczepionek, z 29 maja 2015 roku, opisany szczegółowo przez Jonathana Bensona.

  Elijah Daniel urodził się 4 maja 2007 roku, a zamarł na rękach matki po otrzymaniu tzw. skojarzonej szczepionki zalecanej przez jak najbardziej państwową instytucję, jaką jest CDC. Dany był zupełnie zdrowym dzieckiem, prawidłowo rozwijającym się. Ogłupiana reklamami i namowami matka zgłosiła się na pierwszą serię szczepień w 5.5 miesiącu życia. Niemal natychmiast po szczepieniu pojawiły się problemy z oddychaniem i wysoka gorączka. Daniel został zaszczepiony szczepionką DTaP, WZW b, polio i pneumokokami. Pomimo ewidentnych powikłań, w kilka miesięcy później lekarz zakwalifikował go do następnej serii szczepień. Stan chłopca się zdecydowanie pogorszył. Rozpoznano między innymi astmę. Po kilku miesiącach lekarz pierwszego kontaktu nadal nie widział przeciwwskazań do szczepień i zaaplikował dziecku: MMR, Hib, DTaP. Po przyjściu do domu Dany nic nie chciał jeść, tylko położył się spać. Siedem godzin po szczepieniu zaczął gorączkować. Zlecono podanie paracetamolu. Nazajutrz miał się zgłosić do przychodni, ale to było 4 lipca i przychodnia była zamknięta. Dany zmarł. Oczywiście w pierwszej wersji nie było mowy o zgonie poszczepiennym. Ale uparta matka zleciała badania toksykologiczne i cytochemiczne, które udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że przyczyną zgonu były szczepionki. Badający patolodzy nie mieli żadnych wątpliwości.

  A w tym „Wesołym Baraku na Wisłą” matka nie ma żadnych szans na wykonanie podstawowych badań toksykologicznych, czyli pomiaru aluminium, fluoru czy rtęci we krwi. Jednocześnie, pomimo minięcia wielu miesięcy, żadna Izba lekarska nie opublikowała powiązań jej zarządów z przemysłem farmaceutycznym
  Sam musisz domyśleć się dlaczego, Dobry Człowieku.


  | Szokujący brak dowodów na skuteczność szczepionki przeciwgrypowej. „To skandal!”, 75 lat trucia! | Szczepionka odrowa w natarciu. Kolejne dzieci poszkodowane. | Kolejne zgony niemowląt po szczepionce przeciwko WZW B. Kiedy Polacy zmądrzeją? | Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei. | Związek szczepień z autyzmem udowodniony! | Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm. | Dlaczego więc nie powinno się szczepić dzieci? 3 x 10 Nie! | Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei. | Dr Andrew Wakefield ma rację- autyzm!!! | Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne. | Trucie rtęcią w medycynie - autyzm. | Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim. | Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce. | LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.” | Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce. | Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie! | Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata. | Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt. | Miliarderzy biorą populację na celownik. | Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina. | Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom. | Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach? | Mikroigły i szczepienia. | Poufne dokumenty wskazują na śmierć 36 dzieci po podaniu szczepionki GlaxoSmithKline. | FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów. | Gardasil czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci. Nowo mowa w medycynie - Komisja Przejrzystości. |
  Więcej na ten temat Pentagon i eliminacja fanatyzmu religijnego przy...
  Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego...
  Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata.
  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności...
  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są...
  Alan Watt. Wielka Globalna transformacja.
  Człowiek Sorosa wzywa Google by nadzorowało "Teorie...
  Profesor bioetyki: podajmy ludności środki...
  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek...
  Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu....

  Za... http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/kolejna_niepotrzebna,p2043354563
 • @miarka 14:35:04 polecam!
  Ukryte morderstwa: 64 zgony po szczepionce Infanrix...

  http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/90261-ukryte-morderstwa-64-zgony-po-szczepionce-infanrix oraz ciekawe komentarze.
 • @miarka 14:35:04
  Profesor Maria Dorota Majewska – szkodliwość szczepień
  INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
  Katedra Marii Curie Komisji Europejskiej
  Zakład Farmakologii
  Profesor Maria Dorota Majewska

  Do: Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i do
  Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
  Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
  Ul. Smoluchowskiego 11
  60-179 Poznań


  https://prawdaxlxpl.wordpress.com/aktualnosci-2/profesor-maria-dorota-majewska-szkodliwosc-szczepien/
 • @miarka 14:35:04
  Śmiertelna odporność

  Robert F. Kennedy JR.

  12 stycznia 2016

  Robert F Kennedy Junior – dużyW czerwcu 2002 roku grupa znanych naukowców rządowych i urzędników Ministerstwa Zdrowia zgromadziła się na spotkaniu w sali konferencyjnej w Norcross, w Stanie Georgia. Zorganizowane przez Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) spotkanie zostało przeprowadzone w niewielkim ośrodku metodystów na pustkowiu, tak by zachować maksymalną tajemnicę. Organizatorzy nie złożyli żadnych publicznych oświadczeń po tej konferencji i wyłącznie 52 uczestników spotkania otrzymało osobiste zaproszenia. Wśród nich byli wysocy urzędnicy Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom i Zarządu Kontoli Produktów Spożywczych i Lekarstw (FDA), główny specjalista do spraw szczepionek z WHO w Genewie i przedstawiciele wszystkich dużych producentów szczepionek, włącznie z GlaxoSmithKline, Merck, Wyeth i Aventis Pasteur. Wszystkie omawiane dane naukowe, o czym wciąż uczestnikom przypominali urzędnicy z Ośrodka Kontroli Chorób, były ściśle tajne. Uczestnikom nie pozwolono wykonać fotokopii dokumentów, a po zakończeniu konferencji nie mieli prawa zabrać ze sobą jakichkolwiek notatek.

  Urzędnicy federalni i przedstawiciele koncernów farmaceutycznych zebrali się, by omówić zastraszające rezultaty ostatniego badania, które podjęło ważne kwestie związane z bezpieczeństwem większości podstawowych szczepionek podawanych noworodkom i małym dzieciom. Według słów epidemiologa z Ośrodka Kontroli Chorób Toma Verstraetena, który przeanalizował bazę danych Ośrodka zawierającą historię chorób 100 000 dzieci, występujący w szczepionkach konserwant rtęciowy tiomersal stanowi przyczynę dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na autyzm i odpowiada za większość innych zaburzeń neurologicznych wśród dzieci. „Byłem dosłownie wstrząśnięty tym, co odkryłem” – oświadczył Verstraeten, powołując się na ogromną liczbę wcześniejszych badań, które ujawniły związek między zastosowaniem tiomersalu i takimi chorobami dziecięcymi jak zahamowanie rozwoju mowy, zespół niedoboru uwagi, hiperaktywność i autyzm. Od 1991 roku, kiedy Ośrodek Kontroli Chorób i Zarząd Kontroli Produktów Żywnościowych i Lekarstw poleciły podawać dzieciom we wczesnym wieku dodatkowo trzy szczepionki, w których występował konserwant (w niektórych przypadkach szczepionki podawano dzieciom w pierwszych godzinach życia), zachorowalność na autyzm wzrosła 15 razy (od jednego dziecka na 2500 wcześniej, do jednego na 166 obecnie).

  Nawet dla lekarzy, którzy ze względu na rodzaj swej działalności zajmują się kwestiami życia i śmierci, dane te zabrzmiały zatrważająco. „Możecie robić, co tylko chcecie – powiedział doktor Bill Weil, konsultant Amerykańskiej Akademii Pediatrii – lecz rezultaty wciąż są statystycznie znaczące”. Doktor Richard Johnston, immunolog i pediatra z Uniwersytetu w Kolorado, którego wnuk urodził się w przeddzień rozpoczęcia konferencji, był najbardziej zaniepokojony:

  „Czy chcecie wiedzieć, co czuję? – zapytał. – Wybaczcie mi ten osobisty komentarz, lecz nie chcę, by mojemu wnukowi podano szczepionkę z tiomersalem, dopóki nie zrozumiemy, co tak naprawdę się dzieje”.

  Jednak zamiast poinformować opinię społeczną i zaprzestać stosowania tiomersalu w szczepionkach dla dzieci, urzędnicy w Simpsonwood znaczną część czasu poświęcili na to, by omówić, jak ukryć przed społeczeństwem te groźne dane. Zgodnie ze stenogramem uzyskanym dzięki ustawie o swobodnym przepływie informacji, większość uczestników była zatroskana tym, jak te groźne dane o tiomersalu wpłyną na przemysł farmaceutyczny. „Znajdujemy się w niewygodnym położeniu z punktu widzenia orzecznictwa sądowego – oświadczył doktor Robert Brent, pediatra ze Szpitala Dziecięcego Alfred I. Du Pont w Delaware. – Staniemy się idealną ofiarą adwokatów osób pokrzywdzonych”. Doktor Bob Chen, naczelnik wydziału bezpieczeństwa szczepionek w Ośrodku Kontroli Chorób z ulgą zauważył, że „dzięki niezwykłej wadze tych informacji jesteśmy w stanie uchronić je przed wpadnięciem w nieodpowiedzialne ręce”. Doktor John Clements, doradca do spraw szczepień WHO, oświadczył, że to badanie „być może w ogóle nie powinno było być wykonane”. Dodał, że „rezultaty badań należy opracować we właściwy sposób”, uprzedzając, że „mogą zostać użyte przez osoby postronne w sposób, nad którym nie zdołamy zapanować”.

  Rząd był znacznie bardziej zatroskany tym, co robić z wykrytą szkodliwością, niż ochroną zdrowia dzieci. Ośrodek Kontroli Chorób zapłacił Instytutowi Medycyny za przeprowadzenie nowego badania mającego na celu oczyszczenie z zarzutów tiomersalu, zamawiając u naukowców wykluczenie związku między tiomersalem i autyzmem. Ośrodek Kontroli Chorób utajnił rezultaty badań Verstraetena, chociaż były one przeznaczone do natychmiastowej publikacji, i oświadczył innym uczonym, że dane zostały „utracone” i są niemożliwe do odzyskania. W sprzeczności z ustawą o swobodzie przepływu informacji cała gigantyczna baza danych o szczepionkach została przekazana prywatnej firmie, a dostęp naukowców do niej ograniczono. W chwili, gdy Verstraeten w końcu opublikował swoje badania w 2003 roku1, pracował już dla koncernu GlaxoSmithKline i zmodyfikował swe dane tak, by ukryć związek tiomersalu z autyzmem.

  Producenci szczepionek zaczęli już usuwać tiomersal ze szczepionek przeznaczonych dla amerykańskich noworodków, lecz do ubiegłego roku wciąż jeszcze wyprzedawali ze zniżką zapasy szczepionek zawierających rtęć. Ośrodek Kontroli Chorób i Zarząd Kontroli Produktów Spożywczych i Lekarstw podały im pomocną dłoń, kupując zniesławione szczepionki z tiomersalem w celu zbycia ich w krajach rozwijających się i zezwalając koncernom farmaceutycznym na wydłużenie czasu stosowania tego konserwantu w niektórych szczepionkach w Ameryce, włącznie z dziecięcymi szczepionkami przeciw grypie i szczepionkami przeciw tężcowi, planowo podawanymi jedenastoletnim dzieciom.

  Koncerny farmaceutyczne otrzymują wsparcie również od niektórych wpływowych ustawodawców w Waszyngtonie. Lider senackiej większości Bill Frist, który otrzymał 873 000 dolarów datku od przemysłu farmaceutycznego, starał się pomóc producentom szczepionek uniknąć odpowiedzialności w ponad 4200 procesów sądowych wszczętych przez rodziców okaleczonych dzieci. Frist pięciokrotnie usiłował utajnić dokumenty rządowe dotyczące szczepionek, włącznie z dokumentami z Simpsonwood, a także starał się uchronić Eli Lilly, producenta tiomersalu, przed rozprawą sądową.

  W 2002 roku, dwa dni po tym, jak Frist nie zwracając niczyjej uwagi, po cichu przeforsował poprawkę znaną jako „Akt o ochronie Eli Lilly” do ustawy o bezpieczeństwie ojczyzny (homeland security bill), Eli Lilly prekazała 10 000 dolarów na kampanię wyborczą Frista i kupiła 5 000 egzemplarzy jego książki o bioterroryzmie. Poprawka została unieważniona przez Kongres w 2003 roku, lecz nieco wcześniej tego samego roku Frist przeforsował drugą poprawkę do ustawy o antyterroryzmie, na skutek czego dzieciom cierpiącym na schorzenia mózgu wywołane przez szczepionki odmówiono odszkodowań. „Procesy sądowe dysponują taką siłą, że mogą zniszczyć biznes producentów szczepionek i ograniczyć nasze możliwości radzenia sobie z atakami biologicznymi terrorystów” – oświadczył Dean Rosen, pełnomocnik Frista do spraw ustawodawstwa służby zdrowia.

