Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
293 posty 5356 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Przyczyna zamachu w Barcelonie.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Media czasów „globalnego ocieplenia” głoszą jedne tak, a drugie inaczej. - Media kreują fałszywe alternatywy. Kreują matrix – a wtedy każdy wybór jest zły – jak w manipulacji: „dobry glina – zły glina”. A powinny?

 

Powinny głosić: Furgonetka wjechała w tłum ludzi to fakt, ale nieprawda. Zamachowiec wjechał w ludzi to fakt ale nieprawda. Prawda to to, że miał miejsce zamach terrorystyczny. Ktoś wysłał zamachowca aby wjechał rozpędzoną furgonetką w tłum ludzi po to, aby ich zabił ich w tym ataku jak najwięcej...

Media powinny od razu szukać tych co wysłali tego zamachowca w furgonetce w tłum po to, żeby zabijał ludzi w interesie i na konto tych wysyłających, i na konto płatnika. A któż inny może dziś być tym wysyłającym i płatnikiem, jak nie korporacjoniści-syjoniści-globaliści?

Korporacjoniści-syjoniści-globaliści, którym dopiekło globalne ocieplenie tak, żo ostrze swoich rozgrzanych, a niepohamowanych żądz zwrócili na zamożną, a pragnącą niepodległości Katalonię.

Przecież jasne, że to oni są prawdziwymi sprawcami. Furgonetka, czy kierowca to tylko miecz w ręce sprawcy prawdziwego. To rękę, czyli sprawcę prawdziwego trzeba powstrzymywać i karać, a nie miecz.

- Media zawsze powinny działać w dalekowzrocznie widzianym interesie narodów i ludzkości - powinny szukać takiego punktu widzenia dla dokonywania wyborów, z którego będzie widać dobre wyjście. - Widać perspektywicznie zwłaszcza trwały i moralny ład życia publicznego. - Widać życie godne człowieka, życie w pokoju ze wszystkimi podobnie chcącymi życia w pełni człowieczeństwa.

Chodzi o zamach, który miał miejsce w Barcelonie. – Ciekawe kto go dokonał i po co? Wiadomość iż to była akcja ISIS, i według ich oświadczenia po to, aby zmusić Hiszpanię do wycofania się z wojny w Syrii nie może być prawdą.

Ci co się przyznali nie znali realiów życia w Barcelonie, a nawet w Hiszpanii.

- W Hiszpanii przerwy pracy mają przeważnie od 14 do 16, czasami od 13 i czasami do 17. Zamach był o 17, co znaczy że Hiszpanie co mieli pracować byli w pracy.

- Ci co byli w domach kończyli poobiednią sjestę i jeszcze ich nie było na ulicach.

- Był sierpień, a w sierpniu prócz tych co muszą pracować cała Hiszpania ma urlopy i wyjeżdża z miast – kogo tylko stać, to za granicę.

- Rambla to serce barcelońskiej turystyki z typową drożyzną, więc zwykli mieszkańcy są tam rzadkością – co najwyżej nieliczni ubożsi turyści, których nie stać na dalsze wyjazdy urlopowe.

Reasumując, to w czasie i miejscu zamachu Hiszpanów (a zwłaszcza Katalończyków) praktycznie nie było.

Żeby to była prawda z tym celem antywojennym, zamachowcy staraliby się zaszkodzić przede wszystkim Hiszpanom. Zaszkodzili by tak, jak zaszkodzili im 13 lat temu dokonując ataku bombowego na cztery pociągi na dużym dworcu Atocha w Madrycie i na przedmieściach Madrytu. Tam zamach był właśnie na Hiszpanów jadących do pracy (częściowo na zatrudnionych cudzoziemców w tym 4 Polaków), bo to z zasady oni byli pasażerami kolei podmiejskich o tej porze (- przed 8 rano. - Praca w Hiszpanii zaczynana jest przeważnie o 9, czasami o 8 lub 10). W 2004 oficjalnie ogłoszono, że idzie o zastraszenie, aby Hiszpania wycofała się z wojny w Iraku, i Hiszpania uległa.

Mocną była propaganda, ze po 11 września 2001 Hiszpania jak i wiele innych krajów stanęło wraz ze Stanami Zjednoczonymi do walki z terroryzmem. W zamachu w Madrycie zginęło 191 osób, a 1858 zostało rannych. Wtedy to było wiarygodne że to Al Kaida. Sympatia świata była po stronie Hiszpanii i USA. Dziś kiedy już wiemy, kto stworzył i sfinansował Al Kaidę i ISIS też by to trzeba zrewidować.

Dziś Hiszpania już zapowiedziała, że nie ulegnie (jeśli uznać że król mówi głosem Hiszpanii, bo jeśli uznać, że takim głosem dysponuje tylko „umiarkowany lewak” – prezydent Rajoy, to zdrada czai się w powietrzu).

Owszem jakiś szantaż tam był, ale to nie był szantaż ISIS.

O tym, że to nie ISIS może też świadczyć to, że najbardziej wyrafinowani bandyci zostawiają swój podpis na miejscu zbrodni. - I nie jest nim tutaj powszechnie spotykany dokument zamachowca. - Ten, to tylko znak, iż sprawa jest false flag.

Drugim takim, i ważniejszym znakiem false flag jest iż giną nagrania z kamer, których w miejscach gdzie się gromadzą ludzie porozmieszczanych są miliony. To zaś znaczy, że w zasadzie może to być tylko sprawka policji lub tajnych służb. Policję można wykluczyć, bo to przeważnie ludzie ideowi i zwłaszcza w Hiszpanii cieszą się dużym społecznym uznaniem. Dla prawdziwych zamachowców policjanci stanowią nawet zagrożenie dekonspiracji.

Zostają tajne służby wkraczające do akcji zanim zareaguje policja (chyba zawsze zaskoczona, a może i odgórnie „uśpiona”), a tu już są wielkie problemy, bo w tej chwili tajne służby mają na terenie każdego państwa swoje rezydencje lub „agentów-śpiochów” (podobnie jak mafie oraz korporacje prywatne i media. - Zresztą mafie i korporacje prywatne i media nadające swój przekaz na rynek publiczny przeważnie współpracują z tajnymi służbami.

Najgorzej, kiedy do tych spisków dołączają i sądy, bo wtedy tworzy się już konglomerat zbrodni (według znanego w Polsce typu seryjny samobójca, pancerna brzoza i sędzia Tuleja, a więc zbrodnia, mataczenie wobec opinii publicznej i bezkarność bandytów).

Najważniejsze tu, że te rezydencje pozostają w stałym kontakcie i są w stanie działać spiskowo nie tylko względem obywateli swoich państw, ale i ich rządów i policji.

Każdy zamach mocno sugeruje, że w nim chodzi o jakieś przetasowanie we władzach, zwłaszcza na rzecz zwiększenia władztwa korporacjonistów-syjonistów-globalistów, i na rzecz zmniejszenia demokratycznych swobód obywatelskich. Dla obywateli to nie zapowiada nic dobrego.

 

Jednak motyw najpoważniejszy zamachu w Barcelonie, to to, że ten zamach to potężny cios w ambicje separatystyczne Katalończyków.

Rzecz w tym, że Barcelona to wielka aglomeracja, która żyje z przewijających się wielu milionów zamożnych turystów, zostawiających w Barcelonie wiele miliardów euro rocznie. W porcie w Barcelonie regularnie i długotrwale stały jachty najbogatszych ludzi świata.

Po zamachu Barcelona praktycznie opustoszała. Jeszcze na pół puste busy turystyczne jeżdżą, ale restauracje, bary i tysiące ekskluzywnych sklepów nastawionych na turystów świecą pustkami. - I zanosi się, że to może potrwać długo. Zanosi się, że biznesy nie tylko bezpośrednio okołoturystyczne podupadną, a nawet upadną, a zamożni turyści szybko nie wrócą.

Niepodległość będzie musiała poczekać – to i kosztuje i wymaga poparcia światowej opinii publicznej. Do tej pory Barcelona była oazą bezpieczeństwa i spokoju, oraz zgodnych relacji między narodami. - Dobrą opinię łatwo stracić, a trudno odzyskać – choćby i stracić bez winy.

Wszystko wskazuje na to, że Barcelona została wcześniej zaszantażowana i odmówiła. Atak terrorystyczny był przygotowany i wykonany przez kogo innego jak ISIS, która nie miała o niczym pojęcia, a tylko wykorzystała atak dla dodania sobie powagi fałszywie i idiotycznie w tym przypadku się przyznając. – Podobnie zresztą z pewnością było i w innych zamachach, tylko tam to jeszcze ludzie kupowali.

Pierwsza krew za niepodległość Katalonii została przelana, tyle że to głównie krew przypadkowych cudzoziemców. Świadomi, czy nie, to też katalońscy męczennicy.

Z tym oszczędzeniem w zamachu Katalończyków to może być właśnie ten typowy podpis zbrodniarza-zamachowca – bo to nie przypadek. Miejscowi na pewno dobrze to odczytali, że celowo śmierć ich ominęła.

To zabieg po to, aby nie było katalońskich męczenników, symboli, świętych walki o niepodległość.

Atak na pewno wzmocni mniejszość antyniepodległościową. Już były jej głosy za rezygnacją z aspiracji niepodległościowych. Pamiętać trzeba że aspiracje narodowe są zwalczane przez korporacjonistów-syjonistów-globalistów, a więc jak po każdym z zamachów terrorystycznych ta mniejszość zyskała i tutaj wsparcie.

Determinacja niepodległościowców Katalonii jest wielka, ale czy jej teraz wystarczy? Czy świat wesprze ich, doceniając wielką krzywdę, która ich spotkała, czy biernością uzna że nic się nie stało, bo to tylko jeszcze raz islamiści (jak głoszą media), a więc pośrednio stanie po stronie prawdziwych zbrodniarzy z Rambla mających aspiracje bycia panami całej Hiszpanii, a zarazem po stronie korporacjonistów-syjonistów-globalistów, a w perspektywie i „rządu” NWO?

KOMENTARZE

 • 5*
  ZA SAMODZIELNE myślenie , za autorską notkę
 • @kula Lis 67 19:37:09
  To o murzynach to zupełnie nie na temat. Usuwam
 • Muzułmanie czyli kulturowego „ubogacenia” Europy
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a69.jpeg Zajmę się mu­zuł­ma­na­mi, jed­nak chciał­bym wy­ja­śnić, że moja kry­ty­ka nie bę­dzie do­ty­czy­ła muzuł­ma­nów w po­ję­ciu ogól­nym lecz tylko w związ­ku z Eu­ro­pą. Po­dró­żu­jąc po świe­cie mu­zuł­mań­skim do­strze­głem wiele dobrych rze­czy i jak wszę­dzie, po­zna­łem też do­brych, go­ścin­nych i po­moc­nych ludzi (dla­te­go że w kra­jach mu­zuł­mań­skich Jihad nie jest już po­trzeb­ny). Do­ce­niam an­tycz­ne mia­sta na Je­dwab­nym Szla­ku, ory­gi­nal­ną ar­chi­tek­tu­rę, sztu­kę ko­ra­nicz­nej ka­li­gra­fii, per­skie dy­wa­ny i dobre jedze­nie. Po­nad­to lubię też od­wie­dzać kraje mu­zuł­mań­skie i nie przeszkadza mi fakt, że nie zga­dzam się z is­la­mem. Mnie tylko mar­twi nie­na­wist­na po­sta­wa mu­zuł­ma­nów wobec Eu­ro­py i kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej ba­zu­jąc na hi­sto­rii i cza­sach obec­nych. Z tego po­wo­du je­stem prze­ciw­ko imi­gra­cji mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py i po­pie­ram ich ma­so­wą de­por­ta­cję do kra­jów swego et­nicz­ne­go i kul­tu­ro­we­go po­cho­dze­nia. Ja nie chcę też mu­zuł­ma­nom pra­wić mo­ra­łów jacy po­win­ni być gdyż nie chcę w nich nicze­go zmie­niać. Nie chcę na­pa­dać na ich kraje aby ich okra­dać pod szyl­dem fał­szy­wej de­mo­kra­cji i nie chcę aby oni na­rzu­ca­li nam swoją kul­tu­rę. Ja tylko chcę se­pa­ra­cji cy­wi­li­za­cyj­nej oraz po­ko­ju.

  „Pew­ne­go dnia mi­lio­ny męż­czyzn opu­ści po­łu­dnio­wą pół­ku­lę i po­je­dzie na pół­noc­ną pół­ku­lę. I nie po­ja­dą tam jako przy­ja­cie­le gdyż po­ja­dą tam aby ją pod­bić (Eu­ro­pę). I pod­bi­ją ją za po­mo­cą swo­ich synów. Łona naszych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo.”

  Ho­uari Bo­ume­dien­ne, (pre­zy­dent Al­gie­rii od 1965 – 1976)

  Przemowa podczas zebrania ONZ w 1974 roku, która była szeroko zignorowana przez europejskich polityków.
 • Historia „Religii Pokoju”
  Hi­sto­ria is­la­mu to 1300 lat gwał­tu, rzezi oraz kom­plet­ne­go non­sen­su w imię bru­tal­ne­go pe­do­fi­la, mor­der­cy i gwał­ci­cie­la, który na­zwał się „proro­kiem od Boga”. Po­nie­waż Mo­ha­med jest do­sko­na­łym przy­kła­dem w oczach wszyst­kich mu­zuł­ma­nów i po­nie­waż zgwał­co­na ko­bie­ta jest „halal” gwał­ci­cie­la (czy­taj: darem od Boga) po im­por­to­wa­niu ich do Euro­py mo­że­my się po nich spo­dzie­wać gwał­tów, mor­derstw oraz niekończą­cych się zbio­ro­wych bzdur. Cho­ciaż mu­zuł­ma­nie stoją wyżej w in­te­li­gen­cji niż mu­rzy­ni (i nie jest to kom­ple­ment), dzia­ła­ją oni bar­dzo de­struk­cyj­ne dla wszyst­kich do­oko­ła oraz w sto­sun­ku do sie­bie nawzajem; tak samo jak w przy­pad­ku mu­rzy­nów. Bar­dzo ważne jest aby zro­zu­mieć że islam to nie tylko re­li­gia. Islam to bar­ba­rzyń­ska, militar­na ide­olo­gia która skła­da się z kilku pod­sta­wo­wych ele­men­tów (fila­rów), ta­kich jak: re­li­gia, prawo, po­li­ty­ka, eko­no­mia i siły zbroj­ne i które w re­zul­ta­cie są po­łą­cze­niem mafii z na­zi­zmem. Islam jest nie tylko nie­zgod­ny z kul­tu­rą Za­cho­du. Islam to zbrod­nia prze­ciw­ko ludz­ko­ści oraz tor­tu­ry psy­chicz­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako na­rzę­dzie pro­pa­gan­dy do kon­tro­lo­wa­nia bru­tal­nych, nie­pi­śmien­nych mas bez kwe­stio­no­wa­nia rozka­zów.

  Mu­zuł­ma­nie nie są dzieć­mi Je­zu­sa lecz żoł­nie­rza­mi Al­la­ha i nigdy nie mo­że­my o tym za­po­mnieć. Islam jest re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów, jest opar­ty na naj­niż­szych in­stynk­tach i dla­te­go za­wsze bę­dzie nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze. Aby wy­grać z is­la­mem mu­si­my za­po­mnieć o de­mo­kra­cji gdyż islam jest jego prze­ci­wień­stwem. Ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez ter­ror a de­le­ga­li­za­cja is­la­mu, de­por­ta­cja wszyst­kich mu­zuł­manów z Eu­ro­py do jej kul­tu­ro­wych te­ry­to­riów oraz za­mknię­cie na­szych gra­nic po­win­ny być prio­ry­te­tem. Potem na­le­ży im po­zwo­lić aby byli muzuł­ma­na­mi – ale tylko w ich wła­snych kra­jach. Nie­ste­ty mu­zuł­ma­nie muszą być pod stałą ob­ser­wa­cją gdyż będą uda­wać na­szych przy­ja­ciół tylko tak długo aż nie uzbro­ją się na tyle aby wy­rżnąć in­no­wier­ców. Nie­któ­rzy mówią, że jest islam w miarę ła­god­ny i eks­tre­mal­ny na­to­miast ja uwa­żam, że islam jest tylko jeden i że ek­stre­mal­ni za­wsze będą rzą­dzić ła­god­ny­mi. Na­chal­nej mu­zuł­mań­skiej pro­pa­gan­dy wo­jen­nej do­świad­czyłem w „ła­god­nych” kra­jach, ta­kich jak Jor­da­nia czy Pa­le­sty­na, a były to po­dob­no tylko mo­dli­twy.

  Chrze­ści­jan­ka prze­cho­dzą­ca na islam jest jak mu­rzyn gło­su­ją­cy na niewol­nic­two.

  Gdy tylko ma­so­wy mor­der­ca, gwał­ci­ciel i pe­do­fil ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” w 610 roku na­szej ery, na­tych­miast świat za­czął spły­wać krwią. We­dług hi­sto­ry­ków, w tym mu­zuł­mań­skich hi­sto­ry­ków od cza­sów po­wsta­nia is­la­mu mu­zuł­ma­nie za­bi­li ponad 670mln nie-mu­zuł­ma­nów, dla­te­go że we­dług dok­try­ny wo­jen­nej is­la­mu „na­le­ży za­bi­jać in­no­wierców kiedy to tylko moż­li­we”. W kra­jach bał­kań­skich, w Rosji, na Ukra­inie i na Wę­grzech przez 500 lat mu­zuł­ma­nie za­bi­li razem około 80mln Chrze­ści­jan. Na­stęp­nie, aby po­ło­żyć kres nie­koń­czą­cym się muzuł­mań­skim in­wa­zjom na chrze­ści­jań­ską Eu­ro­pę oraz aby obro­nić Bizan­cjum, w 1095 roku na po­le­ce­nie pa­pie­ża Urba­na II za­czę­ły się krucja­ty, które było zba­wien­nym środ­kiem do oczysz­cze­nia Eu­ro­py z is­la­mu. Na­stęp­nie, gdy mu­zuł­ma­nie pod­bi­li Pół­wy­sep Ibe­ryj­ski w 711 roku, kon­tro­lo­wa­li jego dużą część aż do roku 1250. Do­pie­ro gdy ostat­ni mu­zuł­mań­ski re­gion Gre­na­da upadł w 1492 roku Świę­ta In­kwi­zy­cja oczy­ści­ła Hisz­pa­nię z mu­zuł­mań­skiej za­ra­zy. Jed­nak po­mi­mo ma­so­wych wy­pę­dzeń i ma­so­wych eg­ze­ku­cji na mu­zuł­ma­nach nie byli oni w sta­nie zro­zu­mieć prze­sła­nia, że czas zo­sta­wić Eu­ro­pę i chrze­ści­jan w spo­ko­ju. Na­stęp­nie Im­pe­rium Osmań­skie na­pa­dło na Wie­deń już w 1529 roku lecz po prze­gra­nej kam­pa­nii spró­bo­wa­li jesz­cze raz w 1683 i cel był zawsze ten sam – is­la­mi­za­cja Eu­ro­py. Mu­zuł­mań­scy Turcy wy­mor­do­wa­li też 1,5 mln chrze­ści­jań­skich Or­mian a teraz wszel­kiej maści mu­zuł­ma­nie do­ko­nu­ją ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych na całym świe­cie. Przez wieki Berbero­wie na­wie­dza­li też po­łu­dnio­we brze­gi Eu­ro­py i po­ry­wa­li Białe nie­wol­ni­ce sek­su­al­ne gdyż nie­wol­nic­two jest czę­ścią is­la­mu, co na margi­ne­sie po­twier­dził mi pe­wien mul­lach w Pa­ki­sta­nie.

  Na­le­ży zro­zu­mieć, że mu­zuł­ma­nie są wro­ga­mi Eu­ro­py i wro­ga­mi chrześci­jań­stwa i że ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez jesz­cze bar­dziej bru­tal­ny ter­ror. Jeśli cho­dzi o pro­blem mu­zuł­mań­ski to ja jako chrze­ści­ja­nin je­stem bar­dzo dumny za­rów­no z kru­cjat jak i z in­kwi­zy­cji.
 • Mu­zuł­mań­scy „uchodź­cy” są już w Eu­ro­pie.
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a64.jpeg
 • @kula Lis 67 19:52:15
  To mogę jeszcze warunkowo zostawić, choć w swoich notkach zwalczam takie myślenie.
  Nie chodzi o to, abyśmy się nawzajem zwalczali, a żebyśmy się nie dali na siebie napuszczać wspólnym wrogom.
  Poczytaj może dokładniej co piszę.
 • Islam jed­nak nie ozna­cza tylko wojny z chrze­ści­ja­na­mi
  Islam jed­nak nie ozna­cza tylko wojny z chrze­ści­ja­na­mi dla­te­go, że najwięk­sze­go lu­do­bój­stwa mu­zuł­ma­nie do­pu­ści­li się w In­diach. Muzułmański hi­sto­ryk Fi­ri­stha (uro­dzo­ny w 1570 roku) na­pi­sał w swo­jej pracy pod ty­tu­łem „Ta­rikh-i Fi­ri­stha”, zwany także „Gul­shan-i Ibra­him”, że pod­czas is­lam­skiej oku­pa­cji Indii od XII do XVI wieku, mu­zuł­ma­nie wy­mor­do­wa­li 400mln hin­du­istów, tym samym zmniej­sza­jąc po­pu­la­cję Indii w tam­tym cza­sie z 600mln na 200mln. Nawet pasmo gór­skie Hindu Kush ozna­cza „za­bój­ca Hin­du­istów” gdyż wiąże się z tra­gicz­ną hi­sto­rią. Gdy mu­zuł­manie pro­wa­dzi­li nie­wol­ni­ków z Indii do Azji Cen­tral­nej z powo­du mrozu oraz głodu więk­szość Hin­du­sów umar­ła.

  ” Na­stęp­nie uda­łem się do mia­sta Bar­wan, po­przez wy­so­kie góry, pokryte śnie­giem i wy­jąt­ko­wo zimne; nazy­wa­ją go Hin­du­kusz, czyli zabójca Hin­du­sów po­nie­waż więk­szość nie­wol­ni­ków z Indii umar­ła z powo­du strasz­ne­go zimna”.

  Ibn Ba­tut­ta, chap­ter XIII, Rihla – Kho­ro­san

  Jeśli cho­dzi i za­bi­ja­nie żydów to ni­ko­go nie zdzi­wi, że mu­zuł­ma­nie mordu­ją ich z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią lecz mu­zuł­ma­nie za­mor­do­wa­li też około 10mln Bud­dy­stów ( David Ber­ret i Todd John­son, „World Christian Trends AD 30-Ad 2200” 2001, stro­na 230.) a de­ka­pi­ta­cja jest bar­dzo po­pu­lar­nym za­ję­ciem is­la­mi­stów w Taj­lan­dii. Kraje takie jak Indo­nezja czy Afga­ni­stan były bud­dyj­skie na­to­miast Irak i Liban były chrześcijańskie. Do­kład­nie ta sama sy­tu­acja jest w Afry­ce. Mu­zuł­ma­nie do­ko­nują lu­do­bój­stwa na afry­kań­skich chrze­ści­ja­nach w Su­da­nie, Nigerii, Kongo i Cen­tral­nej Rep. Afry­kań­skiej. Nie wli­cza­jąc cza­sów wojen oraz ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych mu­zuł­ma­nie re­gu­lar­nie mor­du­ją chrze­ści­jan, wli­cza­jąc małe dzie­ci oraz ko­bie­ty w ciąży. Gdzie­kol­wiek nie po­ja­wią się muzułmanie tam za­wsze bę­dzie pro­blem, ra­dy­ka­li­za­cja oraz dzia­ła­nia prowa­dzą­ce do to­tal­nej do­mi­na­cji za spra­wę Al­la­cha. Do­brym przykładem jest choćby fi­li­piń­skie Min­da­nao lecz dla mu­zuł­ma­nów wrogiem jest każdy kto nie jest mu­zuł­ma­ni­nem. Nawet mu­zuł­ma­nie płyną­cy ponto­nem do Eu­ro­py wy­rzu­ci­li za burtę chrze­ści­jan za bycie chrze­ścijana­mi. Czy my po­trze­bu­je­my jesz­cze wię­cej do­wo­dów? Zarówno historia jak i czasy obec­ne uczą nas, że islam jest re­li­gią ludobójstwa a moje słowa mogą być po­twier­dzo­ne przez hi­sto­ry­ków czy choć­by przez muzuł­mań­skich dzia­ła­czy w An­glii, któ­rzy nawet nie ukrywa­ją swo­ich praw­dzi­wych zamia­rów.
 • Praw­dzi­wa na­tu­ra is­la­mu
  Chciał­bym też wy­ja­śnić dla­cze­go islam jest na­zy­wa­ny „re­li­gią po­ko­ju”. Otóż Islam staje się „re­li­gią po­ko­ju” lub „Is­lam­skim Domem Po­ko­ju” („Dar-es-Sa­la­am”) gdy w danym kraju wszy­scy in­no­wier­cy zo­sta­li już albo wy­rzu­ce­ni albo wy­mor­do­wa­ni. Wtedy w tym jed­nym kraju nie ma już po co wal­czyć za spra­wę Al­la­ha i dla­te­go wtedy na­sta­je pokój. Jednak to także nie jest do końca praw­dą gdyż nawet kra­jach w 100% mu­zuł­mań­skich są za­rów­no szy­ici jak i sun­ni­ci oraz ist­nie­ją pa­ra-militarne grupy bo­jo­we o bar­dziej ra­dy­kal­nych po­glą­dach. Po ja­kimś cza­sie oka­zu­je się więc, że gdy mu­zuł­ma­nie nie mają już chrze­ści­jan czy żydów do za­bi­ja­nia, wtedy za­czy­na­ją się wy­rzy­nać na­wza­jem. Do­bry­mi przy­kła­da­mi jest tu So­ma­lia (100% mu­zuł­ma­nów) oraz Jemen (99.9% mu­zuł­ma­nów) gdzie po­mi­mo „Is­lam­skie­go Domu Po­ko­ju” nie­prze­rwa­nie trwa­ją wojny do­mo­we a także re­gu­lar­ne akty ter­ro­ry­stycz­ne, niewolnictwo i po­rwa­nia.