  Nawet wielu konserwatystów było zaszokowanych wysiłkami podjętymi przez rząd, by ukryć informacje o szkodliwości tiomersalu. Dan Burton, republikanin ze Stanu Indiana przeanalizował materiały z trzyletnich badań nad tiomersalem po tym, jak jego wnukowi postawiono diagnozę autyzmu. W swych wnioskach Komitet ds. Reform Rządowych Izby Reprezentantów oświadczył, że „tiomersal stosowany w szczepionkach jako konserwant jest bezpośrednio związany z epidemią autyzmu”. „Ta epidemia najwyraźniej mogła zostać powstrzymana lub zredukowana, gdyby Zarząd Kontroli Produktów Spożywczych i Lekarstw zwrócił uwagę na brak danych o bezpieczeństwie wstrzykiwania tiomersalu, będącego znaną neurotoksyną”. „Zarząd Kontroli Produktów Spożywczych i Lekarstw oraz inne instytucje ochrony zdrowia nie podjęły działań – dodał Komitet – dopuszczając się przestępstwa urzędniczego w celu ochrony własnych interesów, przejawiając niestosowny protekcjonizm w stosunku do przemysłu farmaceutycznego”.

  Historia tego, jak organizacje rządowe powołane w celu ochrony zdrowia, w zmowie z przemysłem farmaceutycznym starały się ukryć przed społeczeństwem informacje o szkodliwości tiomersalu, to historia zadufania korporacyjnego, nadużyć władzy i chciwości. Zostałem zaangażowany do tego konfliktu wbrew własnej woli. Jako prawnik i specjalista w zakresie problemów środowiska, przez wiele lat zajmujący się kwestiami toksyczności rtęci, często spotykałem się z rodzicami autystycznych dzieci, którzy byli absolutnie przekonani, że ich dzieci ucierpiały w wyniku szczepionek. Szczerze mówiąc, początkowo byłem nastawiony do tego sceptycznie.

  Wątpiłem, by autyzm mógł być wywołany wyłącznie przez jedną przyczynę, i byłem absolutnie pewien, że rząd powinien przekonać rodziców o bezpieczeństwie szczepionek, bo od tego zależy wykorzenienie śmiertelnych chorób dziecięcych. Byłem skłonny zgodzić się ze sceptykiem Henrym Waxmanem (demokratą z Kalifornii), który krytykował swych kolegów z Komitetu ds. Reform Rządowych za pośpiech w wyciąganiu wniosków o związku autyzmu z szczepionkami. „Nie powinniśmy straszyć ludzi szczepionkami – oświadczył Waxman na jednym z przesłuchań – dopóki nie poznamy wszystkich faktów”.

  Dopiero po przeczytanie materiałów z Simpsonwood, po zapoznaniu się z wiodącymi badaniami naukowymi na ten temat, po rozmowach z najlepszymi państwowymi specjalistami do spraw rtęci, przekonałem się, że związek między wykorzystaniem tiomersalu i epidemią dziecięcych chorób neurologicznych niewątpliwie występuje. Pięcioro moich dzieci należy do pokolenia tiomersalu – do tych, którzy urodzili się między 1989 i 2003 rokiem. Właśnie one otrzymały dużą dawkę rtęci w szczepionkach. „Szkoły podstawowe są przepełnione dziećmi, u których występują objawy urazu neurologicznego lub zaburzenia działania układu odpornościowego – powiedziała w 1999 roku przedstawicielom Komitetu ds. Reform Rządowych Patti White, pielęgniarka szkolna. – Przypuszczaliśmy, że szczepionki mają uczynić nasze dzieci zdrowszymi, jednak w ciągu 25 lat pracy w szkole nigdy nie widziałam takiej liczby chorych dzieci. Czuję, że naszym dzieciom robi się coś bardzo, bardzo złego”.

  W chwili obecnej pond pół miliona dzieci cierpi na autyzm, a co roku pediatrzy diagnozują ponad 40 000 nowych przypadków. Choroba ta była nieznana przed 1943 rokiem, w którym po raz pierwszy opisano i zdiagnozowano 11 dzieci z autyzmem, które urodziły się kilka miesięcy po tym, jak tiomersal po raz pierwszy użyto w dziecięcych szczepionkach w 1931 roku.

  Niektórzy sceptycy zaprzeczają temu, by przyczyną autyzmu były szczepionki z tiomersalem. Twierdzą, że wzrost zachorowalności na autyzm jest związany z tym, że nauczono się go lepiej diagnozować – teoria w najlepszym wypadku sporna, ponieważ większość nowych przypadków autyzmu odnotowuje się wśród dzieci z jednego pokolenia.
  „Jeśli epidemia faktycznie jest wyłącznie efektem lepszej diagnostyki – ironicznie zauważa doktor Boyd Haley, jeden ze światowych autorytetów w dziedzinie toksyczności rtęci – to gdzie podziali się dwudziestoletni autystycy?” (należy pamiętać, że to stwierdzenie sprzed około 10 lat – dop. red.).
  Inni naukowcy wskazują na to, że Amerykanie gromadzą obecnie znacznie większą ilość rtęci w organizmie, niż wcześniej, gdyż rtęć występuje w rybach, wypełnieniach dentystycznych, przez co tiomersal jest jedynie częścią znacznie szerszego problemu. Jestem pewien, że ten problem zasługuje na znacznie więcej uwagi, niż poświęca się mu obecnie, jednak oczywiste jest, że stężenie rtęci w szczepionkach przewyższa wszystkie pozostałe źródła możliwego skażenia naszych dzieci rtęcią.

  W całej tej historii najbardziej szokują wysiłki podejmowane przez wielu wiodących badaczy na rzecz tego, by zignorować lub ukryć prawdę o tiomersalu. Od samego początku dowody naukowe przeciwko rtęciowym dodatkom były nadzwyczaj przekonujące. Konserwant, który stosuje się do powstrzymania rozrostu grzybów i bakterii w szczepionkach, zawiera rtęć etylową, będącą silną neurotoksyną. Mnóstwo badań dowiodło, że rtęć ma tendencję do gromadzenia się w mózgu naczelnych i innych zwierząt po tym, jak otrzymują zastrzyk z taką szczepionką, i że rozwijający się mózg noworodka jest nadzwyczaj wrażliwy. W 1977 roku rosyjskie badania ujawniły, że dorośli, którym podawano rtęć etylową w znacznie niższym stężeniu, niż ta, którą otrzymywały amerykańskie dzieci, wiele lat później wciąż cierpieli na uszkodzenia mózgu. Rosja zakazała używania tiomersalu w szczepionkach 20 lat temu (to twierdzenie autora jest błędne, gdyż nadal stosuje się rtęć w rosyjskich szczepionkach – przyp. tłum.), podobnie jak Dania, Austria, Japonia, Wielka Brytania i wszystkie kraje Skandynawskie.

  Boyd Haley – mały„Nie uda się wam wymyślić badań wykazujących bezpieczeństwo tiomersalu – mówi doktor Haley, kierujący wydziałem chemii na Uniwersytecie Stanowym w Kentucky. – Jest on po prostu potwornie toksyczny. Jeśli podacie tiomersal zwierzęciu, jego mózg zostanie uszkodzony. Jeśli wprowadzicie tiomersal do żywej tkanki, jej komórki obumrą. Jeśli umieścicie tiomersal w szalce Petriego, obumrą w niej kultury. Wiedząc to, nie można przypuszczać, że ktoś jest w stanie wprowadzać tiomersal noworodkom bez obawy o skutki”.

  Wewnętrzne dokumenty dowodzą, że Eli Lilly, która opracowała tiomersal, od początku wiedziała, że może on być przyczyną uszkodzeń, a nawet śmierci zwierząt i ludzi. W 1930 roku firma testowała Tiomersal, podając go 22 pacjentom z zapaleniem opon mózgowych w ostatnim stadium. Wszyscy oni zmarli po kilku tygodniach od iniekcji. Ten fakt nie został przez Eli Lilly wspomniany w raporcie głoszącym, że tiomersal jest bezpieczny. W 1935 roku uczeni z innej firmy farmaceutycznej, Pittman-Moore, ostrzegli Eli Lilly, że dane o bezpieczeństwie tiomersalu „nie zostały potwierdzone w ich badaniach”. Połowa psów, którym w badaniach Pittman podano szczepionki z Tiomersalem, zachorowała, co doprowadziło uczonych do wniosku, że konserwant jest „niedopuszczalny w charakterze preparatu stosowanego na psach”.

  W kolejnych dziesięcioleciach dane świadczące przeciw stosowaniu Tiomersalu wciąż były gromadzone. W czasie II wojny światowej Ministerstwo Obrony stosowało ten konserwant w szczepionkach dla żołnierzy, lecz zażądało od Eli Lilly oznaczania ich jako truciznę. W 1967 roku badanie opublikowane w Applied Microbiology wykazało, że tiomersal zabija mysz po podaniu w składzie szczepionki. Cztery lata później własne badania Eli Lilly wykazały, że tiomersal „jest toksyczny dla komórek tkanek” w stężeniu mniejszym niż jeden na milion – 100 razy słabszym, niż jego stężenie w zwykłej szczepionce. Bez względu na powyższe, koncern kontynuował promocję tiomersalu jako „nietrującego” i wdrożył go do składu stosowanych miejscowo środków dezynfekcyjnych. W 1977 roku w jednym z szpitali w Toronto zmarło dziesięcioro dzieci po tym, jak ich pępowina została zdezynfekowana antyseptykiem, w skład którego wchodził tiomersal.

  W 1982 roku Zarząd Kontroli Produktów Spożywczych i Lekarstw zaproponował zakaz sprzedaży bez recepty preparatów zawierających tiomersal, a w 1991 postanowiono zakazać stosowania tiomersalu w szczepionkach dla zwierząt. To tragiczne, lecz w tym samym 1991 roku Ośrodek Kontroli Chorób polecił szczepić noworodki preparatami zawierającymi rtęć. Noworodkom należało podawać szczepionki przeciw WZW-B w pierwszych 24 godzinach życia, a w wieku dwóch miesięcy miały być szczepione przeciw pałeczce hemofilnej i błonicy-tężcowi-krztuścowi.

  Przemysł farmaceutyczny wiedział, że te dodatkowe szczepionki niosą w sobie zagrożenie. W tym samym roku, w którym Ośrodek Kontroli Chorób zatwierdził nowe szczepionki, doktor Maurice Hilleman, jeden z twórców programu szczepień koncernu Merck, ostrzegł firmę, że sześciomiesięczne dzieci, którym podaje się szczepionkę, narażone zostaną na poważne zagrożenie zatrucia rtęcią. Zalecał zakaz stosowania tiomersalu „szczególnie w szczepionkach dla noworodków i dzieci”, podkreślając, że przemysł zna nietoksyczne alternatywy. „Najlepsze byłoby – kontynuuje – wykorzystanie szczepionek niezawierających konserwantów”.

  Kamieniem obrazy dla Merck i innych koncernów farmaceutycznych były pieniądze. Tiomersal pozwolił przemysłowi farmaceutycznemu umieszczać szczepionki w ampułkach zawierających kilka dawek, co wymaga dodatkowych środków ostrożności w związku z niebezpieczeństwem zanieczyszczenia szczepionki, ponieważ kilkukrotnie wstawia się igłę do ampułki. Produkcja dużych ampułek (kilku dawek szczepionki) jest dwa razy tańsza, niż małych (jedna dawka), co ułatwia i zmniejsza koszta eksportu szczepionek do biednych krajów trzeciego świata, w których zawsze występuje ryzyko epidemii. Napotykając problem ceny, Merck zignorował ostrzeżenia Hillemana, a urzędnicy rządowi nadal promowali na rynku coraz więcej dziecięcych szczepionek z tiomersalem. Przed 1989 rokiem amerykańskie przedszkolaki otrzymywały tylko trzy szczepionki – przeciw polio, przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi i przeciw odrze-śwince-różyczce. Dziesięć lat później dzięki zaleceniom federalnym dzieci zaczęły otrzymywać 22 szczepionki, zanim zaczęły uczęszczać do szkoły.

  Wraz ze wzrostem ilości szczepionek gwałtownie wzrosła zachorowalność na autyzm wśród dzieci. W latach dziewięćdziesiątych 40 milionom dzieci podano szczepionki zawierające tiomersal, i dzieci w ten sposób otrzymały znacznie większą ilość rtęci w okresie krytycznym dla rozwoju mózgu. Bez względu na świetnie udokumentowane dane o niebezpieczeństwie tiomersalu, nikt nie był zaniepokojony tym, że wraz z obowiązkowymi szczepionkami dzieci otrzymują kumulujące się dawki rtęci. „Dlaczego Zarząd Kontroli Produktów Spożywczych i Lekarstw tak długo się zastanawiał? – pytał Peter Patriarca, dyrektor wydziału preparatów wirusowych Zarządu w swym mailu do Ośrodka Kontroli Chorób w 1999 roku – dlaczego Ośrodek Kontroli Chorób i inne organy konsultacyjne nie rozważyły wszystkiego, zanim gwałtownie zwiększono ilość obowiązkowych szczepionek?”.

  Jednak do tego czasu szkodę już wyrządzono. W wieku dwóch miesięcy, kiedy mózg noworodka wciąż jeszcze znajduje się w decydującym okresie rozwoju, noworodki według grafiku otrzymują trzy szczepionki zawierające w sumie 62,5 mikrograma rtęci etylowej, co 99 razy przewyższa dobową dawkę ustaloną przez Zarząd Ochrony Środowiska (EPA) dla rtęci metylowej, będącej pokrewną neurotoksyną. Mimo że producenci szczepionek twierdzą, że etylortęć stanowi niewielkie zagrożenie, ponieważ szybko się rozpada i zostaje wydalona z organizmu, kilka badań, włącznie z opublikowanym w kwietniu przez Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), wykazuje, że etylortęć w rzeczywistości jest bardziej toksyczna dla rozwijającego się mózgu i pozostaje w nim dłużej niż metylortęć.