  „Ist­nie­ją znaki, że Allah udzie­li wiel­kie­go zwy­cię­stwa is­la­mo­wi w Europie. Bez mie­czy, bez ka­ra­bi­nów, bez pod­bo­jów. Nie­po­trzeb­ni są nam ter­ro­ry­ści, nie po­trzeb­ni sa­mo­bój­cy. 50 mi­lio­nów mu­zuł­ma­nów [w Europie] prze­kształ­ci ją w mu­zuł­mań­ski kon­ty­nent w ciągu kilku dziesięcio­le­ci.”

  „Allah mo­bi­li­zu­je mu­zuł­mań­ski naród Tur­cji do wstą­pie­nia do UE. Jest to ko­lej­ne 50 mln mu­zuł­ma­nów. Bę­dzie wtedy 100 mln mu­zuł­ma­nów w Eu­ro­pie. Eu­ro­pa jest w cięż­kim po­ło­że­niu a także Ame­ry­ka. Nie­dłu­go te kon­ty­nen­ty zgo­dzą się przejść na islam albo wy­po­wie­dzą nam wojnę.”

  „Je­ste­ście mniej­szo­ścią w Eu­ro­pie. Ale pew­ne­go dnia, dzię­ki Al­la­ho­wi, sta­nie­cie się pa­na­mi, li­de­ra­mi i spad­ko­bier­ca­mi kon­ty­nen­tu eu­ro­pejskiego. „

  Mu­am­mar al-Kad­da­fi

  Islam nie jest ani re­li­gią ani kul­tem ale peł­nym i kom­plet­nym ustro­jem. We­dług CIA: The World Fact Book (2007) islam ma reli­gij­ne, po­li­tycz­ne, eko­no­micz­ne oraz mi­li­tar­ne kom­po­nen­ty. Kom­po­nent re­li­gij­ny jest podsta­wą dla wszyst­kich in­nych kom­po­nen­tów na­to­miast is­la­mi­za­cja nastę­pu­je gdy w danym kraju jest wy­star­cza­ją­co dużo mu­zuł­ma­nów aby za­czę­li do­ma­gać się swo­ich tak zwa­nych „praw re­li­gij­nych”. Kiedy popraw­ne po­li­tycz­nie i mul­ti­kul­tu­ro­we spo­łe­czeń­stwa zga­dza­ją się na „rozsąd­ne” mu­zuł­mań­skie żą­da­nia o ich „prawa re­li­gij­ne”, po cichu przecho­dzą także po­zo­sta­łe kom­po­nen­ty. Tak to wła­śnie dzia­ła.
 • @kula Lis 67 19:58:01
  Zrozum człowieku, że to nie my ich śiągamy, ani nie że oni przychodzą, a za naszą zgodą. Problem który mamy jest więc nie z nimi, a z tymi, co ich ściągają.
  Jak się z nimi uporamy to i muzułmanów przekonamy żeby sobie poszli i nie wracali.

  Wiem, że potrafisz wnikliwie analizować problemy, więc dlaczego tutaj idziesz po najgłupszej linii?
 • @miarka 20:06:25
  //Jak się z nimi uporamy to i muzułmanów przekonamy żeby sobie poszli i nie wracali.//


  masz już jakiś scenariusz/propozycje jak to zrobić
 • Poziomy muzułmańskiego radykalizmu
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a65.jpeg


  Spójrz­my teraz jak zmie­nia­ją się mu­zuł­ma­nie za­leż­nie od li­czeb­no­ści w danym kraju. Do­pó­ki po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów po­zo­sta­je w oko­li­cach 1% są oni po­strze­ga­ni jako ko­cha­ją­ca pokój mniej­szość a w pra­sie i fil­mach pod­kre­śla­na jest ich barw­na od­mien­ność. W prze­dzia­le 2% do 3% muzuł­ma­nie za­czy­na­ją od­róż­niać się od in­nych mniej­szo­ści. Za­czy­na­ją być wi­docz­ni jako człon­ko­wie gan­gów ulicz­nych i w wię­zie­niach i zaczyna­ją ho­no­ro­we za­bój­stwa. Po­ja­wia­ją się też pierw­sze symp­to­my naduży­wa­nia środ­ków z po­mo­cy spo­łecz­nej. Po­wy­żej 5% za­czy­na być za­uwa­żal­ny silny (nie­pro­por­cjo­nal­ny do ich li­czeb­no­ści) wpływ na społeczeń­stwo. Na­ci­ska­ją na wpro­wa­dze­nie żyw­no­ści halal (czy­ste­go wg. is­lam­skich stan­dar­dów), dzię­ki czemu wy­mu­sza­ją po­ja­wie­nie się dużej licz­by miejsc pracy dla mu­zuł­ma­nów. Po­ja­wia się seria żądań do sieci han­dlo­wych o wpro­wa­dze­nie tej żyw­no­ści na rynek, czę­sto wzmocnio­na groź­ba­mi. Po­wy­żej 10% rząd pań­stwa zmu­sza­ny jest do uzna­nia ich prawa do sądów Sza­ria­tu czyli prawa is­lam­skie­go, je­dy­ne­go któ­re­go oni prze­strze­ga­ją. Do­ce­lo­wo Islam dąży do tego, aby cały świat był są­dzo­ny wg. prawa Sha­ria­tu. Na­stę­pu­je wy­raź­ny wzrost bez­pra­wia, po­ja­wia­ją się mu­zuł­mań­skie getta gdzie nawet uzbro­jo­ne pa­tro­le po­li­cji boją się cho­dzić. Rząd za­czy­na tra­cić kon­tro­lę nad sy­tu­acją. Ja­ki­kol­wiek pre­tekst może do­pro­wa­dzić do roz­ru­chów, pa­le­nia sa­mo­cho­dów i napaści na nie-mu­zuł­ma­nów. Po­wy­żej 20% za­czy­na­ją się de­mon­stra­cje siły, pod­pa­le­nia szkół, szpi­ta­li, sa­mo­cho­dów, sy­na­gog i ko­ścio­łów. Większość osa­dzo­nych w wię­zie­niach to mu­zuł­ma­nie. Do­tych­czas sporadycz­ne grupy pa­ra-mi­li­tar­ne dżi­ha­dy­stów za­czy­na­ją dzia­łać w świe­tle dnia, czę­sto wy­pie­ra­jąc z mu­zuł­mań­skich dziel­nic prawa sza­ria­tu lo­kal­ne siły po­rząd­ko­we. Po­wy­żej 40% można się spo­dzie­wać regularnych ma­sakr i ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych. Or­ga­ni­za­cje paramilitarne kom­plet­nie rzą­dzą nie­któ­ry­mi te­re­na­mi. Trwa­ją także upro­wa­dze­nia nie­wier­nych ko­biet, gwał­ty oraz uta­jo­ne nie­wol­nic­two. Po­wy­żej 60% na­stę­pu­ją ni­czym nie ogra­ni­cza­ne prze­śla­do­wa­nia niewier­nych i spo­ra­dycz­ne ma­so­we mordy. Prawo Sza­ria­tu wpro­wa­dzone jest w skali ca­łe­go kraju. Nie­wier­ni są zmu­sza­ni do pła­ce­nia podat­ku „za ochro­nę” tzw. Jizya oraz czę­sto re­kwi­ro­wa­ny jest ich majątek. Następ­nie na­stę­pu­je ma­so­wy exo­dus nie-mu­zuł­ma­nów z kraju. Po­wy­żej 80% po­ja­wia­ją się czyst­ki i mordy kie­ro­wa­ne z po­zio­mu państwo­we­go. W po­bli­żu 100% na­stę­pu­je tzw. Mu­zuł­mań­ski Pokój (stąd Islam jest znany jako „Re­li­gia Po­ko­ju”) czyli „Dar-es-Sa­la­am”, co zna­czy „Is­lam­ski Dom Po­ko­ju”. We­dług wo­jen­nej dok­try­ny is­la­mu po­wi­nien być wtedy pokój, gdyż wszy­scy są już mu­zuł­ma­na­mi i nie ma już po­wo­dów do za­bi­ja­nia. Jed­nak, jak wspo­mnia­łem wcze­śniej, nawet to nie jest do końca praw­dą gdyż mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją two­rzyć różne grupy o róż­nej ra­dy­ka­li­za­cji i za­czy­na­ją mor­do­wać się na­wza­jem z róż­nych po­wo­dów.

  Smut­nym fak­tem jest więc, że 80% mu­zuł­ma­nów miesz­ka­ją­cych w Euro­pie jest bez­ro­bot­nych i utu­czo­nych na eu­ro­pej­skich zasił­kach jak cię­żar­ne świ­nie lecz mimo to dyszą nie­na­wi­ścią w sto­sun­ku do wszystkie­go co eu­ro­pej­skie.

  Zdaję sobie spra­wę, że na ogół lu­dziom cięż­ko jest my­śleć w skali kraju dla­te­go le­piej bę­dzie jeśli dla od­mia­ny skon­cen­tru­ję się na ma­łych miejscach aby potem moi czy­tel­ni­cy mogli po­mno­żyć to jedno mia­sto przez 10. Gdy mu­zuł­ma­nie wpro­wa­dza­ją się do ma­łe­go mia­sta w popraw­nie po­li­tycz­nym kraju to jest to za­wsze za­mie­rzo­na in­wa­zja ma­ją­ca na celu za­in­sta­lo­wa­nie prawa sza­ria­tu oraz wy­rzu­ce­nia lub za­bi­cia wszyst­kich nie­wier­nych. Naj­pierw mu­zuł­ma­nie bu­du­ją jak naj­wię­cej mecze­tów i dążą do za­my­ka­nia ko­ścio­łów. Potem wpro­wa­dza­ją mu­zułmań­skie pa­tro­le, or­ga­ni­zu­ją mu­zuł­mań­skie mar­sze oraz biją i prześladu­ją nie­wier­nych Al­la­ho­wi, za­rów­no na uli­cach jak i w szko­łach. W oczach mu­zuł­ma­nów „ob­raź­li­we” stają się sym­bo­le chrze­ści­jań­skie, flagi na­ro­do­we oraz wszyst­kie aspek­ty życia, które są nie­zgod­ne z islamem. Gdy w po­praw­nie po­li­tycz­nych spo­łe­czeń­stwach ro­do­wi­ci ludzie bro­nią się przed in­wa­zją na swoją kul­tu­rę po­li­cja da­ne­go kraju staje po stro­nie „prze­śla­do­wa­nej mniej­szo­ści” a w razie prze­stępstw popeł­nia­nych przez mu­zuł­ma­nów nisz­czy do­wo­dy prze­ciw­ko nim aby nie być oskar­żo­ny­mi o ra­sizm. Bez­bron­ni ro­do­wi­ci lu­dzie, zdra­dze­ni przez swój rząd i swoją po­li­cję nie mają in­ne­go wy­bo­ru jak tylko opu­ścić swoje ro­do­wi­te mia­sto. Na ich miej­sce wtedy przy­jeż­dża­ją ko­lej­ni muzuł­ma­nie, któ­rzy bu­du­ją jesz­cze wię­cej me­cze­tów i kładą jesz­cze więk­szy na­cisk na ode­rwa­nie się od prawa i reguł da­ne­go kraju. In­ny­mi­ sło­wy two­rzą pań­stwo w pań­stwie i gdy jedno mia­sto jest pod­bi­te przecho­dzą do na­stęp­ne­go. Jak rak pa­no­szą się po kraju, przy okla­skach miej­sco­wej po­li­cji.


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a66.jpeg

  Gdy­bym miał być do­kład­ny to mu­siał­bym po­słać do gazu za­war­tość wszyst­kich par­la­men­tów w Eu­ro­pie Za­chod­niej, Ame­ry­ce Płn, Au­stra­lii i Nowej Ze­lan­dii lecz tutaj wy­mie­nię tylko 3 na­zwi­ska fał­szy­wych przywód­ców: Ju­stin Tru­de­au (Ka­na­di­stan) , The­re­sa May (Bry­ta­ni­stan) i An­ge­la Mer­kel (Ger­ma­ni­stan). Po na­my­śle, z uwagi na wy­so­ki ra­chu­nek za gaz wy­brał­bym inne roz­wią­za­nie.
 • Prawo sza­ria­tu jest tak strasz­ne, że w On­ta­rio w Ka­na­dzie
  nawet niektórzy mu­zuł­ma­nie po­wie­dzie­li, że czuli się za­gro­że­ni a kobieta z Iranu stwier­dzi­ła że wpro­wa­dze­nie prawa sza­ria­tu cof­nie Ka­na­dę o 1400 lat. Mimo to prawo sza­ria­tu dzia­ła w Ka­na­dzie nie­ofi­cjal­nie w skali kra­jo­wej i lo­kal­nej a pro-mu­zuł­mań­ski pre­mier Ju­stin Tru­de­au stwierdził, że iden­ty­fi­ku­je się z is­la­mem, który jego zda­niem jest bardziej po­ko­jo­wy niż chrze­ści­jań­stwo. Do­dat­ko­wo mia­no­wał muzułmani­na na mi­ni­stra imi­gra­cji. W Ka­na­dzie nawet lo­kal­ne ka­fe­te­rie zo­sta­ły po­świę­co­ne Al­la­ho­wi, dla­te­go że w każdy pią­tek są one przekształ­ca­ne w me­cze­ty gdzie stu­den­ci modlą się w stro­nę Mekki. To samo jest na przy­kład w An­glii gdzie mu­zuł­ma­nie ma­ją­cy wiele żon dosta­ją do­dat­ko­we za­sił­ki, je­dze­nie halal sprze­da­wa­ne jest w skali krajo­wej i to­le­ro­wa­ne są mu­zuł­mań­skie pa­tro­le. Poza tym „bry­tyj­ska” pre­mier The­re­sa May ofi­cjal­nie chcia­ła wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu. Na przy­kład w Szwe­cji w małym mie­ście Halm­stad ist­nie­je zakaz „obnoszenia się” ze szwedz­ką flagą oraz zakaz po­da­wa­nia wie­przo­wi­ny w szko­łach. Mu­zuł­ma­nie w Haml­stad stwier­dzi­li jed­nak, że po­mi­mo, że już wszyst­kie 3 ko­ścio­ły zo­sta­ły za­mknię­te to nadal ich draż­ni mała ka­pli­ca. Mu­zuł­ma­nom nie po­do­ba się także, że dniem wol­nym od pracy jest nie­dzie­la a „prze­cież po­wi­nien być pią­tek”. Jed­nak naj­waż­niej­sza jest zmia­na ofi­cjal­ne­go ję­zy­ka na arab­ski na­to­miast szwedz­ki nie jest niko­mu po­trzeb­ny dla­te­go że pro­rok za­bro­nił tłu­ma­czyć Koran na ję­zy­ki nie­wier­nych. Tym jest wła­śnie stop­nio­wa is­la­mi­za­cja lecz tłu­ma­cze­nie tego eu­ro­pej­skim li­be­ra­łom jest jak roz­mo­wa w to­a­le­tą. Pa­trio­ci natomiast, któ­rzy mówią praw­dę na temat is­la­mu są prze­śla­do­wa­ni, wtrą­ca­ni do wię­zień i go­rzej.

  „Eks­tre­mal­ny mu­zuł­ma­nin to ten, który ob­ci­na głowę in­no­wier­cy na­tomiast umiar­ko­wa­ny mu­zuł­ma­nin trzy­ma nogi ofia­ry”.

  Marco Polo (we­nec­ki ku­piec i po­dróż­nik, autor „Opi­sa­nia Świa­ta”)

  Naj­waż­niej­sze jest jed­nak aby­śmy pa­mię­ta­li, że me­czet zbu­do­wa­ny na nie­mu­zuł­mań­skiej ziemi jest trak­to­wa­ny jako teren pod­bi­ty a mu­zuł­manin powie praw­dę nie-mu­zuł­ma­ni­no­wi tylko wtedy jeśli się po­my­li. Mu­zuł­ma­nie kła­mią bez za­sta­no­wie­nia, bez zmruże­nia oka i bez żalu. Kłam­stwo jest dla nich spo­so­bem na życie. Kłam­stwo de­fi­niu­je ich jako mu­zuł­ma­nów dla­te­go że mu­zuł­ma­nie są dzieć­mi kłam­stwa i wszyst­kie nauki które od nich po­cho­dzą są fał­szy­we i opar­te na po­dwój­nych standar­dach. Tam gdzie jest dwóch mu­zuł­ma­nów tam są trzy kłam­stwa, tam gdzie islam tam też pod­stęp pro­wa­dzą­cy do zguby wszyst­kich łącznie z mu­zuł­ma­na­mi. Koran mówi jasno, że „nie ma więk­sze­go oszusta od Al­la­ha” oraz po­ka­zu­je pro­ro­ka is­la­mu w ten sam spo­sób. Dziś spośród wszyst­kich mu­zuł­ma­nów naj­więk­szy­mi kłam­ca­mi są Arabowie a wer­se­ty Ko­ra­nu dają jasno do zro­zu­mie­nia, że oszu­ki­wa­nie jest nieodłącz­ną czę­ścią is­la­mu. Każdy pod­stęp, każda zbrod­nia, każdy gwałt i każdy akt ter­ro­ry­zmu ma swoje uspra­wie­dli­wie­nie w Ko­ra­nie gdyż każdy z mu­zuł­ma­nów jest „żoł­nie­rzem Al­la­ha”. Do­brym przykładem jest al-takiya (mu­zuł­mań­ska fi­lo­zo­fia oszu­stwa). Gdy muzułma­nie przyjeżdża­ją ma­so­wo do kra­jów nie-mu­zuł­mań­skich, tak długo jak nie ma ich wielu udają przy­ja­ciół ro­do­wi­tej spo­łecz­no­ści i nawet kry­ty­ku­ją islam lecz gdy jest ich wię­cej po­ka­zu­ją swoje prawdziwe twa­rze, po­ka­zu­ją że celem ich było zdo­by­cie za­ufa­nia naiwnych Euro­pej­czy­ków, po to aby ude­rzyć w nich z całą siłą gdy będzie ich więcej. Czę­stym przy­kła­dem jest kon­takt mu­zuł­ma­ni­na z chrześcijankami. Mu­zuł­ma­nin zrobi ab­so­lut­nie wszyst­ko aby ode­rwać się dla niej od świa­ta is­la­mu oraz wmó­wić jej i jej ro­dzi­nie, że chce się w pełni za­sy­mi­lo­wać do kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej. Jed­nak po ślubie ko­bie­ta musi za­ło­żyć chu­s­tę na głowę, jest szy­ka­no­wa­na aby przejść na islam a jej za­da­niem jest ro­dzić jak naj­wię­cej dzie­ci – już muzułmanów i jednocze­śnie no­wych bo­jow­ni­ków o islam. Wów­czas, według nauk Koranu oraz we­dług za­pew­nień Ko­ra­nu, że nie ma większe­go oszu­sta od Al­la­ha taki mu­zuł­ma­nin jest bo­ha­te­rem gdyż osłabił in­no­wier­ców poprzez za­bra­nie im ko­bie­ty i spło­dze­nie z nią muzuł­ma­nów. W ta­kiej sytu­acji jego wcze­śniej­sze wy­rze­ka­nie się is­la­mu jest al – ta­kiya czyli jest jego re­li­gij­nym oszu­stwem za które we­dług Ko­ra­nu na­le­ży mu się łaska Al­la­ha. Koran – (8:30), (10:21), (2:225), (16:106).

  W nie­któ­rych rze­czach zga­dzam się z Ame­ry­ką a w in­nych nie lecz uważam że aku­rat w przy­pad­ku zmian spo­łe­czeń­stwa eu­ro­pej­skie­go pod kątem po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów CIA ma pełną rację. Na­le­ży jed­nak zwrócić uwagę na istot­ne fakty o któ­rym CIA Fact Book nie wspo­mnia­ło:

  Otóż ter­ro­ryzm i fa­na­tyzm re­li­gij­ny jak naj­bar­dziej w is­la­mie ist­nie­ją lecz CIA nie po­da­ło do wia­do­mo­ści, że jest on two­rzo­ny i pod­sy­ca­ny wła­śnie przez Ame­ry­kę – cza­sem prze­ciw­ko Rosji, cza­sem z po­wo­du po­głę­bie­nia stre­fy wpły­wów, cza­sem z po­wo­du su­row­ców na­tu­ral­nych i upra­wy narko­ty­ków a innym razem z po­wo­du wzmoc­nie­nia Izra­ela po­przez desta­bi­li­za­cję kra­jów mu­zuł­mań­skich. Także w is­la­mie jest spora dawka ter­ro­ry­zmu ale z dru­giej stro­ny nie ma na świe­cie więk­szych ter­ro­ry­stów niż CIA i MOS­SAD. (Chcę aby było jasne, że ja nie sta­ram się być stronniczy. Jak tylko mówię jak jest.) Ame­ry­ka bar­dzo do­brze zna naturę islamu oraz śred­ni po­ziom wy­kształ­ce­nia mu­zuł­ma­nów dla­te­go pod­sycanie go dla wła­snych celów jest bar­dzo łatwe i przy­no­si do­cho­dy.

  Islam nie jest re­li­gią jed­no­li­tą, co ozna­cza że jego wer­sja nie za­le­ży od Ko­ra­nu ale przede wszyst­kim od kul­tu­ry da­ne­go kraju. Z tego po­wo­du islam Ara­bów jest inny niż islam w Azji Cen­tral­nej.

  Po trze­cie kry­ty­ka ludzi a kry­ty­ka re­li­gii to dwie różne rze­czy. Mam dobre zda­nie o Irań­czy­kach choć nie o samym mo­de­lu Repu­bli­ki Islamskiej.
 • Ame­ry­ka bar­dzo dużo mówi na temat ter­ro­ry­zmu mu­zuł­ma­nów.
  Zga­dzam się, że taki ist­nie­je lecz z dru­giej stro­ny gdzie była Ame­ry­ka gdy Izra­el za­bi­jał li­bań­skie dzie­ci bom­ba­mi fos­fo­ro­wy­mi?

  Każda akcja po­wo­du­je re­ak­cję. Naj­pierw CIA i MOS­SAD wy­sa­dzi­li dwie wieże w Nowym Jorku aby mieć wy­mów­kę do de­sta­bi­li­za­cji i ob­ra­bowania kra­jów arab­skich pod przy­kryw­ką walki z ter­ro­ry­zmem. Potem usu­nę­li M.Gadaffie­go i S. Hus­sa­ina, któ­rzy byli wy­ma­rze­ni dla Eu­ro­py gdyż trzy­ma­li mu­zuł­ma­nów w kra­jach mu­zuł­mań­skich a na­stęp­nie stworzy­li ISIS i za­la­li Eu­ro­pę mu­zuł­ma­na­mi pod szyl­dem „po­mo­cy uchodźcom”. W ten wła­śnie spo­sób Ży­do-Ame­ry­ka i Ży­do-Bry­ta­nia zabija­ją świat arab­ski i Eu­ro­pę a potem dzi­wią się skąd się biorą ter­ro­ryści. Ro­zu­miem, że polscy par­ty­zan­ci pod­czas II Wojny Świa­to­wej też byli „ter­ro­ry­sta­mi” dla­te­go że wal­czy­li z „de­mo­kra­cją” wpro­wa­dzo­ną nam przez Niem­cy i Rosję?

  Jest też oczy­wi­ście kwe­stia Pa­le­sty­ny czyli kraju, który nigdy nie na­padł na Za­chód ani nigdy nie gro­ził Za­cho­do­wi. Tym­cza­sem An­glia wdro­ży­ła Pa­le­sty­nę do swo­je­go im­pe­rium a potem sprze­da­ła ten kraj syjonistycznym żydom, któ­rzy wy­rzu­ci­li Pa­le­styń­czy­ków z ich wła­sne­go kraju. Naj­lep­szym spo­so­bem na walkę z ter­ro­ry­zmem i za­pew­nie­nie poko­ju jest nie na­pa­da­nie na inne kraje. Wąt­pie aby mu­zuł­ma­nie bu­dzi­li się rano i my­śle­li: „kogo bę­dzie­my dziś nie­na­wi­dzić? Może Ame­ry­kę a może Izra­el lub An­glię”. Za­wsze jest jakiś powód.


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a67.jpeg


  Telewizyjni żydzi mogą jechać na długie wakacje, dlatego że Białe kobiety są podstawowym źródłem niszczenia Białej cywilizacji. Niekontrolowane, wyprane tolerancją, feminizmem i bezwarunkowym humanitaryzmem Białe kobiety stanowią ogromne zagrożenie dla społeczeństwa. (Na zdjęciu przyszłe seksualne niewolnice muzułmanów).