  Urzędnicy odpowiedzialni za dziecięce szczepienia upierają się, że dodatkowe szczepionki były konieczne, by uchronić noworodki przed chorobami, i że tiomersal wciąż jest konieczny dla rozwijających się narodów, które, jak często twierdzą urzędnicy, nie mogą pozwolić sobie na jednorazowe opakowania, które nie wymagają konserwantów. Doktor Paul Offit, jeden z wiodących doradców Ośrodka Kontroli Chorób w dziedzinie szczepień, powiedział mi: „Myślę, że jeśli faktycznie zetkniemy się z pandemią grypy, a to z pewnością zdarzy się w ciągu najbliższych 20 lat – nie będziemy w stanie zaszczepić 280 milionów ludzi szczepionkami z jednorazowych fiolek. Absolutnie konieczne są opakowania wielorazowe”.

  Jednak w czasie gdy niektórzy urzędnicy Ministerstwa Zdrowia kierują się dobrymi pobudkami, większość członków Komitetu ds. Szczepień przy Ośrodku Kontroli Chorób, którzy bronią dodatkowych szczepień, ma ścisłe powiązania z przemysłem szczepionkowym. Doktor Sam Katz, przewodniczący Komitetu, był płatnym konsultantem większości dużych producentów szczepionek, wchodził w skład grupy opracowującej szczepionkę przeciw odrze i zatwierdzającej ją w 1963 roku. Inny członek komitetu, doktor Neal Halsey, prowadził badania dla firmy produkującej szczepionki i otrzymał honorarium od laboratorium Abbott za opracowanie szczepionki przeciw WZW-B.

  W rzeczywistości w tym wąskim kręgu naukowców pracujących nad szczepionkami taki konflikt interesów jest rzeczą zwykłą. Republikanin Burton oświadczył, że Ośrodek Kontroli Chorób „zazwyczaj pozwala uczonym z ewidentnym konfliktem interesów uczestniczyć w charakterze konsultantów w pracy komitetów doradczych zalecających nowe szczepionki”, nawet jeśli mają niewątpliwy interes w tym, by „firmy, które powinni bezstronnie kontrolować, kontynuowały działalność i produkcję”. Komitet ds. Reform Rządowych przy Izbie Reprezentantów wykrył, że czworo spośród ośmiu konsultantów Ośrodka Kontroli Chorób, którzy zatwierdzili wdrożenie zawierającej tiomersal szczepionki przeciw rotawirusowi, „mieli powiązania finansowe z koncernami farmaceutycznymi produkującymi kilka wariantów tej szczepionki”.

  Offit posiadający wspólny patent na jedną ze szczepionek, potwierdził, że „zarobi pieniądze”, jeśli jego głos przyczyni się do tego, że szczepionka wejdzie na rynek. Zaprzeczył mojemu twierdzeniu jakoby bezpośredni interes finansowy uczonych, wynikający z pozytywnej decyzji Ośrodka Kontroli Chorób, mógł wpływać na ich opinie. „Dla mnie w tej sytuacji nie ma sprzeczności – upiera się. – Jestem zwyczajnie poinformowany o procesie, lecz w żaden sposób się nie angażuję. Kiedy siedzę przy tym stole, mój umysł stara się podjąć taką decyzję, która nie zaszkodzi zdrowiu dzieci w tym kraju. Twierdzenia, jakoby lekarze i urzędnicy służby zdrowia byli na utrzymaniu producentów szczepionek i przez to podejmowali decyzje szkodliwe dla dzieci, są obraźliwe”.

  Inni naukowcy i urzędnicy mający związek ze szczepionkami udzielali mi podobnych wyjaśnień. Podobnie jak Offit, uważają się za oświeconych strażników dziecięcego zdrowia i szczycą się swą wolną od osobistej korzyści „współpracą” z koncernami farmaceutycznymi, atakowanymi przez bezmyślnych aktywistów, którzy kampaniami antyszczepionkowymi zagrażają zdrowiu dzieci. Oburzają ich pytania tego typu. „Nauka – mówi Offit – to sprawa naukowców”.

  Niektórzy urzędnicy państwowi byli jednak zaniepokojeni możliwym konfliktem interesów. W swym mailu do administratorów Ośrodka Kontroli Chorób w 1999 roku Paul Patriarca, pracownik Zarządu Kontroli Produktów Spożywczych i Lekarstw, oskarżył urzędników państwowych o niezdolność oceny rzeczywistego zagrożenia wynikającego z dodatkowych szczepionek dziecięcych. Napisał: „Myślę, że niełatwo będzie przyznać, że Zarząd Kontroli Produktów Żywnościowych i Lekarstw, Ośrodek Kontroli Chorób i organizacje odpowiedzialne za politykę szczepieniową mogły zaniedbać swe obowiązki, i dlatego mamy obecnie szczepionki z tiomersalem”. Ścisłe powiązania między urzędnikami i przemysłem farmaceutycznym wywołują pytania odnośnie do wielu doradców, dzięki usilnym zaleceniom których stosujemy obecnie dziecięce szczepionki z tiomersalem.

  Jeśli urzędnicy federalni przed długie lata nie byli w stanie rozpoznać potencjalnego ryzyka wynikającego z zastosowania tiomersalu, to po utajnionej konferencji w Simpsonwood nikt już nie mógł usprawiedliwić się niewiedzą. Jednak zamiast kontynuować badania w celu sprawdzenia związku tiomersalu z autyzmem i innymi postaciami porażeń mózgu, Ośrodek Kontroli Chorób postawił politykę ponad nauką. Przekazał całą bazę danych o dziecięcych szczepionkach, która powstawała głównie za pieniądze podatników, prywatnej agencji America’s Health Insurance Plans, upewniając się, że dane te nie zostaną wykorzystane w kolejnych badaniach. Ośrodek Kontroli Chorób poinstruował Instytut Medycyny, organizację doradczą, która jest częścią Państwowej Akademii Nauk, by przeprowadził badanie, które podważy związek między tiomersalem i chorobami mózgu. Ośrodek Kontroli Chorób „wymaga od nas, byśmy oświadczyli, że brak zagrożenia – powiedziała doktor Marie McCormick, kierownik Komitetu ds. Analizy Bezpieczeństwa Szczepionek w Instytucie Medycyny, swoim kolegom – uczonym na pierwszym spotkaniu w styczniu 2001 roku – nie powinniśmy stwierdzić, że autyzm stanowi efekt uboczny zastosowania tiomersalu”. Zgodnie ze stenogramem narady, starszy pracownik etatowy Komitetu Kathleen Stratton przewidziała, że Instytut Medycyny dojdzie do wniosku, że dane były „niewystarczająco przekonujące, by potwierdzić lub zaprzeczyć związkowi przyczynowemu” między autyzmem i tiomersalem. Będzie to odpowiedź na „prośbę Walta”, powiedziała, mając na myśli Waltera Orensteina, dyrektora Państwowego Programu Szczepień przy Ośrodku Kontroli Chorób.

  Zdemaskowanie tiomersalu zniszczyłoby wszystko, nad czym pracowali ci, którzy poświęcili życie promocji szczepionek. „Złapaliśmy smoka za ogon – powiedział doktor Michael Kaback, jeszcze jeden członek Komitetu. – Im więcej negatywnych faktów odkrywamy, tym mniej ludzie będą chcieli się szczepić, a do czego to może doprowadzić, świetnie wiemy. Wpadliśmy w swego rodzaju pułapkę. Pytanie brzmi: jak się z niej wydostać?”.

  Nawet w publicznych wystąpieniach urzędnicy federalni całkiem otwarcie oświadczają, że ich głównym celem podczas analizy tiomersalu jest rozwianie wszelkich wątpliwości odnośnie do szczepionek. „Cztery badania prowadzone są w chwili obecnej w celu wykluczenia możliwego związku między autyzmem i zastosowaniem tiomersalu – oświadczył na spotkaniu na Uniwersytecie w Princeton w maju 2001 roku doktor Gordon Douglas, ówczesny dyrektor Wydziału Strategicznego Planowania i Badania Szczepionek w Narodowym Instytucie Zdrowia. – Aby przezwyciężyć szkodliwe skutki badań donoszących o związku szczepionki przeciw odrze ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na autyzm, musimy przeprowadzić dodatkowe badania, opublikować ich rezultaty i przekonać rodziców o bezpieczeństwie szczepionek”. Douglas był w przeszłości prezesem wydziału szczepionek w koncernie Merck i zignorował ostrzeżenie o niebezpieczeństwie stosowania tiomersalu.

  W maju ubiegłego roku Instytut Medycyny opublikował swój ostateczny raport. Wniosek: brak dowodów na związek autyzmu z tiomersalem zawartym w szczepionkach. Zamiast bogatej literatury na temat toksyczności tiomersalu, raport opiera się na czterech katastrofalnie wadliwych badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych w krajach europejskich, w których dzieci otrzymywały znacznie mniejszą dawkę tiomersalu w porównaniu z dziećmi amerykańskimi. W raporcie występuje odniesienie do nowej wersji opracowania Verstraetena, opublikowanej w czasopiśmie Pediatrics, w której wszystkie dane zmodyfikowano w taki sposób, by zniwelować związek tiomersalu z autyzmem (uczony zmodyfikował swą pracę w czasie, gdy był już zatrudniony przez koncern produkujący szczepionki – przyp. tłum.) Praca zawierała dane na temat dzieci, które były zbyt małe, by móc zdiagnozować u nich autyzm, i ignorowała inne dzieci, u których występowały objawy choroby. Instytut Medycyny oświadczył, że sprawa jest zamknięta i zalecił, by nie prowadzić dalszych badań nad tym problemem (dość dziwna dla organizacji naukowej postawa).2

  Raport w pełni zadowolił Ośrodek Kontroli Chorób, lecz nie przekonał nikogo. Republikanin David Weldon, lekarz z Florydy, członek Komitetu ds. Reform Rządowych Izby Reprezentantów, ostro skrytykował Instytut Medycyny3 oświadczając, że Instytut w swych wnioskach opiera się na garści badań, które były nierzetelne, źle skonstruowane i nie przedstawił „wszystkich współczesnych danych medycznych oraz naukowych”. Weldon powiedział mi, że urzędnicy z Ośrodka Kontroli Chorób nie są zainteresowani ustaleniem prawdy, ponieważ „każdy związek szczepionki z autyzmem zmusi ich do przyznania się, że ich polityka wyrządziła niepowetowane szkody tysiącom dzieci. Kto byłby gotów wyciągnąć takie wnioski w stosunku do siebie samego?”.

  W lutym nowe gremium, złożone z różnych naukowców skrytykowało to, jak Verstraeten w swym badaniu wykorzystał tę bazę danych i poprzednią grupę za brak otwartości oraz wezwało Ośrodek Kontroli Chorób do uczynienia swej bazy danych na temat szczepień dostępną dla społeczeństwa.

  Niemniej póki co wyłącznie dwóm uczonym udało się uzyskać do niej dostęp. Doktor Mark Geier, prezes Amerykańskiego Ośrodka Genetycznego i jego syn David poświęcili rok na walkę, by uzyskać dane medyczne od Ośrodka Kontroli Chorób. W sierpniu 2002 roku, kiedy członkowie Kongresu zaczęli naciskać na Ośrodek Kontroli Chorób, by ten ujawnił dane, Geierowie wykonali sześć badań, które wykazały oczywisty związek tiomersalu z uszkodzeniami neurologicznymi u dzieci. Jedno badanie porównujące kumulacyjne dawki rtęci u dzieci urodzonych między 1981 i 1985 rokiem z dziećmi urodzonymi w latach 1990–1996, ujawniło „ewidentny związek” między autyzmem i szczepionkami. Inne badanie poświęcone problemom nauczania ustaliło, że dzieciom, które otrzymały wyższe dawki tiomersalu w szczepionkach, trzy razy częściej stawia się diagnozę autyzmu, i one trzy razy częściej cierpią na zaburzenia mowy oraz niedorozwój umysłowy. Jeszcze jedno badanie, które niebawem zostanie opublikowane, wykazało, że poziom zachorowalności na autyzm zmniejsza się po tym, jak tiomersal od niedawna usuwa się z większości szczepionek.4

  Dan-Olmsted_2 – małyPodczas gdy urzędnicy federalni starają się uniemożliwić naukowcom badanie szczepionek, inni włączają się do badań związku szczepionek z autyzmem. W kwietniu dziennikarz UPI Dan Olmsted samodzielnie przeprowadził jedno z najbardziej interesujących badań. W poszukiwaniu dzieci, które nigdy nie zostały poddane oddziaływaniu rtęci z szczepionek – tej części populacji, którą uczeni zazwyczaj nazywają grupą kontrolną – Olmsted trafił na Amiszów z okręgu Lancaster w Pensylwanii, którzy odmawiają szczepienia niemowląt. Uwzględniając państwowe dane statystyczne o zachorowalności na autyzm, Olmsted obliczył, że wśród Amiszów powinno być 130 autystyków. Odnalazł tylko czterech. Jeden z nich doznał zatrucia rtęcią podczas awarii elektrowni. Troje pozostałych, w tym jedno dziecko adoptowane – otrzymało szczepionki.

  Na poziomie stanów wielu urzędników również prowadzi staranne badania tiomersalu. Podczas gdy Instytut Medycyny był zajęty udowadnianiem braku ryzyka, prawodawcy z Iowa uważnie analizowali wszystkie dostępne dane naukowe i biologiczne. „Po trzech latach starannej analizy problemu przekonałem się, że przeprowadzono już dość kompetentnych badań, by zrozumieć, że występuje związek między zatruciem rtęcią i ilością przypadków zachorowania na autyzm – powiedział senator – republikanin Ken Veenstra nadzorujący dochodzenie. – Fakt, że w Iowa wzrost zachorowalności na autyzm osiągający 700 procent rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych, natychmiast po tym, jak zwiększyła się liczba obowiązkowych szczepionek dla dzieci, sam w sobie stanowi poważny dowód”. W ubiegłym roku Iowa stała się pierwszym stanem, w którym zakazano stosowania szczepionek z rtęcią, w jego ślady poszła Kalifornia. Podobny zakaz znajduje się obecnie w stadium rozpatrywania w 32 innych stanach.

  Jednak zamiast naśladować ten przykład, Zarząd Kontroli Produktów Spożywczych i Lekarstw nadal zezwala producentom szczepionek używać tiomersalu w mnóstwie lekarstw, które można kupić bez recepty, podobnie jak sterydy i kolagen do wstrzyknięć. Jeszcze bardziej zatrważa fakt, że rząd nadal rozsyła szczepionki z tiomersalem do krajów rozwijających się, a w niektórych z nich już odnotowuje się nagłe epidemie autyzmu. W Chinach, gdzie o autyzmie faktycznie nikt nie słyszał, dopóki nie pojawił się tiomersal amerykańskiej produkcji w 1999 roku, obecnie donosi się o 1,8 miliona przypadków autyzmu. Trudno wiarygodnie ocenić liczbę autystów, lecz już teraz wiadomo, że autyzm występuje powszechnie w Indiach, Argentynie, Nikaragui i w niektórych innych krajach rozwijających się, w których obecnie stosuje się szczepionki z tiomersalem. Światowa Organizacja Zdrowia nadal upiera się, że tiomersal jest całkowicie nieszkodliwy, chociaż obiecuje „stale kontrolować” możliwy związek tiomersalu z chorobami neurologicznymi.

  Poświęciłem wiele czasu na analizę tego problemu, gdyż sądzę, że trzeba coś zrobić z obecnym kryzysem. Jeśli zgodnie z dowodami nasi urzędnicy ochrony zdrowia świadomie pozwolili przemysłowi farmaceutycznemu otruć całe pokolenie amerykańskich dzieci, to ich czyny mogą doprowadzić do jednego z największych skandali w historii amerykańskiej medycyny.

  „Ośrodek Kontroli Chorób jest winny niekompetencji i ogromnych zaniedbań – mówi Mark Blaxill, wiceprezes Safe Minds, organizacji społecznej zaniepokojonej wykorzystywaniem rtęci w preparatach medycznych. Szkoda, którą wyrządziły szczepionki, jest ogromna. Jest gorsza od azbestu, gorsza od tytoniu, gorsza od wszystkiego, co przyszło nam kiedykolwiek dotąd oglądać”.

  Trudno policzyć, jaki uszczerbek został wyrządzony naszemu krajowi, a także wysiłkom międzynarodowym nastawionym na wykorzenienie chorób epidemicznych, jeśli kraje trzeciego świata uznają, że reklamowana amerykańska pomoc truje ich dzieci. Nietrudno sobie wyobrazić, jak podobny scenariusz zostanie zinterpretowany przez wrogów USA za granicą. Naukowcy uczestniczący w kampanii zatajenia prawdy o tiomersalu – a wielu z nich to ludzie szczerzy, a nawet idealistyczni – oświadczają, że działają na rzecz wielkiej sprawy, ochrony dzieci krajów rozwijających się przed pandemią. Bardzo się mylą. Ich niezdolność do spojrzenia prawdzie w oczy w przypadku tiomersalu boleśnie uderzyła w nasz kraj oraz najbiedniejszą ludność naszej planety.

  1 http://pediatrics.aappublications.org/content/112/5/1039?variant=abstract&sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token

  2 Analityczny materiał omawiający szczegóły tego raportu znajduje się pod linkiem: http://homeoint.ru/pdfs/AutismAuthorsNetwork-30Dec04-rev-with-NANEA.pdf

  3 http://homeoint.ru/pdfs/2005-04-21-Burbacher-Vaccine-Mercury-Trapped-Brain-Weldon.pdf

  4 Pełny raport z badań można przeczytać pod linkiem: http://homeoint.ru/pdfs/geier1.pdf.

  Zadanie obrazkowe reCAPTCHA

  Wydrukowano ze strony Prawda o szczepionkach
 • @miarka 14:35:04
  Nasze pytania :
  W związku z podstawowym prawem pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny prosimy o udzielenie wyczerpujących i zrozumiałych odpowiedzi na piśmie na następujące pytania, od których to odpowiedzi uzależniona jest nasza zgoda na szczepienie wymagana prawem krajowym i europejskim, oraz udokumentowanie tego konkretnymi badaniami naukowymi wraz z podaniem źródła.
  1. Proszę o udostępnienie ulotek dla pacjenta, wyjaśnienie ich treści, a w szczególności składu i skutków ubocznych szczepionek oraz ich wpływu na organizm konkretnie mojego dziecka przy uwzględnieniu stanu jego zdrowia i możliwych reakcji alergicznych osobno dla każdej szczepionki przeciw:
  – gruźlicy
  – wzw B
  – błonicy, tężcowi i krztuścowi
  – polio
  – Hib
  – odrze, śwince i różyczce
  2. Proszę o informacje na temat chorób przeciw którym szczepi się dzieci zgodnie z PSO, ile zachorowań występuje obecnie w Polsce, o ich objawach, możliwych powikłaniach, grupach ryzyka, u ilu procent osób one występują oraz możliwości ich leczenia, osobno na temat: gruźlicy, wzw B, – błonicy, tężca, krztuśca,polio, Hib, odry, świnki, różyczki.
  3. Czy obowiązkowe szczepionki ochronią nasze dziecko na 100%i ile lat będą chroniły przed zachorowaniem na choroby z PSO?
  4. W jaki sposób można ocenić poziom odporności przeciw chorobom z PSO i na ile miarodajny jest wynik takiego badania?
  5. Prosimy o wyjaśnienie indywidualnie w odniesieniu do naszego dziecka korzyści i zagrożeń płynących z przechorowania wszystkich chorób, przeciwko którym ma być zaszczepione, w stosunku do korzyści i zagrożeń płynących ze szczepień pojedynczo i łącznie, w perspektywie indywidualnej i ogólnospołecznej.
  6. Proszę o przedstawienie badań, które mówią, że cały kalendarz szczepień i podanie wielu szczepionek podczas jednej wizyty zostało zbadane pod względem bezpieczeństwa podania go dziecku w porównaniu do dzieci nieszczepionych żadną szczepionką.
  7. W jaki sposób na podstawie powierzchownego badania podczas kwalifikacji do szczepienia można wykluczyć rozpoczynającą się ostrą infekcję z gorączką i zaostrzenie choroby przewlekłej co stanowi bezwzględne przeciw wskazanie do szczepień?
  8.W jaki sposób można wykluczyć nadwrażliwość na składniki szczepionki przed szczepieniem?
  9. Proszę wymienić, które szczepionki zawierają śladowe ilości związku rtęci (tiomersalu) stosowanego jako konserwant w pierwszym etapie produkcji oraz w ulotkach których preparatów został wymieniony w ulotce dla pacjenta?
  10. Które konkretnie szczepionki zostały wyprodukowane w oparciu o linie komórkowe z aborcji i dla których nie ma etycznej alternatywy?
  11. Prosimy o informacje na temat pochodzenia szczepów bakterii i wirusów oraz ich antygenów w szczepionkach z obowiązkowego kalendarza szczepień.
  12.Prosimy o wyjaśnienie właściwości immuno- i patogennych szczepionek, rodzaju zastosowanych adjuwantów i konserwantów, ich wpływu na zdrowie, a także zawartości białek odzwierzęcych.
  13.Prosimy o wyjaśnienie korzyści płynących z karmienia piersią nazywanego „naturalną szczepionką” oraz ochronnego działania na zdrowie dziecka oraz jakie lekarz ma kwalifikacje żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są niewystarczające prosimy o wskazanie gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.
  14.Prosimy o wyjaśnienie korzyści płynących z naturalnego żywienia dzieci i pozytywnego wpływu na ich zdrowie oraz jakie lekarz ma kwalifikacje żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są nikłe prosimy o wskazanie gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.
  15. Jaki wpływ na możliwe wystąpienie poważnych powikłań poszczepiennych może mieć występowanie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny dziecka?
  16. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę szczepioną? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko.
  16.Proszę o wyjaśnienie po których szczepionkach mogą wystąpić, na czym konkretnie polegają, jakie maja trwałe skutki oraz jakie są metody leczenia następujące niepożądanych odczynów poszczepiennych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie NOP:
  1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
  a) obrzęk,
  b) powiększenie węzłów chłonnych,
  c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
  2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
  a) encefalopatia(zapalenie mózgu),
  b) drgawki gorączkowe,
  c) drgawki niegorączkowe,
  d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
  e) zapalenie mózgu,
  f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  g) zespół Guillaina-Barrégo;
  3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
  a) bóle stawowe,
  b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
  c) gorączka powyżej 39°C,
  d) małopłytkowość,
  e) nieutulony ciągły płacz,
  f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
  g) reakcja anafilaktyczna,
  h) reakcje alergiczne,
  i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
  j) wstrząs anafilaktyczny,
  k) zapalenie jąder,
  l) zapalenie ślinianek,
  m) porażenie splotu barkowego,
  n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.
  17. W jaki sposób mogę uzyskać odszkodowanie za wystąpienie powikłania poszczepiennego od lekarza gdy wystąpiło na skutek jego błędu, winy producenta oraz państwa, które nakłada obowiązek szczepień?
  18. Czy kwalifikujący do szczepienia lekarz zagwarantuje nam odpowiedzialność materialną i prawną ze ewentualne negatywne skutki zdrowotne wywołane niepożądanymi odczynami i powikłaniami poszczepiennymi?
  19. Prosimy o wyczerpującą informację jak mamy postępować w sytuacji wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego i w jaki sposób możemy mieć wpływ na zgłoszenie go do odpowiednich urzędów,
  20.Dlaczego polskie szczepionki zawierają silnie toksyczny thimerosal, natomiast niemieckie tylko benzoesan sodu?
  SZCZEPIONKA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI KRZTUŚCOWI
  21. Proszę o opisanie metod leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi:
  – drgawek
  – epizodu hipotoniczno-hiporeaktywnego
  – uszkodzenie mózgu
  – nieutulonego płaczu dziecka, gorączki, wymiotów
  – ropnia w miejscu wstrzyknięcia
  – reakcji neurologicznych
  SZCZEPIONKA PRZECIW ODRZE ŚWINCE I RÓŻYCZCE
  22. Proszę o opisanie metod leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw odrze, śwince i różyczce i możliwych trwałych skutków powikłań:
  – odry, różyczki i świnki poszczepiennej
  – zapalenia stawów
  – małopłytkowości
  – reakcji alergicznej
  – drgawek
  – zapalenia mózgu
  SZCZEPIONKA PRZECIW POLIO
  23. Proszę o opisanie metod leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw polio i możliwych trwałych skutków powikłań:
  – polio poszczepiennego
  – aseptycznego zapalenia opon mózgowych

  PODSTAWA PRAWNA
  Przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty precyzują kwestie związane z obowiązkiem udzielenia zgody przez pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Kwestię właściwego poinformowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu lekarskiego podejmuje także „Europejska Konwencja Bioetyczna” (art. 10) według której „każda osoba ma tytuł do poznania wszelkich zebranych informacji o jego czy jej zdrowiu.” Brak świadomej zgody na zabieg stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej lekarza (zgodnie z art. 192 §1 Kodeksu karnego „kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2)”.
  Jakie jeszcze przepisy prawa świadczą o prawie do wyrażenia zgody na zabieg:
  – art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
  – art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
  – art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
  – art. 3 ust. b.kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej
 • @miarka 14:35:04
  Proponuję obejrzenie też filmu o szczepionkach w Stanach:
  Film o szczepionkach w wersji z polskimi napisami:
  Cicha Epidemia – cały film.:

  http://youtu.be/GmkTR1oBXrA
  I jak tu nie wierzyć w teorię spiskową….Poczytajcie też książkę pana Jerzego Zięby „Ukryte terapie”. O tym samym czyli o naszym zdrowiu…..u są materiały dla rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci:
  1 – https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2014/08/08/lista-pytan-do-lekarza-od-ktorych-uzalezniona-jest-swiadoma-zgoda-na-szczepienie/
  2 – https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2014/04/23/szczepionki-jak-jest-naprawde/
  3 – https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2009/10/24/jaki-jest-sklad-szczepionek/
  Wiele więcej w dziale Szczepienia / farmaceutyka /Medyczne na głównej stronie serwisu https://prawdaxlxpl.wordpress.com

  Proponuję wejść na forum gdzie można popytać, ale raczej jest wszystko tam dokładnie opisane przez rodziców którzy nie szczepią dzieci http://szczepienia.org.pl
 • @miarka 14:35:04
  Dr Mengele wciąż żywy!!! Ciekawe kiedy zaczną mu pomniki stawiać? Może już stoją statuetki na biurkach prezesów firm farmaceutycznych!?!
  A tak na poważnie to jeśli te dawki (120x lub więcej na kg ponad normę) są takie zdrowe to może by tak tym "geniuszom" od "zdrowej" farmacji aplikować przed KAŻDYM publicznym wystąpieniem! Dla wszystkich zainteresowanych wrzucam linki do rozmowy oraz artykułów z dr Jerzym Jaśkowskim na temat szczepionek i nie tylko.

  https://youtu.be/VpUWhbt-SiU

  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/chcesz_zachorowac,p1499529818
  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/sezon_na_leszcza_czyli,p1372516617
  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/dlaczego_sejmowa_komisja,p1573806977
  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/stawiam_na_tolka_banana_,p1881152100
  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/obecna_grypa_i,p1979006331
  http://www.stopnop.pl/
  http://www.wprost.pl/ar/157315/Miliard-w-szczepionce/
 • @kula Lis 67 15:34:48
  Stop kapitanie. Dosyć już tego zalewu informacji. Jak będziemy wiedzieli mniej od tego, co jeszcze może nam zostać zaprezentowane nic a nic się nie stanie. Wykorzystajmu dobrze to, co już wiemy. Szukajmy tylko tego co jest nam potrzebne dla koniecznych uzupełnień wiedzy którą już mamy - i to pod konkretne potrzeby, a nie na skład.