  „Cza­sem za­sta­na­wiam się czy w li­be­ral­nym świe­cie nie by­ło­by bezpieczniej dla ko­biet aby te cza­sem po­wstrzy­ma­ły się od głosowa­nia? Ta opcja gwa­ran­to­wa­ła by im więk­sze bez­pie­czeń­stwo gdyż ko­bie­ty są z na­tu­ry bar­dziej li­be­ral­ne, co ozna­cza że naj­pierw ich głosy otwie­ra­ją gra­ni­ce a potem są one gwał­co­ne i wy­ko­rzy­sty­wa­ne wedle wła­sne­go życze­nia przez ciem­ne ludz­kie śmie­ci. Tłu­ma­cze­nie tego ko­bie­tom nie ma jed­nak sensu gdyż gdyby mnie usły­sza­ły chcia­ły­by spa­lić „szo­wi­nistę” na sto­sie. Tak czy ina­czej uwa­żam mój po­mysł za do­sko­na­ły gdyż na­resz­cie ko­bie­ty mo­gły­by kon­tro­l­ować wła­sne po­chwy.” -- Marcin Malik
 • Za­sta­nów­my się też czym w o­gó­le jest islam.
  Na pod­sta­wie moich badań hi­sto­rycz­nych oraz badań nad mu­zuł­ma­na­mi do­sze­dłem do wnio­sku, że słowo „allah” po­cho­dzi od an­tycz­ne­go pogańskie­go bó­stwa ozna­cza­ją­ce­go księ­życ – i stąd wła­śnie wziął się sym­bol is­la­mu – księ­życ. Aby ide­olo­gia is­la­mu była bar­dziej sza­no­wa­na i miała swój po­etyc­ki i fi­lo­zo­ficz­ny wy­dźwięk Koran zo­stał czę­ścio­wo ścią­gnię­ty ze Sta­re­go Te­sta­men­tu – i wła­śnie dla­te­go w Ko­ra­nie są te same przy­po­wie­ści które są w Bi­blii. Prze­łom jed­nak na­stą­pił wraz z pojawieniem się Ma­ho­me­ta, który był przy­wód­cą woj­sko­wym choć także zbrod­nia­rzem wo­jen­nym, wy­jąt­ko­wo bru­tal­nym ty­ra­nem, gwał­ci­cie­lem i pe­do­fi­lem, i który po pod­bi­ciu Mekki i Me­dy­ny ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” oraz mówił, że wszyst­kie jego zbrod­nie dzie­ją się „za spra­wą Boga”. W tam­tych cza­sach lu­dzie Mekki i Me­dy­ny uzna­li Ma­ho­me­ta za bluź­nier­cę lecz z dru­giej stro­ny każdy kto mu się sprze­ci­wił był natychmiast skra­ca­ny o głowę. Ta­kich jak Ma­ho­met mogło być wię­cej a w samym XX wieku mógł być to Hi­tler czy Sta­lin, tylko że w XX wieku ludzie byli już le­piej wy­kształ­ce­ni i mieli więk­sze po­ję­cie o świe­cie, oraz przede wszyst­kim ani Hi­tler ani Sta­lin nie mógł skła­mać tak jak Ma­homet gdyż nie mieli oni do czy­nie­nia z głu­pi­mi Ara­ba­mi. W Korei Płn na przy­kład „pro­ro­kiem Ma­ho­me­tem” jest każdy nowy „uko­cha­ny przywódca” i lu­dzie go na praw­dę czczą. Ma­ho­met wniósł do Is­la­mu bar­barzyń­stwo, dok­try­nę wo­jen­ną, fa­na­tyzm re­li­gij­ny i za­le­ga­li­zo­wał prze­stęp­stwa na tle sek­su­al­nym – bo sam tylko tyle po­tra­fił, a żeby ludzie go słu­cha­li i byli za­śle­pie­ni nową „re­li­gią” kazał im się mo­dlić właśnie do księ­ży­ca – czyli po­gań­skie­go bożka „Al­la­ha”. W cza­sach obec­nych islam stał się re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów a ide­olo­gia isla­mu służy po­li­tycz­nym przy­wód­com jako na­rzę­dzie do kon­tro­lo­wa­nia tę­pych mas po­przez bez­gra­nicz­ne po­słu­szeń­stwo. Poza tym islam bę­dzie za­wsze nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze gdyż sam w sobie jest ide­olo­gią ni­skie­go szcze­bla kul­tu­ro­we­go opar­tym na oszu­stwie. Nawet same mo­dli­twy muzuł­mań­skie wy­glą­da­ją jak na­wo­ły­wa­nia do wojny i nie mam wątpliwo­ści, że osoby od­po­wie­dzial­ne za im­port mu­zuł­ma­nów do Europy oraz Eu­ro­pej­czy­cy za­kła­da­ją­cy ro­dzi­ny z mu­zuł­ma­na­mi są wroga­mi kultu­ry eu­ro­pej­skiej.

  Zazwyczaj eksperci dzielą muzułmanów na wiele grup religijnych i etnicznych lecz mój podział jest jeszcze prostszy. Ja dzielę muzułmanów na dobrych i złych, bez znaczenia czy są to Sunnici czy Szyici. Dobrzy muzułmanie to ci, którzy mieszkają w swoich krajach i nie ma dla mnie żadnego znaczenia jak bardzo cierpią z powodu choroby umysłowej o nazwie „islam”, jak traktują swoje kobiety i czy podrzynają gardła czy nie. Tak długo jak są u siebie są „dobrymi muzułmanami”. Druga kategoria to „źli muzułmanie” czyli ci, którzy mieszkają w Europie i ci którzy myślą o przyjeździe do Europy. Nie ma też dla mnie znaczenia kim są i jak się zachowują. Tak długo jak mieszkają w Europie są „złymi muzułmanami”. Ja nie chcę budować kościołów w Arabii Saudyjskiej, nie chcę nawracać muzułmanów na chrześcijaństwo i nie chcę na nich napadać. Ja tylko chcę aby mieszkali z dala od Europy a gdy będę chciał doświadczyć różnic kulturowych wiem gdzie ich szukać.

  Mimo że mu­zuł­ma­nie pa­su­ją do Eu­ro­py jak pięść do oka to jest kilka rze­czy w któ­rych się z nimi zga­dzam. Mu­zuł­ma­nie nie ak­cep­tu­ją Żydowskie­go Po­rząd­ku Świa­ta, mają świę­ta rację jeśli cho­dzi o żydowską bak­te­rię nisz­czą­cą cały świat oraz trzy­ma­ją swoje ko­bie­ty w rów­nym sze­re­gu. W Is­la­mie, tak samo jak w tra­dy­cyj­nym chrze­ścijaństwie ist­nie­je bar­dzo pro­sty po­dział na role ko­bie­ty i męż­czy­zny bez fa­sze­ro­wa­nia mózgu ko­bie­ty bzdu­ra­mi, ta­ki­mi jak: fe­mi­nizm czy libe­ra­lizm. To są te rze­czy, które chrze­ści­ja­nie za­tra­ci­li gdyż Biały mężczy­zna był na tyle głupi, że stwo­rzył sobie to­le­ran­cję i dał wła­dzę mięk­kim ko­bie­tom. Z dru­giej stro­ny jest dla mnie nie­zro­zu­mia­łe dlaczego tak wiele eu­ro­pej­skich ko­biet gło­su­je na par­tie, które ska­zu­ją Euro­pę na mu­zuł­mań­ski wyrok śmier­ci. Ma­so­we gwał­ty oraz traktowanie ko­biet jak zwie­rząt wciąż nie prze­ko­nu­ją ko­biet z Ho­lan­dii, Anglii, Szwecji czy Nie­miec i dla­te­go podam przy­kład, który po­wi­nien dać europejskim ko­bie­tom do my­śle­nia. Ob­rze­za­nie ma­łych dziew­czy­nek jest sze­ro­ko prak­ty­ko­wa­ne w wielu kra­jach mu­zuł­mań­skich a po­le­ga ono na czę­ścio­wym lub cał­ko­wi­tym wy­cię­ciu na­rzą­dów rod­nych bez żadnych po­wo­dów me­dycz­nych i jest ono ro­bio­ne nożem, ży­let­ką czy nawet kawał­kiem po­tłu­czo­ne­go szkła. In­ny­mi słowy mu­zuł­ma­nie na stałe okale­cza­ją ko­bie­ty w imię swo­jej głu­po­ty co pro­wa­dzi do wielu komplika­cji zdro­wot­nych a cza­sem też i do śmier­ci. We­dług or­ga­ni­za­cji Ter­res des Fem­mes, zaj­mu­ją­cej się ochro­ną ko­biet, na całym świe­cie mu­zuł­ma­nie i mu­rzy­ni oka­le­cza­ją około 200mln dziew­czy­nek, w tym około 500.000 w samej Unii Eu­ro­pej­skiej, a ko­lej­ne 180.000 jest zagrożo­ne oka­le­cze­niem, głów­nie w Niem­czech i we Fran­cji.
 • Przytłaczająca muzułmańska populacja
  Pa­trząc na mapę Eu­ro­py ogar­nia mnie wiel­ki nie­po­kój dla­te­go że muzułmań­ska po­pu­la­cja ro­śnie w ogrom­nym tem­pie a już teraz muzułmań­scy wro­go­wie kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej są więk­szo­ścią w europejskich sto­li­cach. Obec­nie zwłasz­cza w kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej pro­ble­mem nie są już tylko mu­zuł­mań­skie, prze­stęp­cze getta ale podwój­ne spo­łe­czeń­stwa, które są ska­za­ne na mrocz­ną eg­zy­sten­cję koło sie­bie. Tym­cza­sem po­praw­ne po­li­tycz­nie rządy Eu­ro­py Za­chod­niej są bar­dziej za­in­te­re­so­wa­ne tym jak przy­podo­bać się mu­zuł­ma­nom niż wal­czyć z in­wa­zją. W Szwe­cji za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie szwedz­kiej flagi, w An­glii za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie flagi An­glii a w Danii nie można po­ka­zy­wać flagi duń­skiej gdyż ob­ra­ża­ją one mu­zuł­ma­nów. Z życia spo­łecz­ne­go są usu­wa­ne sym­bo­le chrze­ści­jań­skie aby nie ob­ra­żać mu­zuł­ma­nów a szko­ły post-bry­tyj­skie są zdo­mi­no­wa­ne przez ide­olo­gię is­la­mu. Każdy sprze­ciw w po­sta­ci walki o kul­tu­rę eu­ro­pej­ską pro­wa­dzi do roz­ru­chów, pod­pa­leń oraz gwał­tów uży­wa­nych jako na­rzę­dzie mu­zułmań­skiej wojny z Eu­ro­pej­czy­ka­mi oraz z chrze­ści­jań­stwem. Rząd „Wiel­kiej” Bry­ta­nii, aby uspo­ko­ić mu­zuł­ma­nów ze­zwo­lił na pa­tro­le szaria­tu oraz two­rzy usta­wę o tym jak wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu do usta­wo­da­wstwa bry­tyj­skie­go aby te było „kom­pa­ty­bil­ne z kul­tu­rą brytyjską”. Rząd Fran­cji pod­wyż­szył mu­zuł­ma­nom za­sił­ki aby ci nie rzuca­li już ka­mie­nia­mi w ka­to­li­ków wy­cho­dzą­cych z ko­ścio­ła. W Niemczech uka­zał się nawet ar­ty­kuł w ma­ga­zy­nie o wy­cho­wa­niu dzie­ci, o tym aby uwa­żać na blond włosy ro­dzi­ny gdyż mogą mieć one pra­wi­cowe poglądy, na które nie ma miej­sca w nie­miec­kim spo­łe­czeń­stwie.

  Mię­dzy­na­ro­do­wa, ży­dow­ska klika ko­mu­ni­stycz­nych pseu­do-in­te­lektualistów wy­cho­wa­ła mu­zuł­mań­skie po­two­ry w Eu­ro­pie wedle swo­jej dok­try­ny wo­jen­nej „dziel i rządź”. Wraz z afry­ka­ni­za­cją, so­do­mi­za­cją oraz libera­li­zmem i fe­mi­ni­zmem uży­wa­ny­mi jako broń so­cja­li­stów przeciw­ko kultu­rze i et­nicz­no­ści eu­ro­pej­skiej Eu­ro­pa prze­cho­dzi do histo­rii.

  Sami mu­zuł­ma­nie nie kryją nawet swo­ich za­mia­rów pod­bo­ju Eu­ro­py i już po­wie­dzie­li, że we­dług nich pierw­szym mu­zuł­mań­skim kra­jem bę­dzie Dania gdyż duń­ski par­la­ment w po­ło­wie na­le­ży już do mu­zuł­ma­nów. Być może w tej kwe­stii aku­rat po­nio­sła ich fan­ta­zja lecz mu­zuł­ma­nie na pewno mają pod­sta­wy do ta­kiej opi­nii. Bio­rąc pod uwagę wiel­ką imigrację mu­zuł­ma­nów, ogrom­ną licz­bę uro­dzeń w ro­dzi­nach muzułmańskich i bar­dzo małą w ro­dzi­nach eu­ro­pej­skich, uwa­żam że oblicze­nia mu­zuł­ma­nów są bar­dzo uczci­we.


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a68.jpeg


  Muzułmanin po lewo mówi: Islam domaga się śmierci dla homoseksualistów, brak wolności słowa, kobiety muszą zostać w domu i poddać się swoim mężom! Śmierć dla innowierców! Kobieta po prawo odpowiada: jestem liberalna i on tak na prawdę nie ma tego na myśli.
 • Za­łą­czam więc ba­da­nia zro­bio­ne przez nie­za­leż­ną or­ga­ni­za­cję
  Pew re­se­arch, która usta­li­ła ja­kie­go wzro­stu po­pu­la­cji mu­zuł­mań­skiej mo­że­my się spo­dzie­wać do 2030 roku – jeśli Eu­ro­pej­czy­cy nie za­czną wal­czyć o Eu­ro­pę. Dodam, że Pew Re­se­arch Cen­ter z sie­dzi­bą w Waszyng­to­nie to or­ga­ni­za­cja nie­do­cho­do­wa, która nie ma żad­ne­go związ­ku ze skraj­ną pra­wi­cą. Ge­ne­ral­nie, w 2030 roku świa­to­wa populacja uro­śnie do 6.9mld a po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów uro­śnie do 26,4%. Do 2030 roku 79 kra­jów bę­dzie miało 1mln wię­cej mu­zułmanów. W USA w 2030 roku po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów uro­śnie podwój­nie z 2,6mln w 2010 roku do 6,2mln w 2030. W Eu­ro­pie w 2030 mu­zuł­mań­ska po­pu­lacja uro­śnie do 8% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji (a na margi­ne­sie 2050 aż 10.2%) Bar­dziej przej­mu­ją­ce są jed­nak dane na temat po­szcze­gól­nych kra­jów gdyż w 2030 roku mu­zuł­mań­ska po­pu­lacja bę­dzie wy­no­si­ła: Wiel­ka Bry­ta­nia 5.6mln, Fran­cja 7mln, Niem­cy 5.5mln, Szwe­cja 1mln, Ho­lan­dia 1.4mln, Bel­gia 1,2mln, Wło­chy 3,2mln, Nor­we­gia 400tys, Dania 300tys, Gre­cja 700tys, Au­stria 800tys, Buł­ga­ria 1mln, Hisz­pa­nia 1.9mln, Ma­ce­do­nia 800tys, Rosja 18.5mln, Al­ba­nia 2.6mln, Szwaj­ca­ria 660tys. Oprócz tego śred­nia wieku mu­zuł­ma­nów w Eu­ro­pie to 30 lat nato­miast śred­nia wieku Eu­ro­pej­czy­ków to 40 lat. Nie dziwi mnie więc fakt, że mu­zuł­ma­nie w An­glii wy­cho­dzą na ulice i krzy­czą w twarz małej gar­st­ce An­gli­ków (szyb­ko aresz­to­wa­nych za „ra­sizm”), że ich dzie­ci i wnuki będą mu­zuł­ma­na­mi. Jed­nak we­dług mojej opi­nii Europejczyków nie wy­koń­czą mu­zuł­ma­nie ale ich sła­bość, apa­tia, tchó­rzo­stwo oraz przede wszyst­kim głu­po­ta. Od Belga sły­sza­łem, że taka sy­tu­acja jest nor­mal­na, Ho­len­der mi oznaj­mił żebym spoj­rzał ile zła uczy­nił ko­ściół ka­to­lic­ki, An­glik wy­zy­wał mnie żar­li­wie od ra­si­stów przez całe pół godziny a Niem­ka uzna­ła że gwał­ty mu­zuł­ma­nów to nie za­wsze gwał­ty. Zatem w Eu­ro­pie zde­ge­ne­ro­wa­nych, sła­bych, po­praw­nych politycz­nie tchó­rzy i idio­tów mu­zuł­ma­nie nie muszą nawet wal­czyć. Wszyst­ko co muszą robić to przy­by­wać i ro­dzić.

  Bry­tyj­ska po­li­cja zo­sta­ła po­in­stru­owa­na aby uci­szać każ­de­go kto jest kry­tycz­ny wobec is­la­mu dla­te­go, że bry­tyj­ska eko­no­mia opie­ra się na han­dlu ropą a Ara­bia Sau­dyj­ska ma z Bry­ta­nią bar­dzo słod­ki układ w tej spra­wie……za cenę is­la­mi­za­cji i gwał­tu na bry­tyj­skim na­ro­dzie. Poza tym Sau­dyj­czy­cy wy­da­ją for­tu­ny w an­giel­skich skle­pach i wy­ku­pu­ją najdroższe nie­ru­cho­mo­ści w Lon­dy­nie. An­giel­ska klasa pra­cu­ją­ca nie ma dla bry­tyj­skie­go rządu żad­nej war­to­ści. Na pod­sta­wie ze­bra­nych dowodów do­sze­dłem do wnio­sku, że ogrom­na glo­bal­na po­pu­la­cja muzuł­ma­nów jest ogrom­nym za­gro­że­niem dla świa­ta i po­win­na być rady­kal­nie zre­du­ko­wa­na. 2.2mld mu­zuł­ma­nów w roku 2030 jest zupełnie nie­potrzeb­nych i moim zda­niem wy­star­czy­ło­by tylko 20mln dla pod­trzy­mania kul­tu­ry. Jako przy­kład po­pu­la­cji kra­jów mu­zuł­mań­skich w roku 2030 podam Egipt (117mln), Ban­gla­desz (187mln), Pa­ki­stan (245mln), Indone­zję (296mln), Iran (88mln), Tur­cję (88mln), Ni­ge­rię (117mln) oraz Indie – które mimo że nie są kra­jem mu­zuł­mań­skim to we­dług Pew Re­se­arch Cen­ter w roku 2030 po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów osiągnie w tym kraju 240mln a w 2050 w In­diach bę­dzie wię­cej mu­zułma­nów niż w Indo­ne­zji czyli aż 311mln. Moim zda­niem w In­diach nie powin­no być nawet jed­ne­go mu­zuł­ma­ni­na a w po­zo­sta­łych kra­jach, które wy­mie­niłem po­win­no być tylko tylu mu­zuł­ma­nów aby byli w sta­nie walczyć z ży­dow­skim Sza­ta­nem. Jeśli po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów nie zostanie zre­du­kowa­na tak dra­stycz­nie to jihad i sza­riat opa­nu­ją świat po­przez zwy­kłą bio­lo­gię; i nie bę­dzie ta­kiej armii ani ta­kich bank­ste­rów, któ­rzy by­li­by w sta­nie po­wstrzy­mać la­wi­nę ji­ha­du. Inną wer­sją przyszłości jest, że Europej­czy­cy w końcu otwo­rzą oczy a na­stęp­nie z po­mo­cą Izra­ela, Amery­ki, Rosji, Indii i Chin usuną islam z po­wierzch­ni ziemi, co z kolei do­pro­wa­dzi do glo­bal­nej de­po­pu­la­cji.
 • Na za­koń­cze­nie mam pewną cie­ka­wost­kę
  dla naj­bar­dziej za­twar­dzia­łych li­be­ra­łów, le­wa­ków oraz wszyst­kich pro­mo­to­rów mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, którzy nie widzą za­gro­że­nia w mu­zuł­mań­skiej imi­gra­cji do Eu­ro­py. W 2010 roku glo­bal­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów li­czy­ła 1.6bln na­to­miast w 2030 licz­ba ta uro­śnie aż do 2.2mld czyli tylko w ciągu 20 lat uro­śnie o ko­lej­ne 600mln i sta­no­wić bę­dzie aż 26% global­nej po­pu­la­cji. Le­wac­two uważa, że nie ma żad­ne­go za­gro­że­nia dla­te­go wy­obra­żę sobie przez chwi­lę, że je­stem tak samo na­iw­ny jak oni i przyj­mę, że w 2030 roku 90% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów będzie bar­dzo ko­chać kul­tu­rę eu­ro­pej­ską i chrze­ści­jań­stwo a tylko 10% bę­dzie nas nie­na­wi­dzić. Ozna­cza to więc, że nawet przy tak dzie­cin­nie na­iw­nych za­ło­że­niach Eu­ro­pę bę­dzie chcia­ło pod­bić „tylko” 220mln muzuł­ma­nów. Teraz za­łóż­my że tylko 10% z 220mln nie­na­wi­dzą­cych nas mu­zuł­ma­nów prze­do­sta­nie się do Eu­ro­py, co ozna­cza że będą oni w sta­nie zbu­do­wać 22mln armię na na­szym kon­ty­nen­cie. Za­ło­że­nia te są jed­nak nie­do­rzecz­ne gdyż wszy­scy mu­zuł­ma­nie w Eu­ro­pie sza­nu­ją tylko prawo Sza­ria­tu i wszy­scy „uwa­ża­ją krzy­żow­ców za świ­nie” i dla­te­go według Pew Re­se­arch w 2030 roku muzuł­ma­nie będą sta­no­wić już 58mln armię w Eu­ro­pie! Do roku 2050 mu­zuł­mań­ska armia w Eu­ro­pie wzro­śnie do 71mln!!!

  „Gdy naród zapomina o kunszcie wojennym, gdy jego religia jest kpiną, gdy cały naród staje się narodem zapatrzonym w pieniądz, wówczas nadchodzą barbarzyńcy.”

  Robert E. Howard

  Marcin Malik

  Źródło: http://www.prawica.net/8108
 • @miarka 19:42:10
  Dlaczego o murzynach usuwasz? Oni także najeżdżają Europę, to także muzułmanie.
 • @miarka 19:42:10
  Światy Islamu. Prof. Marek Chodakiewicz

  Świetny wykład prof. Marka Chodakiewicza nt islamu i jego wojowniczej istoty. Prof. Chodakiewicz wyjaśnia także, jaki los spotkał i spotyka podbite przez islam narody. Ku przestrodze.


  https://youtu.be/LclGCMIpGKM
 • Przejmowanie Europy przez muzułmanów to „największa historia naszych czasów”
  http://www.nwo.report/wp-content/uploads/2017/08/hqdefault.jpg

  Historyk Arnold Toynbee kiedyś wypowiedział słynne zdanie: „cywilizacje umierają śmiercią samobójczą, a nie w wyniku mordu”. Wykorzystując je jako trampolinę, komentator Mark Steyn pokazuje w nowym video jak Europa zachodnia już jest w szponach śmierci „demograficznego samobójstwa”, bo pary już nie mają wystarczającej liczby dzieci. Pokazuje jak kwitnąca populacja muzułmańska w Europie zachodniej jest na drodze do zapełnienia całego pustego miejsca.

  Steyn wyjaśnił jak biorąc pod uwagę różniące się wskaźniki urodzeń między muzułmanami i po-chrześcijańskimi sekularystami, trzeba tylko dwa pokolenia dla populacji muzułmańskiej (ok. 10% teraz) by miała tak wielu wnuków jak po-chrześcijańscy sekularyści (teraz stanowiący pozostałe 90%). Jest tak dlatego, powiedział, że muzułmanie mają średnio 3.5 dzieci na parę w porównaniu z po-chrześcijańskimi sekularystami, którzy mają tylko 1.3 dzieci na parę.

  „Ludzie myślą, że to jest powolny proces… To dzieje się bardzo szybko. Rezultat pokaże się wkrótce” – powiedział.

  Steyn powiedział, że przejęcie Europy zachodniej przez muzułmanów to „nie prognoza”. Zauważył, że niektóre szkoły podstawowe, takie jak w Antwerpii, Belgia, już mają większość muzułmańskich uczniów.

  „Nikt nie prognozuje niczego. Mówimy tu o tym kim są dzieciaki w szkole teraz, co oznacza, że to one za 15 lat będą tworzyć siłę roboczą” – powiedział.

  „To żadna prognoza. Nie patrzymy na trendy. Patrzymy na prawdziwe ciepłe ciała siedzące w klasach teraz” – dodał.

  Steyn cytuje dane statystyczne Wiedeńskiego Instytutu Demografii, które, powiedział, prognozują, że w połowie tego stulecia większość Austriaków w wieku poniżej 15 lat będzie muzułmańska.

  „To był kraj, który nie tak dawno w 90% był katolicki” – powiedział.

  Steyn powiedział, że niektórzy z jego amerykańskich zwolenników mogą pamiętać Austrię jako miejsce akcji filmu Dźwięki muzyki [Sound of Music] o dużej rodzinie, która uciekła z kraju w 1938 w obliczu przejęcia go przez nazistów. Steyn powiedział, że w 2038 Austriacy nie będą już śpiewać „jak rozwiążesz problem jak Maria”, a „jak rozwiążesz problem jak Szaria”.

  „To jest największa historia naszych czasów, a jeszcze rzadko kto w ogóle o niej pisze” – powiedział.

  „To jest największy ruch demograficzny / transformacja w historii, i ona przyspieszy” – dodał.

  Powiedział, że demograficzne samobójstwo Zachodu podkreśla znaczenie przesłania prezydenta Trumpa (to było nawijanie makaronu na uszy przez koszerniaka, którego żydowscy mocodawcy są odpowiedzialni za cały ten bajzel. To jedynie gra aktorska pod publiczkę dla tępych mas/ Redakcja W-P) z lipca w Warszawie, w Polsce, o wierze i rodzinie.

  We wzruszającym przemówieniu 6 lipca, Trump wydał jasne wezwanie do obrony chrześcijaństwa, które podpiera całą zachodnią cywilizację, razem z całą kulturą i tradycjami, które pochodzą z tego źródła. Wezwał Europejczyków by „w centrum naszego życia postawili wiarę i rodzinę, a nie rząd i biurokrację”.

  Ale dla Steyna to prawdopodobnie już jest za późno dla większości krajów Europy zachodniej, żeby zawrócić łódź.

  „Po-chrześcijańska Europa naprawdę nie ma żadnej wiary ani nie ma rodzin. One odchodzą do przeszłości. One istotnie rozerwały jedność ludzkich społeczeństw” – powiedział.

  „Ludzie którzy zbudowali współczesny świat bankrutują, dobrowolnie” – dodał.

  Steyn nie jest jedynym który ostrzega przed oczekiwanym kryzysem demograficznym.