  Problem nie jest w tym, żeby wiedzieć jak bardzo złe jest zło. Problem nie jest w tym żeby walczyć ze złem.
  Problem jest w tym żeby nie dać sobie szkodzić przez zło, oraz żeby w miejsce zła w naszym otoczeniu wprowadzić dobro.

  Od tej pory dyskusji na tym poziomie oczekuję, a zalew informacji będę bezwzględnie wycinał. Nadmiar jest tak samo złem jak niedostatek.
  Powodując nadmiar informacji szkodzisz nie mniej jakbyś usuwał wiadomości naprawdę potrzebne.
 • @miarka 16:03:25
  Prof. Chazan o proteście rezydentów: "Nie można zaczynać pracy od podnoszenia swoich potrzeb finansowych"....Jestem profesorem medycyny, pracuję na jednym z uniwersytetów w Polsce jako wykładowca i zarabiam tam 6 tysięcy złotych. Dodam, że jestem profesorem z pięćdziesięcioletnim stażem pracy. Rezydenci żądają 7 czy 9 tysięcy złotych, czyli więcej niż zarabia profesor. Zachowajmy jakieś proporcje. Wszyscy zarabiają za mało, pielęgniarki otrzymują zbyt mało za swoją pracę. Niedługo nie będzie pielęgniarek. Cała organizacja opieki zdrowotnej i jej finansowanie wymaga naprawy. Może dobrze, że ten protest się rozpoczął, ponieważ postulaty zostały wyostrzone i postawione na ostrzu noża. Być może to zmobilizuje to do jakiejś kompleksowej poprawy opieki zdrowotnej i jej finansowania mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl ginekolog i położnik prof. Bogdan Chazan.
  Całość tu...

  https://wpolityce.pl/polityka/362391-nasz-wywiad-prof-chazan-o-protescie-rezydentow-nie-mozna-zaczynac-pracy-od-podnoszenia-swoich-potrzeb-finansowych

  Ps....Ostatnia realna podwyżka syst. była w 2007 roku, pod koniec 18mies. rządów PiS. np. dla lekarza z II stopniem specj. (15 lat pracy) z 1.7 zł. na ok. 3.1 (na rękę), Z pierwszej ręki, nie z gazety: lekarz z II st. specjal. z 25 letnim stażem, szpital, na rękę ma 3.3 tys.zł ! Przez 8 lat PO nie było ŻADNYCH podwyżek systemowych. Trolle, platfusy mordy w kubeł! Kierownik specjalizacji czyli opiekun rezydenta, za pracę związaną z jego szkoleniem nie dostaje grosza. Zgodnie z rekomendacjami MZ pensja kierownika specjaliz. po podwyżce ma wynosić 1,29 średniej krajowej. Proszę zlikwidować to dziwactwo rezydentów i niech znów każdy sam na własny koszt robi sobie staże i praktyki. Nie tak dawno kwiczeli za ultraliberalizmem, a teraz wyciągają łapę do państwa?
 • @miarka 16:03:25
  Prawda jest taka, że większość tzw. chorób cywilizacyjnych jest to twór służby zdrowia. Wydaje się olbrzymie pieniądze na leczenie np. cukrzycy czy chorób serca, które często są wyleczalne w sposób bardzo prosty. Sztuka polega na tym żeby słuchać zaleceń lekarzy i robić dokładnie odwrotnie w stosunku do tego co mówią. Każde zwiększenie środków na "służbę zdrowia" jedynie pogorszy stan zdrowia społeczeństwa. Wiem co mówię. Mam 67 lat, brak miażdżycy, serce OK, ciśnienie 125/90, cukier 93. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że nie biorę żadnych "lekarstw".

  Ps..czy ktoś wreszcie zauważy, że koszulki rezydentów są w takich samych kolorach jak plakaty "konstytucja"..ta sama firma je drukowała za niemieckie pieniądze.
 • @miarka 16:03:25
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/kp_1.jpg

  Ona znów to powiedziała! Protestującej rezydentce słowo „Polska” nie przejdzie przez gardło? Nam chodzi o to, żeby pacjenci i lekarze mogli razem w tym kraju koegzystować – oświadczyła Katarzyna Pikulska z Porozumienia Rezydentów OZZL. To nie pierwszy raz, kiedy jedna z uczestniczek protestu o Polsce mówi „ten kraj”. „Jak słyszę TenKraj to mnie szlag trafia i ręka świerzbi” skomentowała jej wypowiedź internautka. Katarzyna Pikulska z Porozumienia Rezydentów OZZL bierze udział w głodówce, którą prowadzą lekarze. Jak informowaliśmy, nieoczekiwanie stało się o niej głośno po krótkim wywiadzie, dotyczącym protestu. Internauci wytykali jej arogancję. Zwrócono też uwagę na pewne słowa. Dla nas wiążącą deklaracją będzie porozumienia na poziomie rządowym, które zagwarantuje prawdziwe zmiany w ochronie zdrowia w tym kraju powiedziała Pikulska na zakończenie rozmowy z dziennikarką. I jeszcze ten zwrocik „ten kraj” na koniec. Mózg przeprany i to bynajmniej nie przez wiedzę medyczną. Arogancja i bezczelność, niestety zaznaczyła jedna z użytkowniczek Twittera. Okazuje się, że Pikulskiej słowo „Polska” chyba faktycznie trudno przechodzi przez gardło, bo w innym wywiadzie sytuacja się powtórzyła. Nam chodzi o to, żeby pacjenci i lekarze mogli razem w tym kraju koegzystować. Jest takie mądre słowo oświadczyła.

  http://niezalezna.pl/205989-ona-znow-to-powiedziala-protestujacej-rezydentce-slowo-polska-nie-przejdzie-przez-gardlo-wideo

  Ps..Koegzystencja pacjentów i lekarzy? Zamiast jednostronnie udzielanej pomocy? To jawna deklaracja traktowania pacjentów przez wilki jako owce! Przecież to patolożka kompletna. Lewica kawiorowa, wnuki tych co właśnie stracili "rezydentowe" emerytury. Można się było po niej tego spodziewać...Czyli kolejna bez Ojczyzny... Oj tych bezpaństwowców jak grzybów po deszczu. Bo to są faktycznie zadomowieni po II WŚ rezydencji potomkowie ze wschodu - stepów !!! Młode, puste, bezdennie głupie to coś co uważa się za lekarza. Gówniara i tyle. Wiedzy za grosz nie ma to szczeka. Po studiach nic się nie umie. Taka prawda. Przecież ona myśli o Tanzanii i Arizonie tam robi sobie foty na fejsie, więc Polska jest tylko dla niej KORYTEM . Po ostatnich wypowiedziach tej pani w dalszym ciągu twierdzę, że praca w prosektorium to odpowiednie dla niej miejsce. Od biedy salową też mogłaby zostać. Niech jedzie do swojego kraju którego nie będzie nazywać ten kraj bo ją pogonią do armii na 3 lata a później do kibucu a tam nie ma strajków, a pracuje się tam za darmo.
 • @kula Lis 67 17:50:47
  „Proszę zlikwidować to dziwactwo rezydentów i niech znów każdy sam na własny koszt robi sobie staże i praktyki”.

  Tak, tylko że na to idą finanse UE. A to tyle co UE rzuca groszem, ale z jednej strony stawia warunki, a z drugiej demoralizuje młodzież medyczną jakąś uprzywilejowaną pozycją i jakąś podstawą do postawy roszczeniowej według warunków jakie mają rezydenci w krajach bogatszych.
  Ma w tym swój cel, bo co bardziej zdemoralizowani i tak wyjadą pracować do tych krajów. Polska więc zostanie pozbawiona i kosztów kształcenia tych młodych absolwentów na specjalistów i w ogóle na lekarzy i od przedszkola, i wychowania, wyżywienia itd., a naród też straci swojego i potencjalnego inteligenta…

  A UE tu nie ma co oczekiwać wdzięczności i za pieniądze dla nich i za jakieś wsparcie szpitali, bo przecież ona nic nie daje od siebie. Na to idą nie tylko nasze składki, ale i poszły gigantyczne środki już na etapie przedakcesyjnym. Z 10-tej gospodarki świata zostaliśmy praktycznie kolonią bez gospodarki, bankowości i mediów z zanikającym z powodu ograniczonych dopłat rolnictwem. I to wszystko na rzecz głównie państw UE. W ogóle to tam zostaliProszę zlikwidować to dziwactwo rezydentów i niech znów każdy sam na własny koszt robi sobie staże i praktyki. Nie tak dawno kwiczeli za ultraliberalizmem, a teraz wyciągają łapę do państwa?ie oszukani, bo nie tak miało być. W ogóle to trzeba wszystko porozliczać i renegocjować.
  Tylko trzeba gospodarza nie bankstera.

  „Nie tak dawno kwiczeli za ultraliberalizmem, a teraz wyciągają łapę do państwa?”
  Chyba nie zrozumiałeś. Liberalizm, zwłaszcza ultra- to faszyzm. On właśnie jest związany z państwem nad narodem. Oni już kwicząc byli zdemoralizowani.
 • @kula Lis 67 17:55:28
  "Prawda jest taka, że większość tzw. chorób cywilizacyjnych jest to twór służby zdrowia".

  Dodałbym że w połączeniu z biznesem żywnościowym, bo to diabelski tandem.
 • @miarka 20:00:21
  Ta bidulka, i jej koledzy, nie potrafi leczyć. Bez maszyn nie potrafi postawić diagnozy. Nie potrafi skorygować błędnych wskazań. Potrafi jedynie stosować procedury i wg nich wypisywać leki nie znając ich składu ani ewentualnych skutków podstawowych i ubocznych. Często zielarka bywa bieglejsza w temacie. Studia podobno są ciężkie ale na pewno nie są trudne, skoro ukończyła je Kopaczka. Pikulska ponownie daje popis swojego otępienia. Kilka dni temu w TV przedstawiła czarną wizję, opierającą się na jakimś szacunku, o nagłym i masowym wymieraniu Polaków, jako FAKT. " TAKIE SĄ FAKTY !!!" - wykrzyczała. Nie odróżnia jednak pojęcia fakt od szacunku/prognozy. Pozostaje mieć nadzieję, że rozumienie pojęć medycznych przez panią "doktor" jest na trochę wyższym poziomie. Myślę że akurat ona sprawdziłaby się doskonale przy aborcjach i eutanazjach a nie leczeniu ludzi. Kariera w Holandii na nią czeka wystarczy spakować walizy! Przed takimi lekarzami to przyszłość nie rysuje się zdrowo, ci rezydenci są bardziej chorzy niż niejeden pacjent który przez pazerność wąskiej grupy lekarzy stracił zdrowie i pieniądze. Chorują rezydenci na brak kasy, to im spędza sen z powiek, nie kwapią się by pomagać człowiekowi, tylko ich celem w życiu jest zarobek.
 • @kula Lis 67 19:41:15
  "Koegzystencja pacjentów i lekarzy? Zamiast jednostronnie udzielanej pomocy? To jawna deklaracja traktowania pacjentów przez wilki jako owce! Przecież to patolożka kompletna. Lewica kawiorowa, wnuki tych co właśnie stracili "rezydentowe" emerytury. Można się było po niej tego spodziewać...Czyli kolejna bez Ojczyzny..."

  Zgadza się. Dołożę tu swoje:
  "u/ służba zdrowia ma oznaczać ludzi ideowych, zdolnych do poświęceń dla innych - opiekuńczych i odpowiedzialnych, o ludzi myślących w kategoriach priorytetu tego co wspólnotowe przed korzyściami osobistymi, o ludzi normalnych, czyli sprawiedliwych;"
 • @miarka 20:00:21
  Ja nie mogę, to są lekarze!? - już Fredro naśmiewał się z ciemniactwa używającego obcych słów bez zrozumienia ich sensu: "W sensie biologicznym współistnienie dwóch typów jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją dwa zasoby, a oba typy mają różne powinowactwo do odpowiednich zasobów, tzn. Przy ograniczonych zasobach." Jak ona ma szanse na zrobienie specjalizacji, to jam jest królik Bags. Śmierdzące lenie zawsze mają problemy i szukają jakichś obcych do pomocy a ona widać jaką ma kulturę a także fizyczna - następni w kolejce to filmowcy, też młodzi po już widocznym rozkładzie mięśni i reszty. Ona chce korzystać ze wspólnych zasobów na zasadzie 9 / 1 minimalnej emerytury 1,600 tys pacjentów, 2,500 tys było bez ubezpieczeń i 3 mln imigracji. Ona chce mieć 9 razy większy zarobek zaledwie za naukę refundowaną przez resztę podatników. Są jakieś granice tego kręgu spirali zależności : ... materializmu, nieuctwa i agresji....
 • @miarka 20:06:18
  100/100! Trafiony zatopiony.
 • @miarka 20:13:38
  biedna Pikulska z partii RAZEM, neokomusza szuja, kłamliwa swołocz bez etyki lekarskiej czy jakiejkolwiek. Proszę zapoznać się z "poradnikiem głodujących..." http://kontrowersje.net/m_ode_komuchy_z_partii_razem_chcia_y_pokaza_starym_jak_si_robi_re
 • @miarka 20:06:18
  Dobrze pomyślałeś, że żywność twoim lekiem? SYSTEM MEDYCZNY NIE UCZY ZIOŁOLECZNICTWA LEKARZY. Hipokrates na którego słowa lekarze składają przysięgę uczy się dzisiaj tych lekarzy jak w przysłowiowym eksperymencie z odruchem psa Pawłowa, bezmyślnie, na pamięć, ogromną ilość sztucznych farmaceutyków a nie ma w tym wieloletnim tresowaniu nawet ani jednej godziny z ziołolecznictwa. Jak taki lekarz może prawidłowo coś wyleczyć? Przecież oni jedynie zaleczają lub o zgrozo wyłączają nasze naturalne kontrolki typu gorączka, kaszel, nadciśnienie nie lecząc prawdziwych przyczyn. To tak jakbym oddał na warsztat samochód ze świecącą kontrolką oleju a mechanik jako naprawę usunął by mi żarówkę, tak samo wycina się raka, chemioterapią wytruwa się cały organizm jak pola w Wietnamie napalmem i się potem patrzy czy pacjent przeżył kompletnie nie zwracając uwagi na odbudowę układu odpornościowego. To wielki śmierdzący na kilometr biznes. TRZEBA ZMIENIĆ SYSTEM! Czy chcemy żeby był nadal ubezwłasnowolniony lekarz i pacjent od procedur systemu? W szwajcarskiej Konstytucji dzięki referendum dzisiaj lekarz z pacjentem mogą uzgodnić alternatywną terapię leczenia i nikt im w tym nie przeszkodzi, żadna izba lekarska, żaden sąd. Jak można inaczej nazwać, jak nie ukrytą depopulacją zjawisko epidemii raka, kiedy to przy prawie takiej samej ilości Polaków w latach 70-tych zgonów z powodu raka było około 40 tys a dzisiaj mamy już ponad 120 tys rocznie i wciąż rośnie! Otoczeni jesteśmy chemią, niskiej wartości odżywczej produktami. Kto na to moderuje? Dilerzy farmaceutyczni. Wątpliwe bezmyślnie autorytety jak na sznurku dają się prowadzić, manipulować wielkim koncernom farmaceutycznym, które wiedzą jak właściwie pielęgnować snobizm, jak kierować granty, gdzie organizować konferencje, doskonale wykorzystują narcystyczne samouwielbienie polityków, profesorów. Dzisiejsza medycyna to śmierdzący, obrzydliwy biznes zastraszania i zwalania winy na pacjenta! Tak, tak, są specjalne takie szkolenia dla lekarzy! Lekarze wg procedur stają się bezdusznymi sługami aptekarzy. Lekarze którzy stosują alternatywne metody leczenia z rewelacyjnymi wynikami są zwyczajnie prześladowani przez system. Wystarczyłoby tylko w procedurach leczenia z raka zastosować wlewy z witaminy C a ilość zgonów radykalnie by się zmniejszyła. Dilerzy farmaceutyczni na to nie pozwalają bo witaminy C nie da się opatentować gdyż zaczęli by biadolić jak żyć? Jak sprzedawać swoją chemię, tabletki? Młodzi lekarze pokażcie tym starym onkologom, że potraficie skutecznie leczyć z raka wlewami z askorbinianu sodu, DMSO czy wody utlenionej. Przepis jest w książce Jerzego Zięby. Te wlewy leczą też bardzo skutecznie SEPSĘ czyli koniec z odpornymi bakteriami na antybiotyki. On wam też pomoże jak się ustrzec przed izbą lekarską aby wam nie zabrali uprawnień. Big PhFarma poluje na Ziębę jak na Osamę Bin Ladena i co? NIC NIE MAJĄ! Nauka medyczna finansowana przez granty firm farmaceutycznych przestała być prawdziwą nauką, to samo z literaturą medyczną opanowaną też przez przemysł farmaceutyczny. Wierzę w was że nie dacie się zmanierować jak wasi starsi koledzy, onkolodzy którzy albo są konowałami albo po prostu nie wiedzą że można leczyć raka inaczej. TO ICH NAUCZCIE! Dzięki wam nasze państwo zaoszczędzi miliardy, ukróci się wreszcie afery w środowisku farmaceutycznym! Wiecie dlaczego do niektórych specjalności są wieloletnie kolejki? Bo rząd ustala wspólnie z Izbą Lekarską, to taki odpowiednik KRS, limity dla absolwentów szkół medycznych. Egzaminy na LEP są tylko po to aby nie zniszczyć drogocennego, zamkniętego układu medycznego. Dochodzi do takich absurdów, że jest np 1 miejsce na endokrynologa na całe województwo, kolejki wieloletnie i nikogo to nie obchodzi. Chętni wtedy uciekają do innych krajów aby tam zdobyć wymarzoną specjalizację a nam zostaje figa z makiem i dalej się będziemy tułać z Hashimoto, guzkami tarczycy, oczywiście tych co stać, po prywatnych gabinetach. Tak działa ten system i który od 2 lat przypieczętowuje PiS i Radziwiłł. To również wkurza młodych lekarzy, kto wie czy nie bardziej niż podwyżka. Pikulska prowadzi prywatny gabinet lekarski od 2013r. A kto wyłudza od NFZ pieniądze za badania, których nie było? Pacjent czy lekarz? Kto był w zmowie z Arłukowiczem, żeby leki refundowane wypisywać na recepcie jako pełnopłatne? A co Arłukowicz zrobił z pieniędzy oszczędzonych na lekach refundowanych? Przekazał tę nadwyżkę na podwyżkę dla lekarzy. Kto wyjeżdża na Karaiby za ,,wciskanie,,pacjentom nietestowanych leków, które po jakimś czasie są wycofywane z aptek? Kto zarabia 100 -150 zł za godzinę dyżuru? Tylko lekarz.
 • @kula Lis 67 20:17:12
  "...Ona chce mieć 9 razy większy zarobek zaledwie za naukę refundowaną przez resztę podatników. Są jakieś granice tego kręgu spirali zależności : ... materializmu, nieuctwa i agresji...."

  I dałeś się ponieść emocjom :-(
  Jesteś już skłonny do kompromisu z patologią moralną :-(
  Minister Radziwiłł też:

  "Łącznie, po podwyżkach, rezydenci będą zarabiali minimalną pensję zasadniczą w wysokości od 4 125 zł do 5 903 zł w ciągu pierwszych dwóch lat specjalizacji i od 4 496 do 6 274 po drugim roku".
  http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/postulaty-lekarzy-rezydentow-a-dzialania-ministerstwa-zdrowia/
  :-(

  To jednak, co dotyczy Ciebie to tylko skutek zagalopowania się, bo gdzie indziej piszesz żeby z nimi nie rozmawiać, ale Radziwill to już człowiek funkcyjny, profesjonalista. Jego emocje nie ponoszą. On działa z premedytacją. - Jako antypolak, jako sabotażysta.

  Wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że cały ten strajk głodowy rezydentów został uknuty w kazamatach jego Ministerstwa "Zdrowia".
 • @miarka 08:03:20
  Lekarz który jest kierownikiem przychodni i jest żydem, nawet rabinem będąc w USA, Izraelu stwierdził, że Amerykę to on ma w Polsce, można pracować od 7 do 15 i zapłacą za 48 h pracy. Tu pełny etat tam tam 2 godzin w innym miejscu znowu 2 a jak jest potrzebny to był ale już wyszedł.
 • @miarka 08:03:20
  Czy to na naszych oczach rodzi się nowa myszka agresorka? Tej idiotce powinni odebrać prawo wykonywania zawodu, a strach że ona będzie leczyła ludzi. To jest jakieś "ćwierć"! Ćwierć mózgu, ćwierć wiedzy, ćwierć kultury. Nigdy nie oddałbym się w ręce tego "ćwiercia". Ujawniła się kolejna nadzwyczajna kasta. Gówniarze mają poprzewracane w głowach. Ledwo odrośli od ziemi, są bez doświadczenia, a już grymaszą na pieniądze o jakich większość zwykłych Polaków może tylko pomarzyć. Ci "nadzwyczajni" smarkacze uważają, że im się należy więcej, bo to są ONI.
 • @miarka 08:03:20
  Facjata tego coś wskazuje pochodzenie pozostałości po kałmukach ruskich z1945r, dlatego słowo "ten kraj" to dla niej obczyzna. Bo rezydentka jest z pochodzenia córką narodu handlowego. Dlatego słowo "Polska" nie przechodzi jej przez gardło. Misja lekarska w Las Vegas?? Ta od kiedy misje lekarskie są w USA. Ludzie czy Arizona i Teksas potrzebują polskich KONOWAŁÓW z papieroskiem przy mustangu hhahabuhahaaa!
 • @miarka 08:03:20
  Protestująca o podwyżkę rezydentka: "Tatusiu, dlaczego ja jeżdżę mustangiem, a mój kolega ze studiów autobusem?" Tatuś rezydentki: "Nie martw się, córeczko, kupię ci autobus".
 • @miarka 08:03:20
  Na światło dzienne wyszło i to, że ta Pikulska nie jest dr/lekarzem medycyny, jest mgr medycyny i to bez napisania pracy dyplomowej. Pikulska od 2013 r jest właścicielką prywatnego gabinetu lekarskiego, zatrudnia w nim lekarzy.
 • @miarka 08:03:20
  http://kontrowersje.net/sites/default/files/pikulska.jpg
  Rezydentka Katarzyna Pikulska (Guta) zemdlała nie z głodu, ale na widok Mustanga

  http://kontrowersje.net/rezydentka_katarzyna_pikulska_guta_zemdla_a_nie_z_g_odu_ale_na_widok_mustanga

  Ps...Takiej pani "doktor" to bym se nawet ciśnienia nie dał zmierzyć ...bo by mi skoczyło, a IQ spadło.

  Studia za darmo to mało za staż też my płacimy :

  ".. Pieniądze na rezydenta są płacone z ministerstwa zdrowia "

  ale okazuje się że to wszystko

  i tak nie ważne

  bo za mało płacimy :)))

  https://pbs.twimg.com/media/DMCHblkW4AAdrEa.jpg:small


  "Internauci wiedzą swoje. Demaskują liderów protestu rezydentów i bezlitośnie oceniają żądania lekarzy."
  https://pbs.twimg.com/media/DMBdodlUMAAg1d2.jpg


  Dlatego, kiedy minister Prezydenta Dudy wysyłał do PiS komunikat polityczny "róbcie to o co was prosimy, albo rozwalimy PiS lub zrobimy przedterminowe wybory" nie wiedział człowiek co czyni. Z takimi wynikami, Kaczyński PRZYCIŚNIĘTY do muru wyrzuciłby jednego posła Rzepeckiego albo jednego posła Gowina bo cała reszta trzyma się Kaczyńskiego. A nawet zrobiłby OSTATECZNIE wcześniejsze wybory, po których PiS stojący naprzeciw Prezydenta byłby jeszcze silniejszy, a Prezydent delikatnie mówiąc nielubiany w jakimkolwiek elektoracie. Jak więc widać, doradcy Prezydenta Dudy nie mają czym straszyć PiS. Mam rację?
 • @kula Lis 67 09:35:21
  "Facjata tego coś wskazuje pochodzenie pozostałości po kałmukach ruskich..."

  Ostrożnie z tym "czymś", bo zwróciłeś mi uwagę na jej twarz, przyjrzałem się, i wychodzi mi że to osoba opętana przez diabła, baaardzo agresywna i baaardzo niebezpieczna.
 • @miarka 08:03:20
  https://pbs.twimg.com/media/DMGD-GbXkAAsGsj.jpg


  https://pbs.twimg.com/media/DMGaHquX0AEjXa4.jpg:small


  To jeszcze nie koniec tej farsy :))) Zbierają pieniądze na... głodówkę! A filmik z nią, tą Pikulską genialny, jakbym zobaczył w akcji radziecką przodowniczkę wiejskiego kola Komsomołu. Ten arogancki ton, te wyuczone na pamięć slogany i hasła, ten tępy wzrok, i ta pewność siebie bo to "słuszne" przecież media nadadzą...
 • @kula Lis 67 10:01:41
  "Jak więc widać, doradcy Prezydenta Dudy nie mają czym straszyć PiS. Mam rację?"