  W ubiegłym miesiącu dyrektor z Tesla i założyciel SpaceX, Elon Musk, zawetował, że „Populacja świata przyspiesza w kierunku upadku, ale nieliczni wydają się to zauważać i tym interesować”.

  Wcześniej w marcu Musk powiedział CNNMoney, że świat „powinien się niepokoić implozją demograficzną”

  „Więc jeśli patrzy się na kraje jak Japonia, większość Europy, Chiny” – powiedział Musk – „i spojrzy się na wskaźniki urodzeń, w wielu miejscach jest to tylko około połowa wystarczającego wskaźnika”.

  Musk opisał odwróconą do góry nogami piramidę demograficzną, gdzie osoby starsze są teraz na nowym płaskim szczycie, który ma rzekomo być podpierany przez kurczącą się młodszą podstawę.

  „Dlatego ona się przewróci” – powiedział. „Nie będzie mogła stać”.

  Tłumaczenie Ola Gordon

  Źródło: http://www.tldm.org/news34/muslim-takeover-of-europe-is-biggest-story-of-our-time-and-nobody-knows-it.htm

  Za: https://www.nwo.report/nwo/przejmowanie-europy-muzulmanow-najwieksza-historia-naszych-czasow.html
 • @miarka 19:42:10
  O ostatnich zamachach terrorystycznych i teorii Felixa Konecznego

  Grzegorz Wysok komentuje ostatnie zamachy terrorystyczne w Hiszpanii i Finlandii, przedstawia Richarda Nikolausa hrabiego Coudenhove-Kalergiego prekursora Unii Europejskiej oraz mieszania ras i cywilizacji oraz walkę tychże cywilizacji według teorii wybitnego polskiego historiozofa Felixa Konecznego…

  https://youtu.be/XIGXiQdlqUU
 • @@@!
  Jacek Sasin: "Zachodni Europejczycy zostali wykastrowani przez poprawność polityczną. My możemy się jeszcze ustrzec tych błędów". Zachodni Europejczycy zostali wykastrowani z możliwości myślenia i odnoszenia się do tego, co dzieje się wokół nich. Właśnie poprzez tę fałszywą poprawność polityczną, która została im narzucona jako ideologia przyjmowania wszystkiego jako dobroci powiedział Jacek Sasin w programie „Minęła dwudziesta” na antenie TVP Info. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie widzi sukcesu w działaniach katalońskich służb, które zabiły kolejnego zamachowca i aresztowała wielu dżihadystów.
  Nie ma sukcesu. Systemy bezpieczeństwa w Hiszpanii zawiodły. Nie mieliśmy do czynienia z „samotnym wilkiem”, była to jednak siatka terrorystyczna. Był planowany większy zamach i tylko zbieg okoliczności spowodował, że do jeszcze większej tragedii nie doszło powiedział.
  Nie cieszyłbym się, że życie tak szybko wraca do normy, bo to może służyć pewnemu brakowi refleksji. Nad tym jak skutecznie zapobiegać tego typu zdarzeniom. Potrzebna jest zmiana filozofii myślenia nad przyszłością Europy, jak ma być budowana, tego po tym zamachu brakuje dodał. Sasin mówił, że Europa nie może uciekać od problemu. Zwrócił uwagę na problem politycznej poprawności, która obowiązuje w zachodnioeuropejskiej polityce. Potrzebna jest refleksja. Jeśli uznamy, że terror to coś z czym musimy nauczyć się żyć, to to właśnie służy temu byśmy uciekali od refleksji, od zastanowienia się nad źródłem tego co się dzieje, czyli nad poprawnością polityczną. To fałszywie rozumiana poprawność polityczna nie pozwala podejmować kroków wobec radykalnych islamistów, bo kontrowane jest to zarzutem działań antyislamskich. Jeden z dziennikarzy w Niemczech został skazany na karę więzienia za to, że krytykował radykalny islam powiedział.
  Na zachodzie Europy zostały popełnione fundamentalne błędy i to nie w ostatnich kilku latach, a przez ostatnie dziesięciolecia. Budowano społeczeństwa otwarte na wyzbywanie się własnych wartości, a na te miejsce przychodziły wartości obce. Zachodni Europejczycy zostali wykastrowani z możliwości myślenia i odnoszenia się do tego, co dzieje się wokół nich. Właśnie poprzez tę fałszywą poprawność polityczną, która została im narzucona jako ideologia przyjmowania wszystkiego jako dobroci. Cały czas słyszymy o ubogacaniu kultury europejskiej, islam i jego obyczaje ubogacają Europę dodał. Zdaniem posła PiS, Polska nie musi popełniać błędów, które popełniła Europa Zachodnia.
  Dla nas w Polsce ważne jest byśmy ustrzegli się tych błędów, które stały się udziałem społeczeństw zachodnioeuropejskich. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jeszcze możemy podejmować pewne decyzje, które nas przed taką sytuacją ustrzegą mówił poseł PiS. Nie możemy się zgodzić na taką przebudowę Unii Europejskiej, która odejdzie od państw narodowych dodał. Zwracał uwagę na kwestie bezpieczeństwa obywateli Polski. Jego zdaniem, polski rząd uważa tę kwestię za szczególnie ważną. Żadne naciski nie spowodują, że od tej polityki odejdziemy. Dla nas bezpieczeństwo Polaków jest dla nas wielką wartością powiedział Jacek Sasin.
 • @miarka 19:42:10
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/08/21/825/360/8053a8c906c44c699216f760966f0ae2.jpeg
  Pod parasolem politycznej poprawności. Mroczne kulisy procesów przeciwko członkom gangu muzułmańskich gwałcicieli. Wraz z procesami w Newcastle na Wyspach Brytyjskich ponownie rozgorzała dyskusja na temat muzułmańskich gwałcicieli i ich ofiar – pisze Aleksandra Rybińska. W najnowszym tygodniku „Sieci” autorka opisuje mroczne kulisy zakończonych niedawno w Anglii procesów przeciwko członkom gangu gwałcicieli. Informacje płynące z Wielkiej Brytanii budzą grozę: 18 osób zostało uznanych przez sąd w Newcastle za winnych ponad 100 przestępstw, w tym handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci oraz kobiet w wieku od 13 do 25 lat. Skazani to muzułmanie pochodzący z Pakistanu, Bangladeszu, Indii, Iraku, Iranu oraz Turcji. Niektórzy są spokrewnieni, inni przyjaźnią się od lat. Pracowali m.in. jako taksówkarze i kurierzy. Wraz z nimi skazana została 23-letnia Brytyjka Carolann Gallon, która dostarczyła im część ofiar. Afera w Newcastle łudząco przypomina wcześniejszą – w Rotherham w północnej Anglii. Żyje tu 260 tys. ludzi, co drugie gospodarstwo domowe zalicza się do najuboższych w kraju. To tu w latach 1997–2013 zorganizowane gangi, składające się w większości z imigrantów z Azji, systematycznie wykorzystywały seksualnie dziewczynki. A policja i władze miasta przymykały na to oczy z obawy przed oskarżeniem o rasizm. Związani z Partią Pracy radni straciliby społeczne poparcie, gdyby na jaw wyszło, że sprawcami są imigranci z krajów muzułmańskich. Jednocześnie czytamy w tekście o nieprawdopodobnej postawie służb porządkowych, którzy krępowani absurdalnie rozumianą polityczną poprawnością doprowadzali do tuszowania informacji o gwałtach:
  Policjanci tak bardzo obawiali się oskarżeń o rasizm, że mówili ofiarom, by zapomniały o gwałtach, bo i tak nikt im nie uwierzy. Starano się wygaszać tło etniczne i kulturowe sprawy. „Były przykłady dzieci oblewanych benzyną i straszonych, że zostaną podpalone. Grożono im bronią […]” – twierdzi Louise Casey, pełnomocnik rządu ds. trudnych rodzin, która przeprowadziła inspekcję w radzie miejskiej Rotherham. Według niej „straszne rzeczy działy się wmieście, i to na wielką skalę”. Doliczono się w sumie 1,4 tys. ofiar.

  Ps..Sprawa sięga o wiele głębiej! państwa zachodnie stworzyły przez lata cały system bezkarności tym imigrantom. wszystko CELOWE!
 • @miarka 19:42:10
  To ideologia nie pozwala europejskim politykom zająć się problemem islamu. Wydaje mi się, że europejscy politycy całkiem dobrze rozumieją problem, przed którym stoją, tylko niestety ideologia nie pozwala im na to, by tym problemem się zająć. Trzeba by uznać, że ten problem, te zamachy mają coś wspólnego z islamem. A to jest coś, co jest bardzo trudne dla polityków europejskich powiedziała Aleksandra Rybińska w tygodnika „Sieci” w programie „Minęła dwudziesta” na antenie TVP Info.
  Publicystka zwróciła uwagę na fakt, że sprawcy zamachów w Hiszpanii najprawdopodobniej urodzili się w Europie. Jej zdaniem, większym problemem niż napływ imigrantów jest fakt, że muzułmanie już w Europie są. To nie nowoprzybyli imigranci dokonali zamachu w Barcelonie. Ci muzułmanie już są w Europie. Oczywiście zgadzam się, że należy ograniczyć napływ imigrantów, ale to nie rozwiąże problemu muzułmanów, którzy już są. I z tym politycy europejscy mają problem. Ci muzułmanie stanowią elektorat, szczególnie lewicy. Utworzył się system klientelistyczny. We Francji jest tak, że bardzo często na poziomie lokalnym politycy wchodzą w komitywę z imamami, którzy następnie przekonują swoich wiernych w meczetach, by głosowali na daną partię i to funkcjonuje bardzo dobrze. Za to otrzymują np. pozwolenie na budowę kolejnego meczetu powiedziała. Przypomniała, że terroryści salaficcy już od lat organizują się w Europie. Hiszpania ma ten problem, że stała się bazą dla salafitów i tam było zaplecze logistyczne. Władze hiszpańskie się do tego przyznają. Oni uważają, że mają dobrą metodę, że kontrwywiad infiltruje te środowiska i od 2004 roku nie mieli zamachu. Okazało się, że ta metoda nie jest w pełni skuteczna i idealna stwierdził Rybińska. Zauważyła, że to nie środowiska muzułmańskie domagają się usuwania chrześcijańskich symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Problem polega na tym, że muzułmanie się tego nie domagają. Sami sobie narzucamy poprawność polityczną. Nie pamiętam, by muzułmanie we Francji domagali się, by nie było szopki czy choinki. Gdy dochodziło do sporów na takie tematy, to właśnie muzułmanie mówili: zostawcie tę szopkę. To lewica liberalna uważa, że w ten sposób powinna zagospodarowywać mniejszości etniczne i religijne stwierdziła. Dziennikarze „Die Welt” napisali książkę, w której opisali kulisy decyzji Angeli Merkel o niezamykaniu niemieckich granic przed muzułmańską imigracją. Niemiecka kanclerz bała się porażki wizerunkowej. Obawiała się słupków poparcia. Nigdy nakaz zamknięcia granic nie dotarł. Było to czysto wizerunkowe zagranie stwierdziła Aleksandra Rybińska.

  Ps..Nie tylko....społeczność islamska w EU jest ogromna i gwałtowne ruchy typu radykalna kontrola może spowodować wojnę domową nie do opanowania, EU siedzi na islamskiej beczce prochu i wiedzą o tym. Makrela wygwizdana, niestety za późno, miliony emigrantów w drugim, trzecim pokoleniu doprowadzą do upadku Europy, szalona Merkel zastąpiła szaleńca Hitlera, zacząć budować mur na granicy z Niemcami.
 • @miarka 19:42:10
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/08/20/825/373/7597d6effb874962881ee41b3daa8314.jpeg
  Wszyscy to wiedzą, teraz muzułmański uczony przyznaje: jest wyraźny związek między terroryzmem i islamską ortodoksją. Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, islamski uczony i sekretarz generalny największego stowarzyszenia muzułmanów w Indonezji Nahdatul Ulama dostrzega wyraźny związek między terroryzmem i „podstawowymi założeniami islamskiej ortodoksji”. Zachód musi przestać „uważać rozważania tej kwestii za islamofobię”, powiedział Yahva Cholil Staquf w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 19 sierpnia.
  Jego zdaniem, na Zachodzie istnieje „twardy, lewicowo-liberalny krąg” denuncjujący każdego, kto myśli o takich sprawach. Islamski ekspert jako problematyczny określa np. stosunek muzułmanów do niemuzułmanów. Tradycyjnie cechuje go „segregacja i wrogość”. Ta nauka, pochodząca ze średniowiecza, w sposób tendencyjny uniemożliwia pokojowe życie muzułmanów w wielokulturowych i wieloreligijnych społeczeństwach XXI wieku, powiedział Yahya Cholil Staquf. W jego opinii rasizm w społeczeństwach krajów goszczących być może także przyczynił się do tego, że mniejszości muzułmańskie na Zachodzie prowadzą życie mniej czy bardziej odizolowane od społeczeństwa większości. Odgrywają tu też rolę tradycyjne wyobrażenia muzułmańskie państwa jako państwa uniwersalnego i szariatu jako niepodlegającego zmianom systemu prawnego. Ale my żyjemy w świecie państw narodowych podkreślił uczony i dodał, że „wartości religijne i realia społeczne muszą do siebie pasować”. Jednak zbyt wielu muzułmanów uważa, że pokojowe współżycie ludzi różnej wiary jest czymś, co należy zwalczać. Dlatego też potrafi zrozumieć, że ludzie na Zachodzie lękają się islamu. Ten problem należy wyraźnie wyartykułować, jeśli chce się zapobiec podziałom w społeczeństwie, uważa islamski uczony. Jeśli się przeczy istnieniu problemu, nie można go rozwiązać. Ponadto Zachód musi wywrzeć wpływ na Arabię Saudyjską, która krzewi „ultrakonserwatywną” wersję islamu. Indonezja jest krajem, w którym mieszka najwięcej na świecie muzułmanów. Większość muzułmanów indonezyjskich jest skłonna do dialogu, istnieją jednak także grupy radykalne i terrorystyczne. Szerokim echem odbiła się wiosną sprawa oskarżenia o bluźnierstwo byłego chrześcijańskiego gubernatora Dżakarty, Basuki Tjahaja „Ahok” Purnama, który został skazany na dwa lata więzienia.
  Ps...Ten Islamista potwierdza, że dla nich ważniejszy jest ich kościół(meczet) i prawo kanoniczne(szariat) niż organizacja państwowa i prawo świeckie.UE nie ma sił bronić wartości religijnych więc polegnie
  Tylko wiara spaja państwo jeśli jej nie ma nie ma narodów! Coś takiego jak islamofobia nie istnieje i każdy prokurator i sędzia który oskarżał i skazywał za islamofobię powinien zostać nabity na pal i obdarty ze skóry przez obywateli! Dla niemieckojęzycznych cały tekst wywiadu tutaj:
  https://www.reddit.com/r/de/comments/6uorfx/fazislamundterrorismush%C3%A4ngenzusammenvolltext/
 • @miarka 19:42:10
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/08/21/829/384/38739006d82347ab9890f36272c2ac0d.jpeg

  Europa musi obudzić się z letargu! Zamiast o „relokacji uchodźców”, w Unii powinno się więcej mówić o bezpieczeństwie Europejczyków. „Nie ma takiej ceny, za którą moglibyśmy sprzedać bezpieczeństwo Polaków” powiedziała premier Beata Szydło w swoim ostatnim wywiadzie dla Telewizji Polskiej, odnosząc się do kolejnych zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Europie. Barcelona, tak jak wcześniej Berlin, Paryż, Sztokholm czy Londyn, stała się kolejną ofiarą islamskich ekstremistów. Ofiary w ludzkich życiach są ceną, jaką zachodnie społeczeństwa płacą za lekkomyślność swoich elit politycznych. Ideologia politycznej poprawności nie tylko nie pozwala tamtejszym władzom na skuteczne odparcie zagrożenia, ale nawet na nazwanie rzeczy po imieniu. Wśród elit Unii Europejskiej, w imię panujących skrajnie lewicowych ideologii, wprost zaprzecza się tak bezspornie oczywistym faktom, jak związek między masową imigracją muzułmańską a terroryzmem. Po każdym zamachu terrorystycznym schemat postępowania jest ten sam. Najpierw płacz, potem ubogie w swej treści, szablonowe kondolencje unijnych oficjeli. Następnie próba przekonania opinii publicznej, że zamach był tylko jednym z „incydentów”, do których w zasadzie powinniśmy przywyknąć. Na koniec zapowiedź kontynuowania tej samej, tragicznej polityki zapraszania do Europy setek tysięcy imigrantów muzułmańskich z Azji i Afryki. W przeciwieństwie do wielu państw Europy Zachodniej, Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie dba o poklask lewicowych elit europejskich, tylko podejmuje realne działania mające na celu zapobieganie potencjalnemu zagrożeniu. Tak jak wskazała premier Beata Szydło, takie państwa jak Polska, Węgry czy Słowacja nie ulegają poprawności politycznej, tylko kierują się rozsądkiem politycznym. Przypomnijmy, że ponad rok temu rząd premier Beaty Szydło przygotował ustawę antyterrorystyczną, przyjętą następnie przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy tej ustawy poszerzają uprawnienia służb odnośnie walki z terroryzmem, a także wprowadzają konkretne rozwiązania pozwalające uporać się z ewentualnymi skutkami zamachu terrorystycznego.
  Dzięki normom ustawy polskie służby są w stanie drobiazgowo przyglądać się tym wszystkim, którzy potencjalnie mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne. W określonych przypadkach, gdy takie zagrożenie jest realne, ustawa pozwala nawet na natychmiastowe wydalenie takiej osoby z kraju. Rozwiązania przyjmowane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu, powinny stanowić drogowskaz dla innych państw europejskich. Europa musi wreszcie obudzić się z letargu i zacząć poważnie podchodzić do polityki antyterrorystycznej. Zamiast o „relokacji uchodźców”, w Unii powinno się więcej mówić o bezpieczeństwie Europejczyków. Na zakończenie przypomnijmy, jak dalece odmienną politykę w tym zakresie prowadził rząd PO-PSL. Premier Ewa Kopacz, pod dyktatem lekkomyślnych elit europejskich i wbrew innym państwom Grupy Wyszehradzkiej, zgodziła się na przyjęcie do Polski 7 tys. muzułmańskich imigrantów. Mowa o kilku tysiącach w zasadzie niemożliwych do pełnego zweryfikowania osobach z Bliskiego Wschodu, spośród których część mogła stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. autor: Maciej Wąsik

  Ps...Jeszcze jeden jeszcze jeden! Informacje o islamskich utopielcach na Morzu Śródziemny przyjmuję z radością! Każdy muzułmański trup, to jeden zamach mniej. Aby Europa się obudziła musi być tych zamachów więcej i musza być coraz krwawe. Inaczej niestety się nie da. Obudzić się musza ludzie którzy nie tyle, że śpią ale są zaczadzeni inaczej nieświadomi. Polska nie jest krajem bezpiecznym, ale względnie bezpiecznym. Atak terrorystyczny może się zdarzyć w każdej chwili, również u nas. A jak służby są sprawne to okaże się jak do takiego ataku dojdzie.
 • @miarka 19:42:10
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/wfmglasgowcentralmosquefront.jpg

  Eurokraci są przerażeni. Wpadli nawet na pomysł jak walczyć z islamistami w Unii. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani powiedział dziś, że powinno się zamykać meczety po zakończeniu modlitwy. To nie mogą być miejsca uprawiania polityki mówił na zjeździe katolickiego ruchu Comunione e Liberazione we Włoszech.
  W wystąpieniu na dorocznym zjeździe znanego ruchu w Rimini Tajani oświadczył, odnosząc się do walki z radykalizmem islamskim:
  Uważam, że należy postępować tak, jak w krajach, w których mowy imamów są zapisywane i przekazywane policji. Kiedy nie ma modlitwy, meczet jest zamykany; nie może stać się miejscem, gdzie uprawia się politykę. Przewodniczący PE odniósł się także do sytuacji we Francji. W Paryżu fundamentalizm zwalczono także dlatego, że imamowie poprawnie tłumaczyli Koran mówił. W innych przypadkach tak się nie stało i przypisywano Koranowi to, czego nie mówi dodał Tajani. Uważam, że ważne jest to, by nie rezygnować ze swojej tożsamości. Nie sądzę, że muzułmanin bardziej szanuje chrześcijanina, jeśli ten usuwa krzyż ze szkoły oświadczył przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem wyznawca islamu zobaczyłby w takim chrześcijaninie kogoś, kto "boi się bronić swojej kultury". Antonio Tajani powtórzył swój wcześniej już przedstawiony postulat powołania europejskiego odpowiednika FBI, by jak wyjaśnił "bronić się przed terroryzmem atakującym naszą wolność". Wyraził opinię, że w Europie jest za dużo "małych zazdrości i biurokratycznej małostkowości". Kogo to obchodzi, jeśli służba specjalna przekazuje informację jednemu czy drugiemu krajowi? Wiadomości muszą krążyć między służbami europejskimi w ramach jednej struktury oznajmił Tajani na zjeździe ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie), na który co roku przybywają politycy, świeccy i duchowni.
  Ps...Oni sobie żarty robią zamiast zabrać się ostro za czyszczenie Europy i przywracanie jej właściwego charakteru i powrotu do korzeni chrześcijańskich.To sobie kpiny urządzają myśląc, że to co aktualnie proponują cokolwiek zmieni na lepsze.Tylko i wyłącznie wolne żarty i gra pozorów tak żeby tylko pomalować trawę na zielono i iść na chatę się nażreć i napchać swoje brzuszyska! A ludzie w Europie ....?! .... aaa oni .... a niech dalej sobie giną.
 • @kula Lis 67 21:47:11
  Oj kula Lis, kula Lis. Da takiemu palec to ci całą rękę weźmie. Czemy nie opublikujesz swojej notki, tylko tu zaśmiecasz i jeszcze trolli przyciągasz.

  Miało być warunkowo z tymi muzułmanami...
  Liczyłem, że jako człowiek kulturalny nawiażesz do zamachów terrorystycznych, które dokonywane sa przeciwko nam jako Europejczykom przez naszych i muzułmanów wrogów, a z oskarżeniem o to muzułmanów na zasadzie false flag, a co najwyżej z wykorzystaniem jakichś przekupionych muzułmanów, a więc w ich misjach samobójczych. Chyba takich rzeczy w internecie nie brakuje? - Może się zrehabilitujesz?

  Pytasz o murzynów? - Wiec jeszcze raz odpowiem. Mi nie chodzi o walki ani z murzynami, ani żóltymi, czy czerwonymi. To wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że ktoś nas antagonizuje z innymi ludźmi - stawia nas przeciwko sobie, napuszcza na siebie, judzi, podjudza, podpuszcza, po czym tylko czeka, aż nasz świat będzie się rozpadał, a on się będzie naszym kosztem budował.

  - Czy nie widzisz, że ci co ich ściągają wykładają z własnej kieszeni sporo kasy. Czy myślisz że to dobroczyńcy, czy przeciwnie - bezwzględni biznesmeni, którzy liczą na wielokrotny zwrot z inwestycji.

  A do tego przecież oni inwestują i w media i organizacje pozarządowe, polityków i demonstrantów ulicznych (ciekawe ile dostała ta panienka z kartką że kocha uchodźców, której zdjęcie zamieściłeś - bo przecież aż tak nieszczęśliwa czy głupia, albo niezaradna w doborze obiektów miłości to chyba nie jest.
  To są ważne dane - o tym ile kasy biorą zdrajcy, jaką korupcję polityczną mają na takich rzeczach urzędnicy, politycy, czy partie...
  Inwestują nawet w w zdradzieckich wobec Polski, Polaków i Kościoła księży i biskupów typu kardynał Nycz. RAM podaje rewelacje, że księża we włoszech mają z tego tytułu spore dochody. Nie wiesz przypadkiem na jakie dochody liczą ci od "korytarzy humanitarnych" w Polsce?

  A czyim kosztem by to miała być ta inwestycja w "uchodźców". Przecież oni nic cudownego nie wyprodukują. - Przecież wszystko co ich dotyczy odbywa się zawsze kosztem zadłużania państw i tak już zadłużonych nad wszelką miarę. A co to znaczy jak kosztem niewolnictwa naszego potomstwa, a tkże przejmowania kontroli nad państwem za chwilę doprowadzanym przez "wierzycieli", czyli banki, które w cudowny sposób nagle zyskują klientów na swoje "usługi kredytowe".

  Nie tylko o kontrolę nad państwem tu idzie gra ale i o naród, o zagarnianie jego dóbr wspólnych, własności narodu w tymczasowym zarządzie władz państwowych. Tu dopiero grożą przekręty i machlojstwa, oraz przestępstwo zawłaszczenia i paserstwa. Nie wolno im ruszać majątku narodu, a liczą tu na prawników i skorumpowanych sędziów, liczą na bezkarność.

  Tu nas rabują z wszystkiego, a my mielibyśmy walczyć z jakąś muzułmańską biedotą?
  - A więc znowu przegrzewanie ekonomii, znowu "pieniądze drukowane z powietrza", znowu kolejne piętro "globalnego ocieplenia"...
  - nowu zamachy dla podtrzymania fikcji... i powtórka z rozrywki, a tylko nasze długi i nasza niewola rośnie... i fikcja, że coś jeszcze mamy jako własność i zabezpieczenie przyszłości swojej i potomstwa rośnie.

  A czemu służy to pokazywanie, że murzyn, czy inny muzułmanin jest zły. - Dojdzie do walki to albo się pozabijamy, albo pójdziemy do więzienia. To co mamy powiększy czyjś majątek. Ten zostanie roztrwoniony a więc trafi w ręce tych co na to liczyli, kiedy ich sprowadzali i nas judzili na siebie, a w końcu i państwo i cała nasza przestrzeń życiowa do nich przejdzie.
 • @miarka 22:52:22
  "...A czemu służy to pokazywanie, że murzyn, czy inny muzułmanin jest zły..."

  "Po OWOCACH..."