  Nie. Zło nie ma granic. Zło nie ma dna. Zawsze może być gorzej.
  Już Ci pisałem, że nie walczymy ze złem, a o obronienie się przed złem i o ustanowienie dobra w miejsce zła w naszym otoczeniu.
  Jeśli PiS utożsamić z takim Radziwiłłem, czy takim Morawieckim, to nie ma żadnej różnicy między nimi a nawet najgorszymi moralnie doradcami Dudy i nim samym.
  Żaden tu wybór dobrym nie będzie, a tylko taki nas interesuje.
 • @miarka 08:03:20
  Rewolucji to chyba koniec i podrygi jeszcze w TV bo do lekarskiej wierchuszki na pewno poszedł sygnał z politycznej kuchni żeby zrobiła sobie porządek ze szczylami bo stracić może najwięcej.
 • @miarka 08:03:20
  Mojego syna koleżanka jest obecnie na rezydenturze, zapytałem ją co sądzi o tym proteście i "dlaczego nie strajkuje" - powiedziała, że życzy tym młodym lekarzom więcej pokory, oraz że powinni wiedzieć na co się piszą jak szli na medycynę.
 • @kula Lis 67 10:25:26
  "Mojego syna koleżanka jest obecnie na rezydenturze, zapytałem ją co sądzi o tym proteście i "dlaczego nie strajkuje" - powiedziała, że życzy tym młodym lekarzom więcej pokory, oraz że powinni wiedzieć na co się piszą jak szli na medycynę".

  Właśnie widziałem zdjęcie tych co wspierają strajkujących i pomyślałem o tych co nie strajkują. To ten przypadek, kiedy normalni nie strajkują - i to tego wymaga sprawiedliwość.
  Solidarność to tylko jeden z elementów sprawiedliwości. Zawsze element podlega priorytetowi wspólnoty i ogółu.

  I tylko normalni, czyli sprawiedliwi mogą uleczyć cokolwiek, w tym i chorą służbę zdrowia.
  Oczywiście im bardziej będą prawi, moralni i dojrzali w człowieczeństwie, tym i efekt szybciej osiągną.
 • @miarka 10:44:37 już piszą skargi do "zagranicy"..
  Naczelna Rada Lekarska poskarżyła się "zagranicy". Jest ostra reakcja ministra Radziwiłła.
  http://niezalezna.pl/206019-naczelna-rada-lekarska-poskarzyla-sie-quotzagranicyquot-jest-ostra-reakcja-ministra-radziwilla

  Poniższy komentarz mówi wszystko o rezydentach i tzw. "lekarzach!

  elzbietawozniak 16.10.2017 10:44
  Komentarze: 543 Reputacja:
  A gdzie byl ten pieprzony Hamankiewicz kiedy rzadzila POi PSL??? Niech sie zajmnie sprawa Izby Lekarskiej bo oni robia tak jak wysoka kasta sadowa !!!! Jak moj maz lezal w szpitalu i byl blad lekarski i potem umarl bo mu nie zrobili koroniografii powiedzieli lekarze w Zgorzelcu ze bez koromiografii mozna zyc a moj maz za dwa miesiace umarl . Zlozylam pozew do sadu i zwrocilam sie do Izby Lekarskiej to lekarka robila wszystko zeby mnie nie wpuścić i uciekla przedemna a jej kolezanka wybiegla za mna zeby zobaczyc jakim autem przyjechalam i zapytala ktore pani auto ?? Odpowiedzialam ta Omega !!!! A ona do mnie nie boi sie pani ze jak bede w potrzebie i pojde do szpitala to lekarze odmo wia mojego leczenia?? Powiedzialam ze zaskarze ich do Helsinek !!!I to maja byc lekarze To sie wszystko dzialo w Wroclawiu!!!!Izba Lekarska Wroclaw .
 • @miarka 10:44:37
  A niech tam siedzą i strajkują nawet rok. Kto kogoś przymusza żeby wykonywać zawód lekarza ? A czy studia były płatne ? Bo na przykład w Szwecji bierze się z CSN na takie studia 6 letnie bardzo dużą pożyczkę. Później ludzie pracując przez wiele lat ją spłacają. Niech może idą do prywatnych przychodni czy szpitali. A reasumując kto z nas zaczynając pracę miał od razu wysokie apanaże ? To jest czysto polityczne, są napuszczeni przez lewactwo. Bo ta hołota nie ma żadnego pomysłu, programu czy propozycji dla Polski. Tylko zamęt.
 • @miarka 10:44:37
  Kolejna kasta pokazała się, ilu jeszcze będzie tych zdrajców? Za judaszowe srebrniki sprzedają Ojczyznę. Opozycyjna patologia wykorzystuje każdą okazję do walki z demokratycznie wybranym Rządem. Ohyda. Pan minister ma rację. Strach się leczyć u lekarzy. To kasta łapówkarzy. Nasilić kontrole lekarzy którzy maja prywatne gabinety biorą kasę i nie dają paragonów oszukując państwo. Przypilnować lepiej dziadów pod kątem płacenia podatków ! Środowisko lekarskie w 50% jest plemienne; zobaczcie zdjęcia ze zjazdów starszych roczników; oszustwa przy egzaminach są nagminne; konkursy na rezydentów są fikcją... kolejna "kasta"...Polacy mają być niewolnikami różnych wyższych kast!
 • @miarka 10:44:37
  Realizuje się plan "ulica i zagranica". PIS przyzwala na harce totalnych, taki Kramek bezkarnie na wolności łazi, pluje i nawołuje do obalania rządu. Mamy nadal państwo teoretyczne. Gdyby rządziła PO wjechałaby tam z pałami policja i zaorała "głodujących". Lekarz mający prywatny gabinet nie powinien być zatrudniony w szpitalu(szpital płaci ZUS -prywatnie nie muszą już płacić oraz wykorzystywanie sprzętu szpitalnego do celów prywatnego przyjmowania). Tak jest w większości państw na świecie. Sami się proszą o uporządkowanie służby zdrowia. PiS do dzieła!
 • @miarka 10:44:37
  Panie ministrze, ani kroku w tył, niech niemiecka izba lekarska, płaci szczeniakom 6000 zł/m-c. Okazja sama się nadarzyła, za zdradę kraju rozwiązać izbę lekarską i wprowadzić system niemiecki albo prywata albo publiczna. Od początku było wiadomo, że to nie żaden protest lekarzy, a element niszczenia państwa przez Targowicę z PO i Nowoczesnej, za niemieckie pieniądze. A może tak by się lekarze najpierw zabrali do porządnego leczenia w ramach NFZ. Ostatnio jedna z moich wizyt trwała 5 minut, nie było żadnej kolejki, by się tak spieszyć ale przed wejściem czekałem 10 minut, bo "pan doktor" rozmawiał przez telefon (słychać było, że to całkowicie prywatna luźna rozmowa) na moje pytania odpowiadał zdawkowo, widać było, że zdecydowanie mu przeszkadzam w "pracy". Ponoć są sytuacje, gdzie ten sam lekarz w ośrodku nie potrafi wyleczyć, ale w prywatnym gabinecie od razu dostaje oświecenia ? Minister zdrowia powinien rozwiązać tą tzw Naczelną Radę Lekarską, to jest relikt PRL. To są kolesie którzy hamują reformy w służbie zdrowia, nigdy nic nie zrobili w tej kwestii. A dla pana ministra koniec sielanki, on myślał, że to jest zabawa, tu są takie zagrywki aby nic się nie zmieniło w tym układzie. Zacząłbym od kadr prof Chazan na ministra zdrowia, dr Jaśkowski na dyrektora SANEPIDU, prof Majewska na konsultanta epidemiologii, prof Talar na konsultanta chirurgii, prof Burzyński z USA na konsultanta chorób nowotworowych, inż Zięba na rzecznika praw obywatelskich, inż Zięba ( walczy o życie nienarodzonych)z Radia Maryja na rzecznika praw dziecka, Radziwiłł w odstawkę, za słaby, pan się nie nadaje, jak na razie zwiększa sprzedaż firm i biznesu żerującego na zdrowiu Polaków, on nic nie zmieni, zapomnijcie. Rozwiązać Izby lekarskie, bo to kasta ścigająca niezależnych lekarzy. Wtedy dopiero można mówić o początkach dobrej zmianie w służbie. Jak na razie to co robi Radziwiłł to wyrzucanie w błoto naszych pieniędzy
 • @kula Lis 67 10:55:52
  "Naczelna Rada Lekarska poskarżyła się "zagranicy". Jest ostra reakcja ministra Radziwiłła...
  W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak opuścić szeregi Naczelnej Rady Lekarskiej, którą Pan kieruje" - napisał minister zdrowia".

  Ktoś tu oszukuje. To nie jest ostra reakcja. To danie wolnej ręki NRL.

  Ostra reakcja to natychmiastowe rozwiązanie NRL i aresztowanie sygnatariuszy skargi.
 • @kula Lis 67 11:22:55
  "Zacząłbym od kadr prof Chazan na ministra zdrowia, dr Jaśkowski na dyrektora SANEPIDU, prof Majewska na konsultanta epidemiologii, prof Talar na konsultanta chirurgii, prof Burzyński z USA na konsultanta chorób nowotworowych, inż Zięba na rzecznika praw obywatelskich, inż Zięba ( walczy o życie nienarodzonych)z Radia Maryja na rzecznika praw dziecka ... Rozwiązać Izby lekarskie, bo to kasta ścigająca niezależnych lekarzy".

  Popieram. A Radziwiłła nie starczy wyrzucić. Jego trzeba jeszcze rozliczyć.
 • @miarka 12:24:17
  To są pospolici łapówkarze o złodziejskiej naturze. hieny żerujące na ludzkiej krzywdzie. Najgorszy sort ludzi. Im nie zależy na dobru pacjenta a tylko i wyłącznie na własnym. Kolejna kasta uprzywilejowanych. W tym bałaganie w służbie zdrowia nikt nie da rady przeprowadzić prawdziwych reform. Trzeba zatrudnić do tego fachowców z zewnątrz, nie uwikłanych w nasze układy. Tak długo jak długo lekarze będą mogli pracować na dwa fronty, dla NFZ i prowadzić praktykę prywatną, ciągle tylko miesza się w brudnej wodzie i jest jak jest. I minister nic nie zrobi, bo jest za słaby na te układy. Naczelne rady lekarskie, adwokackie i tym podobne to ostatnie bastiony żydokomuny. Stoją na straży aby obcy poza resortowymi nie dostali się do zawody a wystarczyłyby komisje społeczne na egzaminach na prawo, aplikacje czy medycynę. Jak powiedziała przodowniczka akcji żydówka Pikulska, ta grupa przygotowywała się do akcji przez dwa lata, wszystko już jest ustawione. Niech zwrócą więc koszty swoich studiów. Jeszcze nie widzicie, że strajki są według określonego harmonogramu? Wzmożenie następuje i ma towarzyszyć każdej debacie PE na temat Polski. Tym razem się przeliczyli z tym głodem, bo PE przesunął debatę na listopad. Do tego czasu mogą pomrzeć. Aj waj! Zlikwidować rezydenturę i niech sami szukają pracy po studiach! Jako podatnik nie chce opłacać "stypendium" tępych i pazernych rezydentów!!! W tych głupich i bezczelnych łbach im się poprzewracało. Zwrot kasy za studia i wypad za granicę. A tam praca tylko jako sanitariusz lub "salowy".
 • @miarka 12:24:17 tacy jak ci o których poniżej idą na medycynę zostają rezydentami,
  co ty i ich obrońcy na to? ponad 85 % pytań jest tak łatwe że każdy kto skończył gimnazjum powinien na nie odpowiedzieć. Długo się takich debili umysłowych szuka? i to się rozmnaża jak króliki, żeby nie znać chociaż mapy Europy.. Płakać mi się chce jak to widzę, rozumiem że niektórych rzeczy można nie wiedzieć ale kurwa nie wiedzieć gdzie jest Francja ?! Kopenhaga w Polsce ?! Poziom nauki geografii jak i reszty poniżej zera! Niektóre z tych dziewczyn nadają się tylko do ruchania a nie na przyszłe lekarki, rezydentki, nauczycielki. I ci wszyscy ludzie mają prawa wyborcze i co gorsze zapewne uważają polityków za debili. Dla mnie te wypowiedzi to tragedia ale też rozumiem teraz dlaczego tak łatwo bredniami można zdobyć elektorat. A śmiejemy się z ignorancji Amerykanów...tak po tym filmie nie dziwota, że nadal jesteśmy okradani przez polityków, skoro dla niektórych ziemia krąży wokół księżyca. 

  https://www.youtube.com/watch?v=3daci20vocU
 • @miarka 12:30:54
  Wiadomo, że większość ludzi w Polsce chciałoby zarabiać więcej i to oczywiste ale w przypadku tych strajkujących rezydentów wiemy, że takich lekarzy trzeba omijać z daleka. Lekarz przede wszystkim powinien mieć powołanie do tego co robi a tu mamy przykład ludzi którzy na pierwszy plan wysuwają roszczenia pieniężne, dlatego z takimi nie wolno nawet rozmawiać. Rząd powinien ignorować dziadów jak i ich żądania na dziś nierealne..
 • @miarka 12:30:54
  To kretyństwo rezydentów nie do słuchania, będziemy dobijać zastrzykami takie już słowa padają z ust tej hołoty. Proponuję utworzenie komisji kontrolnych całodobowych w tych miejscach w których głodują te szczylo-stażyści. Nie uwierzę, żeby oni tyle dni nie jedli. Już widzę jak ten szczerbaty poseł rozchyla poły tego swojego pedalskiego płaszcza, a pod nim pęta kiełbasy, wędzony boczek itp. TVN zaliczył wpadkę i przeprowadził wywiad z jakimś człowiekiem, który powiedział, że za panelami jest magazynek z jedzeniem tych strajkujących oszustów. Jakoś znam młodych rezydentów i na narty w Alpach co ferie zimowe, mają. Śmieszne to porównywanie PKB na ochronę zdrowia z tzw. Zachodem, skoro tam nawet sprzątaczki lepiej zarabiają (godziwie). Lekarze obecnie po programistach są najlepiej zarabiającą grupą zawodową. Nikt nie ma w innych zawodach gwarancji natychmiastowej pracy po studiach bez zera doświadczenia w praktyce. Starzy lekarze na dyżurze muszą zmieniać cały plan leków, jak się przejdą na obchód i zobaczą co młodzi zastosowali. Aplikant zawodu prawniczego na wstępie płaci:
  1. Ponad 900 zł za egzamin wstępny,
  2. Po zdanym egzaminie jak znajdzie pracę za 2000 na rękę w oparciu o umowę o pracę, to prawie cud. Często młodzi prawnicy robią za darmo w oparciu o umowę o patronat przez 3 lata (sic!).
  3. W międzyczasie płacą przez 3 lata ponad 5000 zł za rok aplikacyjny (15 000 zł przez 3 lata)

  4. Egzamin końcowy kosztuje 3000 zł.
  5. Wpis (czynność techniczna) na listę 2000 zł
  6. Składka w zależności od izby do 100 zł miesięcznie przez 3 lata

  7. Koszt głupiego komentarza do kodeksu ponad 200 zł, programy prawnicze ponad 1000 za dostęp roczny, Kiedyś samorządy prawnicze płaciły pensje aplikantom, po otarciu zawodów pensje zabrano, wprowadzono opłaty 5 k rocznie. (na Zachodzie każdy aplikant ma pensję) Nikt o tym nie mówi jak niszczy się i wyzyskuje aplikantów. Ci ludzie też muszą jeść, komunikować się, chcieliby wyjechać na wakacje.
  Także w porównaniu do aplikantów, rezydenci są jak pół-bogowie Uczcie się i nie marudźcie.
 • @miarka 12:30:54
  Polacy czekają na bardzo zdecydowane posunięcia rządu wobec tej anarchii totalnych idiotów. Po sile działania władzy poznamy czy mamy rząd czy tchórzy. Typowa lewacka inwersja. Marginalizowano służbę zdrowia przez 8 lat, bo przecież "pisowska patologia" niech zdycha, a bogatsi i tak pójdą prywatnie. Najpierw trzeba długo i pokornie się doskonalić po studiach, by potem wołać o kasę. I przepraszam, ale ci państwo nie strajkują po to, by mnie, pacjentowi było lepiej, więc czas skończyć z ich rezydentów hipokryzją. Stażyści łamią prawo? Super prawi obywatele na samym początku pracy zawodowej. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1997 r. I PKN 393/97 Forma strajku głodowego jest przez potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika "niewspółmierna" do jego ewentualnych korzyści majątkowych wynikających z takiego strajku, a tym samym sprzeczna z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236). Głodówka nie może też być inną niż strajk formą akcji protestacyjnej w rozumieniu art. 25 ust. 1 tej ustawy.
 • @miarka 12:30:54
  A może tak dla przykładu zamknąć Kopacz i Arłukowicza za zaniedbania które poczynili gdy rządzili przez 8 lat i tak po kolei w zależności jaki protest z jakiego resortu. Może się uspokoją bo poza tworzeniem i sianiem zamętu oraz zdolnością do okradania to te głąby nic nie potrafią. W/g statystyk 90% dzieci lekarzy zawsze idzie w ślady rodziców i również zostają lekarzami. ;) Jeśli lekarz w Polsce zarabia tak MAŁO, to dlaczego lekarze wysyłają swoje dzieci na studia medyczne? Hahaha! Wręcz przeciwnie, powinni odradzać swoim dzieciom studiowania medycyny, bo zarobki są w tym zawodzie tak bardzo niskie. Każdy z nas zna prawdę i doskonale wie, że ten strajk ma podłoże polityczne. W istocie lekarze należą do najlepiej sytuowanej materialnie grupy zawodowej w Polsce. Takie są fakty! Na miejsce zbuntowanych rezydentów czekają ci bez układów, którzy chcą się uczyć zawodu. Rezydent tak naprawdę niewiele umie, a ci strajkujący za nic nie odpowiadają, a chcą zarabiać jak samodzielni decyzyjni lekarze specjaliści. Jednocześnie ci zdolni, ale bez rodzinnych koneksji nie mogą zrobić specjalizacji w wymarzonym kierunku bo są limity. Myślę, że te bariery są tworzone sztucznie po to,aby zwiększyć długość kolejek do specjalisty i wymusić na co zamożniejszych kolejkowiczach wizytę prywatną.
 • @miarka 12:30:54
  Przyjęcie na studia medyczne powinno być poprzedzone po rocznej praktyce w szpitalu jak to jest w USA. Po tym okresie ordynatorzy orzekają czy taki praktykant może przystąpić do egzaminu na uczelnie czy w ogóle nadaje się by być lekarzem. Obecnie mamusie i tatusiowie pchają swoje dzieci na studia medyczne pomimo, że są gamoniami. Obecnie mamy 80% konowałów nie lekarzy którym zależy tylko na pieniądzach....Dlaczego się nie mówi o tym, że na zachodzie, żeby zostać lekarzem trzeba zapłacić za studia kwotę co najmniej domku jednorodzinnego, a potem za specjalizację również i lekarz na zachodzie właśnie ok 40-45 roku życia wychodzi z długów, które zaciągnął, żeby zostać lekarzem. Owszem więcej zarabia, ale z tego musi spłacać właśnie te kredyty zaciągnięte na siebie. Cholera mnie ciska na tę następną kastę półbogów. W przychodni przyszpitalnej nie można zrobić badań na wielu przyrządach, bo czas oczekiwania jest roczny, a już w fundacji za pieniądze ten sam lekarz na szpitalnym sprzęcie zrobi mi to natychmiast. To zwyczajnie trzeba przykrócić. Kręcą lody, że aż furczy. I cholera ich ciska, bo szpital Andrzeja, Maćka czy Jurka jak już się głośno mówiło, przez ten PiS ciągle nie jest ich. Sawicka wiedziała co mówi. I oddala się chwila "sprywatyzowania zysków i uspołecznienia kosztów", jak ktoś to ładnie zauważył. Znam również uczciwych lekarzy, ale ich naprawdę jest mało. I oni również w prywatnej rozmowie mówią: rezydenci przeginają!
 • @miarka 12:30:54
  Jeśli rząd się ugnie przed tymi smarkaczami, to lawina protestów ruszy i o to totalnej opozycji chodzi.Niech Pani premier nie boi się tych "politycznych" szantażystów! Chcą wyjechać, bardzo proszę, niech posmakują emigracji zarobkowej. Tylko ostrzegam przed rozczarowaniem, bo np. w UK o tym czego nauczyli się na polskiej Akademii Medycznej w pewnym stopniu będą musieli zapomnieć i leczyć według brytyjskich standardów.Oj zaskoczy ich brytyjski NHS. Ale tej grupie chodzi tylko o gruby portfel, a nie zdobywanie umiejętności, poszerzanie wiedzy! Nie tylko absolwenci AM są grupą, którą należy nobilitować. Tak to już jest, że kończymy studia, rozpoczynamy pracę i na początku nikt nie zarabia kokosów. A lekarze w naszym kraju są najlepiej zarabiającą grupą społeczną, wystarczy dostrzec jak mieszkają i czym jeżdżą. Najbardziej pazerna grupa, ale im wolno bo leczą. Jeszcze raz powtórzę, jak im w kraju źle niech się pakują, (A tak na marginesie w Wielkiej Brytanii niewielki procent społeczeństwa korzysta z prywatnych gabinetów, więc o profitach z prywatnej praktyki lekarskiej mogą zapomnieć.)
 • @miarka 12:30:54
  Panie Radziwiłł!!! Propozycja jest prosta. 1 lekarz = 1 etat; Studia za darmo = praca x lat w szpitalu, prywatna praktyka - ok., ale potem albo zwrot kasy, specjalizacja na państwowym- ok. , ale obowiązek odpracowania. Dzisiaj usłyszałem, że za 6 koła szpitale zatrudniają "specjalistów" na po dwa dni w tygodniu. Ci sami są naraz w 5 ciu szpitalach. To jest złodziejstwo i oszustwo. Kto na to zezwala?
 • @miarka 12:30:54
  Dlaczego lekarze w ramach prywatnych przyjęć pacjentów używają państwowych gabinetów i państwowego sprzętu. Czas ukrócić tę prywatę! Za mordę łapiduchów, zobowiązać do kas fiskalnych. Jak uleczyć to chore zakłamane środowisko? - proponuję wiwisekcję, czyli wprowadzić system taki jak w Japonii. Przejściowo przywrócić i zatrudnić to towarzystwo na etacie felczera. W Japonii lekarz zarabia i owszem, ale ma obowiązek dokształcania się i co dwa lata ogłosić jego wyniki! U nas tysiące konowałów wyłącznie wypisuje preceptory, kasuje "należność" nie potrafią postawić diagnozy!!! Powtarzam, nie certolić się z tą hałastrą !!! Kiedyś było tak że nie było żadnych wycen medycznych na złotówki. Lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny przyjmował w swoich godzinach pracy wszystkich którzy się wtedy zgłosili! A teraz pan doktor przyjmie 15 osób i kończy pracę. U nas w przychodni jest jeden lekarz który pracuje w swoich godzinach, ma 30 minut na pacjenta. Wygląda to tak, że albo po badaniu gada z nim o pierdołach 20 minut, albo robi sobie 20 min. przerwę !
 • @miarka
  Obecne zarobki lekarzy rezydentów (na specjalizacji) reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z grudnia 2012 roku. Uzależnione są one od stażu pracy i specjalizacji. W dziedzinach określanych jako priorytetowe (w rozporządzeniu jest ich 16, m.in. to anestezjologia i intensywna terapia, onkologia, pediatria, geriatria, medycyna ratunkowa i rodzinna) są one wyższe. Ogółem jest to od ponad 3100 do prawie 3900 zł. netto. Poza tym rezydenci pracują na lewo, w soboty i niedziele przyjmują po parędziesiąt pacjentów nie odprowadzając podatków. Jeszcze im mało ? Niech idą pracować na dół do kopalni. Nawet tam tego nie zarobią, a praca na dole jest o wiele cięższa i niebezpieczna.
 • @miarka 12:30:54
  Zbudować równowagę. Protest lekarzy rezydentów, niezależnie od konotacji politycznych, ożywił debatę o stanie polskiej służby zdrowia. Dobrze, bo sytuacja ta otwiera pole do szerszej dyskusji wykraczającej poza kwestię uposażeń samych lekarzy. Warto zauważyć rzeczy bardziej fundamentalne.
  Kluczowym elementem determinującym nieefektywność systemu jest niemal zupełny brak instrumentów nadzoru państwa nad działalnością medyków w sytuacji konstytucyjnej odpowiedzialności władz publicznych (art. 68.2), a de facto rządu, za stan opieki zdrowotnej. Brak ów spowodował powstanie osobliwej hybrydy publiczno-prywatnej, gdzie koszty bez wyjątku ponosi społeczeństwo, a zyski trafiają w prywatne ręce ordynatorskiej oligarchii. Publiczna służba zdrowia przypomina garnek bez dna, którego nie sposób napełnić. Kwestią jest też etos służby i poziom etyczny lekarzy, zwłaszcza młodych. Lekarze powinni godnie zarabiać, ale stawianie na pierwszym miejscu wysokości zarobków źle wróży i zwiastuje odradzanie się w przyszłości w środowisku medycznym feudalnej patologii zorientowanej głównie merkantylnie. Szukajmy równowagi pomiędzy państwowym i prywatnym, służbą i bezpieczeństwem bytowym ją pełniących. Tak właśnie trzeba rozmawiać o problemie tzw. służby zdrowia. Konieczna jest dogłębna zmiana, nie dorzucanie pieniędzy. Ato niestety też kasta i tu zmiana będzie nieprawdopodobnie trudna, trudniejsza może niż w sądach. Ruszenie zasiedziałych bossów i układów będzie niemożliwe ustawami. Ale może znajdą się mądrzy, którzy dadzą radę...Jak wiemy, na oczyszczenie stajni i pastwisk Augiasza w krótkim czasie (jeden dzień) był tylko jeden, bardzo radykalny sposób - skierowanie nurtu rzeki przez centrum oczyszczanego terenu. Nasza służba zdrowia wymaga podobnego zabiegu - inne metody to jedynie "topienie pieniędzy" w pokrętny, lekarsko-biznesowy przekręt tysiąclecia. A o radykalnym sposobie czasem wspominano, dziś nadal stosowane są półśrodki. Rezydentom dziwię się niespecjalnie - to na ich oczach, pod ich bokiem, a często ich rękoma, dokonują się gigantyczne przekręty. Rezydenci chcą po prostu też coś z tego MIEĆ (oni wcale nie chcę z tym walczyć). Ale tak ich przecież wychowano, wyedukowano!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031