  Wystarczy spojrzeć, co dzieje się (może nie we wszystkich ale w ZNACZĄCEJ części) krajach "muzułmańskich i czarnych"...

  I cofnąć się w historii, do czasów, kiedy w niektórych z nich rządzili BIALI. (np Rodezja, RPA). A od strony muzułmanów, to oni MIĘDZY SOBĄ również wyrzynają się z zapałem (sunnici vs szyici)...

  Czy potrzeba czegoś WIĘCEJ, by "normalny człowiek" został "superrasistą"???
 • @laurentp 11:33:01
  Takim zdjęciem NYT ilustruje informację o zastrzeleniu islamskiego zamachowca z Barcelony. Younes Abouyaaqoub, 22-letni muzułmanin, który wjechał furgonetką w ludzi spacerujących po barcelońskim bulwarze Las Ramblas, został dziś zastrzelony przez policję w miasteczku Subirtas, 20 km od Barcelony. Miał na sobie pas szahida. Personalia zastrzelonego mężczyzny zostały potwierdzone dopiero po dwóch godzinach ze względu na konieczność sprowadzenia robota pirotechnicznego w celu sprawdzenia, czy nie istnieje zagrożenie eksplozją. O zastrzeleniu zamachowca, który zabił 15 osób na Las Ramblas, napisały wszystkie serwisy polskie i zagraniczne. Ale jeden z nich posłużył się tragedią do promocji homoseksualizmu. Oto zdjęcie, jakim Ney York Times zilustrował informację.

  http://wprawo.pl/wp-content/uploads/2017/08/geje.png
  (screen na wypadek, gdyby NYT postanowił zmienić zdjęcie)

  Gdzie są zdjęcia dzieci zamordowanych przez islamskiego terrorystę w Barcelonie? Nie pasują? Za bardzo drastyczne? Mogłyby wywołać niechęć do islamu? Gdy na Europę ruszyła fala islamskich nachodźców, demoliberalne media szantażowały nas upozowanym zdjęciem dziecka, które utonęło, bo jego ojciec chciał zrobić sobie nowe zęby. Gdy islamski terrorysta zabił dzieci na Las Ramblas, demoliberalne media pokazują nam parę przytulonych do siebie gejów, z których jeden wygląda na osobę pochodzenia arabskiego. Przekaz jest jasny – co tam zabite dzieci, po których przejechał islamski morderca. Podziwiajcie wrażliwych gejów(pedałów) ponad podziałami!
  Ps..The New Jew Times i wszystko jasne. NYT to żydowska jaczejka w amerykańskich mediach, więc każdy sposób i okoliczność na "oswajanie" chrześcijan z nienormalnością jest po lichwiarsku stosowny. A wszystko w ramach talmudycznej walki żydów z chrześcijaństwem…. Ilustracja przedstawia świetlany wzór małżeństwa wg masońskich standardów UE ściśle wg wytycznych szefów z zarąbistymi pekaesami na głowie (plan Kalergi). A my źli niedobrzy ksenofobiczni Słowianie nie idący z duchem czasu nadal wolimy nasze kobiety zamiast kozojebców. Widząc takie foty aż dumny jestem gdy ktoś nazywa mnie nazistą a szczęśliwy jestem że jestem tradycyjnie wychowanym Polakiem. Pedalstwo już nie jest modne. Teraz przychodzi moda na pedofilię i zoofilię. Każdy lewak to potwierdzi.
 • @laurentp 11:33:01
  Po zamachu w Barcelonie zdesperowani Hiszpanie zaatakowali meczety. Gdy państwo nie radzi sobie z zapewnieniem obywatelom bezpieczeństwa, obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Po islamskim zamachu na Las Ramblas, w którym śmierć poniosło 15 osób, w tym dzieci, a ponad 100 zostało rannych, Hiszpanie mają dość. Agresja rodzi agresję, a terroryzm politycznej poprawności prowadzi do frustracji i przemocy.

  Na youtube został zamieszczony film, opatrzony następującą informacją skonstruowaną według zasad polit-poprawnego bełkotu, używanego do terroryzowania ludzi przerażonych ekspansją islamu na Europę za przyzwoleniem demoliberalnego establishmentu: „Wandale zbezcześcili hiszpański meczet malując na nim rasistowskie graffiti, gdy skrajnie prawicowi radykałowie odpalili race podczas serii antyislamskich ataków, do których doszło po zamachu w Barcelonie. W Sewilli jeden z napisów brzmi: „Mordercy, zapłacicie za to”. Inny napis w sposób obraźliwy odnosi się do osób pochodzących z Afryki Północnej. Graffiti zawiera też groźby dotyczące ścinania muzułmanów maczetami. Atak na meczet w Granadzie, gdzie 12 osób odpaliło race, został określony mianem ataku rasistowskiego”. Oto jeden z komentarzy zamieszczonych pod filmem: „Atak rasistowski? A jak nazywacie ataki muzułmanów na chrześcijan? Incydenty? Wy pieprzone lewackie zwierzęta”
  https://youtu.be/7u9vaxDusz8

  To, co w tej chwili dzieje się w Europie i to, do czego jeszcze w niej dojdzie, nie powinno mieć miejsca. A jednak! Angela Merkel, George Soros i unijne politruki doprowadziły do wojny religijnej na naszym kontynencie. Oto owoce ich chorej polityki multi-kulti i bezkrytycznego wspierania islamu.
  Ps..Oczywiście nie wszystkiemu co dziś się dzieje są winni wyłącznie muzułmanie, a lewacy, którzy zrobili z nich broń biologiczną! W Kuwejcie, Omanie, ZEA, Katarze i Bahrajnie da się żyć nie będąc muzułmaninem – są tam dziesiątki tysięcy imigrantów z niemal każdego zakątka świata. Są tam nawet PAŃSTWOWE kościoły. W Bośni i Hercegowinie połowa kraju jest muzułmanami i żyli spokojnie z chrześcijanami, dopóki również i tam nie zaczęto mieszać i szczuć na siebie ludzi w imię "tolerancji".
 • @laurentp 11:33:01
  Nowe orędzie Franciszka: „Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów”
  [Według Franciszka obecność tzw. uchodźców jest źródłem bogactwa kulturowego. Zaapelował o krzewienie „kultury spotkania”. Integracja nie jest „asymilacją, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości kulturowej” – powiedział i dodał, że proces integracji należy przyspieszyć poprzez „przyznawanie obywatelstwa niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych oraz nadzwyczajnej procedury regulacyjnej w przypadku imigrantów, którzy mogą poszczycić się długim pobytem w kraju”.]

  https://ndie.pl/nowe-oredzie-franciszka-przyjmowac-chronic-promowac-i-integrowac-imigrantow/
  Ps...Po w puszczeniu dzikusów szanse na spotkanie z Chrystusem w niebie rosną dramatycznie. Idiota a może szkodnik? Jest i trzecia możliwość idiota i szkodnik. Tak czy siak ten człowiek wbija nóż w plecy Chrześcijaństwu i wszystkim tym ludziom Kościoła którzy mają trochę oleju w głowie. Może mój post będzie drastyczny ale chciałbym aby ten pontyfikat się skończył (z przyczyn naturalnych lub ustąpieniem) dla dobra ludzkości i Katolicyzmu. Teraz jest rozłam w kościele ze względu na jego osobę. Tych popierających chrześcijaństwo i nasz prymat, oraz jego lewackich zwolenników ( islamistów). Szykuje się rozłam kościoła, ale podobno jest więcej zwolenników JPII i są realne szanse, że go abdykują. Wg doniesień ( filmy na Youtube) Franciszek na mszy w Watykanie powierzył świat szatanowi. Teorie spiskowe i fakty potwierdzają tylko, że jest coś na rzeczy. Na YouTube jest tych odniesień od groma i jeszcze trochę. Np. odsunięcie biskupów od konsyderacji wiary i planowana dymisja ich przełożonego, który stawił mu się okoniem. Różne przepowiednie i ich uzasadnienie. Trzeba się trochę wgłębić, ale dla chcącego nic trudnego. Raptem kilka godzin materiałów z różnych źródeł – wszystko do obejrzenia na YouTube. Poza tym zachowuje się jak typowy lewak. Cokolwiek sądzicie, chętnie poznam Wasze zdanie i teorię na ten temat.
 • @laurentp 11:33:01
  Kto prowadzi świat w przepaść? Na stronie państwowych, kanadyjskich mediów CBC ukazał się artykuł jednego z szermierzy poprawności politycznej, chwalący “ducha walki”, z jakim politycy Unii Europejskiej przeciwstawiają się prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Według autora artykułu, Dona Murray, Angela Merkel w osobie prezydenta Francji Macrona, znalazła świetnego partnera “drużyny zapaśniczej”, podejmującej wspólne wysiłki obrony “przyszłości Europy”. Warto zapytać, jak tę przyszłość widzi kanclerz Niemiec, otwierająca granice dla wszystkich migrantów, którzy tylko zechcą poprawić sobie warunki życia? Pod szyldem “uchodźców syryjskich” i “matek z dziećmi” do Europy docierają głównie młodzi mężczyźni, w większości muzułmanie z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Chrześcijańskie korzenie są coraz śmielej podgryzane przez islam, a niewinni, naiwni i bezbronni mieszkańcy Zachodu giną w samobójczych wybuchach jihadystów. Według prezydenta Francji Macrona, trzeba się z tym pogodzić, kontynuując politykę otwartych drzwi. Na pewno pogodzą się z tym “wojownicy sprawiedliwości społecznej”, gotowi w imię “tolerancji” wybaczyć każdy gwałt i przestępstwo. Jak jednak przekonać do tej obłąkańczej logiki rodziny ofiar zamachów, w tym rodziców dzieci zamordowanych po koncercie w Manchester i bliskich kolejnych zamachów w Londynie?

  The Truth About 'Refugees'


  https://youtu.be/AfG1myglfhY

  Dziennikarz mainstreamowych mediów oczywiście nie zadaje tego kluczowego pytania, skupiając się na mało konkretnych szczegółach, wychwalając “twarde stanowisko” Merkel i Macrona wobec Putina i ogłaszając klęskę prawicowej opozycji w Holandii i Francji, mimo poparcia jej przez znaczną część wyborców, mających dosyć poprawnych politycznie rządów. Jak to jest możliwe, że media w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, większości krajów europejskich mówią tym samym głosem? Tak, jakby powtarzali tylko to, co zostało im przekazane, jako obowiązująca prawda i jedyny, jednokierunkowy punkt widzenia? Takie same, mielące te same wizje redakcyjne “wstępniaki” i niezliczone publikacje można przeczytać w “Washington Post”, “Toronto Star”, ‘The Guardian”, czy “Gazecie Wyborczej”. Rzadko artykuły zadufanych w sobie dziennikarzy na dobrze płatnych posadach, wytrzymują próbę zdrowego rozsądku, a w obawie przed lawiną krytycznych i szyderczych wpisów czytelników, pod bardziej kontrowersyjnymi tekstami, blokuje się możliwość zamieszczania komentarzy (praktyka notorycznie stosowana przez wspomniane wyżej CBC) Jeszcze kilka lat temu niezależni blogerzy i dziennikarze, rozważający istnienie Nowego Porządku Świata, którego dowodem mają być odbywane systematycznie od roku 1954 spotkania grupy Bildenberga (tegoroczne spotkanie ma miejsce w Chantilly, Virginia), narażali się na niewybredne szyderstwa i kpinę. Do dzisiaj Wikipedia kwituje “teorię spiskową” NWO (NPŚ) krótkim epitetem “szczyt paranoi”. Wszystko jednak wskazuje, że kierunek rozwoju ludzkości rzeczywiście chcą wskazywać ludzie o potężnych wpływach, nie mający mandatu władzy, przekonani o swojej nieomylności, wyższości nad innymi, “nieświadomymi” prostakami i nacjonalistami, przywiązanymi do tradycji, historii, narodów i różnorodności kultur. To oni, wybrani przez siebie samych, kierując politycznymi marionetkami i pozostając w ich cieniu, kontrolują media, których dziennikarze, dobrze opłacani z jednej, globalnej kieszeni, zapomnieli o swoim powołaniu i powinności dochodzenia prawdy. To oni, opętani wizją wielokulturowej, współczesnej wieży Babel, otwierają granice, wysyłając statki ratunkowe, przewożące migrantów spod brzegów Afryki do Grecji, Włoch i innych wybrzeży Europy. Paul Joseph Watson nazywa te akcje ratunkowe “usługami taxi”. To oni przewracają do reszty w otumanionych głowach gwiazd sceny i ekranu, z pasją zaciągających się na służbę ogłupiania uwielbiających ich fanów w imię zbawienia świata. Te same, niebezpieczne brednie powtarzają później Bono, Madonna, Meryl Streep, czy Robert de Niro. Najbardziej drastycznym przykładem “postępowego myślenia” popisała się ostatnio aktorka komediowa i celebrytka Kathy Griffin, fotografując się, na wzór “bojowników” ISIS, z ociekającą krwią, makietą głowy prezydenta Trumpa.
  Wezwanie do przebudzenia | Całość lektor PL | [HD]


  https://youtu.be/0wlYQ5wDM8M


  Secret Rulers of the World - The Bilderberg Group - Jon Ronson


  https://youtu.be/h0p-e2ng0SI

  Koncepcja stworzenia jednego, globalnie zarządzanego organizmu jest przerażająca. Przypomina chore utopie, które, tak jak komunizm, nigdy się w życiu nie sprawdziły. Być może idea ekonomicznej i politycznej kontroli przez grupę najbardziej potężnych i wpływowych ludzi zbiegła się z odrodzeniem przepoczwarzonej hydry komunistycznej rewolucji, która od ponad stu lat dążyła do opanowania zachodniej Europy i “internacjonalistycznej” unifikacji narodów, zniszczenia religii i więzi międzyludzkich. Wszyscy marzyliśmy o zjednoczonej Europie bez granic, ale nie podejrzewaliśmy, że ideowym ojcem założycielem Unii Europejskiej zostanie włoski komunista Altiero Spinelli, na co w pełnej erudycji analizie wskazuje Krzysztof Karoń.


  ALTIERO SPINELLI I NOWA EUROPA


  https://youtu.be/kPLi3Y_ySCw


  Trudno dokładnie wskazać, kiedy zaczął się rozkład zachodniej cywilizacji, ale wyraźnie widać, jak z politycznej sceny zniknęli wielcy przywódcy. Miejsce Ronalda Reagana zajął Barack Obama, a Charlesa de Gaulle, Emmanuel Macron. Podobnie spłowiały autorytety religijne: zamiast niezłomnego Jana Pawła II mamy pokornego i uległego Franciszka. Wydaje się, że niezależna pozostaje Rosja, ale jest to niezależność, wywodząca się z sowieckich tradycji manipulacji i bezwzględnej polityki, nie cofającej się w dogodnych chwilach przed zbrodnią i stale mająca na celu dominację i podbój sąsiednich krajów oraz uzależnienie wszystkich partnerów, wykazujących choć odrobinę słabości. Naszą wspaniałą cywilizację zdominowała miernota. Pozbawiona piękna i wizji koncepcja świata, w którym rację mają bezczelni, głośni i cyniczni. To ich reprezentują politycy bez własnego zdania, karierowicze, dla których dobro przyszłych generacji nie jest żadnym argumentem. Uznali, że jedynym zagrożeniem są zagrożenia, wynikające ze zmian klimatycznych. Ci, którzy nie chcą realizować globalnej polityki i wysuwają się z szeregu, są bezpardonowo atakowani i niszczeni. Po decyzji wycofania Stanów Zjednoczonych z paryskiej umowy pakietu klimatycznego, prezydent Trump został z furią zaatakowany. Z protestem natychmiast zadzwoniła do niego Angela Merkel, Emmanuel Macron i premier Kanady Justin Trudeau. W kręgach “spiskowych teorii” uważa się, że klimatyczne posunięcie Trumpa jest bezpośrednim ciosem w grupę Bildenberga. Czy samodzielna polityka USA i krajów takich, jak Polska, Węgry, czy Słowacja, sprzeciwiających się owczemu pędowi w kierunku, który prowadzi do zagłady cywilizacji zachodniej jest w stanie zmienić ogólny trend? Czy indywidualny rozsądek okaże się silniejszy od masowej dezinformacji? Można śmiało powiedzieć, że całe narody poddawane są znieczuleniu i odrętwiającej narkozie. Jeżeli nie przeciwstawimy się złu i szaleństwu bezwzględnych marionetek, wykonujących, zgodnie z szatańskim planem, obłąkańczy taniec śmierci, możemy się nigdy nie obudzić.

  Aleksander Rybczyński


  http://www.polskacanada.com/aleksander-rybczynski-kto-prowadzi-swiat-w-przepasc/
 • @laurentp 11:33:01
  Terroryści z Barcelony byli w Paryżu! Nowe fakty kompromitują francuskie władze. Dzisiejsza Francja służy już jako baza wypadowa dla terrorystów. Przedtem wyróżniała się pod tym względem Belgia. Zachodnie służby są widocznie infiltrowane tak przez muzułmanów jak i lewaków. Ilu islamskich terrorystów jest we francuskich służbach?Francuzy niech szykują kredki do malowania na ulicy przeprosin, przecież nie Makaron, bo jemu to pasuje, bo między innymi zarówno on jak i jego pobratymcy za tym stoją

  https://www.youtube.com/watch?v=HlgBxkPF78o
  i niech się komu nie wydaje, że to Francuzy! Francuzy to tylko kolejny raz dali się oszukać i w świetle pewnej przepowiedni wydają się już straceni

  http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm
 • @laurentp 11:33:01
  ""...A czemu służy to pokazywanie, że murzyn, czy inny muzułmanin jest zły..."
  "Po OWOCACH...""

  Wielkie dzięki za wspomnienie tej wielkiej maksymy mądrościowej: "Poznacie ich po ich owocach".

  Popełniasz błąd typowy dla dzisiejszego, a właściwie to pogańskiego rozumowania, czyli szukasz od razu korzyści na "tu i teraz".

  "Mt 7, 15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami7. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach".

  Widzisz problem?

  Ty patrzysz na to, co Ci sugerują media. - Tutaj na muzułmanów, na sugestię że są realnością naszego życia, a nawet koniecznością.

  To nie jest tak, że my jesteśmy na nich skazani i tylko mamy rozpoznawać kto dobry a kto zły, żeby odpowiednio do rego układać sobie z nim relacje. Jak uznać że są źli, to z nimi walczyć, az po bycie rasistą (już nawet nie szukając rozróżnienia między rasizmem samoobronnym a szowinistycznym).

  Problem jest w tym, iż są tacy którzy zadają sobie wiele trudu żebyśmy przyjmowali narzucaną przez nich prawniczą narrację rzeczywistości – że mamy ich równouprawniać mimo odmiennych kultur i odmiennego systemu wartości.
  Ci „prawnicy” prowokują nas, abyśmy godzili się z faktami, które nam instalują, przez co już otrzymujemy olbrzymią dawkę problemów do rozwiązania i przeciwności, oraz sprzeczności do rozpoznania i zwalczenia.

  Widzisz już? Ty, jak i większość ludzi na świecie w takich przypadkach jak atak terrorystyczny w Barcelonie ulegasz pierwszej sugestii.
  Nie widzisz, że biblijna mądrość odnosi się do proroków, co w naszym przypadku dotyczy mediów i polityków, oraz stojących za nimi ich sponsorów: korporacjonistów-syjonistów-globalistów, tajnych służb, sądów i ideologów, w tym masonów i innych szykujących się do roli "władców świata".
  - Ludzi którzy na tym wszystkim robią najbrudniejsze możliwe geszefty.
  - Ludzi którzy swoje zbrodnicze dzieło zaczynają właśnie od sprowadzenia nam muzułmanów pod pretekstem że to uciekinierzy przed wojną, i w ten sposób im pomożemy, a zarazem robiąc z nas wrogów i judząc przeciw sobie.
  Chyba nie masz wątpliwości, że te zamachy terrorystyczne to dzieło tajnych służb i bez ich organizacji, wsparcia i ochrony, a może i bezpośredniego udziału nie byłyby możliwe. - Że to ma na celu robienie wrogów z chrześcijan i muzułmanów, czy szerzej: Europejszyków i islamistów, czyli ludzi opanowanych ideologiami szowinizmu i syjonizmu.

  Sam zauważasz, że ci sprowadzani nam na kark muzułmanie to ideologiczni zbrodniarze którzy MIĘDZY SOBĄ również wyrzynają się z zapałem (sunnici vs szyici)", a więc że to są ludzie, którzy nawet dopuszczają się bratobójstwa z powodów ideologicznych, że to są ludzie którzy już dali się ponieść emocjom nadmiernym i podjudzić przeciwko swoim braciom właśnie przez tych samych, co od niepamiętnych czasów judzą wszystkich przeciw wszystkim aby zaraz zarabiać na ich wojnach, na sprzedaży im broni, żywności, udzielaniu kredytów i stawianiu warunków politycznych.

  Dziwne że kończysz: "Czy potrzeba czegoś WIĘCEJ, by "normalny człowiek" został "superrasistą"???"

  Normalny, czy otumaniony, normalny cze ze zlasowanym mózgoiem i przerobiony na idiotę przez korporacjonistów-syjonistów-globalistów???
  Przecież narzucający Ci się tutaj superrasiz jest tylko w interesie tych zbrodniarzy, którzy islamistów formują takimi jacy są.

  - Którzy chcą, abyśmy i my byli tacy jak oni. Pamiętam z filmów o II WŚ: "Nie bądźmy tacy jak oni".
  Dlaczego tutaj mielibyśmy tacy być?
  Chodzi o to, że wróg prawdziwy jest gdzie indziej.
  To nie znaczy żeby ich tolerować, ponbłażać im, przyznawać "prawa", czy idiotycznie "kochać". Wróg naszego wroga nie zawsze jest naszym przyjacielem.


  Wracając do twojego cytatu, to nadto jeszcze ciut wcześniej od tego co tu przypomniałeś było:
  "Mt, 7, 13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!"

  To wielki krzyk o prawdę, czyli o to, co jest dla naszego życia, dla naszych ludzkich konstrukcji i nasze przyszłości konstruktywne.
  Tutaj też ma to wielkie odniesienie, bo prawdziwi wrogowie nasi, zwłaszcza przez media epatuą nas faktami i sugerując że to prawda, manipulując nami. Już o tym pisałem, ale jeszcze zamierzam.
 • @kula Lis 67 14:09:06
  Skoro stracili instynkt samozachowawczy, to trudno. A tutaj trochę inne spojrzenie na rzeczywistość: http://noweateny.pl/International/details/186/MY-JESTEMY-RDEM-TERRORU-WSZECHOBEJMUJCEGO-ZAMACH-TERRORYSTYCZNY-W-HISZPANII
 • @kula Lis 67 12:27:22
  "Gdzie są zdjęcia dzieci zamordowanych przez islamskiego terrorystę w Barcelonie?"

  Dalej dajesz się wciągać w manipulację. zauważ że to odwracanie uwagi promocją homoseksualizmu to podrzucanie tematu zastępczego - manipulacja piętrowa, która ma na celu odciąganie naszej uwagi od sprawców wciąż ukrytych, "sprężyn terroryzmu".

  Powinieneś szukać nie tyle dowodów obciążających sprawcę bezpośredniego, który był tylko "mieczem", ale ręki, która trzymała ten miecz - czyli tych co go posłali, co przygotowali wszystko, ubezpieczali i oczywiście sfinansowali - a to przecież myszą być ogromne koszty. Jesteś biegły w internecie - chociaż po tych kosztach mógłyś dotrzeć do sprawcy prawdziwego.
 • @miarka 15:10:17
  Imigranci są ściągani do Europy przez specjalizujące się w tym firmy. Imigranci, którzy płyną do Europy zostali zachęceni do przybycia na nasz kontynent przez działy marketingowe firm specjalizujących się w ich sprowadzaniu. Klientów pozyskują m.in. za pomocą reklam ukazujących się w lokalnych mediach. Stawki za przybycie do Europy kształtują się na poziomie 1500-9000 dolarów od osoby. Wyższą cenę trzeba zapłacić za sfałszowany paszport albo za pomoc prawną ze strony miejscowych prawników już po dotarciu do UE. Na terenie Unii, np. w Grecji, przez nikogo nie niepokojone działają firmy trudniące się zabezpieczeniem finansowym transferów osób nielegalnie docierających do Europy. Jak funkcjonuje ten proceder?
  Osoba, która chce dostać się do Europy, część środków wpłaca od razu przemytnikowi, a resztę deponuje na koncie greckiej firmy ubezpieczeniowej. Pieniądze są zwalniane po dotarciu migranta do Europy i przekazaniu firmie kodu. Greckie władze nie chcą ścigać tych firm, mimo że prowadzą przedsięwzięcia służące finansowaniu przestępstw. Podsumowując, jest bardzo wiele do zrobienia, żeby UE była bezpieczna, począwszy od działań prowadzących do stabilizacji sytuacji w państwach, z których pochodzą imigranci oraz zwalczania przemytu ludzi. Trudno walczyć z przemytem osób do Europy, to bardzo dochodowy biznes. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu na Malcie (EASO) poinformował, że dokładnie nie wie, ile pieniędzy przynosi przemyt ludzi do UE, ale szacuje, że tylko widoczna wprost część tego biznesu jest warta około 6-8 miliardów euro rocznie. Dodaje, że to jest czubek góry lodowej. Potrzebne są działania również wewnątrz samej UE. Mieszkają tam środowiska, które się nie asymilują i często wspierają terrorystów. Zamachowcy żyją w określonych społecznościach. Gdybym zobaczył, że mój sąsiad przygotowuje bombę, zgłosiłbym to odpowiednim służbom. Oni zasadniczo tego nie robią, bo solidaryzują z dżihadystami. Tego typu działania też są przestępstwem i należy egzekwować wobec nich prawo. Tam, gdzie tych osób jest dużo i mieszkają od pokoleń jest to trudne, ale również w ich środowiskach należy prowadzić działania.
  Jakie?
  Deportować przestępców i osoby przebywające na terenie państw europejskich nielegalnie, a wobec pozostałych imigrantów z południowej części basenu Morza Śródziemnego realizować politykę integracyjną i asymilacyjną. Oczywiście należy zacząć od realizowania prostszych rzeczy, przede wszystkim od zakazu sprowadzania nowych imigrantów z tego regionu. Nie widzę również powodów, żeby znaczna część tych osób miała żyć z zasiłków. W państwach UE jest mnóstwo cudzoziemców z innych kręgów kulturowych, którzy ciężko pracują na swoje utrzymanie i szanuję ich za to. Z Polski też wyjeżdżała na Zachód duża emigracja, ale jechała tam pracować. W Polsce mieszka, ciężko pracuje i nie sprawia żadnych problemów wielu Chińczyków, Wietnamczyków, Ukraińców. Oni są wdzięczni, że u nas pracują, a my otwarci na tych, którzy normalnie żyją wśród nas. Polska jest bezpieczna, nie ma u nas żadnych zamachów terrorystycznych.
  Ale to nie jest też żadna pociecha. Nie zgadzam się na to, aby np. Niemcy niszczyli własne państwo, bo to jest część UE, a poza tym są w nich - jako obywatele UE - także Polacy. Nie chciałbym, aby nasi rodacy w Niemczech ginęli w zamachach. Państwo członkowskie, na terytorium którego się znajdują, jest zobowiązane zapewnić im bezpieczeństwo. Przecież to żadna pociecha, że być może kiedyś będziemy stawiali bardziej lub mniej symboliczne mury na naszej zachodniej granicy i udzielali azylu Niemcom prześladowanym i zagrożonym we własnym państwie. Mi tych ludzi i popełniających samobójstwo etniczne państw europejskich po prostu żal. Komisja Europejska zamiast zajmować się zagrożeniem terrorystycznym 31 sierpnia będzie dyskutować o praworządności w Polsce. Debata odbędzie się z inicjatywy europosłów Platformy Obywatelskiej. Jak pan to skomentuje? Wydawało się, że nie tylko samo pojęcie Targowicy ma w Polsce negatywne konotacje, ale i samo tego typu działanie źle się kojarzy. Okazuje się jednak, że są polscy politycy, którzy potrafią fałszywie donieść na własne państwo i rozpocząć działanie nieuprawnionych procedur przeciw własnemu krajowi. Czasem mogą upatrywać w tym swój mały, krótkowzroczny interes, często indywidualny, który np. może im w przyszłości pozwolić na objęcie międzynarodowej funkcji politycznej. Czasem - nie mając merytorycznych pomysłów - tak widzą swój udział w polityce. Przykre. Zamachy terrorystyczne w zachodniej Europie stały się codziennością. Czy UE może jeszcze coś zrobić, żeby im zapobiec? Prof. Karol Karski: Można. Należy zacząć od uszczelniania granic zewnętrznych UE. Nie powinno się przyjmować nowych imigrantów z południowej części basenu Morza Śródziemnego. Osoby, które przebywają do Europy w swojej przeważającej masie nie są ludźmi pochodzącymi z terenów ogarniętych wojną, są imigrantami ekonomicznymi. Docierają do nas z państw niezagrożonych wojną. Często w tym celu przejeżdżają przez tereny zagrożone wojną, np. przez Libię. Żeby przeprawić się do Europy przyjeżdżają z miejsc bezpiecznych do niebezpiecznych. A w tych nielicznych przypadkach, gdy pochodzą z państw ogarniętych konfliktami, trafiają do nas nie bezpośrednio z nich, a z państw już bezpiecznych. Panie profesorze, a co z imigrantami, którzy są już w Europie? Wielu z nich przebywa tu nielegalnie, popełniają przestępstwa, nie pracują i żyją z zasiłków socjalnych. Wobec nich należy ściśle stosować procedury prawne. Kiedy mamy do czynienia z osobami, które nie są uchodźcami, należy je deportować z UE. Państwo nie ma obowiązku przyznawania statusu uchodźcy każdemu, kto o to wystąpi, tym bardziej nie musi go przyznawać osobom przybywającym z państwa, na terenie którego nie toczy się wojna lub w którym nie są one w inny poważny sposób zagrożone. Jak już mówiłem, w zdecydowanej większości do Europy przybywają ludzie z państw, gdzie nie toczą się działania wojenne. Co więcej – przybywają do UE z naruszeniem prawa. Choćby z tego powodu nie powinny otrzymać statusu uchodźcy. Konwencja genewska o statusie uchodźców stanowi, że pierwsze przekroczenie granicy, czyli z państwa pochodzenia, gdzie istnieje zagrożenie, do pierwszego państwa, które jest bezpieczne, nie jest naruszeniem prawa. Ale przekroczenie granic kolejnych państw bez spełnienia wymogów migracyjnych jest już złamaniem prawa i może podlegać karze. Te osoby powinny być traktowane jako ludzie łamiący prawo i odsyłani. - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego (PiS), prof. Karol Karski.

  Ps...Widać, że przemyt ludzi do UE to wielki biznes. .. .. Banksterzy współdziałają z przemytnikami. .. .. ..Potem KE szuka naiwnych, którzy będą utrzymywać tych imigrantów, nawet wbrew woli państw członkowskich. .. .. Typowa postawa kolonizatorów! .. .. UE miała być wspólnotą gospodarczą a staje się instytucją totalitarną, podobną do III Rzeszy. Biedni do Europy nie przybywają. Widać było, że każdy dobrze ubrany ze smartfonem w ręku. Tylko martwili się gdzie go naładować. Dzisiaj 22.08.17r o godz 9 rano w Lionie w autobusie arab zaatakował i uderzył pięścią Polkę jadącą do pracy. Kobieta straciła przytomność ale dobrze że nie straciła dziecka bo jest w ciąży.
 • @kula Lis 67 12:34:06
  "Po zamachu w Barcelonie zdesperowani Hiszpanie zaatakowali meczety"

  Jacy zdesperowabi? - Przecież podjudzeni!


  " Gdy państwo nie radzi sobie z zapewnieniem obywatelom bezpieczeństwa, obywatele biorą sprawy w swoje ręce. "

  A gdzie masz jakieś wskazówki, że chociać próbuje dojść do prawdy, że nie trzyma się linii propagandowej mediów i tajnych służb?

  - Linii propagandowej w wojnie propagandowej przeciw własnemu społeczeństwu.


  "Oto owoce ich chorej polityki multi-kulti i bezkrytycznego wspierania islamu. "

  To jest też powielanie propagandy, tylko tej z poziomu "opozycji", ale rodzaju opozycji będącej w systemi i chroniącej system.
  To tylko zatrzymanie się na objawach z celem kierowania aktywności obywateli ku walce z objawami.
  - Prawdziwe sprawstwo dalej pozostaje ukryte tych co wymuszają tą "chorą politykę multi-kulti i bezkrytycznego wspierania islamu", a na podorędziu mają już przygotowaną jej mutację, którą miałaby realizować "opozycyjna linia polityki" ale tak, aby jej jądro, czyli niszczenie Europy, niszenie państw, narodów i religii, systemów, wartości, człowieczeństwa, kultury i myślenia trwało.
 • @miarka 15:10:17
  https://pbs.twimg.com/media/DHdyTLxXYAIG9VB.jpg


  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/krolfilip1.jpg


  Ofiary były jak najbardziej prawdziwe. Umieszczam linki do filmów zaraz po atakach
  Finlandia

  https://www.liveleak.com/view?i=f9b_1503069111

  Barcelona

  https://www.liveleak.com/view?i=14a_1503174531
 • @kula Lis 67 13:45:13
  "Nowe orędzie Franciszka: „Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów”"

  To dowód, że ta osoba, która to głosi nie jest papieżem Kościoła Katolickiego, bo nie jest za niego odpowiedzialna w tym co robi i zamierza, oraz do czego namawia.
  - Te zalecenia są w celu zniszczenia Kościoła Katolickiego, a zastąpienia go w krótkim czasie ideologią islamu.
  Nie jest nawet politykiem, tylko antypolitykiem, bo nie zmierza do zachowania dóbr wspólnych narodów Europy w tym ich państw.
 • @miarka 15:35:55
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/07/imigranci-%C5%82odzie.jpg

  Włoscy mafiozi powstrzymują imigrantów z Libii. Ich paramilitarna organizacja działa na afrykańskim wybrzeżu. Jeden z byłych szefów włoskiej mafii założył paramilitarny obóz w Libii. Kilkuset byłych wojskowych, policjantów i cywili powstrzymuje imigrantów, którzy łodziami chcą przedostać się do Włoch. Obóz powstał w miejscowości Sabratha położonej 75 kilometrów na zachód od stolicy Libii Trypolisu.
  Według agencji Reuters działająca z obozu grupa paramilitarna powstrzymuje i zawraca łodzie, którymi imigranci próbują dostać się do Włoch. Jej działalność o 50% zredukowała w tym roku przerzut ludzi na Półwysep Apeniński. W części obozu jest też miejsce, w którym przetrzymywani są imigranci. „Grupa Sabrtaha” działa na wybrzeżu i libijskich plażach bezpośrednio w miejscach skąd rozpoczynają się rejsy z imigrantami. Flawio Di Giacomo rzecznik Międzynarodowej Organizacji dla Imigracji powiedział agencji, iż w teraz jest bardzo trudno wydostać się z Sabrathy, która od 2015 roku była najpopularniejszym miejsce, z którego wypływały łodzie z imigrantami. Z imigrantami nie potrafi sobie poradzić rząd włoski, ani władze pogrążonej w chaosie Libii. Rzym stara się pomóc libijskiemu Rządowi Zgody Narodowej przysyłając sprzęt, pieniądze, ludzi do szkolenia libijskich funkcjonariuszy i odbudowując Libijską Straż Ochrony Wybrzeża. Na Morzu Śródziemnym zaczęły też operować statki włoskiej marynarki. Jeden z libijskich oficjeli twierdzi, że sieć przemytników zajmujących się przerzutem imigrantów nie zostanie rozbita dopóki w Libii nie zapanuje porządek. Od upadku reżimu Kadafiego kraj pogrążony jest w chaosie i walkach zbrojnych różnych frakcji i plemion. Władze Włoch wzmacniają swe działania, bo kryzys imigrancki może zaważyć na wynikach wrześniowych wyborów parlamentarnych.

  Ps...Natura nie znosi próżni. Europejsy namieszały i dały ciała więc ktoś musiał podjąć działanie. Wyraźnie widać, że państwa w tym Rzym nie wywiązują się ze swej roli ochrony przed obcym najeźdźcą więc rolę tę musi przejąć ktoś inny, w tym wypadku mafia. Nie wykluczone, że w przyszłości mafia przejmie rządy od obecnych zdegenerowanych populistów i zapanuje jakaś normalność, oczywiście po uprzednim odesłaniu islamistów skąd przybyli. Mafia ma wpływy we Włoszech od setek lat. Nie wydaje mi się aby ich działania były podyktowane tylko zyskiem. Mafia włoska ma bardzo starą tradycję i mimo wszystko są to ludzie honorowi i bardzo tradycyjni. Rząd włoski jest w czarnej dupie bo podlega pod USA i robi co USA mówi, więc "rodziny" się spiknęły i postanowiły działać, bo koniec Włoch oznacza ich koniec. Wygląda też na to, że "rodziny" wykorzystują sytuację aby wzmocnić swoją pozycję, lub nawet przejąć władzę absolutną, do której od zawsze dążyli.
 • @miarka
  Nigel Farage: Europejskie elity wciąż zaprzeczają istnieniu islamskiego ekstremizmu. Nigel Farage poseł do Parlamentu Europejskiego twierdzi, że europejskie elity wciąż nie chcą mówić o radykalnym islamie. Według niego istnieje ścisły związek pomiędzy napływem imigrantów, a zamachami terrorystycznymi. Liderów Brexitowców w wywiadzie udzielonym amerykańskiej stacji Fox News oskarżył europejskie elity o bierność wobec terroru i zaprzeczanie podstawowym faktom. Według niego nie dostrzegają one związku pomiędzy polityką otwartych granic, a atakami islamskich radykałów. W rzeczywistości oni nie robią nic, tylko się solidaryzują opisywał postawę europejskich polityków w programie „Tucker Carlson Tonight”. Solidaryzujemy się z Barceloną, albo Brukselą, albo Sztokholmem, albo Paryżem, albo Londynem, albo z dowolnym miejscem.To naprawdę straszne, że nie rozumiemy co się naprawdę dzieje dodawał. Nikt nie słyszał żadnego z europejskich przywódców proponującego jakieś konkretne rozwiązania mówił Farage. Oni wciąż z uporem zaprzeczają faktom. I tylko zgaduję, że robią to ze wstydu, iż wywołali to. Farage stwierdził, iż ci, którzy przeciwstawiają się radykalnemu islamowi sami są określani mianem radykałów. Farage wskazał też, iż to, że nie ma zamachów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji wynika z tego, że do tych krajów nie wpuszcza się żadnych ekstremistów. Jeśli podejść do tego szczerze, to widać bezpośredni związek pomiędzy liczbą osób wyznających inne religie i pochodzących z innych kręgów kulturowych wpuszczanych do danego kraju, a liczbą zamachów mówił Nigel Farage. I właśnie dlatego w Europie Wschodniej ataków nie ma.

  Ps...Lewactwo to V Kolumna Islamistów, to żydolewactwo i lewactwo ich tu ściąga, ochrania i utrzymuje z naszych podatków!
 • @miarka
  Szokujące zachowanie władz Hiszpanii. Gdyby nie to, do zamachów w ogóle by nie doszło! Abdelbaki As-Satty, przywódca terrorystów, którzy dokonali krwawych zamachów w Katalonii, miał być wydalony z Hiszpanii w kwietniu 2014 roku. Marokański imam nie tylko pozostał w kraju, ale też legalnie pracował w meczecie. Kompromitujące dla władz Hiszpanii informacje ujawniły lokalne media. Odnotowały, że działalność imama została zlekceważona przez hiszpański wymiar sprawiedliwości.
  Powołujący się na śledczych dziennik „El Mundo” ujawnił, że As-Satty wyszedł z więzienia po blisko dwóch latach, w kwietniu 2014 roku, a nie dwa lata wcześniej jak dotychczas informowały hiszpańskie media. 45-letni Marokańczyk odsiadywał wyrok za przemyt narkotyków. As-Satty wychodząc z więzienia Castellon miał nakaz opuszczenia Hiszpanii. Nigdy jednak tego nie zrobił. Władze tymczasem nigdy nie wyegzekwowały tej decyzji napisała madrycka gazeta. Według niektórych mieszkańców miejscowości Ripoll, gdzie do czerwca As-Satty był związany z miejscowym meczetem, imam regularnie wyjeżdżał do rodzinnego Maroka. Były sąsiad szefa terrorystów zeznał, że do swojej ojczyzny imam miał podróżować dwa razy w miesiącu. Media spekulują, że As-Satty podczas tych podróży mógł wwozić do Hiszpanii narkotyki. Innym celem wyjazdów imama do Maroka mogło być kontaktowanie się z przedstawicielami tak zwanego Państwa Islamskiego. Dziennik „El Pais” twierdzi, że duchowny nie ukrywał swoich radykalnych przekonań i próbował werbować w Ripoll sympatyków dżihadyzmu. Kilku członków rodzin zamachowców z Ripoll przyznało, że As-Satty zachęcał ich do rozmów, które miały służyć radykalizacji postaw. Twierdzą, że imam miał siłę przekonywania i „zrobił dżihadystów samobójców z osób dobrze zintegrowanych z otoczeniem, które wcześniej nie wykazywały się dużą religijnością”. Zdaniem ekspertów ds. bezpieczeństwa As-Satty sam stał się dżihadystą podczas pobytu w więzieniu, gdzie zaprzyjaźnił się z Raszidem Aglifem, pseudonim „Królik”. Odsiaduje on karę 18 lat więzienia za współuczestnictwo w atakach terrorystycznych w Madrycie w 2004 roku. Komentatorzy wskazują, że przywódca zamachowców z Katalonii przyjął dla swojej grupy strategię podobną do przeprowadzonych przed 13 lat w stolicy ataków na pociągi, w efekcie których zginęły 192 osoby. W poniedziałek wieczorem katalońska policja potwierdziła, że Abdelbaki As-Satty zginął podczas eksplozji w domu w Alcanar, gdzie autorzy zamachów z Barcelony i Cabrils przygotowywali ładunki wybuchowe. Niespodziewana eksplozja w bazie logistycznej terrorystów miała skłonić dżihadystów do zmiany planów i przeprowadzenia ataków przy użyciu samochodów.

  Ps...Fajny duchowny. Po arabsku. Więzienie, narkotyki, terroryzm. Islam bandycka sekta i system polityczny a nie religia sprawowana przez bandyckich duchownych zwanych imamami którzy nawołują do mordowania bezbronnych ludzi.
 • @kula Lis 67 15:58:28
  "Ps...Lewactwo to V Kolumna Islamistów, to żydolewactwo i lewactwo ich tu ściąga, ochrania i utrzymuje z naszych podatków!"

  Z księżyca spadłeś. Od kiedy to państwo zadowala się tym, co ściąga z naszych podatków?
  Przecież to idzie z długu. Długu który ma uzależniać państwo, dyktować mu warunki polityczne, narzucać władze faktycznie namiestnicze, które będą uznawały takie faktycznie fałszywe długi. Niszczyć naród zniewalać mieszkańców i przyszłe pokolenia. Długu, który powoduje całe to "globalne ocieplenie", przegrzanie gospodarki i ekonomii, który powoduje najrozmaitsze dewiacje mentalne oraz duchowe na dziś, nadmierne emocje i rozgrzane żądze, urojone roszczenia, itd.
  Poczytaj moje dwie poprzednie notki.

  Po drugie to zdanie to jest idiotyzmem. Jego druga część jest w sprzeczności z pierwszą częścią.
  Jeżeli mówimy o rzeczywistości w konwencji VV Kolumny to chodzi o to iż jest ona tajną armią, która się aktywuje w odpowiednim momencie.
  Zgadza się więc, że "żydolewactwo i lewactwo ich tu ściąga, ochrania i utrzymuje z naszych podatków!".

  Naginasz fakty i logikę do swojej urojonej tezy.
  Nie ma sensu: "Lewactwo to V Kolumna Islamistów", a sens ma: Islamiści to V Kolumna Lewactwa.
  To lewactwo jest tu nowym nazizmem, czyli ideologią wojenną korporacjonizmu-syjonizmu-globalizmu.
  Islam to tylko V Kolumna, która już robi sabotaże, a która gromadzi broń, aby się uaktywnić w odpowiednim momencie, czyli gdy przyjdzie rozkaz lewctwa.
  W 1937 z ok. 800 tys. Niemców zamieszkałych w Polsce ok. 200 tys. było członkami licznych i wyszkolonych, oraz uzbrojonych, organizacji hitlerowskich. To samo było i w Hiszpanii i Norwegii.

  Tak samo V Kolumnę szykuje lewactwo w Polsce - to Ukraińcy ściągani masowo o ideologii nowego nazizmu banderowsko-syjonistycznego.
 • @kula Lis 67 16:33:33
  "Dziennik „El Pais” twierdzi, że duchowny nie ukrywał swoich radykalnych przekonań i próbował werbować w Ripoll sympatyków dżihadyzmu".

  I co Ty tu piszesz? Fakty, tylko że fakty nie mające nic wspólnego z prawdą o zamachu, o jego prawdziwych sprawcach, a tylko to nas tutaj interesuje, tylko na tym możemy budować swoją opinę i tylko na tym bydować realne decyzje, aby do takich zamachów nigdy nie dochodziło.

  Nie widzisz, że to tylko informacje tajnych służb o wartości bajek dla dzieci?
  Bomby im w rękach wybuchają a pasy szahida mają fałszywe? Dalej mamy w nich widzieć prawdziwych terrorystów?

  Czy nie ruszyło Cię że El Pais to hiszpańska Gazeta Wyborcza - organ lewactwa, organ korporacjonistów-syjonistów-globalistów?
  Komu więc może służyć sposób myślenia, który oni sieją - z wrogami, których oni nam podsuwają pod swoją narrację rzeczywistości?
 • @kula Lis 67 15:47:25
  "Rząd włoski jest w czarnej dupie bo podlega pod USA i robi co USA mówi, więc "rodziny" się spiknęły i postanowiły działać, bo koniec Włoch oznacza ich koniec".

  To nie tylko korporacjoniści-syjoniści-globaliści amerykańscy, ale i unijni. Trzeba tu zauważyć, że Niemcy finansują drugą stronę - statki organizacji pozarządowych NGO-s które ściągają "imigrantów".
  Włosi mają bardzo silne tradycje rodzinne, którym lewactwo zagraża.
  Dobrze że chociaż opinia publiczna trzeźwieje i jest po stronie Włochów. To zapowiada koniec Unii lewackiej.
 • @kula Lis 67 20:20:08
  "Otóż ter­ro­ryzm i fa­na­tyzm re­li­gij­ny jak naj­bar­dziej w is­la­mie ist­nie­ją lecz CIA nie po­da­ło do wia­do­mo­ści, że jest on two­rzo­ny i pod­sy­ca­ny wła­śnie przez Ame­ry­kę – cza­sem prze­ciw­ko Rosji, cza­sem z po­wo­du po­głę­bie­nia stre­fy wpły­wów, cza­sem z po­wo­du su­row­ców na­tu­ral­nych i upra­wy narko­ty­ków a innym razem z po­wo­du wzmoc­nie­nia Izra­ela po­przez desta­bi­li­za­cję kra­jów mu­zuł­mań­skich. Także w is­la­mie jest spora dawka ter­ro­ry­zmu ale z dru­giej stro­ny nie ma na świe­cie więk­szych ter­ro­ry­stów niż CIA i MOS­SAD. (Chcę aby było jasne, że ja nie sta­ram się być stronniczy. Jak tylko mówię jak jest.) Ame­ry­ka bar­dzo do­brze zna naturę islamu oraz śred­ni po­ziom wy­kształ­ce­nia mu­zuł­ma­nów dla­te­go pod­sycanie go dla wła­snych celów jest bar­dzo łatwe i przy­no­si do­cho­dy".

  Zaczynamy się zgadzać :-)
 • @kula Lis 67 20:24:06
  "Każda akcja po­wo­du­je re­ak­cję. Naj­pierw CIA i MOS­SAD wy­sa­dzi­li dwie wieże w Nowym Jorku aby mieć wy­mów­kę do de­sta­bi­li­za­cji i ob­ra­bowania kra­jów arab­skich pod przy­kryw­ką walki z ter­ro­ry­zmem. Potem usu­nę­li M.Gadaffie­go i S. Hus­sa­ina, któ­rzy byli wy­ma­rze­ni dla Eu­ro­py gdyż trzy­ma­li mu­zuł­ma­nów w kra­jach mu­zuł­mań­skich a na­stęp­nie stworzy­li ISIS i za­la­li Eu­ro­pę mu­zuł­ma­na­mi pod szyl­dem „po­mo­cy uchodźcom”. W ten wła­śnie spo­sób Ży­do-Ame­ry­ka i Ży­do-Bry­ta­nia zabija­ją świat arab­ski i Eu­ro­pę a potem dzi­wią się skąd się biorą ter­ro­ryści. Ro­zu­miem, że polscy par­ty­zan­ci pod­czas II Wojny Świa­to­wej też byli „ter­ro­ry­sta­mi” dla­te­go że wal­czy­li z „de­mo­kra­cją” wpro­wa­dzo­ną nam przez Niem­cy i Rosję?

  Jest też oczy­wi­ście kwe­stia Pa­le­sty­ny czyli kraju, który nigdy nie na­padł na Za­chód ani nigdy nie gro­ził Za­cho­do­wi. Tym­cza­sem An­glia wdro­ży­ła Pa­le­sty­nę do swo­je­go im­pe­rium a potem sprze­da­ła ten kraj syjonistycznym żydom, któ­rzy wy­rzu­ci­li Pa­le­styń­czy­ków z ich wła­sne­go kraju. Naj­lep­szym spo­so­bem na walkę z ter­ro­ry­zmem i za­pew­nie­nie poko­ju jest nie na­pa­da­nie na inne kraje".

  Zgoda. Do tego trwanie przy własnym silnym nacjonaliźmie i i przyjazne relacje z nacjonalistami innych narodów (nie mylić z szowinizmem i syjonizmem).


  "Telewizyjni żydzi mogą jechać na długie wakacje, dlatego że Białe kobiety są podstawowym źródłem niszczenia Białej cywilizacji. Niekontrolowane, wyprane tolerancją, feminizmem i bezwarunkowym humanitaryzmem Białe kobiety stanowią ogromne zagrożenie dla społeczeństwa".

  Zgadza się. Feminizm też jest szowinizmem. Niczym nie różni się od nazizmu. To jedna z najbardziej niemoralnych, a więc antyżyciowych ideologii.

  Wyznawcy różnych niemoralnych, szczególnie głoszących wyższość ideologii, polityki i prawa nad sprawiedliwością, prawościa, moralnością i człowieczeństwem, ale zwłaszcza feministki nigdy nie powinny mieć praw wyborczych - czynnych ani biernych.

  To dziedzictwo Rewolucji Francuskiej już się tak skompromitowało, że czas mu pokazać jego miejsce na śmietniku historii.
 • @miarka 18:07:50
  Trzy wieże, jeśli chodzi o ścisłość.
 • @miarka
  I wszystko jasne. To nie terroryści, to… chorzy psychicznie! Francuskie władze zakomunikowały właśnie, że co trzecia osoba figurująca w tamtejszym rejestrze potencjalnych terrorystów, cierpi na zaburzenia psychiczne. Rejestr istnieje od 2015 roku i liczy 17,4 tys. osób. Chyba już wiadomo, jak będą brzmieć oficjalne komunikaty o ewentualnych atakach we Francji – to nie był zamach, to incydent z udziałem chorego psychicznie. Uważamy, że mniej więcej jedna trzecia (z tych osób) cierpi na zaburzenia psychiczne powiedział minister w telewizji BFM TV.
  Kartoteka osób zradykalizowanych ma zasadnicze znaczenie dla walki z terroryzmem. Są tam dane osobowe, adres, opis sytuacji prawnej, ewentualna opinia psychiatryczna, informacje o kontaktach z innymi radykałami. W ub. roku figurowało w niej blisko 2 tys. nieletnich, najmłodszy miał 11 lat. Jednocześnie minister wskazał na rolę, jaką lekarze psychiatrzy mogą pełnić w zapobieganiu tragicznym zdarzeniom, które nie mają podłoża terrorystycznego. Jasne jest, że tajemnica lekarska jest rzeczą święta, ale jednocześnie trzeba znaleźć środki, by sprawić, że pewna liczba osób cierpiących na poważne zaburzenia nie będzie popełniać zamachów powiedział Collomb. Wskazał na przykład 35-letniego mężczyzny, który staranował w poniedziałek w Marsylii dwie wiaty przystankowe, zabijając jedną osobę. On wyszedł z kliniki psychiatrycznej. W przeszłości był w więzieniu, (a teraz) zabija człowieka. Musimy patrzeć przez ten pryzmat. To nie jest terroryzm, ale swego rodzaju imitacja. Pewna liczba osób o słabszych umysłach może dać się ponieść aktom naśladownictwa powiedział minister.
  Ps...Psychiczni to są politycy w Europie zachodniej , PE , KE ! Jakoś tak dziwnie im wariatów nagle w kraju przybyło?! Może to wina ślimaków ? Panowie postępowcy, wstyd! Jak można posądzać biednych uchodźców o choroby psychiczne?! Może rozwiązaniem jest przymusowe leczenie psychiatryczne? Tylko kogo...Jeżeli są to osoby chore psychicznie, to po co wprowadzano stan nadzwyczajny? Wystarczy umieścić kilkadziesiąt ambulansów dla "myślących inaczej" i zapraszać na pogaduchy... Może przejdzie...Dom pod Paryżem można już kupić za prawie połowę tego, co 5 lat temu. A za 5 lat .... za 5 lat te domy będą za półdarmo, ale nikt ich nie będzie już chciał tam mieszkać. Wiecie dlaczego ...????
 • @miarka 18:07:50
  Na mieście godali że to sam osobiście Bush zaplanował atak na WTC. I nie miało być 4 zamachów a 5.
  Tym 5 miał być zamach na ......
  Z tych 19 porywaczy to 18 było żydami a jeden to eskimos
 • @Husky 18:29:54
  "sam osobiście Bush"

  A cóż to za osobistość, że aż "sam osobiście". Nawet Piłsudski nie robił planu Bitwy Warszawskiej "sam osobiście".

  Przecież Bush to tylko aktor. Osobistości na stanowisku prezydenta USA to trzeba szukać przed powołaniem Rezerwy Federalnej, a nawet przed wojną secesyjną.
 • @miarka
  Po wyjściu z pontonu imigrant postanowił podziękować pierwszemu napotkanemu Europejczykowi. Podszedł uśmiechnięty i dziękuje ale okazało się że był to Syryjczyk wiec poszedł dalej. Napotkał jeszcze Libijczyka i kilku Algierczyków. Zapytał więc zdziwiony a gdzie są Europejczycy? Usłyszał odpowiedź. O tej porze to oni wszyscy są w robocie bo muszą na nas robić..W Niemczech muzoły leżą do góry chujem a jak szwaby idą do roboty to im śmieją się w ryj i mówią arbeit macht frei.
 • @miarka 18:46:55
  masz racje
  my to mamy samego krula
  Donalda Tuska I
 • @kula Lis 67 18:52:18
  to nieszczęśliwe ludzie tylko są
  Daj im żyć 8-)))
 • @Husky 19:05:49
  Muzułmanie zostali ściągnięci do UE i już są zalążkiem Europejskiej Armii ... Na granicy b. NRD już są "patrole" 3 śniadych 1 biały.. Strach pomyśleć jak oni w Niemczech, broń skierują przeciwko swoim dobroczyńcom.?! A ponoć celem ich przyjazdu wobec szaleńców lewackich miała być praca no i widać jak pracują. Przynajmniej dają prace innym, w tym też Polakom, którzy w tych barach ciężko pracują. A to, że płaci za to rząd a być może, ze i składki członkowskiej UE wykorzystują to inna sprawa. W RFN tylko 21 mln. pracobiorców pracuje w tzw. prywatnym sektorze. Jest tez 21 mln. emerytów i rencistów. Natomiast tzw. sektor socjalny i "budżetówkę" obsadza reszta pracujących. .. Dział Gospodarki bardzo ważny związany z napływem "Nowych Niemców" nazywany jest jako "Asyl-Industrie" przez niektórych. Pasą się na tej fali cale tabuny adwokatów, lekarzy i Bóg wie jeszcze kogo ...To taki sztuczny boom gospodarczy za pieniądze które dziś są tanie jak nigdy wcześniej ( na niemieckie Obligacje Skarbu Państwa to nawet odsetek nie ma a nawet dopłacić trzeba żeby je kupić tj. płacisz 103 % aby kupić coś za 100% bez żadnych odsetek. I rozchodzi się ten "produkt finansowy" w tri miga...To, że za to średnia i niższa klasa w RFN płaci to nikt za bardzo tego nie widzi...Dzisiaj średnia emerytura dla pracownika z sektora prywatnego wynosi 850 Euro! - od tego jeszcze odciągają 15 % na Kasę Chorych i Kasę Opieki Społecznej. Natomiast w szeroko bardzo definiowanej "budżetówce" wynosi to już 2000 Euro Brutto!. Więc za wszystko płacą nie urzędasy a te 21 mln. tyrających u tzw. prywaciarza jak za PRL-u mówili.
 • @Husky 19:05:49
  Już niedługo w Europie nie będzie zamachów, bo nachodźcy musieliby na ulicach zabijać swoich pobratymców.
 • @Husky 19:05:49
  Islamiści jeszcze jak widać pozwalają się spokojnie przechadzać niewiernym europejczykom ale to się zmieni. Umiejętnie gospodarując tymi trzema doktrynami (takkija, dżizja i hidżra) – muzułmanie z sukcesem podbili Afrykę Północną teraz czas za zgodą międzynarodówki lewackiej na Europę
 • @kula Lis 67 19:08:55
  Nawet w tych łachmanach wam do twarzy

  https://pbs.twimg.com/media/DH2PtbXXcAEDJRJ.jpg
 • @kula Lis 67 19:08:55
  Pani Magdalenie Środzie takie scenki z pewnością się bardzo podobają.

  https://pbs.twimg.com/media/DH2XFWeXkAIL6_q.jpg
 • @kula Lis 67 18:27:32
  "I wszystko jasne. To nie terroryści, to… chorzy psychicznie! Francuskie władze zakomunikowały właśnie, że co trzecia osoba figurująca w tamtejszym rejestrze potencjalnych terrorystów, cierpi na zaburzenia psychiczne".

  Zaburzenia psychiczne są typowe dla skorpiona którego dopadnie "globalne ocieplenie" o którym piszę w ostatnich notkach. To dotyczy prawdziwych zamachowców - "tych co trzymają miecz", a nie "miecza", czyli bezpośrednich wykonawców, ale jest w tym i przebiegła logika, aby kłamiąc mówić i część prawdy. - A nuż szukający prawdy poprzestaną na jej cząstce (choć ta ma logiczną wartość całego kłamstwa).


  "Dom pod Paryżem można już kupić za prawie połowę tego, co 5 lat temu. A za 5 lat .... za 5 lat te domy będą za półdarmo, ale nikt ich nie będzie już chciał tam mieszkać".

  Wracając do tematu, to właśnie trafiłem na reklamę hoteli w Barcelonie. Tylko 50% ceny. W sezonie, który jeszcze powinien trwać.
  Turyści naprawdę wyjechali i odwołali rezerwacje.
  Bankructwo miasta - perły turystycznej Europy staje się faktem. To w interesie islamistów być nie mogło.

  Tak przy okazji to jeszcze wspomnę o jeździe kierowcy tego zamachowcy po promenadzie Rambla.
  Obowiązująca narracja jest, że to bardzo zły człowiek, bo w ten sposób mógł trafiać w większe skupiska ludzi i ofiar było więcej.

  Jednak mogło być, i najwyraźniej było inaczej. Skoro chodziło w tym zamachu o to, aby oszczędzić wszelkich Katalończyków, którzy wtedy byli na Rambla po to, aby nie wychodzili na męczenników walki o niepodległość Katalonii, to on jechał zygzakiem starając się omijać wszystkich wyglądających na Katalończyków.
  Na pewno miał taką możliwość - przecież to nie była szybka jazda.
 • @miarka 19:20:47
  Islamista chory na depresję / Islamista szybko wyleczony z depresji

  https://pbs.twimg.com/media/DHx8apVXkAAFkr0.jpg
 • @kula Lis 67 19:07:55
  "Przynajmniej dają prace innym, w tym też Polakom, którzy w tych barach ciężko pracują. A to, że płaci za to rząd a być może, ze i składki członkowskiej UE wykorzystują to inna sprawa".

  Bez złudzeń. Imigranci nie dają pracy Polakom. Częściowo z funduszy unijnych to zgoda. Z podatków to nie idzie, bo Niemcy też są bardziej zadłużone jak osiągają dochodu, a więc i oni żyją z zaciągania długów.

  A zaciąganie długów to główna przyczyna "globalnego ocieplenia", które opisuję.
  "Głobalne ocieplenie jest wcześniejsze jak imigranci" Oni są ściągani jako "lekarstwo". Lekarstwo zbrodnicze co prawda, ale najpierw to ta choroba jest zbrodnią.
  Oni mogą jedynie w jakiś sposób ukrywać objawy choroby tematami zastępczymi, ale patrzenie na nich w niczym nie przybliży nas do źródeł tej choroby, a więc i jej wyleczenia.


  Podajesz tu jeszcze ciekawą obserwację:
  "To taki sztuczny boom gospodarczy za pieniądze które dziś są tanie jak nigdy wcześniej ( na niemieckie Obligacje Skarbu Państwa to nawet odsetek nie ma a nawet dopłacić trzeba żeby je kupić tj. płacisz 103 % aby kupić coś za 100% bez żadnych odsetek. I rozchodzi się ten "produkt finansowy" w tri miga...".

  Ten "sztuczny boom gospodarczy" w warunkach "globalnego ocieplenia, czyli przegrzabia gospodarki to jest fikcja. To nie ma sensownej przyszłości. To zresztą od razu widać:


  "To, że za to średnia i niższa klasa w RFN płaci to nikt za bardzo tego nie widzi...Dzisiaj średnia emerytura dla pracownika z sektora prywatnego wynosi 850 Euro! - od tego jeszcze odciągają 15 % na Kasę Chorych i Kasę Opieki Społecznej. Natomiast w szeroko bardzo definiowanej "budżetówce" wynosi to już 2000 Euro Brutto!. Więc za wszystko płacą nie urzędasy a te 21 mln. tyrających u tzw. prywaciarza jak za PRL-u mówili."

  Odbywa się to więc kosztem dorzynania resztek sensownej gospodarki.

  Zresztą to co robi agent banksterów Morawiecki w Polsce to to samo, tylko że u nas jest jeszcze gorzej, bo wymusił puszczenie w obieg ostatnich rezerw biznesu - tak będących jeszcze w rękach państwa resztówek majątku narodowego, jak i prywatnego który dotąd jakoś przetrwał w warunkach nieuczciwej konkurencji.


  Jeszcze jedno podkreślę. Jak już padnie resztówka sensownej gospodarki, czeka nas "rynek regulowany", pieniadz drukowany z powietrza", prawodawstwo drukowane z powietrza " bez żadnych mechanizmów kontroli i samoregulaji, "ceny na wszystko drukowane z powietrza" tylko tak ustaione aby "drukowane z powietrza prawo do zysku zapewniało go grupce korporacjonistów-syjonistów-globalistów, czyli nowej nomenklaturze nowego komunizmu. Komunizmu z całym aparatem zbrodni nastawionym na przywileje "równiejszych między wszystkimi równymi", a z drugiej strony na "równanie inteligenta z robotnikiem, robotnika z chłopem, a chłopa z ziemią".

  Kogo wtedy będzie obchodziło, czy muzułmanim, to zły, czy dobry człowiek?
 • @miarka
  Kościół Katolicki jest dziś grobem Chrystusa. Prof. Plinio Corrêa de Oliveira. Jeśli wielbię Jezusa, to jak powinienem zareagować kiedy przyjdą mahometanie i zabiorą Grób Chrystusa? Po tej zniewadze, czy mogę iść na parafialny festiwal, zadowolony i z szerokim uśmiechem, nie biorąc pod uwagę tego, że zabrano Grób Chrystusa? Czy to jest rozsądne? Czy to robi sens? Nie.

  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a78.jpeg

  Wczoraj Jerozolima miała wrogów zewnętrznych, dzisiaj musimy bronić Kościoła przed wewnętrznymi wrogami. Teraz, jedna pojedyncza dusza jest więcej warta niż Grób Chrystusa. Dusza każdego z nas jest warta nieporównywalnie więcej niż Grób Chrystusa. Nasz Pan nigdy nie stałby się wcielonym by ratować jakąś nie-ożywioną rzecz. On stał się wcielony by ratować dusze, bo one są cenniejsze niż jakikolwiek martwy przedmiot.


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a79.jpeg

  Kiedy widzę człowieka który wywołuje skandal, który prowadzi inną duszę do grzechu i na zatracenie, człowieka nadętego jak grzesznik, gardzącego cnotliwymi i prawymi ludźmi, obrażającego Pana, i jestem obojętny na tę obrazę, jeśli nie oburzę się i nie podejmę walki, to jestem niczym. Skoro wiem, że kościół ma wrogów spiskujących wyplenienie go z powierzchni ziemi, skoro wiem, że ten spisek jest ciągły, stały, otacza mnie zupełnie jak morze otacza ryby, skoro nie podejmuję inicjatywy zniszczenia tego spisku, skoro nie próbuje mówić stanowczo by zatrzymać tę kabałę i sprawić by się wycofała, to wtedy nie jestem naprawdę dobrym katolikiem. Jestem złym katolikiem, błahym katolikiem. Nie mogę powiedzieć iż naprawdę kocham Boga.
  Przynajmniej nie powinienem obrażać Boga swoimi przejawami pustej miłości. Powinienem mówić otwarcie: „Boże mój, zlituj się nade mną! Ty wszystko widzisz, widzisz że Cie nie kocham. Bije się w piersi. Nie kocham Cie. Nie zamierzam Cię okłamywać. Nie mam miłości jaką powinienem mieć dla Ciebie. Opłakuję to. Nie rozpuszczaj na mnie swego gniewu. Wybacz mi i daj mi poważna miłość”. Czym jest prawdziwa miłość Boga? Jest wojowniczą miłością. To znaczy w relacji do spisku antykatolickiego, nie powinienem pragnąć by ponosił pewne straty, a raczej żeby przestał istnieć i nigdy nie pojawił się ponownie na ziemi. A gdyby jeszcze istniał, to tak upokorzony, przerażony, sprzeczny z jego celami, zażenowany i pobity. Na tyle ile możliwe w tej wielkiej walce ideologicznej, powinniśmy podjąć inicjatywę walki. W obronie naszych praw, powinniśmy uczynić agresywność nowością naszego poświęcenia. Powinna to być agresywność w słusznej obronie Kościoła, ale prawdziwa agresywność. To znaczy, w tym co jest niezbędne do jego obrony, jesteśmy gotowi do kontrataku, gotowi do wypadu w każdej chwili, bez względu na okoliczności.

  Walka jest owocem ascezy i refleksji

  Ale nie powinniśmy się oszukiwać. Niełatwo jest zająć takie stanowisko. Musimy ćwiczyć nasze umysły metodami stałej ascezy, żebyśmy ciągle mogli zachować taka ostrożność, bo walka jest nieprzyjemna, przede wszystkim, gdy walczy się poważnie. Walczyć to nie atakować kiedy jest się złym. Walka to dziecko refleksji i rozwagi.


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a80.jpeg

  Katolicki krzyżowiec, uzbrojony w cnoty i każdą odpowiednią do walki broń.

  Nieistotne jest czy jestem poirytowany czy nie. Jestem czystym narzędziem w rękach Kościoła katolickiego, i muszę ćwiczyć swój umysł by pokazał mi kiedy walka jest w interesie Kościoła. Jeśli w jego interesie jest atak, zaatakuję, nawet jeśli dla mnie jest to niekorzystne. Jeśli to jest w interesie Kościoła bym milczał, przyjmę tyle policzków ile mi się wymierzy, i pozwolę by mnie podeptano w każdy potrzebny sposób, a będę milczał bo to jest w interesie Kościoła. Bo jeśli kocham Pana i Matkę Bożą jak powinienem, to powinienem żyć dla interesu Kościoła Katolickiego. Taki jest duch krzyżowca. Krzyżowiec to ten kto ćwiczy w sobie stałą ascezę, żeby zawsze był gotów do obrony w momencie kiedy powinien, stosując każdą siłę jaka powinien, zawsze szedł do przodu albo się wycofywał jak potrzeba, nigdy nie powstrzymywał się od uderzenia w adwersarza, czy nigdy nie zadawał słabszego ciosu niż powinien. To jest prawdziwy wojownik. Żeby być takim, nie uganiać się za tym co mówią o tobie ludzie, a raczej zająć stanowisko wojowniczości dla Kościoła Katolickiego. To jest duch walki, duch wojownika. Każdy z nas musi być krzyżowcem w każdej sytuacji, krzyżowcem przeciwko wszystkim którzy są przeciwko Krzyżowi, walcząc ciągle na każdym terenie, na każdym polu, każdą metodą, od rana do nocy. Musimy walczyć z uśmiechem albo groźnym spojrzeniem, walczyć słowem lub piórem, walczyć każdym dostępnym sposobem. Kiedy ktoś patrzy na prawdziwego krzyżowca nawet na odległość, mówi: „On jest wojownikiem. To jest człowiek który ma prawdziwego ducha krzyżowca”.

  Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

  Tłum. Ola Gordon

  Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2016/09/today-sepulcher-of-christ-is-catholic.html


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a81.jpeg
 • @miarka 19:20:47
  Pięć Filarów. Koncepcja pięciu filarów tyranii NWO.


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/09/a210.jpg


  Za całym tym pokazywaniem oskarżycielskim palcem „to rząd”, „to system”, a nawet „to międzynarodowe żydostwo”, każdy z nas w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że jesteśmy w duchowej walce i nie ma znaczenia, o jakiej epoce mówimy, o jakim konkretnym okresie historycznym. Za każdym razem mamy po prostu do czynienia z siłą ciemności/światem zła. Zasadniczego, radykalnego zła. Przy całym naszym drobnym egoistycznie różnym pojmowaniu tego programu, mimo wszystko jest nadzieja, że wszyscy możemy odłożyć nasze różnice na bok i zgodzić się, że tyrania polega po prostu na różnicy między wrogością a życzliwością, ciemnością a Światłem, dobrocią a złem.

  Wobec tego, spróbowałem w szczególny sposób spojrzeć na to, co służy utrzymaniu tej tyranii, co sprawia, że zło żyje. Zło, które jest potencjalnie w każdym z nas. Uważam, że międzynarodowe żydostwo jest głównym antagonistą w tym dramacie. To ono jest tym, co fizycznie stosuje zło, podżega do zła, skutecznie czyni siebie i innych skończonymi łobuzami, to ono całkowicie zasługuje na miano twórcy kłopotów, zatem należy podkreślać ich zbrodnie.

  Ale to jest podejście zbyt uproszczone. My, Goje, nie mamy aureoli na głowach. To my pozwalamy tyranom nas tyranizować. Zaakceptowaliśmy i zrealizowaliśmy w naszym własnym życiu każdy aspekt ich szwindli. To my fizycznie wykonujemy robotę wojenną tych podżegaczy do zbrodni, to my aresztujemy się nawzajem na mocy ich praw, niewolimy samych siebie ich konstruktem zwanym lichwą. Więc jak możemy całkowicie winić tylko żydów, kiedy to my sami zgadzamy się na to każdego dnia (?)

  Tyran może tyranizować tylko wtedy, gdy pozwalamy mu na to.

  Oto, moim zdaniem, podstawowe elementy, na jakich opiera się ta tyrania/zło.

  Pięć współzależnych filarów

  1 /. Fałszywe tożsamości

  Ja-Jestem-izm. Jak identyfikujemy siebie przy pomocy różnych uwarunkowanych etykiet, czasem dobrowolnie wybranych. Bo to wszystko, czym jesteśmy – etykietami. Ja Jestem tym, Ja Jestem tamtym. Nie, nie jesteś ….jesteś piękną duszą, iskrą światła, jaka zbiera doświadczenia jako ta etykieta w jakiejś jednostce czasu. Twoja konkretna etykieta to tylko skafander w przestrzeni (ubiór dla duszy), jaki akurat tobie przypadł w udziale w tej chwili. Korzystaj z dobrodziejstw garnituru duszy, ale pamiętaj jednak, czym tak naprawdę jest. Chwilowym, przemijającym, powierzchownym wehikułem, jakiego używasz do transportu iskry, którą masz w sobie.

  To naprawdę należy najpierw przyznać, uznając to za pierwszy krok w staraniach, aby zlikwidować śmiertelnego raka społecznego, jakim jest separatyzm.

  2 /. Naiwne zaufanie i umyślna ignorancja

  To odnosi się do tych ludzi w społeczeństwie, którzy dobrowolnie podejmują decyzję, żeby się nie obudzić. W obecnych czasach nie ma na to żadnego usprawiedliwienia, każdy ma łatwy dostęp do internetu, aby zdobyć alternatywne informacje, a przynajmniej mieć świadomość, z czym osobiście ma do czynienia. Przecież nam i wielu innym już się to udało. Że to jest plan, program, który nie służy w żadnym wypadku naszym interesom.

  Ale ludzkie stado woli wybrać niebieską pigułkę. To naprawdę jest proste. Na ogół ufają swoim rządom, mają zaufanie do różnych koszernych pułapek, do oszustw głosowania, mają wiarę w białe fartuchy i związaną z nimi Big Pharmę, ufają obcym, kłamliwym mediom, ufają supermarketom, wierzą w tę indoktrynację, jaką sprzedaje im się jako edukację. Ostatecznie też mają oni zaufanie do autorytetu, do władzy. Naiwny, dający się kręcić Goj. Zaufanie i naiwność. A farmer tego stada troszczy się o nie, on wie, co robi, robi to w naszym najlepszym interesie.

  3 /. Apatia

  Dotyczy zarówno czerwonych, jak też niebieskich tabletek w społeczeństwie. Niebieska pigułka to po prostu apatia na poziomie nawet nie dbania o to, żeby dowiedzieć się, dlaczego rzeczy są tak pomieszane w naszym świecie. Oni tylko toczą się bezwładnie przez całe swe życie, robiąc swoje. Polegają poprzez swe zaufanie na tym, co powiedzą im żydowskie media, że to wszystko, co trzeba wiedzieć, i nie będą zadawać sobie żadnego trudu, żeby zrobić jakieś własne badania spraw. Nie, tylko głowa spuszczona w dół i borykanie się z życiem.

  Ale mimo, że czerwone pigułki przejmowały się tym, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, i kto stoi za tym całym szaleństwem, oni też mają taki sam poziom apatii, jeśli przychodzi do działania wskutek zdobycia tych wszystkich informacji. Pory roku mijają, lata mijają, a wszystko, co oni robią, to tylko gromadzenie stosów danych. Gromadzenie danych. Słuchanie Prawdy to dla nich jest tylko nowe hobby. Kolejny fascynujący przedmiot zainteresowania, aby czymś zająć swój czas. To ich porno-prawda. Uszczęśliwieni są, gdy wygodnie siedzą i przeglądają wte i we wte treści, zupełnie nie zawracając sobie głowy tym, żeby coś zrobić z tą sytuacją. Przecież ktoś inny będzie za nich rozwiązywać te sprawy.

  4 /. Egoistyczne pragnienia

  Przejdź się na dowolną, ruchliwą ulicę w centrum miasta, usiądź przy ścianie i po prostu obserwuj – wystarczy spojrzeć na to szaleństwo – ja, ja, ja. Muszę dostać, muszę mieć. Spróbuj przejść z jednego końca głównej ulicy do drugiego w stanie obiektywnej uwagi i tylko obserwuj ludzi, którzy będą przecinać ci drogę, aby dotrzeć tam, gdzie chcą iść ……. mieć swoje egoistyczne pragnienia.

  Więc chciwość podchodzi pod pojęcie takiego filara, na różnych poziomach. Z powodu ilości zaangażowanych w to osób, nigdy nie będzie punktu odcięcia się od tych ich pragnień. Zawsze tylko trochę więcej i więcej, coś innego, a może tamto coś. A czyim kosztem? Kto tak naprawdę płaci za wszystkie te egoistyczne pragnienia, za tę mentalność: złap i grab? Zawsze ktoś inny.

  Ale egoistyczne pragnienia wykraczają daleko poza oczywisty zysk materialny. Może to też być proste zadowalanie zmysłów. Najczęściej spotykane jest pożądanie seksualne w każdej formie. Ale to wciąż tylko kolejne wcielenie mentalności – ja chcę. Muszę mieć.

  Potem z tych wszystkich spraw i tych wszystkich doświadczeń zmysłowych, rodzi się nawyk przywiązania. Dobre, stare przywiązanie. Ono pozwala nam mieć więcej pragnień, ale tym razem to już pragnienie posiadania, władzy, posiadania tyle, ile nikt inny nie może mieć. To jest moje. To jest nasze. Wtedy trzeba chronić te rzeczy. I będę załamany, jeśli te rzeczy zostaną mi zabrane, a nawet pożyczone na dłuższy czas ….bo to są moje rzeczy.

  5 /. Brak współczucia

  Społeczeństwo, w jakim nie ma współczucia, jest społeczeństwem skazanym na zagładę. Jak możemy zacząć nawet mówić o sprawiedliwości społecznej i prawach dla siebie, jeśli nie mamy, jako jednostki, współczucia w naszym własnym rdzeniu (?) Współczucie dla tych, którzy cierpią wokół nas, współczucie dla tych, w dalekich krajach, których nigdy nie zobaczymy, współczucie dla tych, którzy są pozornie bardzo różni od nas wyglądem i kulturą, współczucie dla innych gatunków, niż my sami. Jeśli nie będziemy dbać o innych i starać się służyć innym, to w jaki sposób możemy oczekiwać, że inni będą służyć nam, kiedy znajdziemy się w potrzebie (?) To nie oznacza pozwalać innym deptać nas, to pochodzi z miejsca, gdzie leży szacunek dla samego siebie i również współczucie względem siebie. To jest po prostu logiczne. To pragmatyczna duchowość. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Więc trzeba trzymać się razem i pomagać sobie nawzajem i służyć innym – to całkiem proste.

  Niepewność oparta na bazie strachu

  Te pięć filarów znajduje się na powierzchni problemu. Nasze głęboko zakorzenione lęki, nasze niepewności. Powodem, dlaczego jesteśmy tak mocno zakorzenieni w egoizmie, chciwości, przywiązaniu, pożądaniu, fałszywych tożsamościach, etc jest to, że nie kochamy i nie szanujemy siebie na poziomie podstawowym. Zostaliśmy przeszkoleni w poszukiwaniu zewnętrznych przyjemności, aby wypełnić definicję „szczęścia”. Coś, co znajduje się poza mną, przyniesie mi radość. A to nie jest miejsce, w którym należy szukać naszego prawdziwego bezpieczeństwa – poprzez rzeczy, a nawet poprzez zewnętrzne doświadczenia. To jest zawsze wewnątrz. To robota własna. W środku. Królestwo Boże jest w zasięgu, jest w środku. Każdy duchowy system wierzeń mówi nam to samo – nawet jeśli uzurpowana wersja praktyki duchowej nie praktykuje tej zasady.

  Oznacza to podjęcie wysiłku, aby wykorzystać czas. Czas na refleksję, czas na dokonanie wglądu w siebie samego. Tempo spaceru w lesie, ciche przycupnięcie na ławce, na chwilę kontemplacji, prosta modlitwa, regularna medytacja, wygospodarowanie czasu, aby wejść do wewnątrz. Twój czas.

  Separatyzm

  Pod powierzchnią niepewności opartej na strachu jest fundamentalna podstawa tego stanu, znana jako separatyzm. To jest podstawa tej całej tyranii/zła. To zasadniczo widzenie innych jako kogoś oddzielnego, różnego od nas. Na głębszym poziomie duchowym nic nie może być bardziej dalekie od Prawdy. To jest śmieszne pojęcie, to kolejna fałszywa doktryna i zasadniczy element całej tej iluzji. Jesteśmy zdecydowanie nie oddzielni. Brzmi prostacko i jak new-age, że wszyscy jesteśmy jednym? Wszyscy jesteśmy w obrębie tego samego powietrza, dzielimy tę samą wodę, wszyscy dzielimy się tą samą energią, wszyscy jesteśmy na tej samej planecie. Pracujemy jako jeden zespół na tym maleńkim skrawku we wszechświecie.

  To kwestia dokonania wyboru, każdego dnia naszego życia, czy w dalszym ciągu zachowamy te uwarunkowane podziały, wyszkolone przyzwyczajenia Pawłowa, zaprogramowane reakcje. A także, czy uda nam się wpaść w ciemną energię, czy świecić energią jasności.

  Digger

  źródło: http://diggerfortruth.wordpress.com/2013/08/21/five-pillars/

  przygotował: pluszowy miś
 • @miarka 19:20:47
  Dziedziny zniewolenia i kontroli umysłowej.
  10 dziedzin zniewolenia i sprawowania nad nami kontroli umysłowej, jakie z sukcesem wykorzystują międzynarodowi koczownicy.
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2016/03/a181.jpg

  Podtytuł z oryginału: „Przenicowali nas”

  *przenicować — przenicowywać

  1. «spruć i odwrócić jakąś garderobę na lewą stronę i uszyć ją na nowo»

  2. «rozpatrzyć coś zbyt drobiazgowo i tendencyjnie lub złośliwie przekręcić czyjeś intencje, myśli» (słownik PWN)

  Wyjątkowo silnie przeszkadza mi wyszukiwanie różnych pokrętnych eufemizmów do nazywania naszych przeciwników, dlatego muszę określić ich jednym terminem – żydostwo międzynarodowe. Zrobili cholernie dużo dobrej roboty w dziedzinie zniewolenia nas i sprawowania nad nami całkowitej kontroli umysłowej. Taki zawsze mam wniosek, gdy w dzisiejszych czasach opuszczam plac ożywionej, gorącej dyskusji ….. wtedy mówię sam do siebie – jak bardzo udało im się nas przenicować.

  Kiedy nie tylko udało im się zniszczyć ludzi fizycznie, emocjonalnie i duchowo – ale spowodować, że niewolnicy na koniec zaczynają dziękować swym ciemiężycielom. To dopiero jest cwany numer.

  1 /. Niewolnicy fotonów

  Zniewolili nas do poziomu niewolnika ich fałszywego narzędzia – lichwy. Nie tylko nic nie jest w stanie potwierdzić, że ta jednostka w ogóle daje jakieś ślady swego istnienia, ponieważ jest zbudowana na niczym innym, lecz tylko złudzeniu, ale lichwa w ogóle jest czymś faktycznie niezgodnym z prawem ….. więc jest oszustwem.

  Jakby tego było mało, to na dodatek już podporządkowaliśmy nasze życie papierowemu mamonie, który nie ma żadnego związku z jakąś prawdziwą wartością czy bogactwem. A teraz jeszcze dotarliśmy do stanu niewolnika cyfr w komputerze. Fotony na ekranie. Temu właśnie oddajemy coś, co stanowi nasze trzy najważniejsze rzeczy: nasze dusze, naszą energię i nasz czas.

  2 /. Szczęśliwi niewolnicy

  Nie tylko musimy być zniewoleni dla tych pasożytów, ale oni wytrenowali nas jak dobre małe pieski Pawłowa, mamy być szczęśliwymi niewolnikami. Przynieś ten kij i pomerdaj ogonem. Szczęśliwi niewolnicy, w szczęśliwych pojazdach niewolniczych, szczęśliwych ubiorach niewolniczych, mających szczęśliwe narzędzia niewolnicze, szczęśliwe gadżety niewolnicze, szczęśliwy transport niewolników i szczęśliwe bony z nagrodami dla niewolników – papierowy mamona lub cyfry do wydawania w kramikach międzynarodowego żydostwa.

  3 /. Zabijamy siebie nawzajem

  To rzecz dość oczywista, ale jednocześnie jedna z najbardziej odrażających. Właśnie fakt, że to oni zawsze zmuszają nas do zabijania siebie nawzajem, żeby nie pobrudzić sobie rąk. Goje zabijają Gojów. Organizowane przy użyciu bardzo prostej techniki: dziel i rządź za pomocą ich machiny propagandowej. Masowe rzezie z pokolenia na pokolenie. Ból, cierpienie, niepokój, lęk, strach, okaleczanie dzieci, okrucieństwo, zniszczenie – wszystko dla nich. I wpadamy w tę elementarną pułapkę oszustwa za każdym razem, nawet dziś. Czy kiedykolwiek się nauczymy (?)

  4 /. Numer z poczuciem winy

  To najważniejszy obszar ich pychy, aby wywołać nasze zbiorowe poczucie winy za zbrodnie rzekomo dokonane na nich, które w rzeczywistości się nie wydarzyły.

  Arogancja tych ludzi jest naprawdę niesamowita. Sfabrykowali niedorzeczną historyjkę znów przy użyciu machiny propagandowej, że 6 mln tego plemienia zostało zamordowanych przez nas, Gojów. I nie tylko Niemcy mają czuć się z natury winni, ale każdy z nas. Retoryka o biednej ofierze żydowskiej wpychana jest nam do gardła 24/7, 360 dni, dzień za dniem, rok po roku. W każdy wyobrażalny sposób. Oczywiście ta kupa końskiego łajna zostaje w nas rzucana, aby służyć im jako bufor, psychologiczny straszak mający tuszować niezliczone mnóstwo popełnionych przez nich zbrodni. Ale niestety większość z nas daje się kupić na ten stek bzdur, a większość ludzi przechodzi przez swe żałosne życie bez kwestionowania informacji, jakimi się ich karmi.

  5 /. Zniekształcenie i zafałszowanie Prawdy

  Nie tylko wypaczyli prawdę o swym własnym klanie, ale powykręcali i zafałszowali wydarzenia historyczne i aktualne wydarzenia na swoją korzyść. Niech za przykład posłuży handel afrykańskimi niewolnikami. Udało im się wkręcić w dodatkowy numer z poczuciem winy większość białych ludzi za zaangażowanie się międzynarodowego żydostwa w przemysł niewolniczy – na jakim oni sami ogromnie skorzystali. To samo, co kłamstwa o „złych nazistach”, demonizacja islamu, ataki terrorystyczne, które przecież wszystkie zorganizowało międzynarodowe żydostwo.

  6 /. Owce kontrolują owce

  To jeden z najsmutniejszych faktów. Jak nasze zniewolenie jest utrwalane w przeważającej części przez nas samych. Goj monitoruje i kontroluje innego Goja – w imieniu naszych koszernych panów. Odbywa się to fizycznie przez istnienie podwójnych zdrajców w mundurach i psychicznie poprzez myślenie grupowe od chwili, gdy się rodzimy przez nasze otoczenie. Tak się mają sprawy – to jest normalne zachowanie – każdy to wie, itp. Dostosuj się, bądź posłuszny. Spełniaj wolę big brothera.

  7 /. Nielegalni imigranci, którzy rządzą bałaganem

  Jestem oburzony, gdy słyszę określenie „Pan” lub „Pani” w odniesieniu do jednego z tych pasożytów i ich sługusów. Jaką trzeba mieć czelność, żeby dawać sobie takie tytuły. Ten kult śmierci został wywalony na zbity pysk z 79 krajów, 109 razy w całej historii. Na przykład, zostali także wyrzuceni z Anglii w 1290 r. i nielegalnie chyłkiem przemyceni z powrotem w 1656 roku przez skorumpowanego Olivera Cromwella. W związku z tym, każdy żyd w Brytanii jest nielegalnym imigrantem, a nie obywatelem. Ale to oni teraz tworzą przepisy w Anglii. Naprawdę niesamowite – jaka jest pycha tego klanu oszustów.

  8 /. Życie w pudełkach

  Wystarczy spojrzeć na noclegownie, jakie większość ludzi uważa za swoje domy, bo tak zostali uwarunkowani. To jeszcze więcej szaleństwa, w jakim nas przeszkolono, abyśmy to zaakceptowali, tak, jak w każdym przypadku narzucania nam jakiejś formy oszczędności. Ale nasze mieszkania są szczególnie żałosne. Nasz dom jest bardzo ważną sprawą dla nas jako jednostek i społeczności. Ale oni większość z nas zmusili, abyśmy byli zadowoleni z życia w pudełkach. Większość naszych domów jest pozbawiona charakteru, to duplikaty pudełek. Dla większości ludzi nie są one również ich wyłączną własnością i są tymczasowe, nie takie jak domy pokoleniowego dziedzictwa, jakie mają ci „lepsi”, którzy nami rządzą.

  9 /. Słodkie trucizny

  Więc teraz jesteśmy na etapie tej agendy międzynarodowego żydostwa, gdy większość z nas zaakceptowała denaturowaną żywność frankensteina jako swoje pożywienie. Żywność, która nie jest naturalna, nie powinna być przez nas akceptowana. To jest szaleństwo! Pokarm śmietnikowy = normalny. Uprawy GMO = normalne. Zwierzęta GMO = wkrótce staną się nową normalnością.

  Zostaliśmy również zaprogramowani, aby akceptować wszystkie ich medyczne trucizny – szczepionki = normalne. Medykamenty = normalne.

  Nie wspominając już tych wszystkich innych przemysłowych trucizn, jakie oni nam narzucili wskutek zanieczyszczenia środowiska. Wszystko, co utrzymuje naturalny świat przyrody musi zostać zniszczone.

  10 /. Jesteśmy wolni

  Musiałem zostawić to na koniec, bo to jest tak bardzo ważne. Największym oszustwem spośród wszystkich oszustw jest to, że oni oszukali większość z nas utrzymując przekonanie, że jesteśmy wolni. To przekonanie, do którego ucieka się większość z nas, gdy w trakcie gorącej debaty próbuje negować podstawowe fakty. Ogłupiona populacja myśli, że tak długo, jak może sobie pozwolić wyjść z pudełka i kupić jakąś słodką truciznę w restauracji lub najnowszy gadżet, to są wolni. Jak mówią oni sami, są dwa rodzaje niewolników – ci, którzy wiedzą, że są niewolnikami i ci, którzy tego nie wiedzą. Ci drudzy są bardziej efektywnymi niewolnikami dla swych panów.

  W podsumowaniu

  Pozornie może się wydawać, że wychwalam jakiś defetystyczny sposób widzenia spraw, ale nie w tym rzecz. Pomyślałem, że to odpowiednia forma, aby zmierzyć się z rzeczywistością. Część naszego sukcesu w pokonaniu wspólnego wroga to poznać naszego wroga – jego słabe i mocne strony. Musimy być uczciwi wobec siebie, widząc dokładnie to, co oni nam zrobili, i gdzie teraz jesteśmy.

  Pozytywną stroną tego wszystkiego jest to, że każdy z tych obszarów jest teraz w defensywie i kruszy się. To powolny żmudny proces, ale ich siatka kontrolna zaczyna się rozpadać. Coraz więcej osób nie tylko zaczyna się budzić i rozumieć fakt, że są w rzeczywistości niewolnikami, ale coraz więcej staje się zbuntowanymi niewolnikami. To jest zbiorowa świadomość, to się dzieje i sprawy nie idą tak, jak oni tego chcą.

  źródło: http://diggerfortruth.wordpress.com/2013/08/14/a-crackin-job/

  przygotował: Pluszowy Miś
 • @kula Lis 67 20:09:20
  Bardzo ciekawe to, co piszesz w ostatnich komentarzach, godne głębokich refleksji i dyskusji.
  Czemu tego nie zamieszczasz w formie oddzielnych notek? Tutaj to się zmarnuje, bo trudno sobie wyobrazić żeby komuś się chciało robić syntezę tych tematów z poruszanym przeze mnie. - Chyba że w kierunku trollowania, a przecież nie o to chodzi.
 • @miarka 21:49:41
  Polska nie może czuć się bezpieczna. Jeżeli my, Polacy, łudzimy się, że tego u nas nie ma, to weźmy pod uwagę fakt, że prawie 10 tys. nowych migrantów (w większości salafitów) właśnie zaludnia Görlitz i Frankfurt nad Odrą. To tylko "skok przez Odrę" i już są u nas. Ci ludzie z kartami stałego pobytu i paszportami krajów UE mogą przyjeżdżać na gościnne występy do Polski. Wracający z Syrii tzw. bojownicy Państwa Islamskiego mogą poruszać się po Europie mając europejskie paszporty, więc nic ich nie zatrzyma, aby przybyć do Polski.
 • @miarka 21:49:41
  Ekspertka ds. terroryzmu: Polska wśród potencjalnych celów ataku terrorystycznego.

  http://wolnosc24.pl/2017/08/23/ekspertka-ds-terroryzmu-polska-wsrod-potencjalnych-celow-ataku-terrorystycznego/
  Ps..Po takim "incydencie" w Polsce zapewne los wielu muzułmanów wałęsających się po ulicach Słubic, Zgorzelca, Szczecina, Warszawy czy Krakowa zostałby przesądzony …. zaczęliby gwałtownie znikać …. i to nie w Europie ale w Odrze i Wiśle. Tak, że niech wiedzą co tych szubrawców czeka w razie czego !
 • @kula Lis 67 07:20:27
  Widzę że dalej zanadto skupiasz się na szczegółach.

  Odpowiedź w zasadzie już masz - w odpowiedzi do Lotnej od sąsiednią notką: http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/139807,skorpion-europejski-a-zamachy#cmnts


  "@Lotna 06:50:11
  "Europa się sama nie niszczy, Europa jest niszczona z premedytacją, tak jak wszystkie kraje rozwinięte, które do niedawna stanowiły państwa narodowe".

  O to chodzi. Tyle, że nie wolno spisywać na straty państw narodowych. Naród to i właściciel swoich dóbr wspólnych, tym państw, niekwestionowalny suweren władz państwowych.


  "Z konieczności więc należy wybrać pomiędzy wszelkimi względami dla przybyszów, a własnym przetrwaniem i przetrwaniem państwa dla przyszłych pokoleń, co w praktyce może wyglądać bardzo nieciekawie, a nawet brutalnie, pomimo świadomości i stoicyzmu."

  Przybysze muszą przestrzegać ładu życia publicznego w państwie gospodarzy. To podstawowy warunek gościnności. Bez tego to nawet musimy być nieciekawi i brutalni.
  Ład życia publicznego opiera się o moralność narodu właścicielskiego państwa, a ona jest zawsze ważniejsza jak sprawiedliwość, w tym gościnność, a jeszcze bardziej jak polityka, w tym prawo, a już szczególnie jest ponad ideologiami, i filozofiami.


  "Najbardziej należy się obawiać tych, którzy nie mają nic do stracenia".

  Nie. Nawet i tacy mają. Najbardziej to się należy obawiać takich, którym wmówiono że mają prawa do naszej własności.

  Żeby się przed takim obronić, najpierw trzeba pokonać tych, co ich na nas podjudzili, którzy ich wyposażyli i uzbroili, który udzielają im wsparcia, duchowego, medialnego o politycznego, w tym z użyciem siły aparatu państwa, a więc i na ich drodze gwałtu i zdrady na nas, których powinni z racji funkcji chronić w pierwszym rzędzie.


  Zgadzam się że "że Europejczycy i Amerykanie zdesperowani do tego stopnia, że wszystko będzie im obojętne, będą walczyli do upadłego, do ostatniej kropli krwi i się nie poddadzą, bo będą walczyli o swoje zadeptywane święte prawa i że z tego chaosu żaden zaczipowany porządek się nie wyłoni, bo wystarczająco wiele ludzi wie, co się dzieje, nawet jeśli jest to 10 czy 12 procent, a podejrzewam, że świadomych i przebudzonych jest znacznie więcej..."


  Zwracam szczególną uwagę na słowa:
  "Najbardziej to się należy obawiać takich, którym wmówiono że mają prawa do naszej własności.

  Żeby się przed takim obronić, najpierw trzeba pokonać tych, co ich na nas podjudzili, którzy ich wyposażyli i uzbroili, który udzielają im wsparcia, duchowego, medialnego o politycznego, w tym z użyciem siły aparatu państwa, a więc i na ich drodze gwałtu i zdrady na nas, których powinni z racji funkcji chronić w pierwszym rzędzie".

  Przemyśl to, bo już zacząłem pisać notkę na ten temat, więc jeszcze podyskutujemy.
 • @miarka 15:39:39
  Papież Franciszek o imigrantach po zamachach w Europie: przyjmować, chronić i promować. Po serii zamachów terrorystycznych w Hiszpanii, Francji i Finlandii papież Franciszek wystosował orędzie zatytułowane "Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców". Przygotowane zostało na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony w przyszłym roku.

  – W pierwszych latach swojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażałem szczególny niepokój z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantów i uchodźców uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa
  – mówi papież Franciszek.

  Portal wprawo.pl podaje też, że papież powołał nowy urząd Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego wraz z sekcją ds. islamizacji Europy. Na czele tej sekcji – jak podaje portal – stanął sam papież.

  Znajdujemy również informację, że – według papieża – uchodźcy są źródłem bogactwa kulturowego. Portal zauważa jednak, że "ci którzy docierają do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu mają niewiele wspólnego z prawdziwymi uchodźcami". Obrazują to grafiką porównującą zdjęcie uchodźców – złożonych z kobiet i dzieci – z okresu II wojny światowej ze współczesnymi czarnoskórymi, młodymi mężczyznami leżakującymi ze smartfonami.

  Szczegóły papieskiego orędzia oraz więcej informacji na temat dykasterii


  http://wprawo.pl/2017/08/23/przyjmowac-chronic-i-promowac-uchodzcow-oredzie-franciszka-po-zamach-terrorystycznych-w-europie/
 • @kula Lis 67 21:23:25
  "Portal zauważa jednak, że "ci którzy docierają do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu mają niewiele wspólnego z prawdziwymi uchodźcami". Obrazują to grafiką porównującą zdjęcie uchodźców – złożonych z kobiet i dzieci – z okresu II wojny światowej ze współczesnymi czarnoskórymi, młodymi mężczyznami leżakującymi ze smartfonami".

  Oczywiście że raję ma portal wprawo.pl
  Papież Franciszek stoi tu po stronie może nie tyle oszustów podających się za uchodźców, ale na pewno po stronie tych co ich zapraszaja do Europy, opłacają podróż, leżaki i kupują drogie smartfony, a przede wszystkim wmawiają im tzw. "prawa" względem Europejczyków.

  Żeby to jeszcze ich uczył moralnych zasad ładu życia publicznego w państwach europejskich, czy europejskiego, zwłaszcza katolickiego pojmowania prawości w tym natury, tożsamości i własności to jeszcze mozna by mówić, że to głos księdza ...
  Żeby tych zasad uczył tych wrogów Europy i Kościoła, którzy ich zapraszają, finansują i chronią.
  Żeby wszystkim wytłumaczył, że ni istnieja niczyje prawa bez uprzedniego spełnienia świadomie i dobrowolnie uzgodnionych obowiązków.

  Oby osoba podająca się za papieża Franciszka jak najszybciej złożyła dymisję, albo została tej funkcji którą sprawuje pozbawiona, bo to co mówi i robi trzeba określić słowem sabotaż. +.
 • @miarka 22:00:13
  W notce którą piszę będzie więcej, ale tu od razu dodam, że temat rozróżniania dobrych i złych oraz wrogów i nieprzyjaciół to istota orędzia chrześcijaństwa w ogóle i nie zmienią tego błędne, zdradzieckie orędzia papieża Franciszka.
 • @miarka 22:12:48
  Unia Jewropejska staje się w zastraszająco szybkim tempie reżimem totalitarnym. Kolejnym totalitarnym, marksistowskim tworem gnębiącym wolność, niezależność, i swobody obywatelskie. Dlatego musi zostać zniszczona tak jak został zniszczony stalinizm.
 • @kula Lis 67 08:42:03
  Unia Jewropejska ...musi zostać zniszczona ."

  Zgadzam się jak najbardziej, choć na czoło wysuwam inny powód. Więcej w obiecanej notce którą wkrótce będę kończył.
 • @miarka 13:07:25
  "Chrze­ści­jan­ka prze­cho­dzą­ca na islam jest jak mu­rzyn gło­su­ją­cy na niewol­nic­two."

  Radzę przemyśleć to zdanie, szczególnie w kontekście "Ucieczki od wolności" Ericha Fromma.

  Tak Fromm: "kapitalizm nie oferuje nawet najsłabszych wzorców osobowych, wtrącając człowieka w poczucie braku bezpieczeństwa i uczucie samotności - jednych z najsilniejszych lęków, od których ludzie pragną uwolnić się, bez względu na cenę."

  Przełóżmy to na sytuację hipotetycznej, samotnej wykształconej kobiety z niewielkiego miasta, uciekającej od swych korzeni i od tradycjonalistycznego modelu rodziny i próbującej znaleźć swoje miejsce w jednej z europejskich metropolii:

  "Duże miasto nie zaoferowało mi nawet najsłabszych partnerów, wtrącając mnie w poczucie braku bezpieczeństwa i samotności - a to (z uwagi na mój wiek (niebawem 36 lat), wpędza mnie w poczucie przegranego życia, od którego pragnę uwolnić się za każdą cenę."

  Tak więc próbując badać skłonność laickiej lewicy do poparcia autorytarnego islamu można z powodzeniem posiłkować się klasyczną psychoanalizą....
 • @maharaja 17:00:34
  Myślę że wciąż obowiązuje zasada: "Każda potwora znajdzie swego amatora". Problem tylko aby pozostawała "sobą i u siebie", a więc w swojej tożsamości i moralności. Problem, aby chciała być kimś, mieć twórcze i prożyciowe podejście do życia, żeby chciała być jakąś realną podporą dla swojego wymarzonego partnera.
  Kiedy staje się nijaka, upodobniona do bezosobowego, lewackiego, samozatraceńczego tłumu, to jasne, że nikt na nią na poważnie uwagi nie zwróci.

  Przykład z Fromma zupełnie nie pasuje do naszej rzeczywistości. Dotyczył przeciwstawiania kapitalizmowi komunizmu. Dziś kapitalizmu praktycznie juz nie ma. - Jest korporacjonizm, któremu towarzyszy nie wolny rynek, a rynek regulowany, nie demokracja a oligarchia, nie prawość, a lewactwo.
  Nadto kapitalizm z jednej strony, a komunizm z dugiej to nie są naturalne przeciwieństwa. Korporacjonizm jest setki razy bardziej antyludzki i niemoralny. Inaczej mówiąc: dzisiaj jest jeszcze gorzej jak za Fromma.

  Alternatywą dla lewactwa nie jest islam (bo to w gruncie rzeczy prowadzi do tego samego), a powrót do cywilizacji łacińskiej - do ludzkich wartości - cłowieczeństwa dojrzałego, moralności, prawości (w tym natury)...


  Sam element wielożeństwa w islamie co prawda odpowiada komunizmowi skrajnemu, dotyczącego również żon, ale to i tak nie ma znaczenia. To nie są systemy do życia dla zwykłych ludzi, tylko systemy pasożytnicze korzystne tylko dla elit "równiejszych", czyli uprzywilejowanych, a więc systemy z planowaną samozagładą.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031